Mi-4 u michelského plynojemu 6. ledna 1961. (L+K 1/98)