Pantof

24.06.2021

Ctibor Pantoflíček se narodil 31.3.1896 v rodině profesora matematiky a fyziky působícího v Telči. Na této škole sám v roce 1913 maturoval. Vystudoval strojní inženýrství na ČVUT v Praze. Podrobnosti.

Vynikající technické nadání jej přivedlo již v době studií k samostatnému podnikání. V Praze Košířích založil malou dílnu, ve které vyráběl pomocí netradičních technologií malé velmi přesné součástky. 

Roku 1920 Ctibor Pantoflíček založil firmu Pantof (celý název firmy?). Výroba obsahovala drobné součástky pro automobily a letecké přístroje. 

od 27.12.1921 do prosince 1926.

Od počátku svého podnikání spolupracoval se vznikajícím leteckým průmyslem. 

, , od prosince 1926 do 1939.

Od roku 1932 navrhoval a zkonstruoval podvozky pro téměř všechna civilní a vojenská letadla vyráběná v tehdejším Československu. Seznam.

Pro potřeby vojenského letectva navrhl i řadu dalších zařízení a příslušenství. Pumový závěsník vzor 35 - pneumatické ovládání shozu letecké pumy.

, .

Konstrukce zatahovatelného podvozku vlastní konstrukce pro letoun Aero A 304 .

Na konci 30. let považovalo MNO jeho továrnu za tak strategicky důležitou, že nařídilo její přestěhování na Slovensko. Kam?

Prototyp Aero A 300 před výrobní halou ve Vysočanech.

Konstrukce zatahovacího podvozku stíhačky Avia B.135.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

V roce 1939 ing. Cyril Pantoflíček koupil Úpravnu zvířecích kůží pana Maxe Šenka v konkurzu (Radotín, Vrážská 1562/24a). Firma se tam přestěhovala.

Výroba podvozků pro letouny Arado 96, Arado 396, Bf 109.

Měla být zahájena výroba podvozků pro Me 262.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Od roku 1945 konstrukce podvozků pro téměř všechna civilní a vojenská letadla vyráběná v tehdejším Československu. Seznam.

V roce 1945 byla jeho továrna „PANTOF“ C. Pantoflíček v Radotíně znárodněna. Proti Ctiboru Pantoflíčkovi samému byla uplatněna řada diskriminačních opatření (tzv. milionářská daň, exekuce na plat apod.).

Zestátnění (krádež) továrny.

Na základě dekretu prezidenta republiky č. 100/45 bylo znárodněno celkem 160 podniků průmyslu kovodělného a strojírenského s 260 závody, ve kterých bylo zaměstnáno celkem 185 000 osob. Kromě jiných průmyslových podniků, byly znárodněny také podniky leteckého průmyslu, které zhruba do poloviny roku 1946 vystupovaly nadále samostatně. V další fázi pak byly soustředěny do tří nových národních podniků. Jednalo se o PAL spojené závody pomocného automobilového a leteckého průmyslu, národní podnik, se sídlem v Českých Budějovicích, Automobilové závody, národní podnik, se sídlem v Praze a Letecké závody, národní podnik, se sídlem v Praze. Vyhlášení těchto tří národních podniků provedl ministr průmyslu Bohumil Laušman vyhláškami č. 1293, 1377 a 1378 ze 7.3.1946, které byly uveřejněny v Úředním věstníku až ve dnech 16.5. a 1.6.1946.

PAL spojené závody pomocného automobilového a leteckého průmyslu, národní podnik v Českých Budějovicích, Doudlebská ul. 501, soustřeďoval všechny podniky zabývající se vývojem a výrobou automobilového a leteckého příslušenství. Postupně do něj byly začleněny majetkové podstaty firem Jihočeský kovoprůmysl a.s. ve Velešíně, Klevin a.s. (dříve Bratři Vinopalové, továrna na letecké přístroje a přesnou mechaniku) v Modřanech, Magneton s.r.o. v Kroměříži, Kraslické strojírny Straubling a spol. v Kraslicích, „PANTOF“ C. Pantoflíček v Radotíně, Josef Rotter v Novém Jičíně, Sum Vergaser-Gessellschaft Carl Wirsum & Co. A.G. ve Falknově nad Ohří (nyní Sokolov), Ostmarkwerke GmbH v Praze Kbelích, V. Hodek v Praze VII, OHM v Táboře, Elka – výzbroj a opravy automobilů a letadel spol. s.r.o. v Praze I, „Frigera“ továrna na chladící a technická zařízení a.s. a B. Vobořík v Praze X. Podnikovým ředitelem PALu n.p. byl ing. Antonín Železný.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům  ----------

ČZKS n.p. byly k 1.5.1949 reorganizovány a z jejich podstaty vznikly Československé závody těžkého strojírenství n.p., Československé závody přesného strojírenství n.p., Československé závody lehkého kovoprůmyslu n.p. a Československé závody automobilové a letecké n.p. (dále ČZAL n.p.). ČZAL n.p. byly zřízeny vyhláškou ministra průmyslu č. 672 ze 30.4.1949 a měly řídit a obstarávat společné záležitosti národních podniků podílejících se na výrobě automobilů, motocyklů a letadel. Původní Vrchní obchodní ředitelství ČZKS n.p. bylo reorganizováno na Kovo a.s. pro obchod s kovodělnými a strojírenskými výrobky a surovinami (dále Kovo a.s.). Oddělení LP ČZKS n.p. bylo začleněno do Kovo a.s. jako obchodní závod IV, které sídlil zpočátku v Jinonicích a zhruba od července 1949 přestěhovaný do Prahy XII, Jugoslávská 1.

Ve stejné době byla také rozvolněna dosavadní struktura AZ n.p. a LET – Letecké závody n.p.

Z AZ n.p., závod 2 Avia se stal Avia n.p., závody Jiřího Dimitrova v Praze Čakovicích.

LET – Letecké závody n.p., závod 1 Jinonice byl reorganizován na Motorlet n.p., závody Jana Švermy v Praze Jinonicích, tvořené základním závodem v Jinonicích a bývalým LET – Letecké závody n.p., závod 2 opravna Malešice.

LET – Letecké závody n.p., závod 3 Vysočany byl reorganizován na Aero n.p., Praha Vysočany se závody Aero Vysočany a Aero Radotín, což byla původně firma „PANTOF“ C. Pantoflíček v Radotíně, předtím začleněná do n.p. PAL.

Z LET – Letecké závody n.p., závod 4 Letňany vznikl Rudý Letov n.p. v Praze Letňanech, tvořený třemi závody.

LET – Letecké závody n.p., závod 6 Kunovice byl reorganizován na Let n.p. Kunovice, tvořený závody v Kunovicích, Otrokovicích a Chocni.

V ČZAL n.p. bylo sdruženo celkem 18 základních závodů automobilové a letecké výroby, rozdělených do čtyřech operativních středisek.

Avia n.p., Rudý Letov n.p., Motorlet n.p., Aero n.p. a Let n.p. byly začleněny do II. operativního středisku – letadla, letecké motory a vrtule.

26.10.1949 přijely na nádraží Praha-Běchovice tři vagony se vzorovým letounem Jak-17 a 150 bedničkami technických podkladů pro výrobu typu. Náklad byl převezen do Vysočan. Výrobu podvozku měli zabezpečit v Radotíně.

Mezi prosincem 1949 a červnem 1950 si PAL n.p. Radotín převzal podvozkové nohy a pracovní válce.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

V roce 1953 se závod stal samostatným národním podnikem Radovan, n, p., Radotín.

V roce 1958 byl podnik začleněn do národního podniku Technometra Praha jako Technometra, n. p., Praha-Hostivař - závod Radotín.

V roce 1988 se radotínská Technometra do samostatného národního podniku Technometra Radotín, n. p. 

V roce 1990 se podnik transformoval do Technometra Radotín, a. s. 

V podniku získává akciový podíl firma Aero Vodochody, a. s., které se staly v roce 1998 100 % vlastníkem firmy. 

Z rozhodnutí této firmy byla výroba Technometry Radotín, a. s. přesunuta v roce 2010 do areálů Aera Vodochody, a. s. 

Technometra Radotín, a. s. byla zrušena ke dni 16.11.2011.