Chemický a radiační průzkum z našich vrtulníků

31.05.2021

Vrtulník Mi-1 LO MV vybavený Geiger-Mulleroým počítačem prováděl od roku 1961 radiační průzkum země.

Podle NGŠ se v roce 1965 zahájil výcvik vzdušného radiačního průzkumu za všech povětrnostních podmínek.

Vrtulníky Mi-1 Svazarmu od roku 1966 byly provozovány jako radiačně-chemické letky pro jednotlivé kraje. 2142005164438sq.jpg (97792 bytes) :-))

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Až do počátku 80. let piloti Mi-4 a Mi-8 cvičili jednou ročně pět okruhů s nasazenou ochrannou maskou BSSMO a později s modernější maskou OM-10. Mi-8 měly rentgenometr DP-3B.

22.2.1977 došlo k havárii v jaderné elektrárně EBO 1 v Jaslovských Bohunicích. Uniklá radioaktivní voda zamořila okolí včetně řeky Dudváh. Jedno z opatření se dotklo posádek vrtulníků Mi-8 z prostějovského 51. vrp. Proto 26.5.1977 přistál na letišti Trnava-Boleráz vrtulník Mi-8 s posádkou mjr. Chmelík, mjr. Václavek a kpt. Lančarič. Jejich úkolem bylo dohodnout s příslušnými orgány jaderné elektrárny postup pomoci lidem zasaženým radioaktivním zářením v případě další havárie. Pro tento účel byla v Prostějově, každodenně po 24 hodin, připravena havarijní hotovost o síle jednoho vrtulníku Mi-8. Posádka určená do této hotovosti měla být mimo pracovní dobu doma, v případě jaderné havárie však musela do jedné hodiny po vyhlášení rozkazu odstartovat. Cílovou plochou byla ve dne přímo jaderná elektrárna, v noci pak letiště Trnava-Boleráz. Na místě by specialisté z elektrárny namontovali na předem připravené úchyty přístroje nezbytné k udržení života ozářených osob. Úkolem posádky pak bylo přepravit postižené na speciální pracoviště nemocnice v Hradci Králové. Tato pohotovost byla držena až do poloviny osmdesátých let, přičemž za celou tuto dobu nedošlo ani k jedné záchranné akci, vyjma asi dvou případů prověrky pohotovosti posádek.

Vrtulník Mi-24 má hermetizovanou kabinu, která umožňuje i filtrování vzduchu a rentgenometr DP-3B.

Dne 5.5.1983 v 19.58 došlo po úderu blesku na Vesecku severně Turnova k výbuchu paliva v raketovém silu. Výbuchem vymrštěnou jadernou hlavici hledal vrtulník Mi-6 se sondou v podvěsu po dobu čtyř měsíců. Jeden den vrtulník létal ve směru sever - jih, druhý den ve směru západ - východ. Létal ve výšce 300 - 800 m.

helo865.JPG (30331 bytes) Mi-8 "85" na letišti Hradčany. Nyní po generálce. Před generálkou vrtulník často létal bez zadních dveří a s neznámým objektem v kabině. Na stojánce dveře byly zakryty plachtou.

Pět nových kusů vrtulníku Mi-2RCh převzala armáda ve Šwidniku v roce 1985. Vrtulníky byly vystrojeny dozimetrem DPD-68 (DP-3), poloautomatickým chemickým detektorem DPL-67 a sběračem vzorků zeminy a vody PChR-57.

Od jara 1986 Sověti používali u nás vrtulníky Mi-24RChR Hind-G1, verze pro radiační a chemický průzkum. Specializovaná verze Mi-24RCh byla určena k provádění radiačního a chemického průzkumu a díky svému na tehdejší dobu modernímu vybavení byla schopna účinně detekovat použití chemických bojových látek, a vyhodnocovat sílu radiace v prostoru zamoření. Na koncích křídel byla namontována hydraulicky ovládaná ruka pro odběr vzorků z horních vrstev půdy. Celkově bylo možné odebrat šest druhů vzorků zeminy, jejich analýza se ale prováděla až po přistání. Na levé spodní části trupu, přímo mezi pilotní kabinou a nákladovým prostorem, se nacházel lapač s kruhovým průřezem, který byl součástí zařízení pro odběr vzorků vzduchu, jejichž analýza probíhala přímo na palubě vrtulníku. V nákladové kabině byl umístěn pracovní pult dvou chemiků-operátorů, kteří zajišťovali obsluhu elektronických měřících systémů a přístroje pro měření radiace a chemického zamoření. Kabina byla plně hermetizována a zajištovala možnost nasazení v zamořeném prostředí díky speciálnímu filtru klimatizačního a filtroventilačního systému SŽO (Sistěma Žizně Obespečenija). Oba operátoři měli k dispozici ochranné obleky typu „Kompakt-L“, plynové masky „Jaseň-L“ a samostatné kyslíkové lahve. Veškeré získané údaje bylo možné přenášet v reálném čase do řídícího centra pomocí radiodatalinku. Na ocasní ostruze ještě byly instalovány trubkové výmetnice značkovacích světlic, které sloužily k vytyčování hranice zamořené oblasti pro příslušníky pozemního vojska. (Vrtulníky Mi-24RChR nahradily Mi-8VD.) Zdroj.

helo850.JPG (26682 bytes), helo853.JPG (45642 bytes), helo854.JPG (45707 bytes), helo858.JPG (41673 bytes).

26.4.1986 vybuchla atomová elektrárna v Čornobylu.

Vrtulníky Mi-17 měly rentgenometr DP-3A-1.

Úlet Mi-2RCh dne 4.3.1987 do Řezna.

Letecký rentgenometr RL-75 je určen k provádění vzdušného radiačního průzkumu. Ve spojení s radiovýškoměrem RV-5 umožňuje stanovení úrovně radiace ve výšce 1 m nad terénem při letové výšce vrtulníku 25 až 512 m.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Mi-2RCh v roce 2000 helo816.jpg (61089 bytes), helo815.jpg (61959 bytes).

---------- 11.9.2001 ----------

Ve středu 23.7.2003 v odpoledních hodinách přistály na letišti v Praze-Kbelích čtyři britské vrtulníky Westland Lynx. Stroje ze stavu 815. letecké perutě britského válečného námořnictva se zúčastní mezinárodního cvičení nad kontinentální Evropou. 815. peruť Royal Navy, se základnou v Yeoviltonu v jihozápadní Anglii, je jednou z nejstarších perutí britského námořnictva. S vrtulníky Westland Lynx verzí Mk.3 a Mk.8 operuje z palub fregat a torpédoborců. Deset britských letců se čtyřiceti českými chemiky cvičilo ve čtvrtek na libereckém letišti a v Jizerských horách. O součinnost českých specialistů požádali britští královští letci v rámci svého pětidenního cvičení v Čechách. Právu to řekla tisková mluvčí liberecké 51. základny chemického vojska Vlastimila Cyprisová. Libereckých chemiků cvičilo s Brity čtyřicet. "Britské královské letectvo cvičí každoročně na území některého členského státu NATO a letos je to v Česku," dodala. Smyslem cvičení bylo prověřit orientaci profesionálů v neznámém terénu, radiační průzkum pochodových os z vrtulníku či radiační průzkum rozmístění vojsk. Nacvičoval se také transport vzorků anebo kalkulace a převoz nebezpečného materiálu, což je zase specialita chemiků. "V rámci akce se bude cvičit také přeprava a ochrana VIP osob, výběr a zabezpečení heliportu, přistání v neznámém terénu či cvičení podle systému CASEVAC," pokračoval zástupce velitele liberecké základny Josef Kulovaný s tím, že o cvičení věděli asi týden dopředu. Podrobnosti.

4.6.2005 začalo v Líních cvičení Pohled. Přerovské vrtulníky poprvé spolupracovaly s chemiky. (L+K 8/05)

Od místa u Hamburku, kde Labe vtéká do moře, až po pramen v Krkonoších zkoumají řeku čeští a němečtí vodohospodáři. Rozbory odhalí nejšpinavější místa, kde si řeka zaslouží přísnější ochranu. Labe je na českém a německém území dlouhé 1091 kilometrů a stejně tak dlouhou trasu urazil za tři dny vrtulník s vodohospodáři na palubě. Na 120 místech odebrali vzorky, které míří do laboratoří. ČT24 21.8.2008

5. až 9.9.2011 proběhl výcvik příslušníků 314. centra výstrahy zbraní hromadného ničení v leteckém radiačním průzkumu z paluby vrtulníku Mil Mi-17. army.cz

V březnu 2013 cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2013. V souvislosti s mimořádnou událostí v jaderné elektrárně Dukovany je aktivována letecká skupina radiačního průzkumu z 314. centra výstrahy zbraní hromadného ničení Hostivice-Břví, která je v podřízenosti 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany. Úkolem tamních specialistů je, ve spolupráci s operátory z oddělení mobilní skupiny Státního ústavu radiační ochrany Praha, uskutečnit vzdušný radiační průzkum v okolí dukovanské jaderné elektrárny. „Na palubu vrtulníku Mi-17 byla provedena instalace speciálního zařízení IRIS (Integrated Radiation Information System), na němž pracovníci SÚRO provedou monitoring zájmového prostoru,“ říká kapitán Martin Kytka, náčelník skupiny monitorování a leteckého průzkumu 314. cv ZHN. Pro průběh monitorovacího letu je klíčová aktuální situace v zóně ohrožení. Na jejím základě se vytvoří takzvaný monitorovací polygon. „Vzdušný radiační průzkum je prováděn po směrových linkách, které jsou od sebe vzdáleny zhruba dva kilometry. Jejich vzájemné překřížení nám vytvoří obdélník o délce asi osmadvacet kilometrů a šířce zhruba deseti kilometrů v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Naměřené údaje ve vrtulníku jsou přepočítány na úroveň radiace v jednom metru nad terénem. Z výsledů měření se vytváří mapa dávkových příkonů,“ upřesňuje náčelnice letecké skupiny nadporučice Veronika Topičová. Osádka stroje Mi-17 z 243. vrtulníkové letky kbelské základny dopravního letectva ve složení major Vladimír Vigaš, nadporučík Filip Vodička, praporčík Michal Sajfert provedla ke splnění úkolu leteckého radiačního průzkumu dva dvouhodinové monitorovací lety. „Výška letu při leteckém monitorování byla sto metrů a rychlost letu 100 kilometrů za hodinu. Praxe prokázala, že právě tyto parametry letu napomáhají k nejefektivnějšímu získávání dat ze vzdušného průzkumu,“ dodává kapitán vrtulníku. army.cz

27.1.2016 proběhl výcvik příslušníků 314. centra výstrahy zbraní hromadného ničení společně s odborníky Státního ústavu radiační ochrany v leteckém radiačním průzkumu z paluby vrtulníku Mil Mi-17. Výcvik ve vzdušném radiačním průzkumu absolvují vojáci čtyřikrát ročně. army.cz

V červenci 2017 letecká monitorovací skupina se předvedla na mezinárodním cvičení ve Švýcarsku. army.cz

V roce 2018 měření zbytků radiace po havárii v Černobylu za pomoci vrtulníku Mi-17. Zdroj.

 

 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Státní ústav radiační ochrany.

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany.

Odkazy: