Topolná Topolna

MAPA.

12.11.2021

Bombenabwurfplatz Topolna dopadová plocha pro střelbu z palubních zbraní a pro bombardování. Postupně pro jednotky:

Sturzkampffliegerschule 2 na letišti Otrokovice, 1939-40.


.


.


.


.


Stab a I./SG 101 na letišti Vyškov, 1944.

II./SG 101 na letišti Brno, 1944.

6./SG 101 na letišti Otrokovice, 1944.

V září 1944 se v Nové i Staré škole ubytovala německá zpravodajská služba. Bylo jich asi 100 mužů. Odkud přišli?

Postavili na lukách několik odposlouchávacích zařízení. 

Jedno bylo postaveno na Podílech při soutoku potoka z dědiny a Buravy, při polní cestě k Dolinovému potoku. 

Ostatní objekty byly na Domkařských podílech při dvorku (místo, které je v současné době mezi jezerem a potokem Burava). Vykládalo se, že je to jakési televizní zařízení, které vypátrá na velkou vzdálenost blížící se letadla. 

Ve škole měli různé radiové přístroje. 

Nedostavěli nějaký objekt na Svárovcích a Kučovaninách. Říkalo se, že je to kremační síň. 

Nad dědinou, nad Horním koncem při chodníku vedoucímu na cestu na Horní čtvrtě a na Nádmezné (v místě triangulačního bodu) měli postavenou boudu se skleněnou kopulí - Flufwache.

Flugmelde-Meßzug Unke (Zlin)

Funkmeßstellung 1. Ordnung Topolna ( radiolokační ústředna 1. řádu) s krycím názvem Topolna

Fluko Brünn (hlásný obvod Brno) s Flugmelde Zentrale Brünn (ústřednou letecké hlásné služby). V podřízenosti byly Flugwachen (hlásky), Funkmeßstellung 1. Ordnung Brumbär (radiolokační ústřednu 1. řádu) a Funkmeßstellung 2. Ordnung Topolna (radiolokační ústřednu 2. řádu). Obsluha? Od kdy?

Obsluha 2. schwere Flugmelde-Leit-Kompanie Luftnachrichten-Regiment 228,

 

Průzkumné a řídící prostředky protiletecké obrany. 

Kdy?


Od ledna 1945 4. schwere Flugmelde-Leit Kompanie Luftnachrichten-Regiment 238.

26.3.1945 noční stíhač Ju 88 s palubním radarem od 4./NJG 100 z Brna sestřelil sovětský transportní letoun Li-2 od 340 бап u obce Mokré u Brna. Podílela se radiolokační ústředna na sestřelení letounu? MAPA.

Před Velikonocemi (1.-2.4.1945) Němci odjeli prý do Přerova a potom do Ústí nad Labem. Vystřídalo je frontové vojsko. 

------  8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----


.


.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Evropská rozhlasová konference v Kodani. Nedostatečné pokrytí okrajových oblastí evropských států a velké rušení zahraničními vysílači (řada zahraničních vysílačů používala frekvence, které jim nebyly na konferenci v Luzernu přiděleny) vedlo v roce 1948 k uspořádání velké Evropské rozhlasové konference. Takzvaný Kodaňský plán rozdělil 15 vysílacích kanálů odstupňovaných po 9 kHz v pásmu dlouhých vln konkrétním státům. Úspěchem Československé delegace bylo především získání dlouhovlnného kmitočtu 272 kHz pro pokrytí celého státu z vysílače Blaw Knox (Liblice, okres Kolín) s výkonem 400 kW a také získání čtyřech výlučných středovlnných kmitočtů. Zdroj.


.


Přechod na vysílání dle Kodaňského plánu se měl začít uskutečňovat k 15.3.1950.

Započala stavba nového vysílacího střediska v Topolné. 

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Ortofomapa z roku 1950-53 a 2009.


Vysílací budova byla dokončena v druhé polovině roku. Anténní stožáry dali dohromady pracovníci Hutních montáží Ostrava. Technologické zařízení přijíždělo po částech do železniční stanice Napajedla, kde bylo ručně překládáno na nákladní auta a převezeno na stavbu. Dát dohromady technologické zařízení tak, aby bylo schopné (zatím jen zkušebně) vysílat trvalo zhruba 4 měsíce. V prosinci 1951 byly již v provozním sále dva vysílače Tesla DRV 200 a s vysíláním se dlouho nečekalo.

Od roku 1951 vysílání na dlouhých vlnách 272 kHz.