Mi-8S JAKO SALON

PAVEL SVITÁK L+K 15/96

Mi-8PS-9 0829 v září 1990. Foto Petr Popelář.

Ve čtvrtek 16.5.1996 byl na letišti ve Kbelích představen vrtulník Mi-8PS-9 evidenčního čísla 0829. Je to stroj v salonním provedení pro devět cestujících. Není již nejnovější, avšak dosud má značný resurs životnosti. Jeho zajímavostí je nové přístrojové vybavení, provedené kunovickou firmou Aviation Service Ltd. ve spolupráci s dalšími podniky.

Vrtulník 0829 patří do letadlového parku 6. letecké základny dopravního letectva T. G. Masaryka v Praze-Kbelích a je určen pro přepravu vyšších funkcionářů armády a Ministerstva obrany. Představuje možnost výrazné modernizace tohoto typu a tedy i plné využitelnosti Milových vrtulníků až do vyčerpání jejich životnosti. Prakticky identické vybavení dostanou také vojenské vrtulníky PZL Sokól, které mají být dodány v druhé polovině letošního roku.

Jak už bylo zmíněno, zástavbu nového vybavení realizovala firma Aviation Service Ltd., kterou jsme čtenářům představili v devátém čísle L+K. Na řešení zástavby se ovšem podílel Výzkumný technický ústav letectva - VTÚL, vojenský útvar 8407 jako provozovatel vrtulníku a Let a. s., který vyrobil nezbytné mechanické díly a provedl povrchovou úpravu letadla. Důležitý byl i podíl Odboru nákupu a Odboru logistiky Ministerstva obrany ČR. Přes dosti vysoké náklady na novou zástavbu se orgány MO rozhodly nepostupovat cestou postupné modernizace, ale přímo pro instalaci uceleného letového systému EFIS (Eletronic Flight Instrument System).

Úkolem VTÚL bylo především formulovat požadavky, které má nové přístrojové vybavení splňovat. Nešlo, jak už bylo řečeno, o pouhou modernizaci, bylo potřeba též zajistit slučitelnost vybavení letadla i s civilními službami řízení letového provozu, obzvláště při letech IFR.

Před firmou Aviation Service tak stál její dosud nejsložitější a technicky nejnáročnější úkol. Bylo pro ni jistě nemilé zpoždění přípravy prostorů na kbelském letišti - letošní dlouhá zima způsobila, opožděné zahájení stavebních prací. Přesto v "mateřském" provozu v Kunovicích firma dosud realizovala více než 200 zástaveb nových přístrojů do různých letadel, řadu z nich pro naše vojenské letectvo a Českou policii.

Vedoucím úkolu zástavby nového vybavení do Mi-8S 0829 byl u Aviation Service ing. Johaník. Ze stroje byla demontována radiostanice, zatáčkoměr, radiokompas ARK-9, odpovídač SRO-2, dvojice výškoměrů a přijímač ILS (Instrument Landing System) SP-50 a SPU-7, též starší přijímač GPS (Global Positioning System).

Nové vybavení je zvnějšku na první pohled patrné především "nosem" na přídi vrtulníku, pod nímž se ukrývá anténa nového meteorologického radaru RDR 2000 firmy Bendix/King, a prutovou anténou, instalovanou na pravém boku pod okny pilotní kabiny. Radar na barveném displeji zobrazuje vertikální nebo horizontální situaci ve směru letu, přičemž horizontální situaci zobrazuje v úhlu 100°. V režimu MAP může zobrazovat také pevné překážky před strojem. Situace se zobrazuje před oběma pilotními sedadly a volbu horizontální či vertikální nebo obojí situace současně provádí pilot podle své potřeby. Obraz na displeji je dostatečné jasný a dobře viditelný za běžného osvětlení kabiny denním světlem. Čtveřice displejů, dva před každým pilotem, je součástí zobrazovacího systému EFIS-50 a mimo uvedené radiolokační situace umožňuje zobrazení údajů i ostatních instalovaných navigačních a dalších letových systémů, například údajů o sklonu a náklonu vrtulníku vůči gyrovertikále KVG 350.

K dalšímu vybavení patří odpovídač KPX 756, pracující podle norem ICAO, a souprava APX 100, která odpovídá na dotazy civilního pozemního střediska řízení letů a je připravena i pro funkci vojenského odpovídače IFF (Identification Friend or Foe). Navigační vybavení zahrnuje dvojici přijímačů KNR 634A, které umožňují let po trati podle všesměrových majáků VOR (VHF Omnidirectional Range) a přístrojové přiblížení na přistání podle systému ILS. Oba tyto přijímače spolupracují s dálkoměrem DME 706A (Distance Measuring Equipment). Pro navigaci a přiblížení na přistání podle nesměrových majáků NDB (Non-Directional Beacon) slouží dvojice souprav KDF 806; jejich indikátory jsou vybaveny povelovými břevny typu "leť za mnou", která usnadňují přesnější vedení po zvolené trati i přiblížení po sestupové ose.

Řešitelé nové zástavby neopomněli stále hojněji užívaný systém družicové navigace GPS, pro nějž byla instalována souprava KLN 90B. Ta pracuje v "nepřesném" módu a umožňuje nezávislou navigaci na trati podle předem připraveného letového plánu, udává osádce okamžitou polohu letadla, jeho rychlost vůči zemi a směr pohybu, podle požadavků pilotů může zobrazit i další navigační údaje. Souprava umožňuje i "nepřesné přiblížení" na přistání, jehož přesnost je ovšem nejméně srovnatelná se systémem ILS. Souprava má tři ručně volitelné citlivosti od 0,3 NM (námořní míle; 0,3 MN je asi 550 m) až po 5 NM. Při chybě kursu nebo polohy větší než 3° dostává pilot od přístroje varování.

Ve vybavení vrtulníku zůstal zachován radiovýškoměr RV 3, který ovšem nekomunikuje se systém EFIS. Z přístrojů domácí výroby byl použit interkom LUN 3591 z produkce kunovického Mesitu, který umožňuje propojení čtyř stanovišť. Vrtulník je nyní vybaven zdroji střídavého proudu 115 V/400 Hz a 26 V/400 Hz.

Po ukončení zástavby nového vybavení a novém nátěru byla provedena nivelace, kompenzace a vážení vrtulníku. Uskutečnil ji provozovatel ve spolupráci s a. s. Let. Poté, v úterý 23.4.1996, následoval první vzlet.

Naše vojenské letectvo dostalo tímto vrtulníkem k dispozici "prototyp" vybavení, které by mělo rozšířit možnosti využití stávajících vrtulníků i bez nákupu zcela nových strojů, na které v současné hospodářské situaci země sotva budou prostředky. Ostatně, i u výrobců vrtulníků Mil probíhají modernizace a úpravy typů Mi-8 a Mi-17 a zdá se, že přes stáří své základní konstrukce - nejsou na světovém trhu zcela bez šance.

(Vrtulník 0829 byl zničen 28.10.2001.)