Lučenec Lizenz (maďarsky Losonc)

Boľkovce

Ľadovo

MAPA.

17.03.2024

21.8.1913 tunajší aviatik Gábor Csizmadia, ako jediný vystavovateľ, predviedol verejnosti za vstupné 40 filierov (halierov) lietadlo Csizmádyi I. Bolo tmavomodrej farby, hmotnosť 200 kilogramov, vybavené motorom Anzani s výkonom 17 kW. Postavené bolo v roku 1910.

Lučenské noviny 11.9.1913 opísali lietanie v dňoch 7. a 8.9.1913, ktoré sledovali stovky nadšených divákov. Z lučenského trhoviska (okolie bývalej malej stanice, lokalita hasičského útvaru a radových garáží za bývalou železničnou traťou na Halič) štartovali Andrej Kvas a bratia Tóthovci. Preleteli trasu ponad Ľadovo, nad zámok v Haliči a späť. Celú trať leteli vo výške 200 až 300 metrov a bezpečne pristáli.“ Zdroj.

26.7.1914 se Jozef Tóth z Lučence zúčastnil leteckého dne v Piešťanech.

 

od 27.11.1918 do 1919.

V Slovenskom východe č. 8 z roku 1919 sa píše, že pre najbližšiu budúcnosť je navrhnuté zriadenie staníc pre leteckú poštu v Prahe, Prešporku, Lučenci (Ľadovo) a v Košiciach. Zdroj.

od 1919 do 27.12.1921.

25.5.1919 v Lučenci havaroval L.V.G. C.VI 48.69 od Polní letecké setniny 1. Podľa hlásenia z 26.5.1919 boli príčinou havárie vydraté ložiská motora. Zdroj.

6.6.1919 vykonal na lietadle Breguet Bre. XIV A. 2 francúzsky pilot kapitán Roussin od Escadrille Bré.590 Nitre prieskumný let na zistenie situácie v okolí Lučenca.

V septembri 1919 bolo realizované Uznesenie čs. ministerskej rady z januára 1919. Bolo vytvorené letecké poštové spojenie Praha – Bratislava – Lučenec – Košice – Užhorod a späť. Vedúcim vojenskej poštovej expozitúry v Lučenci sa stal Osvald Vietorny.

20.10.1919 pro poruchu vodní pumpy motoru nouzové přistání ukrajinského letounu Salmson SAL. 2 A.2 Nº.4334. Posádka por. Viktor Feodoroff a cestující Lukaševič.

21.10.1919 návrat do Lučence pro pro poruchu benzinové pumpy nouzové přistání ukrajinského letounu Salmson SAL. 2 A. 2 Nº.4334. Posádka por. Viktor Feodoroff a cestující Lukaševič.


V prvý aprílový deň 1920 bolo v Lučenci zriadené pomocné letisko pre poštovú prepravu. Pošta bola prepravovaná lietadlom typu Brandenburg.


od 27.12.1921 do prosince 1926.


.


Od 1.9.1923 Letecká povětrnostní stanice 10 Lučenec.

21.7.1923 u Lučence nouzové přistání letounu Salmson SAL. 2 A.2 N°.4490 od Letecké roty 5. Posádka npor. Vojtěch Linét a ppor. Jíra. Letoun demontován a do Nitry dopraven vlakem.


6.3.1924 rozhodla ministerská rada o vybudování brněnského letiště, které se mělo stát prvním záložním letištěm pro leteckou dopravu mezi Prahou a Bratislavou. Bylo také rozhodnuto o civilní výstavbě na letišti v Košicích, kde byla dosud pouze zařízení vojenská, o vybudování záložního letiště v Lučenci na úseku Bratislava - Košice a o výstavbě letiště Užhorod, kde měla končit vnitrostátní linka ČSA. Historie.


30.9.1925 zrušena Letecká povětrnostní stanice 10 Lučenec.


Jak vypadala naše civilní letiště v roce 1926? Ve Kbelích stálo pět hangárů železobetonových, jeden hangár typu Wagner III, jeden hangár plechový a dva dílenské hangáry, motorárna, tři garáže pro služební vozidla, dvě budovy pro zaměstnance letiště a ČSA, vila ředitele letiště. Těsně u civilního letiště byly tři stožárové antény rozhlasového vysílače. Na brněnském letišti stály dva železobetonové hangáry o nestejné světlosti vrat a služební budova. Na bratislavském letišti Vajnory byl postaven železobetonový hangár s přístavky a také provizorní dřevěný hangár. Připravovalo se zahájení výstavby civilních letišť Košice a Lučenec. V roce 1925 se také chystalo rozšíření bratislavského letiště Vajnory a budovalo se letiště v Užhorodě. Historie.

Letové řády ČSA.

, , od prosince 1926 do 1938.


V roku 1927 bola vytvorená Miestna skupina Masarykovej leteckej ligy v Lučenci. Predsedom sa stal Pavol Čičmanec, pilotom a inštruktorom bol Osvald Vietorny. Bol to bývalý vojenský pilot (pilotný diplom č. 217 vydaný v Rakúsko-Uhorsku v roku 1915). Jednateľom bol plk. Beneš, veliteľ 25. pešieho pluku detašovaného v Lučenci. 


.


Ďalšia pobočka – Miestna skupina MLL – vznikla začiatkom školského roku 1929 na gymnáziu. Viedol ju profesor Jozef Janko, mala 29 členov.


.


.


.


.


20. a 21.5.1934 bol v Lučenci usporiadaný letecký deň Stredoslovenskej župy MLL za spolupráce leteckého pluku z Piešťan. Pri tejto príležitosti sa konala aj súťaž leteckých modelárov. Zvíťazil v nej Henrich Ritter z gymnázia v Lučenci.


Na jar 1935 postavili žiaci gymnázia pod vedením profesora Karola Supa klzák SUP. Bol to mierne upravený klzák Zogling.

9.9.1935 si občania regiónu dlho pripomínali. Pri obci Rapovce neďaleko Lučenca pristál československý voľný balón (1 200 m³). Pilotom bol npor. Drtina, v posádke bol aj kpt. Engelmaier a npor.i Hošek a Povolný. Balón štartoval v Senohrade (okres Krupina). Pristál po lete trvajúcom hodinu a sedem minút.


Do konce roku 1936 bylo dobudováno deset pozemních radiogoniometrických stanic na všech letištích nalétávaných dopravními společnostmi, s výjimkou letišť Košice a Ostrava. Lučenec (?)


.


27.9.1938 z Piešťan se přesunula Polní povětrnostní stanice 11.

---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

21.10.1938 se Polní povětrnostní stanice 11 přesunula do Brezna nad Hronom.

Po tzv. viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa Lučenec stal súčasťou Maďarska. aa.png (466402 bytes)

do 1942. Maďaři u nás.

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště hotová v odstoupeném území - Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb, Česká Kamenice, Břeclav, Chyše, Stříbro, Dobřany, Liberec, Moravská Třebová, Studénka, Litovel, Přáslavice, Rimavská Sobota, Lučenec, Košice a Užhorod.


 .


.


---------- Po sovětském bombardování Košic, 27.6.1941 Maďaři vyhlásili válku SSSR. ----------


od 1942. Maďaři u nás.


 .


helo5990.png (609862 bytes)

19.9.1944 v 10.40 hod. vzlétli z polního letiště Zolná piloti Chábera, Řezníček, Vaculík a Kruťa. Ppor. Kruťa po druhém útoku na pozemní cíl měl poškozeno křídlo, tak se rozhodl vrátit. Na zpáteční cestě zaútočil na průzkumný Bf 110 točící k jihu a při druhém útoku mu vysadil již předtím poškozený motor. Nouzově přistál, letoun zapálil a byl zajat Maďary. Vězněn v Lučenci. Po návratu k pluku až 27.4.1945 mu byl přiznán poškozený Bf 110. Maďarský nebo německý Bf 110?

 

11.12.1944 dvojica lietadiel La-5, ktorú viedol gard. poručík Alexandr Grigorjevič Špynov, veliteľ roja 178 гиап, 14 гиад, 3 гиак, 5 ВА vzlietla na prieskum postupu a sústreďovania vojsk nepriateľa v oblasti Lučenec, Pasto (Pastovce), Sečeň. Na železničnej stanici Lučenec, boli nimi objavené tri železničné súpravy s 20-25 vagónmi. Objavili aj jednu súpravu so 40 vagónmi, s činnou lokomotívou, stojacu v smere na Hatvan. K stanici Lučenec zo smeru od Kalinova prichádzala jedna súprava so 40 vagónmi. Na stanici Fiľakovo objavili päť železničných súprav čítajúcich spolu do 100 vagónov. Na tejto stanici boli objavené dva vlaky uberajúce sa v smere na Hatvan. K železničnej stanici Fiľakovo zo severu a z juhu prichádzali dve súpravy čítajúc do 40 vagónov. Na železničnej stanici Šamošujfailu stála jedna súprava pri ktorej sa nachádzalo veľké sústredenie automobilov a živej sily nepriateľa. Na cestnej komunikácii Lučenec - Pasto bola zaznamenaná obojstranná premávka autotransportov nepriateľa, v prevažnej miere v smere na Pasto, do 60 jednotiek. Zdroj.

17.12.1944 letel podporučík Nikolaj Timofejevič Černikov, pilot 513 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА vo dvojici spoločne s vedúcim na prieskum vojsk a techniky nepriateľa do oblasti Lučenec. Zdroj.

20.12.1944 Corpul Aerian Român vykonalo najväčšiu bojovú operáciu na "západnom fronte" s cieľom zaútočiť na železničnú stanicu a zoraďovacie stanice v Lučenci. Sovietske vrchné velenie prikázalo použiť pre túto operáciu všetky dostupné lietadlá, vrátane približne 50-tich rumunských lietadiel. Toto ráno mala Grupul 9 vanatoare poslať všetky svoje letuschopné Bf 109 (celkovo 23) k poskytnutiu vzdušného krytia 30 dvojmotorovým bombardérom. Bombardovacie lietadlá vyštartovali o 7 hod. z Oradea a nabrali kurz severozápadne na Lučenec. Bombardovacie lietadlá Gr.1 Bomb. vyštartovali o 10.30 hod. z Oradea a nabrali kurz severozápadne smerom na Lučenec. Formáciu však aj napriek sovietskej intervencii vyslať do vzduchu aj zastarané bombardéry PZL-37B a niekoľko Heinkelov He 111 H tvorilo len 10 lietadiel Savoia a štyri Junkersy 88. Sľúbený sprievod, tvorený „iba“ 14 Bf 109 od Gr.9 Vt. sa však nedostavil včas. Posádky Esc.72 Bomb. pre zlé počasie neidentifikovali cieľ a nezhodili bomby. Ďalšie dve letky, Esc.82 Bomb. a Esc.Ju 88 bombardovali stanicu a koľajisko v meste Lučenec. Bombardér JRS-79B Nr.151 sa nevrátil na domovské letisko. Jeho osádku tvorili pilot Adj.Stg.av. Nicolae Dumitriu, pozorovateľ Lt. Romulus Antonescu, radista Srg.Maj. Ion Radulescu a strelci Srg. Stefan Nicolae a Srg. C. Vretu Podľa výpovedí svedkov vleteli do mrakov a následne sa stratili z dohľadu. Nevrátili sa z akcie. Z nemeckého hlásenia sa dozvedáme, že Savoia pristála núdzovo na ostrove na Dunaji západne od obce Vác a letci bolli zaistení. Či sa jednalo o rezorientáciu aleo cielenú dezerciu už dokumenty neuvádzajú. Spojenci považovali výsledky náletu za uspokojivé. Počas akcie nedošlo k stretnutiu s nepriateľskými stíhačmi. Bombardovacie lietadlá napriek opakujúcim sa útokom neboli schopné zničiť nepriateľa v tomto meste. Bombardéry zasiahli železničnú stanicu, kde bolo mnoho vojenských transportov a vojenské kasárne (na Haličskej ceste, na mieste štvrtej základnej školy a gymnázia), kde bolo zhromaždených okolo 4000 vojakov a nových brancov. Medzi stíhačmi Gr.9 Vt. letel aj Ioan Marinciu Bf 109 G “9”, ktorý mal sprevádzať Ju 88 počas útoku. Spolu s ním mali letieť aj Lt.av. Tudor Greceanu na svojom Bf 109 G-6 ”5” a Lt.av. Horia Pop na Bf 109 G “žltá 2”, ktorý mal sprevádzať bombardéry JRS-79. Po tom, čo zmeškali stretnutie s bombardérmi, zaútočili na nepriateľskú kolónu medzi obcami Bolka a Rimavská Baňa, čoho výsledkom boli štyri zapálené autá. Po neúspešnom sprievode pristáli piloti v Miskolci po presne jednej hodine letu. Messerschmitt Bf 109 G “žltá 5”, pilotovaný Adj.av. Traian Darjan, mal pri návrate z akcie nehodu na letisku Miskolc a pilot sa zranil. Zdroj.

22.12.1944 útok na stanice Lučenec a Lovinobaňa lietadlami Ju 87 Stuka od Escadrily 74 picaj. Zdroj.

23.12.1944 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Kozárovce (okres Levice), Kozmálovce (okres Levice), Kalná nad Hronom (okres Levice) a u obce Haraet?, Tésa, Ipeľský Sokolec (okres Levice), Pastovce (okres Levice), a dále prováděly průzkum u obcí Salgótarján, Fiľakovo (okres Lučenec), Zelena?, Baňa (okres Lučenec), Lučenec, Pastovce (okres Levice), Sudov?. Deník bitevního korpusu.

24.12.1944 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Drienovo (okres Krupina), Krupinské Laza?, Nemce?, dále u obce Trgiňa?, Perőcsény, Vámosmikola, Pastovce (okres Levice), Lok (okres Levice). Dvojice stíhačů prováděly průzkum u obcí Salgótarján, Fiľakovo (okres Lučenec), Lučenec, Zvolen, Krupina, Čebovce (okres Veľký Krtíš), Banská Štiavnica, Kalná nad Hronom (okres Levice), Nitra a u města Esztergom. Deník bitevního korpusu.

24.12.1944 tři letouny IAR 81 od Grupul 2 vânătoare z Miskolc letěli na průzkum okolí Lučence. Zaútočili na německé jednotky a byly sestřeleni dvěma Bf 109 asi od II./JG 51 z letiště Imeľ. Adj. av. Dumitru Niculescu zahynul a adj. av. Nicolae Pelin nouzově přistál na osvobozeném území.

25.12.1944 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Čebovce (okres Veľký Krtíš), Opava (okres Veľký Krtíš), Ďurkovce (okres Veľký Krtíš), dále u obce Pliešovce (okres Zvolen), Sása (okres Zvolen), Krupina, Devičie (okres Krupina), dále u obce Dariotky?. Dále prováděly průzkum u obcí Salgótarján, Fiľakovo (okres Lučenec), Lučenec, Banská Štiavnica, Krupina, Tata, Komárno, Nitra, Farand?. Deník bitevního korpusu.

25.12.1944 napriek silnému mrazu a hmlistému počasiu bombardovali rumunské Hs 129 Escadrily 41, Grupul 8 asalt dvakrát autokolónu blízko Lučenca. Popoludní útočili na cestu Fiľakovo - Lučenec. Zdroj.

26.12.1944 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Vámosmikola, Pastovce (okres Levice), dále u obce Tekov (okres Levice), Šernut?, dále u obce Nová Ves (okres Veľký Krtíš), Sklabiná (okres Veľký Krtíš), Cerovo (okres Krupina), Dvorníky (okres Krupina). Dále dvojice stíhaček prováděly průzkum u města Esztergom, Farand?, Nitra, Levice, Zvolen, Lučenec. Deník bitevního korpusu.

26.12.1944 nadporučík Andrej Antonovič Rybalko, pilot a zástupca letky 513 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА uskutočnil dva bojové lety na prieskum vojsk a techniky nepriateľa s leteckým fotografovaním v oblasti Lučenec - Krupina. Výsledkom prieskumu bolo na železničnej stanici Lučenec objavené veľké sústredenie vojenských železničných súprav. Zdroj.


2.1.1945 po zlepšení počasia už za svitania odštartovali lietadlá Hs 129 Escadrily 41, Grupul 8 asalt k útoku na autokolónu neďaleko stanice Tomášovce. Ďalší nálet bol prevedený na kolónu vozidiel na ceste Lučenec - Poltár. Po oboch útokoch zostalo viacero vozidiel v plameňoch. Druhý deň v novom roku odštartovali z letiska v Miskolci taktiež Stuky od Escadrily 74 picaj. Po tri dni bola cieľom ich útokov železničná stanica Tomášovce a jej okolie. Zdroj.

3.1.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА prováděly průzkum u města Lučenec, Zvolen, Žarnovica, Hronský Beňadik (okres Žarnovica), Banská Štiavnica, Krupina, Lábatlan a Dunaalmás. Deník bitevního korpusu

5.1.1945 Grupul 8 asalt/picaj opäť útočí na železničné trate v priestore Lučenec - Tomášovce - Lovinobaňa a Lučenec - Breznička - Poltár. Hs 129 útočia na vagóny s pohonnými látkami a muníciou. Počas náletu z malej výšky, zasiahol ľahký Flak lietadlo Henschel adj. Av. Constantina Boghiana. Pilotovi sa podarilo poškodený stroj priviesť na letisko v Miskolci. Pri všetkých týchto akciách mali ochranu bojových lietadiel na starosti Bf 109 G od Grupul 9 vânătoare. V dňoch 2., 3. a 5.1.1945 rumunské letectvo vyplnilo 30 bojových úloh a uskutočnilo 107 vzletov a na nepriateľa bolo zhodených 36 ton bômb. Zdroj.

Nepriateľ Lučenec udržal až do svojho ústupu v polovici januára 1945.

Rumuni u nás.

5.2.1945 z Miskolc se přesunula Grupul 9 vânătoare.

15.2.1945 sa lietadlá Hs 129 a Ju 87 D-5 patriace Grupul 8 asalt/picaj premiestnili z letiska Miskolc na sotva použiteľné letisko pri Fiľakove. Tým sa skrátil dolet k cieľu z doterajších 45-50 minút na 20 minút letu. Popoludní zaútočili lietadlá na železničnú stanicu vo Zvolene, dopravné uzle v Kremnici, Hronskej Breznici, Hajnáčke, jednotky utáborené pri cestnej križovatke 5 km západne od obce Vígľaš a jednotlivé ciele v okolí Hronskej Breznice.

Pravdepodobne v nasledujúcich dňoch sa pre nevyhovujúce letisko Grupul 8 asalt presunula na letisko Lučenec-Ľadovo. Zdroj.

16.2.1945 lietadlá Hs 129 a Ju 87 D-5 patriace Grupul 8 asalt/picaj zaútočili na železničnú stanicu vo Zvolene, dopravné uzle v Kremnici, Hronskej Breznici, Hajnáčke, jednotky utáborené pri cestnej križovatke 5 km západne od obce Vígľaš a jednotlivé ciele v okolí Hronskej Breznice. V letovom zápisníku veliteľa Escadrila 41 lt. Av. Lazara Munteanu je uvedený nálet na zvolenskú zoraďovaciu stanicu. Celkovo Grupul 8 Asalt/Picaj nasadila 26 lietadiel a zhodila 8 ton bômb. Výsledky: zničená súprava vezúca tanky, zasiahnuté ciele priemyselného významu. Vlastné straty žiadne. Pl. adjutant aviator Stefan Puscas v nízkom nálete zničil palubnými zbraňami parnú lokomotívu a štyri prípojné vagóny. Aj keď bol zasiahnutý protilietadlovou paľbou, úspešne sa vrátil na základňu v Lučenci. Zdroj.

  Hs 129 B-2 "222b" v únoru 1945. S tímto letounem nejvíce létal lt. av. Lazăr Munteanu.

25.2.1945 o 5.30 hod vzlietli z letiska Lučenec rumunské Bf 109 G, aby sa pripojili k bombardérom Savoia JRS-79B letiacim z letiska Oradea (Nagyvárad, Grosswardein). O 9.30 hod sa k nim pripojili Ju 88 z letiska Miskolc. Aj ich doprevádzali stíhači Grupul 9 vânătoare. Ciele skupiny ležali v trojuholníku Očová (Nagyócsa) – Detva (Gyetva) – Zvolenská Slatina (Nagyszalatna). Zdroj.

Luftwaffe sa v dopoludňajších hodinách nezúčastňovala bojov. Len dvojica prieskumných Bf 109 bola spozorovaná v oblasti. Poobede o 13.00 hod. však dorazili stíhači I./JG 53Piešťan. O 14.00 hod. odštartovala z letiska Lučenec dvojica rumunských Bf 109 G-6 od Grupul 9 vânătoare v zložení veliteľ Capitan aviatore de rezerva Constantin Cantacuzino (v stroji s WNr. 166169 "červená 2" a Adjutant aviator Traian Darjan (WNr. 166248 "žltá 9"). Nad Zvolenom objavili dvojicu bitevných Fw 190 od I./SG 2, ktoré napádali pozemné vojská a zaútočili. Skúsený Cantacuzino zostrelil nad Vígľašom jeden Fw 190, ktorý dopadol pri obci Zvolenská Slatina. Pilot Gefr. Heim zahynul. Počas preletu nad miestom tragédie nemeckého pilota sa rumunskí piloti dostali do stretu so stíhacou ochranou bitevníkov. Prekvapení a zaskočení Rumuni sa nezmohli na protiakciu a boli zostrelení. Ako prvý zahynul Darjan, ktorého ako wingmana napadli nemeckí stíhači skôr. Premožiteľom sa podla D. Bernáda stal Hptm. Lipfert, avšak zostrel mu nebol priznaný kvôli nedostatku svedkov. Druhý nemecký pilot neznámeho mena zaútočil na unikajúceho Cantacuzina a zostrelil ho. Oba stroje dopadli blízko seba severozápadne od Detvi. Darjan zahynul, avšak Cantacuzino sa zachránil pomocí padáku.

Touto tragédiou sa smolný deň pre rumunských stáhačov zďaleka neskončil. V čase zostrelu spomínanej dvojice odštartovali z letiska Lučenec ďalšie štyri rumunské Bf 109. Nad Zvolenskou Slatinou boli aj títo napadnutí nemeckými stíhačmi, pravdepodobne taktiež od I./JG 53 a dva boli poškodení. Locotenent aviator Horia Pop spomína, že videl klin na trupe ako označenie jedného z nepriateľov, čo by znamenalo, že sa mohlo jednať o Staffelkapitäna. Druhým pilotom, ktorého stroj "žltá 2" bol poškodený v tomto strete bol Adjutant aviator Laurentiu Manu. Rumunskí pilot však nárokovali aj víťazstvo. Adjutant aviator Constantin Nicoara hlásil zostrel Bf 109 K v tomto súboji. Nemecká obeť nie je známa.

6.3.1945 uskutočnil svoj 90. operačný let Ofhr. Klaus Pieper, člen 1./NAGr. 14. Na Bf 109 G "5" vzlietol o 14.45 hod. z letiska Trenčín a po hodine a 15 minútach pristál o 16.00 hod. s výsledkami pozorovaní z oblasti Lučenca. Zdroj.

Od 12.3.1945 byl Traian Burduloiu velitelem Corpul 1 Aerian Român.

16.3.1945 uskutočnil svoj posledný let Ofhr. Klaus Pieper od 1./NAGr. 14. Na Bf 109 G "1" vzlietol o 14.45 hod. z letiska Trenčín a po hodine a 25 minútach pristál s výsledkami pozorovaní z oblasti Štúrova, Zvolen a letisko Lučenec. Zdroj.

Mapa rozmiestnenia nepriateľských pozemných jednotiek pred vojskami 2.UF podľa sovietskej rozviedky ku dňu 29.3.1945. helo9822.jpg (244895 bytes)

7.4.1945 sa všetky rumunské stíhacie jednotky presunuli na letisko Tri Duby.