Slovenské Kl 25

Klemm Kl 25 u nás

10.11.2023

Civilní znaky od května 1939.


Vlečný letoun Kl 25 d VII R WNr. 984 D-EVXE později slovenský OK-VXE patřící německé organizaci Freiwilige Schutzstaffel (?) na letišti Vajnory. Kdy?

3.5.1940 byl ustanoven Slovenský Letecký Sbor (SLeS). Velitel německé vojenské mise na Slovensku gen. Otto (?) blahopřeje sborovému veliteli SLeS Imrichu Kubišovi k jeho ustavení do funkce.

Veliteľstvo SleS ústredie v Bratislave.

NSFK darovalo SLeS na 20 letadel a vybavení dílny v Bratislavě.

OK-VXE Klemm L 25 d VII R D-EVXE OK-VXE NSFK, poté Flieger Staffel

Kl 25 L OK-VXE a za ním Praga E.114 OK-AMF . Kdy?

3.12.1940 Snem Slovenskej republiky přijal Zákon o SLeS. (Slovenský letecký sbor sústreďuje príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwilige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend (v daľšom texte HG, FS, HM a DJ), ktorí sa dobrovoľne prihlásia, a sú pre leteckú výchovu a výcvik spôsobilí.) Sborovým velitelem se stal Imrich Kubiš.

SLeS sa stal jedinou leteckou športovou organizáciou a bol podriadený MNO. Na území Slovenska bolo pôvodne zaistených 34 motorových lietadiel (väčšina neletuschopných), pochádzajúcich z majetku predvojnových inštitúcií. V prvých rokoch vojny sa športový letecký život príliš nezmenil v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ale neskôr dochádzalo k postupnej stagnácii, ktorú nemohol zastaviť ani príliv nových lietadiel, nech už pochádzajúcich z vojnovej koristi (klzáky Wróna-Bis, Morane Saulnier MS.230) alebo z nemeckých dodávok (Klemm Kl 35). Motorové lietanie sa prevádzkovalo prakticky len na letiskách Vajnory a Trenčianske Biskupice, plachtárskych stredísk bolo o čosi viac. Nedostatok náhradných dielov a rôzne administratívne obmedzenia diktované vojnovou situáciou a obavou z úletov do cudziny nakoniec spôsobili, že športová letecká činnosť na Slovensku v podstate ustala do konca roku 1943.


Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

Žilina.  Zdroj.

Grunau Baby GB II s pilotem Štefanem Česnekem a vlečná KL 25 OK-VXE.

Pilotná škola motorového lietania SLeS i v športovom lietaní. Slovenské krídla č. 2 Október 1941, Ročník VI.


.


Od kdy se Letecký park SVZ v Mokradi skládal z: Technické letky Leteckého parku, Letecké dílny a Leteckého skladu. Výzbroj: pět letounů Letov Š.328, 13 kusů letounů Avia B.534, tři letouny Bf 109 E, Heinkel Ke 111 H-10, Arado Ar 96, Klemm Kl 25, devět letounů Praga E.39, Caudron C.445M Goéland, dva letouny Praga E.114, dva letouny Zlín Z.XII, Stinson SR-10C Reliant, sedm letounů Klemm Kl 35 D, Tatra T.131, dva letouny Be.50, dva letouny Be.60, Be.555, tři letouny Praga E.241.


30.8.1944 vyhlášení SNP. helo5990.png (609862 bytes)


------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----