PO DVACETI LETECH KONČÍ …

plk. Ing. Jiří Macura - poslední velitel 51. vrp L+K 3/95

Z historického hlediska je dvacet let jen částí života jedné generace, ale pro letecký pluk to znamená mnoho. To jsme si uvědomili, když jsme loni oslavili 20. výročí založení 51 . vrtulníkového pluku. Pro jeho příslušníky bylo vždy ctí, že mohli navázat na slavnou tradici prostějovského letiště, které bylo založeno před více než sedmdesáti léty a na jehož travnaté ploše získali základy pilotního umění českoslovenští letci, kteří proslavili svou vlast na obou frontách II. světové války. Z velké řady leteckých osobností jmenujeme alespoň jednoho z nejúspěšnějších stíhacích pilotů v bitvě o Británii, Josefa Františka.

Padesátý první vrtulníkový pluk vznikl na základě rozkazu prezidenta ČSSR dne 24. 9. 1974. Jeho prvním velitelem byl plk. ing. Jaroslav Hejna a pod jeho vedením začala nevelká etapa výstavby a rekonstrukce prostějovského letiště. Pluk měl k dispozici již tehdy zastaralé vrtulníky Mi-1, Mi-4 a několik novějších Mi-8. S touto leteckou technikou se zúčastnil téměř všech vojenských cvičení jak na vlastním území, tak i v Polsku a bývalé NDR.

Důležitým mezníkem v životě 51. vrp byl rok 1977, kdy byla skupina pilotů a techniků přeškolena v tehdejším SSSR na bitevní vrtulníky Mi-24. První čtyři Mi-24D (trupová čísla 4009, 4010, 4011 a 4012) přistály na prostějovském letišti 25. 8. 1978. Nové stroje byly řízeny sovětskými piloty a jejich jediné označení tehdy tvořily pouze červené hvězdy na bocích trupu. Československé výsostné znaky a trupová čísla obdržely "čtyřiadvacítky" až v Prostějově. První let čs. pilota ještě se sovětským instruktorem se na letišti Prostějov uskutečnil 22. listopadu téhož roku. Tento typ nahradil zastaralé Mi-4. Postupně byly nahrazovány také Mi-1 za modernější Mi-2 a dopravní vrtulníky Mi-8 nahradily Mi-17 s výkonnějšími motory.

V sedmdesátých až devadesátých létech se 51. vrp stal základnou pro výchovu a výcvik našeho vrtulníkového letectva. Na prostějovském letišti byla přeškolena řada pilotů a techniků na vrtulníky Mi-24, Mi-8 a Mi-17. Zde také vzniklo jádro budoucího 11. vrtulníkového pluku, který byl založen v Plzni. Příslušníci 51. vrp se zúčastnili májových leteckých přehlídek v Praze a Bratislavě. S vrtulníky Mi-24 se zúčastňují všech leteckých dnů na území republiky. Po roce 1989 docházelo v rámci změn v armádě a celé společnosti i k ukázkám v zahraničí. Dvojici prostějovských předváděcích Mi-24D, vždy s doprovodem Mi-17, měli možnost diváci vidět na letištích v Payerne ve Švýcarsku, Eidhovenu v Holandsku, Koksijde v Belgii, Laupheimu v SRN a Wiener Neustadtu v Rakousku. Snad nejpozoruhodnější byla loňská účast předváděcího týmu na dvou leteckých dnech ve Velké Británii, na letišti Fairford a na walesském západním pobřeží na letišti Valley. Poprvé v historii přelétly české vrtulníky průliv La Manche!

V průběhu dvacetileté existence 51. vrp uspořádal dva letecké dny. První v roce 1990 a druhý, tentokrát i s mezinárodní účasti, 10. září 1994. Zejména poslední letecký den byl, podle vyjádření odborníků a zahraničních účastníků, velmi zdařilý. Zúčastnily se jej jak v letových, tak pozemních ukázkách osádky a vrtulníky z USA, Velké Británie, Francie, Holandska, Belgie a Slovenska. Také vystoupení Display teamu AČR a jiných leteckých provozovatelů přispělo k jeho zdárnému průběhu.

Tato návštěva zahraničních vrtulníků na prostějovském letišti však nebyla první. Již před dvěma roky jsme na naše pozvání přivítali skupinu anglických vrtulníků a během týdenního pobytu jejich osádek jsme měli možnost vzájemného poznání i výměny jak teoretických, tak i praktických zkušeností.

Za připomenutí však stojí i dobré výsledky v oblasti bezpečnosti letů. Počet nalétaných hodin pluku za 20 let je dosti vysoký a činí přes 100 000 hodin. Za celou dobu existence došlo pouze ke dvěma leteckým mimořádným událostem, a to jedné katastrofě u odloučené letky v Plzni na vrtulníku Mi-24 a jedné havárii téhož typu při nočním přistání na letišti v Prostějově. Avšak ani k těmto událostem nemuselo dojít, nebýt selhání lidského činitele, konkrétně pilotů.

V květnu 1990 zahájil 51. vrp jako první v republice leteckou záchrannou službu s vojenskými vrtulníky a v této činnosti pokračoval až do svého zrušení. Jeho osádky se zúčastnily záchranných akcí při pátrání po osádkách havarovaných letadel, pomáhaly rekognoskovat ekologickou situaci v okresech Prostějov, Šumperk a Přerov. Užitečná byla i pomoc lesním závodům při vyhledávání porostů, postižených kůrovcem.

Rozkazem prezidenta republiky Václava Havla, byl dnem 5. 5. 1990 51 . vrtulníkovému pluku propůjčen čestný název Dr. Edvarda Beneše.

Družstvo, složené z pilotů a palubních techniků, bylo suverénním vítězem leteckých trojbojů jak v kategorii družstev, tak většinou i v jednotlivcích.

Koncem roku 1991 přijala 1. vrtulníková letka na základě konkursu jako svůj znak hlavu tygra. V roce 1994 pak navázali příslušníci této letky kontakty s tygři asociaci NTA, které zatím vyvrcholily v srpnu účastí na Mimi-Tiger Meetu ve Valley, kam byly její vrtulníky a osádky pozvány 74. Sq. RAF, která stála u zrodu NTA. Zda se tyto kontakty podaří udržet i po transformaci v dalších létech, to ukáže čas.

K 20. výročí založení 51. vrp byla v dubnu 1994 povrchová úprava vrtulníku Mi-24D první letky změněna v efektní "tygří" provedení a tento stroj pak nechyběl na žádné akci určené pro veřejnost.

Současná transformace naší armády a zejména vojenského letectva se výrazně dotkla i 51. vrtulníkového pluku, který byl k 31. 12. 1994 zrušen. Na letišti v Přerově vznikne základna vrtulníkového letectva, kam se přemístí vrtulníky i většina příslušníků 51. vrp. Zda je tato koncepce přestavby celého letectva jediným správným řešením, ukáže budoucnost.

Přeji všem, teď už jen bývalým příslušníkům 51. vrp, aby mohli veškeré znalosti a dovednosti zužitkovat ve prospěch rozvoje vrtulníkového letectva. Aby nezapomněli, že byli příslušníky pluku, který měl vždy dobré jméno a tradici. Děkuji všem těm, kteří svou profesionalitou dokázali toto dobré jméno vytvořit a tradici udržet.