Týnec nad Labem-Elbeteinitz

Krakovany-Krakowan

MAPA.

26.04.2022

5.7.1944 u Týnce nad Labem zřícení letounu Fw 190 F od I./SG 102 asi z letiště Kbely. Letec zahynul.

Funkmeßstellung 1. Ordnung Koralle (radiolokační ústředna 1. řádu s krycím názvem Koralle

Fluko Prag (hlásný obvod Praha) s Flugmelde Zentrale Prag na Dlouhé třídě (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung Koralle (radiolokační ústřednu 1. řádu) a Funkmeßstellung 2. Ordnung Heupferd (radiolokační ústřednu 2. řádu).

Od května 1944 budování radarové stanice v oblasti při chrčické silnici na rozhraní katastrů tří obcí: Krakovan, Uhlířské Lhoty a Labských Chrčic. Celkem bylo u Krakovan postaveno šest radarů. Historie.

Obsluha od 2.9.1944 1. schwere Flugmelde-Leit Kompanie Luftnachrichten-Regiment 238 v Krakovanech-Krakowan. Nadřízený I./Luftnachrichten-Regiment 238 umístěn v Týnci nad Labem-Elbeteinitz.


Jeden radiolokátor dalekého dosahu - vyhledávání cílů do 400 km, měření vzdáleností, směru a výšky FuMG 402 Wasserman M IV. Tento radiolokátor byl jediný svého druhu na území dnešního Česka.  Jeho dosah mu ostatně umožňoval mít "přehled"  nad celým uzemím tehdejšího protektorátu a ještě velký kus za jeho hranice (pokud nebyl rušen).

 Pokácená anténa radiolokátoru. ,


Jedno zařízení pro panoramatické zobrazení letecké situace s dosahem 150 km typu FuMG 404 Jagdschloss. Patrový objekt pod anténou se po výbuchu zřítil. Rozpětí antény činilo 12 metrů.V pozadí obec Krakovany.


Dva směrové/identifikační radary - vyhledávání cílů, měření vzdálenosti a směru  s dosahem 150 km typu FuMG 80 Freya (alespoň jeden z nich byla FuMG-401 Freya LZ C, druhá byl též typu LZ, ale konkrétní provedení nelze z poválečného fota rozeznat - většinou se do jedné stanice umisťovaly  dvojice stejného typu).

Anténa radaru Freya LZ C, po explozi byly utrženy spodní plochy (anténa pro příjem odraženého radiolokačního paprsku, její zbytky jsou vidět na valu nad postavou v popředí).


Dva radary pro měření vzdálenosti, elevace a směru s dosahem 80 km typu FuMG 65 Würzburg Riese (oba prokazatelně měly i identifikační zařízení vlastní/cizí). 

Trosky severního radaru. Na vršku parabolické antény (resp. na jejím zbytku) vidět i malá anténka pro příjem identifikačního signálu z palubního odpovídače vlastních letadel. , , .

Trosky jižnějšího radaru. V pozadí obec Uhlířská Lhota.


Mimo tohoto bylo v okolí deset poplachových hlásek a jeden velký světlomet blíže neurčeného typu na kótě 244,9 m n m u Uhlířské Lhoty.

    ------  8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Ortofotomapa z roku 1954.