Rumunské letectvo za války nad Českem a Slovenskem

10.12.2022

Rumuni ve válce.

Rumunská královská armáda se podílela na osvobození Československa.

Aeronautica Regală Română.


Rumunská armáda v sestavě 2. ukrajinského frontu se účastnila obsazení Československa. Jednalo se zejména o 1. (gen. Vasile Atanasiu) armádu a 4. (gen. Nicolae Dăscălescu) armádu a dále o 2. tankový pluk a letecký sbor. Operační letecké jednotky byly součástí Corpul 1 Aerian Român, skládajícího se nyní z přibližně 239 bojeschopných letounů. Velitel Traian Burduloiu.

Na Vánoce 1944 pronikly jednotky 4. armády, bojující v rámci 40. sovětské armády, do prostoru města Moldava nad Bodrou na Slovensko a počátkem roku 1945 slovenské hranice v prostoru Hrušova v sestavě 53. armády překročila i 1. rumunská armáda. Oba svazky pak postupovaly na západ hornatým středním Slovenskem, mimo jiné po boku 1. čs. armádního sboru pod velením gen. Ludvíka Svobody, který náležel k 4. ukrajinskému frontu.

Na tomto směru podporoval vojska Rumunský královský letecký sbor zařazený do 5. letecké armády. Do bojů zasáhlo na 240 letadel, mezi kterými bychom našli např. stíhací letadla rumunské výroby IAR 80, v licenci vyráběné německé Bf 109 G-6 a dále pak He 111, Ju 88 a další. Rumunský královský letecký sbor operoval ze základen Debrecen, Miskolc, Filakovo, Lučenec, Tri Duby, Piešťany, Trenčín a Brno-Medlánky. MAPA.

Rumuni se pomalu probíjeli náročným horským terénem bez podpory tanků, protože ty podle sovětské vojenské doktríny neměly v horách co dělat. Proto rumunský tankový pluk (podobně jako čs. tanková brigáda v SSSR) šel bok po boku se sovětskými motomechanizovanými svazy a proto měly obě rumunské armády vysoké ztráty.

Postup rumunských jednotek vymezoval koridor Lučenec–Dobšiná, Nitra–Martin, Piešťany–Prostějov, Křižanov–Boskovice až Pelhřimov–Humpolec. MAPA.

 

3.4.1945 pochvala od Stalina.

Приказ Верховного Главнокомандующего
3 апреля 1945 года
№ 329 Об овладении на южном берегу Дуная городом Мадьяровар и на южных склонах хребта Велькафатра городом Чехословакии Кремница

генерал-лейтенанта авиации Степичева 3 гшак, 5 ВА,

дивизионного генерала Ионеску Generalul de aviaţie Emanoil Ionescu Aeronautica Regală Română.

полковника Шутеева 7 гшад, 3 гшак, 5 ВА,

полковника Чижикова 12 гшад, 3 гшак, 5 ВА,

полковника Благовещенского 279 иад, 5 ВА,

полковника Руббэ ?, 

полковника Бурдулою Traian Burduloiu Corpul 1 Aerian Român.

 

5.4.1945 pochvala od Stalina.

Приказ Верховного Главнокомандующего
5 апреля 1945 года
№ 331 Об овладении городами Малацки, Брук, Превидза и Бановце

летчики генерал-полковника авиации Горюнова 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Селезнева 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Подгорного 3 гиак, 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Степичева 3 гшак, 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Каманина 5 шак, 5 ВА,

полковника Тараненко 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА,

полковника Юдакова 14 гиад, 3 гиак, 5 ВА,

полковника Гейбо 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА,

полковника Шутеева 7 гшад, 3 гшак, 5 ВА,

полковника Чижикова 12 гшад, 3 гшак, 5 ВА,

полковника Благовещенского 279 иад, 3 гшак, 5 ВА,

полковника Комарова 207 окрап, 5 ВА,

полковника Сапрыкина 4 гшад, 5 шак, 5 ВА,

полковника Клобукова 264 шад, 5 шак, 5 ВА,

полковника Семененко 331 иад, 5 шак, 5 ВА.

полковника румынской армии Traian Burduloiu Corpul 1 Aerian Român.

 

12.4.1945 obsadili Sověti Hodonín a následujícího dne do bojů nasadili i 1. rumunskou armádu, která měla chránit pravý bok 53. armády postupující na Brno. Proti nim stál německý 29. armádní sbor skládající se ze čtyř pěchotních a jedné lehké myslivecké divize. Severně 1. armády se ještě na území Slovenska nacházela 4. armáda, jež stála proti 49. horskému sboru s jednou divizí horskou, dvěma pěšími, jednou maďarskou pěší a jednou divizí pancéřových granátníků. Dne 14.4.1945 překročila 4. rumunská armáda společně s 232. sovětskou střeleckou divizí řeku Váh u Nového Mesta a jedna z jejích částí zamířila směrem k moravské hranici do prostoru Květná-Strání.

Další jednotky této armády útočily podél Váhu na Trenčín, a až 26.4.1945 začaly postupovat na Vlárský průsmyk v Bílých Karpatech, kde překročily hranici, a 2.5.1945 obsadily úsek Brumov-Bylnice.

První rumunská armáda překročila Moravu 18.4.1945. Jedna její část vyrazila na sever na Vracov, zatímco druhá útočila podél toku řeky Moravy na Uherský Ostroh. Nepřítel zde ale silně vzdoroval, a proto boje v tomto prostoru trvaly až do 27.4.1945, kdy došlo k obsazení Kyjova, Uherského Ostrohu a následně Bzence.

Po dobytí Ostrožské Nové Vsi koncem dubna se obě armády setkaly. Dne 1.5.1945 Němci vyklidili Uherské Hradiště a Rumuni pokračovali v postupu na Uherský Brod. Jejich další postup vedl na Napajedla a Hulín, kde došlo k dotyku s jednotkami 1. čs. armádního sboru. Rumunské letectvo v těchto dnech provádělo nálety na Zlín, Prostějov a Olomouc

Ráno 30.4.1945 dostaly jednotky 1. rumunské armády v rámci příprav Pražské operace rozkaz vystřídat sovětská vojska na linii Koryčany–Brankovice–Dětkovice, a již 1.5.1945 začaly útočit ve směru na Kroměříž. Další část jednotek postupovala na Velehrad, čímž přinutily nepřítele vyklidit Chřiby. To umožnilo další postup ke Kroměříži, která byla obsazena 4.5.1945. Mezi 4. a 6.5.1945 rumunské letectvo bombardovalo Prostějov a Olomouc. Po obsazení Kroměříže dostaly jednotky 1. rumunské armády rozkaz k přesunu k Brnu a jejich místo zaujala 4. rumunská armáda, která 3.5.1945 dosáhla Zlína a Otrokovic, 6.5.1945 obsadila Tlumačov a postoupila k Holešovu, kde se setkala s vojáky 1. čs. arm. sboru. Fronta se pak až do 8.5.1945 zastavila na linii Prostějov–Tovačov.

První armáda zatím v noci ze 6. na 7.5.1945 vystřídala sovětské jednotky na severu a severovýchodě Brna a následně do 12.5.1945 obsadila Humpolec, Svatý Kříž u Havlíčkova Brodu,  Úsobí u Štok, Květinov u Chotěboře, okolí Blanska a Kunštátu a své válečné tažení ukončila u Boskovic. 

Na území Československa provedly rumunské letecké síly 4981 bojových letů, svrhly 1360 tun pum. Samy utrpěly až 60 % ztráty na letadlech.

Další rumunskou jednotkou postupující v rámci 2. ukrajinského frontu na Moravu byl 2. královský tankový pluk, který již v létě 1942 (ovšem na německé straně) bojoval u Stalingradu. Na jaře 1945 se v rámci sovětské 7. gardové armády zapojil mimo jiné do bojů na jižním Slovensku. Tato armáda postupovala na Bratislavu po přechodu řeky Moravy u Marcheggu. Zde pluk utrpěl tak těžké ztráty, že se početně zmenšil na tankovou rotu. Ta se pak zúčastnila obsazení Lanžhotu ve dnech 10. až 12.4.1945 a následně se zapojila do těžkých bojů u Mušova. Tankisté stihli ještě 7.5.1945 zasáhnout do Pražské operace 2. ukrajinského frontu, přičemž postupovali na Znojmo, Telč až do Tábora, kam dorazili s pouhými dvěma bojeschopnými tanky. Ty se pak zúčastnily slavnostní přehlídky v Praze dne 17.5.1945.


Grupul 1 vânătoare (Escadrilla 61 a Escadrilla 63). Velitel cpt. av. Dan Vizanti. Stíhačky Bf 109.

Na jaře 1945 na letišti v Miskolc nahradila Grupul 9 vânătoare. Dne 20.2.1945 první akce. Posádky neměli zkušenosti s Bf 109. Naštěstí po 25.2.1945 se Luftwaffe až na pár průzkumných letů neukázala.

26.3.1945 dva rumunské Bf 109 G-2 "žltá 10" a "žltá 12" od Escadrilla 63 doprevádzali osem bombardovacích lietadiel Savoia S-79 a tri Ju 88 k ich cieľu, ktorým bola Kremnica. Obaja stíhači, Sublocotenent aviator Aurelian Barbici a Adjutant aviator Virgil Angelescu preleteli nízkym letom ponad stromy a pristáli na vtedy ešte základni Luftwaffe v Trenčíne. Dezertovali. Po vojne sa Barbici vrátil do Rumunska a prehlásil, že ho zostrelili. Osud Angelescu ostáva nevyjasnený. Zdroj. Úlety a únosy.

K 7.4.1945 přesun 33 stíhacích Bf 109 G na letiště Tri Duby.

Dan Vizanty a Dimitru Baciu před Vizantyho Bf 109G na jaře 1945, pravděpodobně na Slovensku.

4.5.1945 v 12.15-13.25 nad Hošticemi (okres Kroměříž) gardový padpalkovnik Kudelja od 31 гиап, 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА  z polního letiště Dojč (okres Senica) sestřelil pilota Dimitru Baciu na stíhačce Bf 109 G-6 "9" od Grupul 1 Vanatoare z letiště Piešťany, který se zřítil (nouzově přistál) 8 km jižně Kojetína (okres Přerov). Kde? Přehled bojové činnosti pluku. , , , .

Kdy a kde?

Bf 109 G-6 "Rosu 8", Lt. Av. Baciu Dumitru. Kdy a kde?

Po válce byla na letišti v Miskolc.

1.6.1945 incident během letu z leteckého dne ve Wiener Neustadt. Echip. Lt. av. Dumitru Baciu na Bf 109 G sestřelil sovětský Jak. Na letiště Miskolc se vrátil se 16 průstřely.


Grupul 2 vânătoare se stíhacími bombardéry IAR 81.

V prosinci 1944 se přesunula na letiště Miskolc.

24.12.1944 tři letouny IAR 81 C letěli na průzkum okolí Lučence. Zaútočili na německé jednotky a byly sestřeleni dvěma Bf 109 asi od II./JG 51 z letiště Imeľ. Adj. av. Dumitru Niculescu zahynul a adj. av. Nicolae Pelin nouzově přistál na již osvobozeném území.

12.1.1945 odletělo 8 letounů do Debrecenu jako protiletecká obrana.

Začátkem února 1945 přiletělo 13 nových letounů IAR 81CS.

9.2.1945 dvě stíhačky z Debrecenu stíhaly dezertující rumunský letoun HS 129 a sestřelily ho. Pilot a dva cestující byli zraněni.

V únoru a březnu 1945 útoky na německé cíle, přerušované špatným počasím.

2.4.1945 útoky na dva vlaky severně Kremnice.

7.4.1945 zničení několik aut a koňských povozů.

K 7.4.1945 přesun 42 stíhacích bombardérů IAR 81C na letiště Zvolen.

Přesun na letiště (Bodin) Piešťany Pistyan, zřídka Bad Püschtin. Kdy?

21.4.1945 se zlepšením počasí 31 vzletů k útokům na pěchotu, pozice dělostřelectva a motorizované kolony. Zničeno bylo 11 aut a 2 povozy.

21.4.1945 zřícení letounu IAR-81C "426" u obce Vlčnov (okres Uherské Hradiště). Pilot Lt. av. Gheorghe Mociornita zahynul. Letecká badatelna.

26.4.1945 se uskutečnilo 24 vzletů se 68 nálety. Zničeno bylo 5 aut, 16 povozů, dvě děla a čtyři kulometné postavení. Spotřebováno bylo 23 100 kulometných nábojů a 4 140 kanónových nábojů. 

26.4.1945 zřícení letounu IAR-81 "308" u obce Suchá Loz (okres Uherské Hradiště). Pilot adj. av. Constantin Prisacaru zahynul. Letecká badatelna.

8.5.1945 provedeno 24 útoků na pozemní cíle. Flak sestřelil slt. av. Remus Vasilescu. Kde?

IAR 81C "397". Kdy a kde?


Grupul 9 vânătoare  Stíhačky Bf 109.

14.12.1944 přesun na letiště Miskolc.

V únoru 1945 přesun na letiště Lučenec.

Od 25.2.1945 ofenzíva ve směru na Zvolen.

25.2.1945 Luftwaffe sa v dopoludňajších hodinách nezúčastňovala bojov. Len dvojica prieskumných Bf 109 bola spozorovaná v oblasti. Poobede o 13.00 hod. však dorazili stíhači I./JG 53 z Piešťan. O 14.00 hod. odštartovala z letiska Lučenec dvojica rumunských Bf 109 G-6 v zložení veliteľ Capitan aviatore de rezerva Constantin Cantacuzino (v stroji s WNr.166169 "červená 2“) a Adjutant aviator Traian Dârjan (WNr.166248 "žltá 9"). Nad Zvolenom objavili osem bitevných Fw 190, ktoré napádali pozemné vojská a zaútočili. Skúsený Cantacuzino(v té době nejvíce skórující rumunský stíhač) zostrelil nad Vígľašom jeden Fw 190, ktorý dopadol pri obci Zvolenská Slatina. Pilot zahynul. Druhý Fw 190 unikl.

Počas preletu nad miestom tragédie nemeckého pilota sa rumunskí piloti dostali do stretu so stíhacou ochranou bitevníkov. Prekvapení a zaskočení Rumuni sa nezmohli na protiakciu a boli zostrelení. Ako prvý zahynul Dârjan, ktorého ako wingmana napadli nemeckí stíhači skôr. Premožiteľom sa podla D. Bernáda stal Hptm. Lipfert, avšak zostrel mu nebol priznaný kvôli nedostatku svedkov. (Lipfert byl instruktorem Dârjana v Tiraspolu.)

Druhý nemecký pilot neznámeho mena zaútočil na unikajúceho Cantacuzina a zostrelil ho. Oba stroje dopadli blízko seba severozápadne od Detvi. Dârjan zahynul, avšak Cantacuzino se zachránil pomocí padáku.

Touto tragédiou sa smolný deň pre rumunských stáhačov zďaleka neskončil. V čase zostrelu spomínanej dvojice odštartovali z letiska Lučenec ďalšie štyri rumunské Bf 109. Nad Zvolenskou Slatinou boli aj títo napadnutí nemeckými stíhačmi, pravdepodobne taktiež od I./JG 53 a dva boli poškodení. Locotenent aviator Horia Pop spomína, že videl klin na trupe ako označenie jedného z nepriateľov, čo by znamenalo, že sa mohlo jednať o Staffelkapitäna. Druhým pilotom, ktorého stroj "žltá 2" bol poškodený v tomto strete bol Adjutant aviator Laurentiu Manu. Rumunskí pilot však nárokovali aj víťazstvo. Adjutant aviator Constantin Nicoara hlásil zostrel Bf 109 K v tomto súboji. Nemecká obeť nie je známa. Byl by to poslední rumunský sestřel za války.

Počasí se zlepšilo a jen za první tři dny v dubnu se uskutečnilo 39 vzletů. V dalších dnech průměrně 14-21 vzletů.

K 7.4.1945 přesun 43 stíhacích Bf 109 G na letiště Zvolen.

Bf 109 G-6 WNr. 166126, "Rosu 6". Kdy a kde?

13.4.1945 přesun na letiště (Bodin) Piešťany Pistyan, zřídka Bad Püschtin.

Bf 109 G-6 "žlutá 7" od ex. Grupul 7.

Bf 109 G-6 WNr:166183 "žlutá 1" od ex. Grupul 7.

Bf 109 G-6 "Rosu 3" před zničenými hangáry.

Bf 109 G-6 "316", Lt. Av. Tudor Greceanu.

Bf 109 G-6 "Galben 4", Lt. av. Ion Galea. Kdy a kde?

V dubnu se uskutečnilo 225 vzletů.

7.5.1945 podnikla bitevní Grupul 8 Asalt / Picaj dvě bojové akce. Čtyři Hs 129 a tři Ju 87 této jednotky doprovázelo osm Bf 109 od stíhací Grupul 9 Vanatoare. Během útoku Štuk na nádraží v Prostějově byl německým flakem těžce zasažen letoun Bf 109 G-6, který pilotoval Adj. av. Gheorghe /Ghitu/  Scordila. Ohlásil ve výšce 2 000 m  rádiem, že byl zasažen, vynechává mu motor a musí nouzově přistát. Pilot si v kopcovitém terénu vybral k nouzovému přistání relativně rovný pruh pastvin severně od obce Divoky (okres Kroměříž). Letoun rozbit, pilot nezraněn. Druhý den vrátil ke své jednotce. Letecká badatelna.

9.5.1945 stíhačky chránili letouny IAR 39, které shazovali Němcům letáky.

11.5.1945 čtyři Bf 109 eskortovaly rumunské bombardéry útočící na zbytky vlasovců.

Přesun do Miskolc.

Lt. Ion Galea se svojí snoubenkou a její sestrou a na stabilizátoru sedí lt. Teodor Greceanu.


Grupul 8 asalt (Escadrilla 41 asalt Hs 129 B-2, Escadrilla 74 picaj s Ju 87 D-5). Video.

V prosinci 1945 přesun na letiště Miskolc.

19.12.1944 se počasí vyjasnilo a to umožnilo šesti letounům Escadrilla 41 útočit poprvé na německé cíle na Slovensku.

20.12.1944 vykonala 16 vzletů ke zničení několika aut a vlak u Rimavské Soboty.

Dňa 20.2.1945 deväť pilotov Esc. 41 na Hs 129 v štyroch misiách napadlo Očovú a Lieskovec, kde boli umiestnené, a útokom zničené delostrelecké batérie. Na ciele zhodili letci 2700 kg bômb. Sesterská escadrila 74 vyslala celkove 21 Ju 87 v štyroch misiách, ktorých posádky napadli Slatinu, Očovú a stanicu Banská Bystrica. Zhodili 7650 kg. Dopoludnia Stuky napadli Očovú a v poobedňajších hodinách zaútočili Stuky na železničnú stanicu v Banskej Bystrici. 

Počas návratu z bojovej akcie protilietadlová paľba zasiahla olejovú nádrž Ju 87 D-5 WNr. 132350 "2" a posádka pilot Adj. av. Ioan Radu a strelec sergent Constantin Perjescu museli núdzovo pristáť päť kilometrov od Očovej (okres Zvolen). Na ich pomoc bol vyslaný Fi 156 C s pilotom Lt.av. Rez. Emil Moga, ktorému ochranu poskytovali až štyri Bf 109, dva Hs 129 a dva Ju 87. Fiessler sa však po pristátí zaboril do hlbokého snehu a pilot nevedel s lietadlom odletieť. Všetkých troch letcov zajali nemeckí vojaci a internovali ich v Banskej Bystrici. Toľko aspoň hovorí oficiálna verzia z Rumunskej strany. No dokument nemeckej proveniencie pomenováva túto akciu ako dezercia a prechod k Nemeckej brannej moci. Pilot Storcha nemal problémy s pristátím v snehu. Avšak po dlhšom čakaní a hľadaní posádky Stuky sa skontaktoval s nemeckou jednotkou, ku ktorej sa dobrovoľne pridal. Všetci traja rumunskí letci boli vypočutí a podali informácie o dislokácii a štruktúre rumunského letectva ako aj o osobách na veliteľských postoch. Informovali aj o pomeroch v rumunskej armáde a sovietskom pôsobení v Rumunsku. Pri ústupe dňa 23.2.1945 Nemci utiekli a trojicu Rumunov nechali zavretých v železničnom strážnom domčeku. Po troch dňoch o hlade a smäde ich vyslobodili sovietske jednotky. Avšak NKVD sa nepozdával fakt, že letci mali oblečené nemecké kombinézy a boli bez dokladov. Preto sa ich pobyt vo väzení, tentokrát sovietskom, predĺžil až do 12.6.1945. Ich Junkers bol odvezený nemeckým vojskom do opravovní v Trenčíne, kde však k oprave už nedošlo. Počiatkom marca bol stroj odvezený 1. evakuačným transportom do Vysokého Mýta v Česku.

23.12.1944 cpt. av. Ion Eftimopol vedl útok proti mostu ve Filakovu, který byl zničen. Jeho letoun byl poškozen protileteckou palbou.

24.12.1944 letouny Hs 129 B-2 útočili na kolonu přepravující munici a zničili na 30 nákladních aut u Filakova.

2.1.1945 letouny Hs 129 útočili na kolonu poblíž Lučence.

5.1.1945 letouny Hs 129 zničili na 60 vagónů s palivem a muniční vlak.

5.2.1945 přesun na letiště Lučenec. Útoky poblíž Zvolena.

6.2.1945 na dvacet vzletů letounů Hs 129 ve čtyřech akcích proti pevnostem u Detvy.

7.2.1945 útoky na nádraží.

9.2.1945 dvě stíhačky z Debrecenu stíhaly dezertující rumunský letoun HS 129 a sestřelily ho. Pilot adj. av. Dumitru Marinescu a dva cestující byli zraněni.

17.-19.2.1945 letouny Hs 129 shodily na 8 tun pum na německé postavení u Zvolena. Zničily dva vlaky s tanky a pokropily několik kolon.

4.3.1945 Escadrilla 41 vykonala 32 vzletů.

5.3.1945 letouny Hs 129 zničili dvě dělostřelecká postavení západně obce Zolná a dva sklady paliva, vlaky a kolony u obce Dobrá Niva.

Mezi 25.2.1945 a 25.3.1945 bylo vykonáno na 300 vzletů, většinou s Hs 129 od Escadrilla 41.

Hs 129 B-2 "222b" v únoru 1945. S tímto letounem nejvíce létal lt. av. Lazăr Munteanu.

K 7.4.1945 přesun na letiště Zvolen.

4., 5., 7., 8., a 10.4.1945 letouny Hs 129 útočili na cíle poblíž Prievidza a Nováky.

11.4.1945 14 letounů útočilo na silnici Rájec - Žilina, kde zničilo na 20 aut.

13.4.1945 přesun na letiště Piešťany.

15.4.1945 zničeno na 30 aut u Mikovitz (?), dva vlaky na nádraží v Schumitz (?). Během poslední akce adj. maj. (r) av. Vasile Pascu utrpěl při vybírání střemhlavého letu vnitřní krvácení. Stihl přistát a byl dopraven do nemocnice ve Zvolenu.

16.4.1945 lt. av. Lazar Munteanu velitel Escadrila 41 asalt se s bitevním letounem Hs 129 B-2 dostal do palby flaku, který mu zničil křídlo a motor. Nouzově přistál na letišti v Trenčíně. Letoun byl na zemi zničen německou palbou.

Bylo zničeno na 30 aut u Kortina (?) a 60 aut u Priscen (?).

26.4.1945 letouny Hs 129 vykonaly 24 vzletů při dobývání Uherského Brodu. Došlo k přátelské palbě na sovětskou pěchotu.

Nový velitel cpt. av. Ion Vlăsceanu.

29.4.1945 útočil letoun Ju 87 D-5 na německé kulometné postavení u obce Dobrkovice. Zřítil se severně od obce Biskupice (okres Zlín). Pilot adjutant Paul Lazaroiu se zachránil pomocí padáku, střelec sergent Gheorghe Popescu ve stroji zahynul. Letecká badatelna.

Při první akci v květnu 1945 dva letouny Hs 129 B-2 zničili čtyři náklaďáky u Otrokovic.

Zhoršilo se počasí.

5.5.1945 útok na železniční nádraží v Holešově. Jeden letoun byl poškozen protileteckou palbou a nouzově přistál.

7.-8.5.1945 útoky na ustupující německá vojska.

9.5.1945 zbytky vlasovců v lese u Uherského Brodu bombardovala Escadrila 41.

10.5.1945 zničeno několik opuštěných vozidel.

Ju 87 D-5 Stuka v dubnu 1945. Kde?

Kdy a kde?

Kdy a kde?

Protiletecký kanón, průzkumný IAR 39 a bitevní HS 129 B-2. Kdy a kde?

Duben 1945 a sovětské letouny Douglas A-20G Boston, v pozadí rumunský Hs 129.helo7378.jpg (185062 bytes) Kdy a kde?

Celkově ztratila rumunská vojska nad Československem 6 kusů Hs 129, přičemž 1 pilot zahynul, 3 byli zraněni a 2 piloti byli prohlášeni za nezvěstné.


Grupul 1 bombardament (Escadrila 72 a Escadrila 82) s lietadlami Savoia JRS 79 B1 a Escadrila mixtă de recunoastere-bombardament s lietadlami Ju 88 A-4 a Ju 88 D-1. Které letiště používaly?

Přesun na letiště Zvolen. Plukovnik Trajan Burduloi.

11.4.1945 v 13.20 hod pět či devět letounů bombardovalo Valašské Meziříčí (okres Vsetín). helo8689.jpg (109130 bytes)  Výbuchy pum poškodily výtopnu, administrativní budovu, kolejiště a deset osobních vagonů. Byly přerušeny trati do Rožnova pod Radhoštěm a Hodslavic. Ve stanici byl zabit jeden německý voják a čtyři železničáři byli zraněni. Při náletu zahynulo 12 osob. Bylo poškozeno 87 domů a jeden úplně zničen.

11.4.1945 v 13.25 hod. dva letouny z velké výše svrhly na Hranice (okres Přerov)celkem 9 středních třaskavých bomb na prostranství mezi budovou nynější vojenské akademie až k budově okr. soudu v Purgešově ulici v Hranicích. Jedna bomba z těchto nevybuchla. Jelikož se jednalo o přelet jen jednotlivých letadel, která nebyla hlášena hlásnou službou, nebyl vyhlášen v té době poplach, takže obyvatelstvo nebylo před tímto náletem varováno a neukrylo se, čímž vznikly ztráty na lidských životech nahodilých chodců. Věcné škody byly způsobené na budově okresní péče o mládež (dětský domov), budově okresního soudu, na českobratrské modlitebně v bývalých vojenských barácích, v nichž bylo ubytováno civilní obyvatelstvo, a na budově nynějšího velitelství vojenské akademie. V uvedených budovách byla rozbita veškerá okna, rámy, dveře, krytina, jakož i část bytového a kancelářského zařízení, a to jednak tlakem vzduchu a střepinami granátů. Dále bylo poškozeno dálkové elektrické vedení a vedení telefonní. Při tomto náletu byly usmrceny 3 civilní osoby české národnosti, dva příslušníci vojenské branné moci a 10 civilních osob národnosti české bylo lehce zraněno. Zdroj.

16.4.1945 dopoledne bombardovaly cukrovar ve Starém Městě u Uherského Hradiště, odpoledne bombardovaly Hulín (okres Kroměříž). MAPA.

21.4.1945 devět letounů bombardovalo železniční stanice Uherský Brod (okres Uherské Hradiště) a Kunovice (okres Uherské Hradiště). Zdroj. MAPA. Nad Trenčínom zaznamenal pilot lt. av. Eusebie Hladiuc problémy na svojom stroji JRS 79 B1 "224". Pozorovateľ cpt. av. Lucian Gheorgiu, kapitál lietadla, sa rozhodol pre návrat. Nedoleteli však, a preto pilot našiel malé letisko v Bánovciach nad Bebravou a rozhodol sa núdzovo pristáť. Dotyk so zemou bol veľmi tvrdý a pristátie vyústilo do smrti mechanika a strelca v jednej osobe serg. Petre Udatu a k zraneniu ďalších letcov. Našťastie pre nich, na letisku sa nachádzala sovietska lekárska jednotka a bola im poskytnutá okamžitá lekárska starostlivosť. Zdroj.

27.4.1945 rumunská protilietadlová batéria zakopaná v Melčíckej doline, pod osadou Zabudišová (okres Trenčín) zostrelila rumunský Ju 88 A-4 WNr. 2425/Trop "116b". Stroj dopadol na prikrý svah kopca Poloma pod Dužnikom v Melčíckej doline. Posádku tvorili pilot Adj. av. Cristea Nichitescu, Slt. Aurel Alexandroaie, serg. Ioan Stoian a smstr. Victor Jipa. Všetci letci zahynuli. Zdroj.

Přesun na letiště Piešťany.(?)

Ju 88 A-4. helo7383.jpg (62426 bytes), helo7384.jpg (78218 bytes). Kdy a kde?


Escadrila 11 de observaţie Průzkumný IAR 39. Asi deset kusů.

7.4.1945 Escadrila 11 de observaţie z letiska Zlaté Moravce vyslala lietadlo IAR 39 "150" na priezkum nad frontou. Ďalší IAR 39 "207" pozoroval oblasť Trenčína.

Neskôr sa toto isté lietadlo presunulo na letisko Topolčany. Zdroj.

Přesun na letiště Medlánky.

8.5.1945 kolem sedmnácté hodiny odpoledne u Blanska kroužily tři průzkumné dvouplošníky IAR 39, které sledovaly ústup německé armády. Letouny nalétávaly v kruhu nad Krhov, Jabloňany, Skalici nad Svitavou a Voděrady . Při průletu nad státní silnicí střílely z kulometů. Ve Skalici byla u nádraží zakopaná baterie flaku, která na rumunské letouny zahájila palbu. Na letadla stříleli i němečtí pěšáci z ručních zbraní. Ve vzduchu byly vidět a slyšet tmavé výbuchy protiletadlových granátů. Podle jiných pamětníků pálil další flak odněkud od Krhova. Při jednom průletu byl jeden z letounů zasažen. První dva stroje letěly blízko sebe, třetí klesal a letěl o hodně pomaleji. Po chvíli se ozval zvuk motoru ve vysokých otáčkách a vzápětí se letoun zřítil prudce k zemi. Letoun narazil do vzrostlé jabloně v aleji u silnice z Drnovic do Skalice a k za silnicí narazil letoun do země. Zbylá letadla se po havárii třetího stroje obrátila a odlétla směrem na jih. Pilot byl vymrštěn nárazem ven z letounu a ležel mrtvý na zemi. Badatelna.

Protiletecký kanón, průzkumný IAR 39 a bitevní HS 129 B-2. Kdy a kde?


Protiletecká obrana.

Protiletecký kanón, průzkumný IAR 39 a bitevní HS 129 B-2. Kdy a kde?

27.4.1945 rumunská protilietadlová batéria zakopaná v Melčíckej doline, pod osadou Zabudišová (okres Trenčín) zostrelila vlastní Ju 88 A-4 WNr. 2425/Trop "116b". Stroj dopadol na prikrý svah kopca Poloma pod Dužnikom v Melčíckej doline. Posádku tvorili pilot Adj. av. Cristea Nichitescu, Slt. Aurel Alexandroaie, serg. Ioan Stoian a smstr. Victor Jipa. Všetci letci zahynuli.

7.5.1945 sestřelení německého letounu u letiště Brno.


16.5.1945 v 13.05 hod. na letišti Skuteč přistál rumunský RWD 13 "10" s por. Soare Jon, který ztratil orientaci. V 13.20 hod. odlet do Fryšavy.

 červenci 1945 Rumuni odešli domů.