Modernizace českých vrtulníků

Odbor strategie státního ověřování jakosti s odborem státního ověřování jakosti letecké techniky

20.07.2023

LOK modernizoval Mi-8S11 "0829" v roce 1996.

V roce 1996 přišel pilot Jiří Macura. Byl zařazen na oddělení radionavigačního a speciálního vybavení letadel. Při nástupu mu bylo sděleno, že se bude podílet na přípravě modernizace vrtulníku Mi-24. Postupně se však zúčastňoval na modernizaci jiných typů vrtulníků i letounů tak, jak přicházely úkoly z MO, konkrétně z Odboru nákupu materiálu a služeb. Všeobecně, pokud měl možnost se s těmito lidmi setkat, byli většinou bez praktických zkušeností, zejména z provozu vrtulníků. Podle toho i vypadala jejich rozhodnutí při výběru a postupu modernizace. Ta také nejvíce trpěla v té době častým střídáním ministrů obrany a tím i koncepcí modernizace nejenom letectva, ale celé armády. Proto modernizace Mi-24 byla stále oddalována, často i zpochybňována.

LOK modifikoval Mi-17 pro SFOR a SOR. Kdy?

Modernizace avioniky Mi-17 pro SFOR firmou ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ, a. s. Celkem bylo modifikováno: "0802", "0828", "0834", "0836", "0837", "0838" a "0848".

Modernizace avioniky Mi-17 pro SOR firmou ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ, a. s. Celkem bylo modifikováno: "0816", "0819", "0825", "0832" a "0835".

Modernizace avioniky Mi-24 firmou LOK v roce ?. Doplnění navigačního systému o GPS Garmin GPS 155.

Rok 1999 Plánuje se modernizace vrtulníků Mi-24. Programem se zabýval např. Ing. Josef Moldřík. (ATM 3/99)

Experti VTÚL a PVO pracovali v letech 1999-2000 na projektu modernizace vrtulníku Mi-24HI Helin. Velice zdařilá byla koncepce, kterou vypracoval Ing. Jiří Tomášek se skupinou profesních odborníků s názvem Mi-24 HELIN (helicopter interoperability - název vymyslel J. Macura). Jeho práci považoval J. Macura za nejzdařilejší, co kdy bylo v této problematice řešeno.

Je snaha modernizovat Mi-24 společně s Poláky a Maďary a k tomu je nutno zakoupit od Mila technické plány. (ATM 7/03)

Rok 2001 Vláda zakoupila vrtulníky Mi-24V v rámci deblokace ruského dluhu. Dále probíhala modernizace vrtulníku Mi-24 podle plánu v součinnosti NÚV MO a VTÚL a PVO. V této době se vedou jednání k připomínkovému řízení a předání projektu pod NÚV MO.

Rok 2002 Dne 30.5. podepsali v Piešťanech ministři obrany států V4 mezivládní dohodu o modernizaci bitevních vrtulníků Mi-24. Celkem se má jednat o přibližně 115 vrtulníků zavedených ve výzbroji České republiky (25), Maďarska (28-32), Polska (40) a Slovenska (10-12). I přes komplikovaná jednání se zdá, že společného cíle bude dosaženo, což by mělo přinést výraznější úspory při programech modernizace ve všech čtyřech státech, především díky rozdělení vývojových nákladů. Technický a operační aspekt modernizace Mi-24.

Rok 2003 Především stav programu společné modernizace vrtulníku Mi-24 zeměmi tzv. Visegrádské čtyřky byl hlavním tématem jednání ministrů obrany Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, které se uskutečnilo 10.2.2003 ve vojenské zotavovně Tatranské Zruby ve Vysokých Tatrách. Projekt modernizace Mi-24 byl oficiálně zahájen podpisem příslušných dohod koncem května loňského roku a jeho řízení zajišťuje výbor ředitelů národních úřadů pro vyzbrojování. Ti před nedávnem schválili a podepsali dokumenty o takticko-technických podmínkách, nyní se připravují dohody o konkrétním financování programu a o ochraně utajovaných skutečností. V letošním roce by pak mělo být vyhlášeno velmi důležité mezinárodní výběrové řízení na integrátora avioniky a výzbroje. Česká strana ústy ministra obrany Jaroslava Tvrdíka nyní na jednání poměrně jasně deklarovala svůj zájem o zkrácení termínů a připravenost učinit prakticky jakékoli kroky, které povedou k časovému urychlení a zlepšení dynamiky celého programu. Vrtulníkům Mi-24 českého letectva totiž začíná končit technická životnost v roce 2006 a pokud bude program pokračovat dosavadním tempem, tak by náklady spojené s řešením tohoto problému nakonec mohly převýšit úspory ze společného vývoje. Navíc by zřejmě došlo k ohrožení našich závazků (myšleno v množství vyčleněných strojů Mi-24) k Alianci. Ostatní resortní kolegové žádost Jaroslava Tvrdíka podpořili a společné usnesení zavázalo ředitele národních úřadů pro vyzbrojování urychlit práce tak, aby ono zmíněné výběrové řízení na integrátora avioniky a výzbroje mohlo být vyhlášeno do konce dubna. Současně s tím polská strana, která je integrátorem celého programu, zintenzivní jednání s ruskou stranou (výrobcem) o certifikaci zajišťující možné prodloužení technické životnosti vrtulníků až na 35 let. Delegace se shodly na nezbytnosti a užitečnosti zapojení ruské strany jako nositele know-how pro hladký průběh celého programu. Modernizovaný Mi-24 by se měl oproti současným strojům vyznačovat následnými změnami a vylepšeními:

Současný stav potvrzuje, že společný projekt modernizace vrtulníků určitě není ani nebude jednoduchou záležitostí. Na druhou stranu rozdělení vývojových nákladů mezi čtyři země, společné nákupy komponentů ve větších objemech, spolupráce v logistice nebo při výcviku představují u programu v hodnotě desítek miliard Kč a objemu okolo 100 vrtulníků jasné argumenty pro potenciálně významné finanční úspory každého z účastníků. Jak poznamenal ministr Tvrdík, modernizace Mi-24 z hlediska priorit sice není nejdůležitějším či nejnákladnějším projektem českých ozbrojených sil, ale kromě již zmíněných finančních úspor má tento program symbolický význam a rovněž v praxi odzkouší možnost spolupráce čtyř středoevropských zemí. Teprve po jeho úspěšné realizaci by země Visegrádu měly zvažovat nebo zahajovat programy další.

22.3.2003 Polská strana, která byla pověřena koordinací programu modernizace bitevních vrtulníků Mi-24 v rámci zemí Višegrádské čtyřky (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko) navrhla oslovit osm společností ve výběru integrátora avionického systému pro tento program. Ve výběru je vedle uznávaných koncernů BAE Systems, IAI, Thales, Eurocopter, Lockheed Martin a dalších i mezinárodní tým vedený českou firmou AVIATION SERVICE, a. s., která se tak stala jedinou avionickou firmou ze zemí V4, která se kvalifikovala do výběru. Společnost Aviation Service, a.s. působí na českém a středoevropském trhu více než 10 let. Za tuto dobu, jako jedna z mála českých firem v leteckém odvětví, vykazuje trvalý růst obratu. V loňském roce se firma přestěhovala do nově vybudovaných prostor na letišti Praha-Ruzyně.

Zgenerálkované vrtulníky Mi-8 byly upraveny pro 15 cestujících a byly vybaveny meteorologickými radary Bendix/King RDR 2000 helo4312.JPG (682126 bytes). Zástavbu provedla firma AVIATION SERVICE, a. s.

Tento projekt nyní přechází na formu tzv. volné spolupráce. Za její návrh odpovídá Česká republika a my k tomu nyní připravujeme příslušné podklady včetně závěrečného dokumentu, který by měl být podepsán na úrovni vrchních ředitelů národních úřadů pro vyzbrojování všech čtyř zúčastněných zemí. Pokud bude tento dokument parafován, mohly by jednotlivé země začít volnou formou spolupracovat v určitých oblastech jako například ve výcviku, v logistice, ale i u jednotlivých prvků modernizace vrtulníku. Domnívám se, že tato forma je vzhledem k různým legislativním prostředím zemí V4 výhodnější. Například jednání jednotlivých zemí s Ruskou federací či případně s dalšími zahraničními partnery budou určitě pružnější. Česká republika má vlastní představu o úrovni modernizace i časovém harmonogramu. Předpokládáme, že již v 2. polovině příštího roku začnou práce na prvním prototypu. Na základě usnesení vlády z 8.1.2004 se hlavním integrátorem programu modernizace vrtulníku Mi-24 stávají LOM PRAHA, s. p.

(Americká vláda zrušila program vrtulníku Boeing Sikorsky RAH-66 Comanche. Ušetřené peníze se věnují na modernizaci vrtulníků).

Právo, 23.3.2004. Polská vláda v únoru 2004 rozhodla, že britská společnost BAE Systems zmodernizuje pro polské vojenské letectvo vrtulníky Mi-24. Menší modernizace těchto strojů už začala i na Slovensku. Naopak česká armáda stále ještě nemá jasno, co s jejími vrtulníky z časů Varšavské smlouvy bude. Modernizace má přitom umožnit, aby komunikační systémy vrtulníků byly plně interoperabilní s NATO. Na dotaz Práva, kdy tedy bude i v ČR vyhlášeno výběrové řízení, odpověděl včera tiskový mluvčí ministerstva obrany Ladislav Šticha: "Nejprve je třeba dotáhnout jednání s Ruskem o konkretizaci úhrady jeho dluhu vůči naší republice." Pro ČR se totiž rýsuje možnost dostat z Ruska bezplatně zcela nové vrtulníky a ministerstvo obrany chce "postupovat citlivě", aby peníze vynaložené na modernizaci nebyly vyhozeny oknem. Na otázku, kdy bude konečně jasno, jakou cestou se půjde, Šticha uvedl: "Do několika měsíců. Jednání jsou velmi intenzívní. Naši a ruští experti se spolu scházejí každých čtrnáct dní." Jestliže v rámci úhrady ruského dluhu české vojenské letectvo skutečně dostane nové vrtulníky, bude podle Štichy nutné určité množství peněz vynaložit na jejich vesternizaci. Tedy dovybavení potřebnou technikou, aby byly schopny nasazení při operacích NATO. Pokud by se naopak ČR po vzoru Polska a Slovenska rozhodla pro modernizaci už dosluhujících vrtulníků, přineslo by to zakázky českým subdodavatelům a nové pracovní příležitosti. Těžit by z toho mohly nejen letecké opravny, ale zřejmě i pražský Letov nebo vodochodské Aero. To se už léta podílí na výrobě amerických vrtulníků Sikorsky. Nechybějí mu tedy zkušenosti a vzhledem k zastavení výroby letounu L159 ani volné kapacity, jež zoufale potřebuje naplnit. V Polsku bude BAE Systems při modernizaci Mi-24 spolupracovat s WZL Lodž a ruskými firmami. Slovenské ministerstvo obrany zase oslovilo osm zahraničních společností, aby podaly nabídky na modernizaci deseti Mi-24V, která by životnost těchto bojových vrtulníků prodloužila až o patnáct let. Součástí modernizace mají být nové motory i instalace družicových navigačních systémů a protikolizních majáků, splňujících normy NATO. "Slovensko má dvě možnosti. Buď se budeme finančně podílet na modernizaci vrtulníků Mi-24 v rámci projektu celé visegrádské čtyřky s Polskem, nebo sami vyhlásíme tendr na integrátora modernizace. O tom, zda půjdeme s Polskem, nebo sami, rozhodne naše ministerstvo do konce března," uvedl ve slovenských Hospodárských novinách vedoucí oddělení řízení projektů ministerstva obrany SR Vojtěch Lorenc. Rozhodnutí ale už na Slovensku padlo o menší modernizaci vrtulníků typu Mi-24D, přestože budou v roce 2008 vyřazeny ze služby. "Modernizace nám umožní používat do té doby i tyto staré stroje v rámci NATO," informoval Lorenc.

Česká armáda získá od Ruska 26 vrtulníků v hodnotě 4,7 miliardy korun. Vrtulníky Rusko dodá v rámci deblokace svého dluhu vůči ČR. Potřebné smlouvy o dodání strojů podepsaly obě strany 16.9.2004. "Česká strana dle podepsaných smluv do konce roku 2006 získá 16 kusů vrtulníků Mi-171Š a 10 kusů vrtulníků Mi-35 v celkové hodnotě 184 miliónů dolarů," uvedl mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek. Za českou stanu smlouvu podepsal státní podnik LOM PRAHA a za ruskou stranu firma FGUP Rosoboronexport.

MO s LOM PRAHA zpracovalo technickou specifikaci prvního kusu modernizovaného Mi-171Š, kterou odsouhlasil NGŠ. LOM PRAHA požádal Asociaci obranného průmyslu a Asociaci leteckých výrobců o návrh firem, které by měly zájem a hlavně byly schopny plnit funkci integrátora systémů. Hodnotící komise, ve které se v roli konzultanta účastní rovněž dva zástupci MO a AČR, by do konce srpna měla zmíněného systémového integrátora vybrat. Následně LOM PRAHA a MO zahájí jednání s ruskou stranou o podmínkách účasti spolupráce na modernizaci zmíněného prvního vrtulníku. K podpisu smlouvy mezi MO a LOM PRAHA o modernizaci prvního stroje by mělo dojít do konce října 2005.

Od roku 2005 firma L D Aviation Prague s. r. o. modernizovala pro amerického zákazníka vrtulníky Mi-17 v Popradě u AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o. Ta v celém projektu figurovala ve vztahu k americkému zákazníkovi jako kontraktor a vůči L D Aviation Prague jako kooperant. Zástavba izraelského systému MAWS (Missile Approach Warning System) firmy IAI do osmi amerických vrtulníků Mi-17. Úprava kabiny pro použití NVG. Přestavba tří strojů pro přepravu VIP s dovybavením SATCOM. helo4388.jpg (260910 bytes). Mi-17 96195 v Popradě dne 15.12.2007. Foto Martin Barbier. Do konce roku 2008 modernizace 16 strojů.

Právo 23.12.2005 ÚOHS prošetřuje modernizaci vrtulníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prověřuje tendr na modernizaci 16 vrtulníků Mi-171Š, které získala česká armáda při deblokaci ruského dluhu. Výběrové řízení za ministerstvo obrany vedl státní podnik LOM PRAHA, které vybraly ze tří účastníků firmu Česká letecká servisní. Konkurence si myslí, že opravny vítěze zvýhodnily. Antimonopolní úřad začal již prověřovat podle svého mluvčího Kristiána Chalupy dvě stížnosti na LOM PRAHA. Pokud kontroloři přijdou na pochybení, budou moci výsledky tendru zrušit. LOM PRAHA oslovil tři české firmy, které zastupují zahraniční dodavatele technologií: Českou leteckou servisní (BAE Systems), Aviation Service (Honeywell) a Evektor - Aerotechnik (Elbit). Firmy by měly nejdříve vyrobit prototyp modernizovaného vrtulníku, jenž by vyšel na 120 až 150 miliónů korun. Modernizace dalších 15 strojů by přišla asi na jeden a půl miliardy korun. Stížnost podala firma Aviation Service. „Dostali jsme od státního podniku LOM PRAHA dopis, že uchazeči České letecké servisní umožnily doplnění nabídky, což v nás vyvolalo nedůvěru v celý proces hodnocení, vždyť to byla soutěž,“ řekl Právu ředitel firmy Josef Eifler. Ředitel LOM PRAHA Libor Šťastný se proti nařčením ohradil. Podnik Aviation Service podle něj neuspěl, protože měl horší nabídku, a ačkoli ji měl možnost jako Česká letecká servisní doplnit, tak to neučinil. „Dále jsme měli informaci o personální nestabilitě firmy způsobené neúspěchem v soutěžích právě kvůli obchodním a technickým nabídkám,“ sdělil Šťastný. Firma LD Aviation Prague podala podnět k prošetření, protože nebyla k soutěži vůbec přizvána, přestože o účast projevila zájem a přestože je LOM PRAHA jejím třetinovým vlastníkem. „Nechápeme, proč jsme byli ze soutěže vyškrtnuti, přijde nám to účelové, protože jsme plně kvalifikovaní,“ řekl Právu ředitel firmy Jaroslav Najman. Dodal, že mají již jeden vrtulník hotový v letuschopném stavu a armáda by ušetřila náklady na výrobu prototypu. „Jsme schopni ho prezentovat kdykoli,“ poznamenal. Podle Šťastného LD Aviation neoslovili proto, že při výběru firem se spoléhali na doporučení Asociací obranného průmyslu a leteckých výrobců. „Firma LD Aviation není členem ani jedné z asociací, a proto nebyla na doporučujícím seznamu,“ uvedl Šťastný. Ministerstvo obrany nechtělo stížnosti na LOM PRAHA komentovat, protože za jednání státního podniku nezodpovídá.

V Moskvě se v konalo setkání mezivládních komisí České republiky a Ruské federace. Ruská tisková agentura RIA Novosti v úterý 17.10.2006 informovala, že obě země jsou připraveny podepsat smlouvu na modernizaci vrtulníků Mil, po níž by pak stroje Mi-17, Mi-171Š a Mi-24V (Mi-35), dodané v rámci deblokace ruského dluhu, splňovaly standardy NATO. "Rusko a Česko spolupracují na 30 vědecko-technologických projektech. Země také připravují dohody na ochranu autorských práv, které se týkají armádně-technické spolupráce, " řekl ruský vládní úředník Sergej Nariškin. "Spolupráce na technických parametrech je základem rozvoje obchodu, hlavně v oblasti strojírenského průmyslu," dodal Nariškin. www-letectvi.cz

Modernizace vrtulníků W-3A Sokol. ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ, a. s. vyměnila systém pohyblivé mapy EuroAvionics IV za modernější Euroavionics EuroNav RN6 s displejem BARCO. Zástavba byla provedena do 10 vrtulníků. Kdy?

Vláda schválila 18.4.2007 dvě dohody s Ruskem, týkající se oprav vrtulníků, které má česká armáda ve výzbroji. Přesně vymezuje podmínky pro zásahy do konstrukce těch vrtulníků, kde se ruská strana musí podílet na projektové dokumentaci nebo na účasti specialistů. Také upravuje podmínky tak, aby ruská strana nemohla danou modernizaci brzdit. Týká se to i subdodávek, které nemusí být všechny uskutečněny z Ruska. Česko bude povinné zaplatit Rusku například za projektové dokumentace k těmto vrtulníkům. Platby se odhadují ve výši v řádech miliónů dolarů. Postaveny by měly být dva až tři prototypy vrtulníků. Modernizováno by mělo být zejména 4 až 10 vrtulníků, které česká armáda hodlá v roce 2009 nasadit do bojových misí v Afghánistánu, přičemž v první fázi půjde hlavně o dopravní vrtulníky.

27.4.2007 byl v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky.

helo3784.jpg (71461 bytes)20.8.2007 se o stavu programu generálních oprav a modernizace vrtulníků Mi-17 a Mi-24 pro afghánskou armádu do státního podniku LOM PRAHA přijel osobně přesvědčit velvyslanec USA v České republice Richard Graber. Šest starších transportních strojů Mi-17 a stejný počet bitevních vrtulníků Mi-24 Česká republika darovala afghánské vládě a Severoatlantická aliance program úprav financuje. První kompletně zgenerálkovaný vrtulník opatřený i novými prvky avioniky by měl být slavnostně předán v březnu 2008.

Česko zvažuje modernizaci vrtulníků bez ruské účasti. Pokud se české straně nepodaří v nejbližších měsících uzavřít dohodu s ruskou zbrojní firmou Rosoboronexport o společné modernizaci vrtulníků české armády, obrátí se české ministerstvo obrany na jiného partnera. V Moskvě 23.8.2007 to uvedl první náměstek ministryně obrany Martin Barták.

13.9.2007 byl za přítomnosti náměstka ministryně obrany ing. Františka Padělka a obchodního rady Ruské federace podepsán kontrakt o provedení modernizace vrtulníků Mi-171Š mezi LOM PRAHA s.p. a FGUP Rosoboronexport. Takto modernizované stroje umožní AČR jejich nasazení v misích po celém světě v součinnosti s vojsky NATO. Kontrakt současně vytváří předpoklady pro další spolupráci a rozvoj ekonomicko-obchodních aktivit mezi oběma státy.

Česká armáda 21.11.2007  předala představitelům Afghánistánu první tři kusy vrtulníku Mi-17. Všech 12 darovaných vrtulníků v účetní hodnotě asi 612 milionů korun prochází generálními opravami, které hradí severoatlantická aliance v ceně přibližně 650 milionů korun. Podle ředitele firmy Jindřicha Plocha byly vrtulníky obohaceny mimo jiné o vnější ochranu, pancéřování nebo neprůstřelnou podlahu. Poslední stroje by měly být do Afghánistánu dodány do poloviny roku 2009.

V roce 2008 se začalo modernizovat prvních 5 kusů Mi-171Š. První tři kusy ve spolupráci s ruským MVZ Mil. Vedoucí projektu modernizace je Helena Vlčková. Cena modernizace 5 vrtulníků je Kč 500 000 000,-. Vrtulníky mají být připraveny do 12.12.2008.

Ve dnech 8. až 11.3.2008 navštívil předseda vlády ČR Mirek Topolánek Jordánsko a Izrael. Doprovázel ho i první náměstek ministryně obrany Martin Barták, který se při jednáních soustředil na oblast bezpečnosti a obrany. Náměstek Barták se spolu s Mirkem Topolánkem účastnil všech klíčových jednání s jordánskými i izraelskými představiteli včetně jordánského krále Abdulláha II., izraelského prezidenta Šimona Perese a předsedy izraelské vlády Ehuda Olmerta. V Izraeli první náměstek jednal s významnými výrobci obranných technologií, firmami Rafael, ELBIT či AIA. Rozhovory se týkaly mimo jiné projektu kolových obrněných transportérů pro Armádu ČR, modernizace českého vrtulníkového letectva a projektu vojáka budoucnosti.

Příprava vrtulníků AČR do Afghánistánu.

V roce 2008 Rusko přepadlo Gruzii.

Zástupci společnosti Honeywell International a státního podniku LOM PRAHA podepsali 5.9.2008 dohodu o poskytování provozních služeb zahrnujících generální opravy a údržbu vrtulníků Mi-8 a Mi-17, kontrolní prověrky, řízení dodavatelského řetězce náhradních dílů, školení pilotů a pozáruční servis.

23.10.2008 zavítali náměstek ministryně obrany František Padělek a náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Vlastimil Picek do státního podniku LOM PRAHA. Cílem návštěvy bylo seznámit se s aktuálním stavem probíhající modernizace vrtulníků Mi-171Š. Oba představitele resortu přivítal ředitel Jindřich Ploch.V úvodním brífinku seznámil přítomné se strukturou podniku, s jeho hlavními cíli a vizemi a zdůraznil mimo jiné, že prioritou LOM PRAHA je komplexní podpora vzdušných sil AČR, zejména pak jejich vrtulníkové součásti. Tato podpora zahrnuje nejen případné opravy či generální opravy, ale i spolupráci v oblasti přípravy a výcviku leteckého personálu. Ředitel státního podniku LOM PRAHA poté pokračoval informacemi o projektu modernizace vrtulníků Mi-171Š. „Nehovořil bych o modernizaci, protože se jedná o stroje nové, pořízené z deblokace ruského dluhu, ale spíše o tzv. "westernizaci" strojů, jejímž cílem je dovybavit tyto stroje tak, aby dosáhly plné kompatibility s vrtulníky Aliance dle standardů NATO,“ uvedl v úvodu ředitel Ploch a pokračoval: „Modernizaci jsme rozdělili na dvě části – první se týká oblasti ochrany posádky a pasažérů a druhá oblasti komunikace a navigace.“ Podrobně pak seznámil přítomné se všemi detaily a prvky modernizovaných částí vrtulníků. Ujistil zástupce armády, že LOM PRAHA udělá vše pro to, aby byly modernizované vrtulníky předány AČR v požadovaném termínu tak, aby se na nich mohly připravovat osádky. Ty by měly od poloviny roku 2009, pokud to schválí obě komory parlamentu, působit na těchto strojích v Afghánistánu. V krátkosti také informoval o aktuálním stavu projektu předání dvanácti vrtulníků z majetku AČR do výzbroje Afghánské národní armády. Tento projekt byl zahájen v prosinci roku 2006 a je financován Vrchním velitelstvím NATO v Evropě (SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers in Europe). Afghánské armádě bylo předáno již šest vrtulníků Mi-17. V současné době jsou připraveny k předání další tři vrtulníky Mi-24 a zbývající tři budou do Afghánistánu přepraveny na počátku příštího roku. V závěru návštěvy si představitelé MO a AČR přímo v opravárenských halách prohlédli modernizované vrtulníky. Generál Picek se dopodrobna zajímal o každý modernizovaný prvek, včetně avioniky a částí určených pro palubní střelce, o které budou v Afghánistánu rozšířeny posádky vrtulníků z důvodu posílení jejich bezpečnosti.

Zálet první modernizované Mi-171Š dne 20.12.2008. (L+K 1, 2/09, ATM 2/09) Foto.

Modernizace vrtulníků má zpoždění. Původně mělo být pět strojů hotovo už v prosinci 2008, zmodernizované jsou ale pouze dva. Podle LOM PRAHA za to může zpoždění dodávek některých součástek.

Modernizace dopravních vrtulníků Mi-171Š, se kterými by měli čeští vojáci pracovat od druhé poloviny roku v Afghánistánu, má zpoždění. Opravny nicméně slibují, že všechny stroje budou i přes zdržení modernizovány do konce března, aby mohly začít potřebné vojskové zkoušky. ČT24 11.2.2009

Modernizace avioniky vrtulníku Mi-8PS-11 0836 firmou LOM PRAHA s. p. Vrtulník dostal záložní umělý horizont AGB-3K, měniče LUN 2456.02 a FDR typu PRS-8. (L+K 9/09)

Všech pět modernizovaných vrtulníků už armáda nakonec dostala. Dva slouží k výcviku a další tři byly převezeny do dílen LOM PRAHA, kde experti na stroje ještě namontují speciální zařízení pro utajené spojení a sledování polohy vrtulníků. Montáž speciálního vybavení včetně provedení vojskových zkoušek by měla být dokončena do konce října 2009.

LOM PRAHA s. p. modernizoval tři Mi-171 pro Pákistán helo4310.jpg (232019 bytes) 8.11.2009 nakládání do An-124 Ruslan helo4301.jpg (200436 bytes). (L+K 11/09)

V prosinci 2009 odletěly do Afghánistánu tři modernizované vrtulníky Mi-171Š.

Modernizace Mi-24 podle Jardy Špačka. L+K 8, 9/10

Na konci roku 2010 si MO objednalo modernizaci dalších 3 vrtulníků Mi-171Š, s cenou necelých Kč 100 000 000,- za kus. Dodány mají být do listopadu 2011. Poté z Afghánistánu přiletí 3 opotřebované vrtulníky Mi-171Š, které půjdou rovnou do generálky.

Hlavně jde o to vystrojit vrtulníky prostředky elektronického boje. Prostředky EB u nás 

A též vybavit moderní avionikou. Avionika v našich vrtulnících

Modernizace v Rusku.

Modernizace v Izraeli.

Modernizace ve Spojeném království.

8.12.2011 podepsali na Pražském hradě první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý a ředitel ruské Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci Michail Dmitrijev v přítomnosti prezidentů České republiky a Ruské federace Václava Klause a Dmitrije Medveděva Protokol o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky ze dne 27.4.2007. Podpis Protokolu otvírá státnímu podniku LOM PRAHA, jehož zakladatelem je Ministerstvo obrany ČR, nové možnosti v oblasti modernizací a oprav vrtulníků typu Mi ruské provenience v mezinárodním měřítku. „Náš podnik LOM PRAHA bude moci napříště modernizovat nejen vrtulníky České armády jako doposud, ale také stroje z výzbroje spojenců z NATO a dalších států. Pro LOM PRAHA se otevírají příležitosti vstoupit na nové trhy,“ uvedl první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý. Česká strana se podpisem Protokolu zavazuje používat pro opravy a modernizace vrtulníků materiál a náhradní díly dodané ruskou stranou v souladu s podmínkami uvedenými v certifikátu konečného uživatele nebo podle dohody zmocněných organizací obou smluvních stran. Těmito organizacemi jsou státní podnik LOM PRAHA na české straně a státem kontrolované společnosti „ROSOBORONEXPORT“ a „OBORONPROM“ na ruské straně. Tímto řešením se mj. předchází eventuálním snahám zapojovat do spolupráce různé neautorizované zprostředkovatele a zamezit neschválenému reexportu náhradních dílů do třetích zemí. Dohoda o opravách a modernizaci vrtulníků mezi Českem a Ruskem z roku 2007 je doposud úspěšně naplňována, pokud jde o vrtulníky typu Mi z výzbroje České armády. Tato Dohoda umožnila modernizaci našich vrtulníků Mi-171Š, které byly s úspěchem nasazeny v Afghánistánu v rámci mise ISAF.

25.9.2012 na kbelském letišti byl předveden nově zmodernizovaný stroj Mi-171Š pro speciální operace (Special Operations Force). Podle brigádního generála Bohuslava Dvořáka patří mezi to nejlepší, co česká armáda vlastní. K dispozici má momentálně tři stroje tohoto typu, které mohou být nyní po jejich modernizaci nasazeny v jakékoli situaci. „Dnes jsme dokončili druhou fázi modernizace. Byla hrazená z prostředků Spojených států, které na ni přispěly dva milióny dolarů,“ uvedl Dvořák. Česko do celkové modernizace investovala dalších deset miliónů korun. Vrtulníky dostaly novou výbavu a jsou dnes schopné operovat i za ztížených povětrnostních nebo světelných podmínek. 

Modernizované Mi-171Š 9774, 9781, 9825 dostaly termovizní soustavu od výrobce FLIR Systems, Inc. typu Star Safire III, meteorologický radar Rockwell Collins TWR 850. Dostali jsme od USA po pěti kompletech. Výměna plátů balistické ochrany za rozměrově stejný avšak lehčí pancéřování. Použity nové protiprachové zařízení motorů typu Pall Centrisep EAPS. Novinky.cz army.cz ATM 10/2012.

helo6374.jpg (481995 bytes) Mi-171Š 9774 po modernizaci v květnu 2013 v Přerově.

Na jaře 2013 vrtulníky nelétají protože ruský výrobce dosud neschválil úpravy. L+K 6/2013

V roce 2014 Rusko přepadlo Ukrajinu. Konec spolupráce s Rusy.

Od srpna 2014 do jara 2015 modernizace vrtulníků EC 135 T2 na EC 135 T2e.

V roce 2014 zmodernizováno sedm Mi-171Š na třetí úroveň. Firma BIRD Protections zabezpečila ochranu před protileteckými raketami AMPS. Kulomety Hybrid M134D-H ráže 7,62 mm od firmy Dillon Aero. Vnitřní přídavné nádrže Robertson  IATFS.  ATM 12/2014, L+K 12/14.

21.4.2015 LOM PRAHA s. p. slavnostně předal modernizované Mi-171Š. army.cz

V roce 2018 LOM PRAHA s. p. realizoval 1. etapu výměny palubních jeřábů provedením zástavby dvou jeřábů Breeze-Eastern HS-29900 na vrtulnících Mi-17, které prošly prototypovou zástavbou nového vybavení v rámci modernizace na tzv. standard Eurocontrol. Zdroj.

V pátek 11.1.2019 předložil ministr obrany Lubomír Metnar vládě České republiky informaci o veřejné zakázce, jejímž předmětem je zástavba 12 ks palubních jeřábů Breeze-Eastern HS-29900 včetně ovládacích rukojetí CP-1700 do vrtulníků Mi-17 a Mi-171Š Vzdušných sil AČR. Jde o plánovanou 2. etapu výměny zastaralých palubních jeřábů LPG-150 na vrtulnících Mi-17. Zdroj.

Od 1.7.2019 Závod modernizací a modifikací LOM PRAHA s. p. je samostatným závodem. Je držitelem civilního DOA oprávnění podle L/8A (vydaného ÚCL) pro netransferované vrtulníky a také vojenského DOA podle předpisu EMAR 21, hlava J. Závod provádí specializované analýzy (např. pevnostní a životnostní výpočty, energetická bilance, vážení, testování avionických přístrojů, tenzometrická měření a měření vibrací, NVIS modifikace) a pokročilé metody reverzního engineeringu (např. 3D skenování). ZMM nabízí široké portfolio avionických modernizací – od základních, cenově výhodných systémů nutných ke splnění minimálních požadavků na letuschopnost, až po plně integrovaná vyspělá řešení pro plnění specifických misí (sledování hranic, SAR, CSAR, průzkum, speciální vojenské mise). Dále provádí integrace jednotlivých systémů, do již existujícího avionického systému na palubě letadla i komplexní integraci zcela nového systému. Do jeho činnost spadají i drakové úpravy jako je například zástavba pilotních sedaček, systému upínání nákladu, zástavba jeřábu, palubních zbraní, prvků vlastní ochrany, pancéřování a další modifikace, které mohou mít vliv i na primární konstrukci vrtulníku. Závod disponuje drakovou konstrukcí, avionickou konstrukcí, vývojovou technologií a vývojovou dílnou provádějící opakovanou kusovou výrobu s vlastním systémem materiálové podpory, který je neustále vylepšován. Zdroj.

Pět transportních vrtulníků Mi-17 provozovaných na 24. zDL v Praze-Kbelích podstoupilo v roce 2020 významnou modernizaci, díky níž jsou schopny bezpečně létat také v prostředí s civilním letovým provozem a v souladu s civilními leteckými předpisy. Zároveň se ale rozšířilo i jejich speciální vybavení, takže kromě letecké přepravy je může letectvo využívat k širšímu spektru úkolů, ať už jde o výcvik výsadkových jednotek pozemních sil nebo záchranné operace ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Zdroj. Zdroj. Zdroj.

30.4.2020 armáda rozhodla, že nechá zmodernizovat vrtulníky W-3A Sokol o zařízení Enhanced Vision System. Je to alternativa k brýlím nočního vidění, jejíchž integrace by u Sokola byla poměrně nákladná. army.cz

V roce 2018 se armáda rozhodla, že bude v modernizaci strojů vyčleněných pro SOATU pokračovat a všech sedm rampových Mi-171ŠM projde v letech 2019-2022 ve státním podniku LOM Praha a za spolupráce odštěpného závodu VTÚL a PVO dalším upgrade, během kterého jim bude mimo jiné zlepšena balistická ochrana nákladní kabiny či dojde k zabudování systému pro rychloupínání nákladu podle standardů Severoatlantické aliance. Tento systém rychloupínání nákladu byl řešen Vojenským technickým ústavem v rámci výzkumného projektu nazvaného „SYSTÉM“ v období let 2014-2016. Cílem projektu byl návrh modernizace stávajícího úchytného systému podlahy vrtulníku Mi-171ŠM a jeho nahrazení systémem standardizovaných kolejnic, shodných rozměrů jako v západních transportních vrtulnících států NATO. Na palubách vrtulníků Mi-171ŠM tak bude možné přepravovat náklad na standardních paletách NATO 463L (TYPE II HCU-12/E) podle specifikace dle MIL-DTL-27443F, čímž bude dosaženo kompatibility s obdobnou leteckou technikou, užívanou v armádách NATO. Vojenský technický ústav již připravuje další vylepšení tohoto systému v rámci projektu „PALETA“, který by měl být na strojích Mi-171ŠM implementován snad někdy po roce 2021. Tuto další etapu modernizace představilo MO již v loňském roce, když ministr obrany Lubomír Metnar předložil dne 29.11.2018 vládě České republiky informaci o veřejné zakázce ve věci modernizace vrtulníků Mi-171ŠM s předpokládanou hodnotou zakázky 74,4 mil. Kč bez DPH. K podpisu smlouvy mělo původně dojít do konce roku 2018, její plnění se předpokládalo do 15.10.2020. K samotnému podpisu smlouvy se společností LOM Praha s.p. však nakonec došlo až 27.6.2020 roku a celá zakázka ve výši 74 mil. Kč bez DPH (89,6 mil. Kč s DPH) by měla být zrealizována nejpozději do 30.9.2021. Pro prototypovou zástavbu v rámci této etapy modernizace byl vybrán vrtulník Mi-171ŠM "9781". Zdroj.  

Další veřejnou zakázku v souvislosti s modernizací vrtulníků Mi-171ŠM určených pro SOATU představil ministr obrany Lubomír Metnar na jednání vlády dne 8.7.2020. Konkrétně se jedná o veřejnou zakázku označenou jako „Dodávky vybavení pro modernizaci vrtulníků AČR – SOATU část 2“ v hodnotě cca 31 mil. Kč, která bude zřejmě obsahovat nákup určitého vybavení pro současnou etapu modernizace. Zdroj.

V září 2020 izraelská společnost BIRD Aerosystems oznámila, že zvítězila v tendru na nový systém ochrany českých vrtulníků Mi-17 před protiletadlovými střelami. Zdroj. Na vrtulnících Mi-171ŠM byl během modernizace zároveň integrován moderní systém vlastní ochrany před řízenými střelami (AMPS) (Airborne Missile Protection Systems) od izraelské společnosti BIRD Aerosystems. Ten v řadě různých verzí poskytuje základní ochranu proti všem známým protiletadlovým řízeným střelám odpalovaným jak ze země, tak ze vzduchu, včetně samonaváděcích střel odpalovaných z ramene (MANPADS). Pokročilejší verze jsou pak schopné detekovat i ozáření laserovým paprskem (LWS) či radarem (RWR). České stroje Mi-171ŠM mají pravděpodobně instalován základní systém AMPS-M, který chrání vrtulníky především před střelami odpalovanými z ramene. AMPS-M vyhledává potenciální hrozby pomocí senzorů IČ detekce MILDS, které dokáží přesně určit směr, z jakého hrozí nebezpečí a jeho prioritu, pokud je detekováno více hrozeb. Řídící jednotka MCDU pak přesně iniciuje správná protiopatření v podobě odpalu klamných cílů CHAFF či FLARE podle typu hrozby a zároveň varuje pilota pomocí vizuální a zvukové výstrahy, aby zahájil nezbytné únikové manévry. Celkový program modernizace systému vlastní ochrany AMPS českých vrtulníků Mi-171ŠM bude zahrnovat především upgrade senzorů IČ detekce MILDS (Missile Launch Detection Sensors), které budou pravděpodobně zmodernizovány na nejnovější standard Block II, a dále upgrade řídící jednotky MCDU (Mission Computers). Během modernizace by zároveň mělo dojít k softwarové přípravě na budoucí možnou instalaci senzoru MACS od společnosti BIRD Aerosystems, který by armáda chtěla v budoucnu rovněž pořídit. Senzor eliminace falešných poplachů (MACS) (Missile Approach Confirmation Sensor) provádí potvrzení příchozí hrozby, jež byla detekována hlavními elektrooptickými pasivními senzory a prakticky tak eliminuje jakékoli falešné poplachy, které byly u starších senzorů poměrně časté. Jen pro zajímavost, v Afghánistánu byly například zaznamenány případy, kdy systém AMPS spustil protiopatření i v případě, když senzor IČ detekce MILDS zaznamenal práci svářeče na zemi, kterou chybně vyhodnotil jako zážeh motoru střely. MCAS je svým způsobem maličkým radarem o výkonu 70 W, pracujícím v pásmu Ka, který se většinou instaluje v pouzdru na spodní část vrtulníku, kde pokrývá 360° azimut. Po obdržení varování z elektrooptických senzorů se systém MACS otočí do směru příchozí hrozby a ověří její platnost. Současně s tím MACS shromažďuje relevantní informace o hrozbě (rychlost a vzdálenost) a vypočítává čas do zásahu, což umožňuje nejúčinnější aplikaci protiopatření na přicházející střelu. Tento proces validace mezi elektrooptickými senzory a MACS poskytuje nejefektivnější filtrování pro všechny přírodní a člověkem známé typy falešných poplachů, které jsou obvykle detekovány elektrooptickými senzory. MACS tak zajistí, že systém vlastní ochrany bude detekovat pouze skutečné rakety. Plánovaná modernizace systému vlastní ochrany vrtulníků Mi-171ŠM poskytne posádkám českých strojů i nadále vysokou míru ochrany a dá jim tak mnohem větší šanci k „přežití“ nad současným bojištěm se stále modernějšími a sofistikovanějšími protiletadlovými raketovými systémy. Současná modernizace navíc zřejmě není jediným počinem v této oblasti, neboť společnost BIRD Aerosystems by se údajně měla podílet i na připravovaném upgrade „vratových“ Mi-171Š. Prostředky elektronického boje. Prostředky EB u nás.

8.12.2020 ministerstvo obrany podepsalo se státním podnikem LOM PRAHA smlouvu na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š. Smlouvu elektronicky podepsali náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka a obchodní ředitel státního podniku LOM Praha Radomír Daňhel. U všech 15 strojů budou nainstalovány nové palubní odpovídače, včetně specifických modulů zajišťujících jejich odolnost proti rušení protivníkem v rámci elektronického boje. U 8 vrtulníků bude navíc kompletně modernizován avionický systém, včetně nových komunikačních prostředků, navigačních systémů a multifunkčních displejů u obou pilotů. U 3 vrtulníků bude nainstalována také odlehčená balistická ochrana pro snížení jejich hmotnosti a u jednoho vrtulníku bude přidán MEDEVAC kit umožňující leteckou přepravu raněných se zdravotním vybavením a lékařským doprovodem. Platnost smlouvy je do října 2026.

Modernizace dvou vrtulníků Airbus H120 pro litevskou pohraniční stráž firmou Česká letecká servisní a. s.

V březnu 2021 předán poslední stroj zmodernizovaný Mi-17 a to stroj "0839". Zdroj. Zdroj.

Generální opravy a modernizace českých Sokolů stále pokračují.

LOM PRAHA s. p. upravuje zbývající vrtulníky Mi-17 pro přepravu osob. L+K 7/23