Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Mil Mi-8THip-C, Mi-8TT, Mi-8P, Mi-8S, Mi-8PPA Hip-K, Mi-8VKP Hip-G (Mi-9 IVOLGA)

07.11.2020

Křídla vlasti 1, 7, 16/1962

Nákup Mi-8 v Kazani v SSSR (piloti Zdeněk Nusl, Juraj Gbúr, Václav Havlík, Jiří Vrtiška, Vladimír Jíša, inženýr Meduna). (Podrobnosti). V létě 1967 odjela skupina pilotů a techniků do výcvikového střediska Aeroflotu v Kremenčugu, kde proběhlo přeškolení na vrtulník Mi-8. Brzy na to přistály ve Kbelích první čtyři kusy, pilotované sovětskými piloty, a to tři Mi-8T a jeden Mi-8P, které přišly k Výzkumnému a zkušebnímu středisku 031.

mil/helo1471.jpg (35944 bytes), , .

Po invazi spřátelených vojsk v srpnu 1968 se sovětské vrtulníky Mi-8 objevily na základnách v Hradčanech, Milovicích, Olomouci a na Sliači.

V Kazani se v roce 1969 přebralo 10 kusů vrtulníku Mi-8.

5 kusů dostal 12. vrp v Prostějově. 70. léta mil/helo1840.JPG (70286 bytes), mil/helo2226.JPG (180781 bytes), mil/helo1144.JPG (71048 bytes), mil/helo1179.JPG (80355 bytes).

Přeškolení personálu LO MV v Košicích a ve dnech 6.-11.2.1970 výcvik u Odloučené části 1. dopravně-výsadkového leteckého pluku VÚ 2073/A v Prostějově. Piloti Bačák, Červíček, Flégr a technici Ernst, Beneš a Roubík. Další výcvik s pplk. Nuslem.

V prosinci 1970 přišla první Mi-8P OK-BYL později "B-8022") L+K 9/71, 22/03, 11/07

helo1491.jpg (119901 bytes), helo587.JPG (50073 bytes).

V lednu 1971 poprvé vezla cestující na trati Praha-Břeclav-Tábor-Praha. Přiletěla další Mi-8PS OK-BYK později "B-8021".

Od roku 1970 vrtulníky dostaly poznávací značku tvořenou písmenem B a čtyřmi číslicemi.

Od 17.2.1971 pravidelná linková přeprava státních funkcionářů vrtulníky Mi-8 na trati Praha - Brno - Ostrava - Bratislava a někdy i Košice a to až do roku 1978.

V roce 1972 LO MV přišla Mi-8 "B-8223". V roce 1974 přišly k LO MV Mi-8 "B-8426", "B-8427" a "B-8428". V roce 1977-78 přišel k LO MV vrtulník Mi-8 "B-8829".

70. léta police/helo914.JPG (72019 bytes), police/helo915.JPG (33880 bytes), police/helo917.JPG (98508 bytes), police/helo918.JPG (127603 bytes), police/helo919.JPG (53040 bytes), police/helo932.JPG (93590 bytes).

Personál SLOV-AIRu, podniku pre leteckú činnosť, se na vrtulníky Mi-8 přeškolil ve výcvikovém středisku Aeroflotu v Kremenčugu v době od srpna do listopadu 1973. Ke konci roku 1973 Slov-air zakoupil Mi-8 OK-DXN (Žilina). V lednu 1974 přichází druhá Mi-8 OK-DXO (16.4. křest jako Chrudim). Pracovní činnost Mi-8 se vymezila na stavebně montážní práce, geofyzikální průzkum od roku 1976, doprava materiálu do nepřístupných míst, rozmetání vápence, betonování, přibližování dřevní hmoty, vztyčování smontovaných sloupů vysokého napětí atd.

helo4437.jpg (500330 bytes) Mi-8 OK-DXN (Žilina) v červenci 1976 na Oravě.

V roce 1981 přišel k LS FMV vrtulník Mi-8 "B-8130".

V roce 1982 přišel k LS FMV vrtulník Mi-8 "B-8231".

Jedním z prostředků sběru dat dálkového průzkumu Země je termovize. Termovizní aparaturou lze registrovat elektromagnetické záření v pásmu tepelných infračervených vln. Termovizní experiment se uskutečnil v roce 1981 ve spolupráci s odborníky z PLR a byl konán aparaturou AGA, kterou dodala polská strana. Čidlo aparatury bylo chlazeno kapalným dusíkem a umožňovalo záznam emitovaného záření v rozsahu vlnových délek od 2,0 do 5,6 mikrometru. Nosičem aparatury byl vrtulník Mi-8.

Na jaře 1984 přišly do Bechyně tři vrtulníky Mi-8PPA a jeden Mi-9.

V roce 1985 přišel k LS FMV vrtulník Mi-8 "B-8532".

Mi-8 B-8022 po generální opravě byla v roce 1985 předána Slov-airu jako OK-ZXP (Vysoké Tatry).

V roce 1987 přišel k LS FMV vrtulník Mi-8 "B-8733".

Mi-8 B-8426 po generální opravě byla v roce 1988 předána Slov-airu jako OK-EXR (Broumov).

V lednu 1989 přišly do Kbel čtyři Mi-8PS-11 "0834", "0835", "0836" a "0837". V roce 1989 přišly k LS FMV vrtulníky Mi-8 "B-8938" a "B-8939".

Mi-8PS-9 "B-8829" jako "0829" a Mi-8PS-11 "B-8130" jako "0830" byla v roce 1989 předány armádě.

80. léta police/helo1411.JPG (64845 bytes), police/helo74.JPG (167017 bytes), police/helo530.jpg (81219 bytes), police/helo1439.jpg (326582 bytes).

80. léta helo75.JPG (227011 bytes), helo8501.jpg (363098 bytes).

80. léta mil/helo158.JPG (21579 bytes), mil/helo864.JPG (34775 bytes), mil/helo865.JPG (30331 bytes), mil/helo866.JPG (45581 bytes), mil/helo867.JPG (31347 bytes), mil/helo1244.jpg (14016 bytes), , mil/helo1163.JPG (69175 bytes), Mi-8P mil/helo1185.jpg (33421 bytes), Mi-8PP mil/helo863.JPG (18736 bytes), mil/helo894.JPG (14165 bytes).

Od 1.9.1990 31. smltvpz začal provádět sekundární lety LZS s vrtulníky Mi-8 z Bechyně.

helo4355.jpg (346595 bytes) Mi-8PS-11 "0836" ve Kbelích a helo4354.jpg (373568 bytes) Mi-8PS-11 "0830" v září 1990 na letišti Prostějov. Foto Petr Popelář.

Střední skupina sovětských vojsk opustila vrtulníkové základny v Hradčanech, Mladé, Olomouci a na Sliači v roce 1990 až 1991 i s vrtulníky Mi-8.

Dva vrtulníky Mi-8 OK-DXN (Žilina) a OK-EXR (Broumov) byly prodány do Chorvatska. 

helo6518.jpg (45704 bytes) 9A-HAB později "H-103", snímek je z roku 2012  a vrtulník se nachází v chorvatské Velika Gorica, dokonce v původních barvách Slovairu. Podle všeho by tam měl být, nebo byl ještě v roce 2009 OK-EXR  jako "H-102" ex 9A-HAA avšak v kamufláži rovněž jako vrak. Oba stroje byli odstaveny v roce 2004. Martin Kudlata.

OK-ZXP (Vysoké Tatry) a OK-DXO (Chrudim) odkoupila firma ATE.

Rozvodové řízení mělo za následek odlet vrtulníků Mi-8 "0210", "0817", "0837", "1132", "1932", "2032", "2832", "3932" a "7520" a policejních: "B-8427", "B-8231", "B-8939" a "B-8532" na Slovensko v roce 1992.

LOK odkoupil od čs. armády několik vrtulníků Mi-8 v roce 1992. Pronajaly si je civilní provozovatelé.

Od jara 1993 používala firma AIR-TRANSA, s.r.o. vrtulník Mi-8 OK-YXB pronajatý od LOKu. Později přišel vrtulník OK-YXC.

7.4.1993 vznikla HELI TRANSPORT, s.r.o.  jako dceřiná společnost AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. z Popradu. Využívala vrtulníky Mi-8 se slovenským personálem.

V únoru 1994 přelétly čtyři Mi-8 OK-XYB, C, D a E (majitel Agroplast) z Bratislavy do Mladé Boleslavi.

V roce 1994 zahájil provoz s vrtulníky Mi-8 vlastněné firmou Agroplast nový provozovatel AEROCENTRUM, s.r.o., když jedna osádka od AIR-TRANSy odešla k AEROCENTRU. Firma používala čtyři Mi-8 OK-XYB, C, D a E.

Armáda dostala v dubnu 1996 do Kbel modifikovanou Mi-8S9 "0829" "Máňu" s novým přístrojovým vybavením. (L+K 15/96)  

90. léta police/helo877.JPG (55744 bytes), police/helo882.JPG (39236 bytes).

90. léta helo458.JPG (43483 bytes), helo207.JPG (23360 bytes), helo352.JPG (51510 bytes), helo469.JPG (35554 bytes), helo93.JPG (92349 bytes), helo208.JPG (30285 bytes), helo15.JPG (56037 bytes), helo114.JPG (46142 bytes), helo115.JPG (50713 bytes), helo122.jpg (57668 bytes), helo1011.jpg (156464 bytes), helo388.jpg (35347 bytes), helo391.jpg (51503 bytes), helo394.jpg (72995 bytes), helo395.jpg (69440 bytes), helo189.JPG (60568 bytes), helo6.JPG (72876 bytes)helo65.JPG (60628 bytes), helo191.JPG (40229 bytes), helo347.jpg (34661 bytes), helo348.jpg (41441 bytes), helo813.jpg (60174 bytes), helo1059.jpg (25902 bytes).

90. léta Mi-8T mil/helo1176.JPG (46114 bytes), mil/helo276.jpg (39355 bytes), mil/helo817.JPG (44329 bytes),  mil/helo868.JPG (47035 bytes), mil/helo869.JPG (24929 bytes), Mi-8P mil/helo870.JPG (35712 bytes), mil/helo821.JPG (34239 bytes), Mi-8PPA mil/helo149.JPG (40718 bytes), mil/helo264.jpg (68634 bytes), mil/helo274.jpg (17343 bytes), Mi-9 mil/helo712.JPG (24788 bytes).

Vojenské vyřazené vrtulníky se používají jako trenažéry.

Vrtulníkový a výsadkový trenažér JAKUB KOLOSEUM je výcvikovým zařízením pro simulační výcvik početné řady dílčích prvků a komplexních činností vojáků spojených s taktickým využitím vrtulníků v různých vzdušných a pozemních situacích bojového, mírotvorného, protiteroristického a záchranářského nasazení vojsk. Trenažér umožňuje výcvik: výsadku s přistáním vrtulníku, z nízkého průletu a slaněním z nízkého a středního visu, výsadku slaněním na různé povrchy a terénní a umělé objekty, vytažení osob a materiálu palubním jeřábem, vytažení osob a materiálu a jejich transport v podvěsu, simulované a bojové střelby z vrtulníku na pozemní cíle a imitované střelby ze země na vrtulníky, záchrany a evakuace ohrožených osob v různých kritických situacích. Trenažér z Mi-8 0910 je umístěn ve Vyškově. Podrobnosti.

Trenažér z vrtulníku Mi-8 "1532" v Chrudimi helo4217.jpg (93319 bytes).

24.6.2003 Letecká služba Policie České republiky ukončila provoz vrtulníků Mi-8 posledním letem vrtulníku "B-8733".

po roce 1999 police/helo1205.JPG (61244 bytes), police/helo1206.JPG (119425 bytes), police/helo1402.jpg (30520 bytes), police/helo1403.jpg (38455 bytes).

po roce 1999 helo586.JPG (35913 bytes), helo1189.jpg (231201 bytes).

po roce 1999 , Mi-9 mil/helo1511.jpg (27731 bytes).

Salónní Mi-8 byly zgenerálkovány a zmodernizovány. Počet cestujících se zvětšil na 15 a vrtulníky byly vybaveny meteorologickými radary helo4312.JPG (682126 bytes)

10.10.2006 kolem 15 hodiny nad Vyškovem vrtulník Mi-8S "0835" helo3562.JPG (270550 bytes).

helo4021.jpg (232308 bytes) Praha-Letňany 18.11.2008 a Mi-8T OK-XYC firmy AEROCENTRUM, spol. s r. o.

Modernizace avioniky vrtulníku Mi-8PS "0836" firmou LOM PRAHA s. p. Vrtulník dostal záložní umělý horizont AGB-3K, měniče LUN 2456.02 a FDR typu PRS-8. (L+K 9/09)

5.10.2010 letiště Praha-Kbely a bývalá Mi-9 "0001", dnes Mi-8P helo4472.jpg (378571 bytes).

Generální oprava německého vrtulníku majitele OTIUM CONSULT GmbH & Co Offshore Ausruestungen KG v LOM PRAHA s. p. od léta 2011. Mi-8T výr. č. 10534 OK-SFB byl zalétán 3.5.2012. Provozuje AEROCENTRUM, spol. s r. o. L+K 9/12

AEROCENTRUM, spol. s r. o. ukončilo provoz k 31.12.2012. Vrtulník OK-XYC prodalo slovenské firmě TECH - MONT Helicopter company, s. r. o.

V únoru 2013 armáda začala s generálními opravami salonních vrtulníků Mi-8. ČT 24

Od března 2013 provozuje vrtulník Mi-8 OK-SFB firma HELITEAM CZ s. r. o. helo6737.jpg (414645 bytes) 15.9.2013 v Praze-Letňanech.

17.9.2013 nad Prahou-Vinohrady,  3x demontáž + montáž anténních stožárů mobilního operátora, vrtulníkem Mi-8 OK-SFB firmy HELITEAM CZ s. r. o. helo6721.jpg (250187 bytes)

Koncem září 2013 LOM PRAHA s. p. zgenerálkoval salónní Mi-8PS-11 "0834" za sedm vrtulníků Mi-24V. ČT. Foto

V roce 2014 LOM PRAHA s. p. zgenerálkoval salónní Mi-8PS-11 "0835". armadninoviny.cz

3.-4.9.2016 v Hradci Králové CIAF 2016. Firma ВАТ «Мотор Січ» předvedla vrtulník Mi-8MSB UR-MSF helo9693.jpg (478110 bytes). Video ukrajinských letadel.

Poslední let vrtulníku Mi-8 "0001" dne 24.10.2017. army.cz

Po třech letech administrativní práce byl do leteckého rejstříku 1.11.2018 zapsán vrtulník Mi-8MSB OK-MSF s ukrajinskými motory ВАТ «Мотор Січ», který provozuje firma HELITEAM CZ s. r. o.

8.10.2020 v Letňanech .

 

Technické údaje:

Vývoj :

První vzlet V-8A ještě se 4-listým rotorem dne 2. 8. 1962

Motor :

2 x TV2-117 po 1267 kW

Rotor :

Pravotočivý o průměru 21,3 m, pětilistý

Vrtulka :

Tlačná, třílistá

G / G max

7 300 kg / 12 000 kg

Osádka :

2 piloti + (palubní technik) + 24 cestujících

Spotřeba :

750 l/hod JET A1-L

Použití :

T - Transportní s nosností 4 000 kg, TT - turistický, P - osobní, S - salonní, pro vedení REB, vzdušné velitelské stanoviště

Provoz :

V roce 1967 přišly do armády, od 1970 k LO MV a od roku 1974 k Slov-airu. Seznam Mi-8.

 

Generální opravy se dělaly v Kaunasu, v Leningradě, v Tökölu.

Odkazy:  L+K 18,21/73, 23/87, 1,2,3/91, 19/94, "Jedenapadesátý", Mi-8PPA 8/93, salony 11/07,

Muzea