Masarykova Letecká Liga

27.03.2022

3.1.1923 byl pro zajištění rozvoje letectví zřízen Masarykův letecký fond.

7.3.1926 byla v Praze založena v den narozenin Masarykových narozenin Masarykova Letecká Liga (MLL). Jejím posláním bylo organizovat veškeré síly občanstva ku práci pro pokrok v letectví a jeho využití k rozkvětu státu“ a prvním úkolem zakládání místních organizací. Zdroj.

Organizace: Ústředí MLL - župy - místní skupiny - plachtové odbory.

9.4.1926 byla založena Místní skupina MLL v Českých Budějovicích. Ustavující valná hromada se konala 24.10.1926. Předsedou byl zvolen vládní rada Josef Tomka.

V celých jižních Čechách bylo záhy založeno na třicet dalších místních organizací, krajově sdružených do několika žup. Místní skupina MLL v Bechyni, Blatné, Českých Budějovicích, Českých Velenicích, Čkyni, Hluboké nad Vltavou, Horní Cerekvi, Humpolci, Jindřichově Hradci, Kamenici nad Lipou, Lišově, Milevsku, Mirovicích, Mladé Vožici, Netolicích, Pacově, Pelhřimově, Písku, Počátkách, Prachaticích, Sedlci, Sedlčanech, Soběslavi, Strakonicích, Táboře, Vlachově Březí, Vodňanech.

Myšlenka založit v Olomouci civilní leteckou organizaci vznikla současně na dvou místech, v HLDO a v České sportovní společnosti Olomouc. Svolavatelem se stala Česká sportovní společnost. Ustavující schůze se konala 7.4.1926. V roce 1927 byla založena MLL župní organizace v Olomouci, která obsahovala řadu místních skupin.

V roce 1928 má MLL už 310 místních skupin a 8 župních organizací.

25.9.1930 byl při MLL zřízen Ústřední plachtový výbor, který vedle výcviku plachtařů si vzal za úkol i stavbu bezmotorových letadel. Dílny Ústředního plachtového výboru MLL v Dejvicích. Postaven kluzák Skaut 1930.

23.11.1930 byl založen na župní schůzi Plachtařský odbor MLL v Olomouci a činnost zahájil v roce 1931 stavbou kluzáku Hol´s der Teufel v HLDO . Stavbu řídil Jan Hrbek a kluzák dostal jméno Albatros.

V roce 1933 na internátě Baťových mladých mužů ve Zlíně založena Místní skupina MLL Zlín. Členové v dílně postavili podle německých plánů kluzák Albatros (kluzák Hol´s der Teufel) s gondolou. Brzy se pustili do vlastní konstrukce Zlín Z-I navržené ing. Janem Kryšpínem. Výroba 10 kusů v nových prostorách Na garážích (dnes Okresní úřad sociálního zabezpečení) propůjčených skupině továrníkem J. A. Baťou - čestným předsedou. Skupině daroval i potřebné obráběcí stroje. Zalétán byl na svahu pod památníkem T. Bati.

 

V říjnu 1934 fungují 92 plachtařské odbory, které vycvičily 408 pilotů.

 

V roce ? byla vydaná Příručka MLL č. 1 Organisace.

V roce ? byla vydaná Příručka MLL č. 2 Dorost a modelářství.

V roce 1934 byla vydaná Příručka MLL č. 3 Plachtění.

V roce ? byla vydaná Příručka MLL č. 4 Letectví.

V roce ? byla vydaná Příručka MLL č. 5 Pomocné služby letecké.

 

 

Pražská župa MLL JUDr. Zdeňka Lhoty.

Jihočeská župa MLL. (?)

Hanácka župa MLL. (?)

MLL župy Podkarpatoruské.

 

31.10.1935 pilotní žák Emanuel Jurkulák ukradl letoun Praga E 114.103 OK-LAF od Praha-Ústředí MLL na letišti Letňany a ulétl do Německa. Po vyčerpání paliva přistál s menším poškozením podvozku u Zschopau. Stroj vrácen. Pilot vydán čs. úřadům po odpykání trestu. MAPA. Úlety a únosy.

Stav motorových letounů MLL. ke dni 20.11.1935 .

 

Flotily provozovatelů.