Dary na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Mil Mi-4, Mi-4A, Mi-4B, Mi-4P (VR-4, V-4) Hound

04.04.2020

Křídla vlasti 12, 17, 23, 25/1954 mil3/helo3295.jpg (419434 bytes), 14/1955, 3, 6, 12, 14/1956, 7, 16, 25/62, ..

První 4 kusy vrtulníku VR-4 (prvních devět z celkového počtu min. 155) přiletěly v květnu 1956 do Kbel k 1. dlp. Vrtulníky byly dodávány bez jakéhokoli označení a také tak do srpna 1956 u nás zprvu létaly. Vrtulníky tehdy byly přiděleny do stavu 4. (respektive 5, neboť ještě existovala kluzáková letka) letky 1. dlp na letišti Kbely. Instruktoři: kpt. Lokoško, mjr. Popov a kpt. Novikov.

mil/helo1928.JPG (90217 bytes)Po přejímce vrtulníků našimi techniky a technické přípravě k dalším letům zahájil instruktor kpt. Lokoško přeškolování tří pilotů: kpt. Z. Nusla (zást. velitele pluku), kpt. F. Jindry (velitel kluzákové letky) a J. Němečka (zást. velitele kluzákové letky). Sovětští instruktoři, kpt. Lokoško, mjr. Popov a kpt Novikov, vycvičili první naše piloty vrtulníků. První let mjr. Jindra absolvoval 28.6.1956 s instruktorem Lokoškem. Mezi prvními piloty vrtulníků byli piloti Bačák, Bartoš, Černý, Červíček, Havlík, Chýský, Bohumil Rejhon, Šedek, Toman, Vrtiška, Zahrádka. Byli to většinou bývalí piloti nákladních kluzáků. Jejich přeškolení trvalo do konce srpna 1956 včetně instruktorských letů. (L+K 19/79, 4/83, 2/99)

Označení vrtulníků bylo od 20.7.1956 V-4.

1.8.1956 byl vrtulník Mi-4 0126 v Leteckých opravnách Kbely, kde se na něj aplikovaly čs. výsostné znaky a evidenční označení příslušnosti k 1. dlp. Měly vyhrazeno evidenční označení D-50 helo3814.jpg (47383 bytes) D-60.

Dne 27.8. byla uskutečněna první přeprava raněného vrtulníkem Mi-4 z Terezína do ÚVN v Praze - Střešovicích. Přistání osádka vrtulníku provedla přímo před hlavním vchodem nemocnice.

Již 2.9. naši instruktoři předvedli své umění veřejnosti na leteckém dnu v Ruzyni se dvěma vrtulníky Mi-4. První vrtulník "D-56" (Jindra, Rejhon) vezl 1 kanon PTK-57, druhý vrtulník "D-54" (Němeček, Zahrádka) vezl vlečný automobil. Výsadek byl proveden ve skupině do prostoru ukázky bojové činnosti výsadkářů. Po vyložení přepravovaného nákladu do druhého vrtulníku "D-54", který zavisel nad zemí, nastoupila po provazovém žebříku tříčlenná skupina výsadkářů. Po nastoupání vrtulníku do 800 m pak provedli seskok. 

, mil/helo1160.JPG (22410 bytes), mil/helo1929.JPG (21437 bytes), mil/helo155.JPG (38591 bytes), mil/helo1930.JPG (32540 bytes).

KV 22/1956 mil3/helo3269.jpg (134611 bytes), mil3/helo3270.jpg (134078 bytes), KV 20/1957 mil3/helo3287.jpg (102763 bytes)

KV 24/1956 mil3/helo3272.jpg (230288 bytes).

helo4500.jpg (231515 bytes) Letecký den v Medlánkách v roce 1956. Jednalo se o jedno z prvních veřejných představení Mi-4

Označení vrtulníků bylo konečně od 22.11.1956 definitivně Mi-4.

Seskoky výsadkářů na Strahovský stadion 9.5.1957. KV 12, 13/1957 mil3/helo3280.jpg (348262 bytes), mil3/helo3281.jpg (332213 bytes).

Film Případ mrtvého muže, 1974, Mi-4 "D-52" (označení do roku 1957), střelba ze střeliště. Video.

V létě roku 1957 se v našem letectvu přešlo z písmenočíselného označování příslušnosti letadel na čtyřciferné číselné. 

KV 1, 2/58 mil3/helo3301.jpg (357176 bytes)mil3/helo3302.jpg (327197 bytes)mil3/helo3303.jpg (193892 bytes).

KV  3/58 mil3/helo3304.jpg (194284 bytes)mil3/helo3305.jpg (240033 bytes)mil3/helo3306.jpg (401287 bytes).

KV 15/58 mil3/helo3312.jpg (376480 bytes), civil/helo3348.jpg (304493 bytes).

Na Točné 14.9.1958 František Jindra s Mi-4 vlekl VT-7 Luňáka pilota Mojmíra Stratila.

1957-59  mil/helo824.JPG (28232 bytes), mil/helo825.JPG (29903 bytes), mil/helo826.JPG (33140 bytes), mil/helo827.JPG (44683 bytes), mil/helo588.JPG (53471 bytes).

První let vrtulníku Mi-4 1176 se u VZLÚ uskutečnil v únoru 1960. Piloti mjr. Jindra a Pondělíček, technik ing. Beneš.

Na leteckém dnu v Ruzyni 4.9.1960 měli tři Mi-4 po páru spuštěných hrazd s cvičenci. Roj vrtulníků od 50. spojlp vedl mjr. Červíček. Dále František Jindra s Mi-4 vlekl VT-7 Luňáka pilotky Věry Špačkové.

KV 20/60.

Závod čs. aerolinií Agrolet se sídlem na Ruzyni, zavedl v roce 1961 pokusný vrtulníkový provoz vrtulníky typu Mi-4 OK-OVE a OK-OVF. Podrobnosti o provozu Mi-4.

Mi-4 OK-OVE (1961-66) helo735.JPG (43608 bytes), helo736.JPG (27084 bytes), helo734.JPG (127312 bytes), helo590.JPG (57475 bytes), helo566.JPG (35970 bytes), helo1156.JPG (31664 bytes), s novým kabátem , helo564.JPG (39642 bytes)hel580.jpg (144475 bytes).

OK-OVF (1961-70) helo60.JPG (295103 bytes), helo565.JPG (31955 bytes), helo731.JPG (51199 bytes), helo730.JPG (36705 bytes), helo729.JPG (115565 bytes), helo61.JPG (312341 bytes), helo563.JPG (41474 bytes), helo1157.JPG (19771 bytes), helo1158.JPG (21686 bytes), helo1159.JPG (65362 bytes).

Mi-4P sovětského Aeroflotu na výstavišti Julia Fučíka v Praze v roce 1961 helo741.JPG (111777 bytes).

Letecký oddíl Ministerstva vnitra se sídlem na Ruzyni od roku 1961 provozoval Mi-4 OK-BYL (oficiálně od 4.9.1961 do 29.4.1965), 

salon Mi-4P OK-BYM (13.6.1962-31.5.1973) helo4096.jpg (24710 bytes), helo2762.JPG (115081 bytes), helo5363.jpg (291905 bytes), s novým nátěrem helo2763.jpg (111987 bytes), helo5361.jpg (434398 bytes), helo5362.jpg (351606 bytes)

a Mi-4 OK-BYN (5.11.1962-21.5.1973) police/helo996.JPG (33588 bytes)  

 

Druhý let Mi-4 OK-OVE (1293) se u VZLÚ uskutečnil dne 23.6.1962 s posádkou Hlinák, Votrubec a Beneš, kdy se měřili síly v podvěsném zařízení.

Na Strojírenském veletrhu v Brně v roce 1962 byla předvedena Mi-4P CCCP-28993 sovětského Aeroflotu civil/helo3374.jpg (169110 bytes). KV 24/62

KV 25/62 civil/helo3347.jpg (239790 bytes).

Od roku 1963 revize vrtulníků v Leteckých opravnách Trenčín.

V roce 1964 bylo dodáno posledních 35 kusů.

 

V roce 1965 byla vyřazena Mi-4 OK-BYL.

OK-RKA (1966-67) helo1169.JPG (47498 bytes), helo1170.JPG (40380 bytes), helo1171.JPG (51058 bytes).

U Zkušebního a zlepšovatelského střediska se měřila např. teplota u motoru AŠ-82 V vrtulníku Mi-4.

Obdobně byla vyvinuta verze Mi-4B, která mohla nést 4 raketomety UB-16-57U, na střeše kabiny byl fotokulomet a na palubní desce zaměřovač. . Takto uchycené raketomety ale se neuplatnily, protože praskaly vzpěry. Později LOT montoval raketomety RB-130-4. mil/helo1231.jpg (60813 bytes)

60. léta , mil/helo259.jpg (99668 bytes), mil/helo719.JPG (60600 bytes), mil/helo277.jpg (28448 bytes), mil/helo278.jpg (40071 bytes), mil/helo272.jpg (45215 bytes)mil/helo279.jpg (57999 bytes), mil/helo281.jpg (38331 bytes), mil/helo723.JPG (38732 bytes), mil/helo901.JPG (25238 bytes), mil/helo904.JPG (21664 bytes), mil/helo314.JPG (35713 bytes), mil/helo297.JPG (27356 bytes), mil/helo263.jpg (29825 bytes), mil/helo298.JPG (33700 bytes), mil/helo257.jpg (86907 bytes), mil/helo301.JPG (30564 bytes), mil/helo304.JPG (58390 bytes), mil/helo305.JPG (57834 bytes), mil/helo306.JPG (60685 bytes), mil/helo307.JPG (34504 bytes), mil/helo303.JPG (55869 bytes).

Po invazi spřátelených vojsk v srpnu 1968 se sovětské vrtulníky Mi-4 objevily na základnách v Hradčanech, Mladé, Olomouci a na Sliači. mil/helo1164.JPG (38889 bytes)

helo3990.jpg (342294 bytes) Vojenské Mi-4 byly v 60. letech vybaveny pozemní stanicí RYM-B pro dálkovou navigaci bombardérů Il-28 a výsadkových Il-14. Přestavby se prováděly v LOKu. Sloužily v Pardubicích u 47. pzlp, v Bechyni u 1. vel lt, dále v Olomouci u 46. dvld, atd.

V roce 1973 byly vyřazena Mi-4 OK-BYN a salon Mi-4P OK-BYM.

70. léta mil/helo338.jpg (38535 bytes)helo344.jpg (116913 bytes), mil/helo721.JPG (53176 bytes), mil/helo589.JPG (53697 bytes)mil/helo300.JPG (38743 bytes), mil/helo258.jpg (30352 bytes), mil/helo269.jpg (33889 bytes), mil/helo270.jpg (33368 bytes), mil/helo271.jpg (45683 bytes), mil/helo262.jpg (37991 bytes), mil/helo366.jpg (45497 bytes).

Asi 1974

Mi-4 "0528"

Od roku 1977 zákaz létání v mracích.

Od začátku roku 1979 probíhala bezprostřední technická příprava vojskových zkoušek radiotechnického pátrače Ramona. V prostoru západních Čech toposlužba určila přesné souřadnice vybraných kót a míst. V LOK byl do vrtulníku Mi-4 zabudován místo vymontovaného kulometného stanoviště radiolokační zaměřovač PSBN-M-8, jenž umožňoval bombardování přes mraky z bombardéru Iljušin Il-28. Pro zjištění bodové přesnosti visel vrtulník nad topograficky určenými body a pro ověření možnosti průzkumu nízkoletících cílů létal v určených výškách nad silnicemi a řekami.

V roce 1982 sloužilo ještě celkem 95 vrtulníků Mi-4.

80. léta mil/helo1177.JPG (56592 bytes), mil/helo1637.jpg (42349 bytes), mil/helo256.jpg (25190 bytes), mil/helo78.jpg (195031 bytes), mil/helo359.jpg (49706 bytes).

Poslední Mi-4 byly vyřazena až v roce 1986.

Poslední let 14.4.1986 helo359.jpg (49706 bytes). Video.

Odvoz do šrotu, muzeí nebo soukromníkům. Z vojenského letiště v Bechyni na letiště aeroklubu v Táboře helo938.jpg (39512 bytes), v Soběslavi helo4182.jpg (314751 bytes), .....

Technické údaje:

Vývoj :

První vzlet 1952

Motor :

Švecov AŠ-82 V o 1250 kW, 14 válcový, 2 hvězdicový

Rotor :

Pravotočivý o průměru 21 m, čtyřlistý

Vrtulka :

Tlačná, třílistá

G / G max

5250 kg / 7600 kg

Osádka :

2 piloti + palubní technik + 12 cestujících

Spotřeba :

? l/hod

Použití :

Několik kusů víceúčelových Mi-4, většina byla zmodernizované verze Mi-4A, Mi-4B byla vyzbrojena neřízenými raketami, Mi-4P-salón

Provoz :

Od roku 1956 jako VR-4, od 20. 7. 1956 pak V-4 a konečně od 22. 11. 1956 definitivně Mi-4, rezurz 23 let / 3200 hod. Do roku 1986. Seznam Mi-4.

Vlastnosti :

Spolehlivý dříč. Příjemná pilotáž (žádný autopilot). Rychlá reakce motoru ale obtížnější regulace otáček motoru s plnícím tlakem. Podrobnosti od Zdeňka Starého.

Přístroje : Levá deska, pravá, AZS 1, AZS 2 a AZS 3.

Odkazy: KV 2,6/62, 6,13/63, L+K 15/73, 9,10,11/88, 8,9,10,11/94, 12/95, 15-16/01, 6/06 "Jedenapadesátý", LET 3-20.