Prostředky elektronického boje ve vrtulnících

23.03.2021

Výstražný radiolokační přijímač RWR (Radar Warning Receiver)

Northrop Grumman AN/APR-39 (zabudován v AH-1S, UH-1H, AH-1W, AH-64A)  (L+K 1/05)

Thomson-CSF TMV008H (zabudován v Pumě)

Selenia IHS-6X - integrovaný detekční a rušící systém (zabudován v Agusta A109)

Elettronica ELT156-05 (zabudován v Agusta A129)

Dassault Electronique EWR-99 (zabudován v Gazelle, Puma, Cougar, W-3H Huzar) (ATM 4/01)

Marconi ARI 18228 (zabudován v Pumě)

Marconi ARI 18228 Sky Guardian (zabudován v Pumě, Lynx AH Mk. 7)

Marconi AWARE-3 (zabudován v Lynx AH Mk. 7)

Marconi Sky Guarding 200 (zabudován v Merlin HC. Mk 3)

L-150 Pastel (zabudován v Ka-50, Mi-28N)

SPO/SPA-18 Pastel (zabudován v Mi-24VPI, VPT)

MIR-2 Orange Crop (zabudován v Sea King ASoC. 7)

Elisra SPS-20(V)

Výstražný laserový přijímač LWR (Laser Warning Receiver)

Perkin Elmer (zabudován v AH-1S)

Marconi Italia RALM-01 (zabudován v Agusta A129)

Raytheon AN/AVR-2 (zabudován v AH-64A, AH-1W, Merlin HC. Mk3) (L+K 1/05)

L-140 Otklik (zabudován v Ka-50, Mi-28N)

Firma Lear Siegler objednala u výrobce Goodrich Electro-Optical Systems počáteční výrobní sérii detektorů ozáření laserovými paprsky AN/AVR-2B, určených k instalaci do vrtulníků UH-60 Black Hawk a CH-47 Chinook amerického pozemního vojska, které k tomu na příští tři roky vyčlenilo 21 mil. USD. Jde o první víceletý kontrakt tak velkého rozsahu na tento typ detektoru ozáření. Systém AN/AVB-2B detekuje ozáření vrtulníku laserem a varuje posádku o potenciálním ohrožení. Přijímač je menší a o 50 procent lehčí než předchozí typy přijímačů stejné kategorie. Vyznačuje se vyšší citlivostí a provozní spolehlivostí. Předpokládá se, že dodávky budou zahájeny již na počátku roku 2006. ATM Online 18.1.2006

Elisra LWS-20 (zabudován v AH-64D-I)

Výstražný přijímač před protileteckou řízenou střelou MLD (Missile Launch Detector) nebo MILDS nebo MWS (Missile Warning System) nebo MAWS (Missile Approach Warning System)

DAMIEN (zabudován v Tiger)

L-136 Mak (zabudován v Ka-50)

L-136 Mak VFM (zabudován v modernizovaných Mi-24, Mi-28N)

Alliant Integrated Defense AN/AAR-47 - (zabudován v AH-1W) (L+K 1/05) Zdokonalené výstražné laserové přijímače AAR-47. Americké vojenské námořnictvo a vzdušné síly na základě analýzy posledních ozbrojených konfliktů usilují o zvýšení schopnosti ochrany svých bojových letounů před PLŘS. V souvislosti s tím zdokonalují provozní možnosti svých letounových výstražných přijímačů před blížící se PLŘS AN/AAR-47(V)2. Firma Alliant Integrated Defense byla pověřena vývojem a výrobou vylepšeného senzoru pro tento výstražný přijímač. Kontrakt jí udělilo Velení vzdušných systémů vojenského námořnictva, přičemž náklady na realizaci projektu dosahují 12,7 mil. USD. Firma Alliant Integrated Defense má vyrobit a dodat vojenskému námořnictvu 954 a vzdušným silám 104 konvertorů optického senzoru, 130 (26) procesorů, 131 (15) ovládacích a kontrolních jednotek a 141 procesorových souprav. Zdokonalovací program má být ukončen v březnu 2008. Výstražný přijímač před blížící se PLŘS AN/AAR-47 umožňuje detekci libovolného druhu PLŘS ve startové fázi i během všech dalších fází letu. Na rozdíl od detektorů odpálení PLŘS je schopen odhalit, zda odpálená PLŘS je naváděna na určitý letoun, či ne. Je schopen určit v reálném čase rychlost přibližování, vzdálenost PLŘS a na základě těchto údajů vypočítat dobu, zbývající do zásahu. Přesné stanovení této doby vytváří předpoklady pro vhodný okamžik aktivace pasivních rušičů. ATM Online 12.5.2005

Americké vojenské námořnictvo dne 28.10.2010 zadalo firmě ATK zakázku na výrobu výstražných systémů před protiletadlovými řízenými střelami AAR-47 MWS (Missile Warning System). Uzavřený kontrakt má hodnotu 67 miliónů dolarů a je zaměřen nejen na výrobu nových systémů a komponentů, ale také na dodatečnou montáž inovačních prvků do provozovaných systémů, jako např. optických senzorů, řídicích počítačů, indikátorů a ovládacích jednotek. Firma ATK vyrábí výstražné přijímače AAR-47 již od roku 1991. Jsou již instalovány na více než 2600 letounech a vrtulnících, jako např. C-5, C-17, C-130, C-141, P-3, DHC-7, AH-1W, UH-1N, CH-53D, HH/SH-60, CH-46, MH-53J, MH-47E, MH-60, V-22, a dalších. AAR-47 byl ověřen v reálných podmínkách moderních ozbrojených konfliktů. Výstražný přijímač před blížící se PLŘS AN/AAR-47 umožňuje detekci libovolného druhu PLŘS ve startové fázi i během všech dalších fází letu. Na rozdíl od detektorů odpálení PLŘS je schopen odhalit, zda odpálená PLŘS je skutečně naváděna na konkrétní letoun. Je schopen určit v reálném čase rychlost přibližování, vzdálenost PLŘS a na základě těchto údajů vypočítat směr přiblížení a dobu, zbývající do zásahu. Přesné stanovení těchto dat vytváří předpoklady např. pro vhodný okamžik aktivace rušičů.  ATM Online 1.11.2010

Northrop Grumman AN/AAR-54. Nizozemské královské vojenské letectvo si vybralo firmu Northrop Grumman k dodávkám výstražných přijímačů před protiletadlovými řízenými střelami AAR-54 MWS (Missile Warning System), kterými hodlá vybavit víceúčelové vrtulníky CH-47F Chinook. V rámci mnohamiliónového kontraktu má firma dodat 8 souprav systémů MWS včetně sad náhradních dílů a zajistit odbornou technickou podporu. Dodávky nizozemskému královskému vojenskému letectvu mají být zahájeny v lednu 2009 a ukončeny v lednu 2010. Systémy AAR-54 MWS mají zajišťovat ochranu přepravovaných vojáků mezinárodních sil a spojenců i vlastní ochranu vrtulníků před přenosnými (z ramene odpalovanými) protiletadlovými řízenými střelami krátkého dosahu s infračervenou naváděcí soustavou. AAR-54(V) je již čtvrtou generací výstražných systémů této kategorie, které jsou nyní vyráběny pro různé vzdušné platformy - bojové vrtulníky, nadzvukové proudové letouny i pomalejší taktické letouny pro přímou leteckou podporu pozemních sil. Kompaktní, lehký obranný systém dokáže automaticky a velmi rychle směrovat systémy protiopatření do směrů reálné hrozby - útočící PLŘS. Zařízení AAR-54 umožňuje detekci libovolného druhu PLŘS ve startové fázi i během všech dalších fází letu, v reálném čase určí rychlost přibližování, vzdálenost PLŘS a na základě těchto údajů vypočte dobu, zbývající do zásahu. Přesné stanovení této doby vytváří předpoklady pro vhodný okamžik např. aktivace pasivních rušičů. Mimoto posádce letounu či vrtulníku poskytuje všesměrovou situační výstrahu buď v čelním průhledovém zaměřovači, nebo na displeji výstražného přijímače. ATM Online 10.6.2008

BAE Systems AAR-57 CMWS (Common Missile Warning System) přehledový a výstražný přijímač s úhlovou přesností několika stupňů. Součást zdokonaleného zařízení AN/ALQ-212(V) ATIRCM) vlastní ochrany.

Evropská společnost EADS Defence & Security bude v rámci plánu průběžného zdokonalování svých produktů modernizovat 40 německých vrtulníků CH-53. Subdodavatelské firmy Eurocopter Germany a Defence Electronics mají dodat důležité obranné prostředky vlastní ochrany vrtulníků a moderní avioniku. Objednávka má celkovou hodnotu přibližně 40 miliónů eur. Firma Eurocopter licenčně postavila německé vrtulníky CH-53 koncem 60. let a je zodpovědná za veškerou zástavbu elektronického vybavení a zbraňových systémů, což znamená i nyní za instalaci systémů MILDS (Missile Launch Detection System) pro výstrahu před odpálenými protiletadlovými řízenými střelami firmy Defence Electronic. MILDS AN/AAR-60 je zdokonalený pasivní zobrazovací senzor, který detekuje a sleduje zdroj UV záření z přibližující se střely, včetně malých, soudobých a vyvíjených z ramene odpalovaných střel krátkého dosahu, známých pod zkratkou MANPADS (Man Portable Air Defence System). Výstražný systém je všesměrový s minimálním výskytem falešných poplachů. Rychlá detekce výstražného přijímače MILDS AN/AAR-60 v kombinaci s automatickou iniciací prostředků protiopatření vytvářejí předpoklady k minimálnímu vytížení pilota v časově kritických situacích a zvyšuje pravděpodobnost na přežití v moderním boji. Senzor již byl prakticky ověřen na mnoha typech bojových vrtulníků a dopravních letounů. MILDS využívá technologii spojitého snímání celého zorného pole, což umožňuje dosáhnout vysoké pravděpodobnosti detekce. Systém nemá žádné pohyblivé díly, což přispívá k jeho vysoké provozní spolehlivosti. Všechny prvky pro detekci a vyhodnocování nebezpečí jsou přímou součástí senzorových hlav, proto není potřeba další centrální vyhodnocovací jednotka. Tato koncepce snižuje nároky na objem zástavby systému MILDS do vrtulníku. Systém MILDS může být instalován rovněž samostatně a propojen přímo na výmetné zařízení infračervených klamných cílů a dipólových odrážečů, nebo naopak může být začleněn do složité soustavy elektronického boje prostřednictvím standardního propojení. ATM 4/01, ATM Online 24.7.2008

Výstražný přijímač před protiletadlovými řízenými střelami s infračervenou naváděcí soustavou CMWS (Common Missile Warning System) firmy BAE Systems již dosáhl celkem více než miliónu letových hodin v bojových misích. Přijímače CMWS zabezpečují ochranu letounů a vrtulníků amerického pozemního vojska, působících v Afghánistánu a Iráku. Americké pozemní vojsko zahájilo proces zavádění těchto přijímačů do výzbroje v červnu 2004 na základě urgentního požadavku velitelů nasazených bojových jednotek. Od té doby firma BAE Systems vyrobila a americkému pozemnímu vojsku dodala 1710 výstražných přijímačů CMWS. CMWS integruje senzory elektronického boje k tomu, aby neprodleně reagoval na hrozbu a znemožnil protiletadlovým řízeným střelám navedení na letoun (vrtulník). Tím výrazně napomáhá pilotům a členům posádek letounů úspěšně plnit bojové mise. Během uplynulých let bylo již několikrát prokázáno, že tyto přijímače účinně odvrátily útok cizích PLŘS. Přijímače CMWS jsou instalovány na řadě typů letounů s pevným křídlem a vrtulníků amerického pozemního vojska, včetně všech verzí vrtulníků Black Hawk, Chinook a Apache. (ATM online 24.9.2009)

Americká společnost Lockheed Martin Missiles and Fire Control, spolu s průmyslovými partnery DRS Technologies a Daylight Defense, předložila návrh s následnými technologickými předváděcími zkouškami infračerveného systému protiopatření CIRCM (Common Infrared Countermeasure) v rámci programu amerického pozemního vojska - US Army. Řešení CIRCM firmy Lockheed Martin má spolupracovat se stávajícím výstražným systémem před protiletadlovými řízenými raketami CMWS (Common Missile Warning System), který provozuje US Army. Ochranný systém na bázi laseru zajišťuje ochranu vrtulníků proti současným protiletadlovým řízeným raketám. Řešení firmy Lockheed Martin integruje kvantový kaskádový laser firmy DRS Technologies and Daylight Defense s jednotkou pro automatické sledování a bodové zaměřování cílů v jedinečném konstrukčním řešení s využitím tzv. rozprostřené senzorové soustavy. Firma Lockheed Martin jako hlavní systémový integrátor přitom využívá více než 30leté zkušenosti z vývoje, výzkumu a výroby infračervených výstražných systémů a osvědčené technologie pro sledování a ozařování bodových cílů. Obranný systém CIRCM se má výrazně podílet na vyšší pravděpodobnosti na přežití vrtulníků v moderním boji. Vyznačuje se minimálními rozměry, nízkou hmotností a nároky na spotřebu elektrické energie. Americké pozemní vojsko předpokládá, že systémy CIRCM vybaví své vrtulníky typu AH-64, UH-60 a CH-47.  (ATM online 2011)

IAI EL/M-2160(V) MAWS (Missile Approach Warning System) (zabudován v amerických Mi-17)

Elisra PAWS (zabudován v AH-64D-I)

Elisra SAPIR (Situational Awareness Panoramic IR)

Výstražný přijímač před střelbou ze země

Do bojových vrtulníků AH-64D Apache budou již brzy nainstalovány nové technologicky vyspělé detekční a výstražné systémy před střelbou ze země. Využívají kamery a infračervené senzory k okamžitému zjištění a rozpoznání zdroje a polohy zdroje střelby na vrtulník. Systém nazývaný GFAS (Ground Fire Acquisition System) poskytuje posádce vrtulníku prakticky okamžitě zvukové a obrazové informace (symbol na displeji generovaný procesorem systému GFAS) o hrozící střelbě z hlavňových zbraní a přesné poloze střelce. Infračervené senzory, vestavěné v systému GFAS, detekují záblesky v ústí hlavně zbraně na zemi a pilotům vrtulníku Apache umožňují natočit svůj optoelektronický senzorový systém k vyhledávání a označování cílů MTADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensors) do směru potenciálních cílů a okamžitě určovat polohu, vzdálenost ke střelci a detailně si prohlédnout dané místo. Výhodou je, že integrace systému nevyžaduje žádné změny v softwaru počítačů vrtulníku. Letos v létě roku 2011 má být systémy GFAS vybavena první jednotka bojových vrtulníků Apache. Systém GFAS je reakcí na zkušenosti pilotů z bojových misí v Afghánistánu, kde v důsledku střelby z ručních zbraní ze země dochází k častým poškozením vrtulníků. GFAS je vlastně dalším, rozšiřujícím prvkem útočného systému, který je určen k detekci a zaměřování specifických pozemních cílů, ale není součástí vybavení vrtulníku pro zvýšení pravděpodobnosti na jeho přežití v boji. Napomáhá plnit bojové mise vzdušných úderů na cizí pozemní cíle. ATM Online 5.5.2011

Aktivní rušič PLŘS s IČ naváděním (IR jammer)

BAE Systems AN/ALQ-144 (zabudován v AH-1S, AH-64A, Puma, Lynx AH Mk. 7, A 129) - ten je zdrojem velmi silného tepelného IČ vyzařování, jehož původem jsou obvykle elektricky nebo plynem ohřívané malé keramické bloky. V modulových pulsech programově řízená tepelná radiace má pak způsobit zmatení a vychýlení samonaváděcí hlavice PLŘS z původního kurzu. Naváděcí systém PLŘS pak v důsledku vlivu pulsní činnosti IČ rušiče vidí a navádí se na cíl (nejsilnější zdroj IČ záření) poměrně vysoko nad IČ rušičem a tedy i vlastním vrtulníkem.

BAE Systems AN/ALQ-212 (ATIRCM-Advanced Threat Infrared Countermeasures) (zabudováván v AH-64A, D)

Firma BAE Systems úspěšně dokončila instalaci zdokonaleného zařízení AN/ALQ-212(V) ATIRCM) vlastní ochrany do prvního vrtulníku CH-47D Chinook amerického pozemního vojska. ATIRCM je integrované obranné zařízení nové generace na bázi směrovaného laseru, které chrání vrtulníky před protiletadlovými řízenými střelami s infračervenou naváděcí soustavou. Zařízení ATIRCM je tvořeno přehledovým a výstražným přijímačem s úhlovou přesností několika stupňů AAR-57 CMWS (Common Missile Warning System), sledovacím a rušícím systémem a možností úzké součinnosti s tzv. "inteligentními" rušiči jednorázového použití s programovým odpalováním. Je efektivní proti nejnovějším i starším typům protiletadlových řízených střel cizí, ale i americké výroby. Pracuje ve střední a vzdálené infračervené oblasti elektromagnetického spektra (3 až 5 µm a 8 až 13 µm) a vysokým výkonem laserového rušícího signálu až 3000 W. Optická soustava je uložena na gyroskopicky stabilizované základně. Zabezpečuje příjem v celé spodní polosféře, směrové multispektrální modulované rušení s přesností několika stupňů, přičemž doba reakce nepřesahuje 0,5 sekundy. Celková hmotnost zařízení ATIRCM je 66 kg. Vysoká směrovost, citlivost a výkon rušiče zabezpečují větší dosah, než maximální dosah moderních a perspektivních PLŘS. (ATM online 5.1.2010)

Terma AN/ALQ-213 (AMASE-Apache Modular Aircraft Survivability Equipment) (zabudováván do nizozemských AH-64A, D)

NEMESIS (zabudován v Merlin HC. Mk3)

SOEP V1A Lipa (L-166V-11E Ispanka) (zabudován v Mi-24)

LSBI-123 Pončik (zabudován v Mi-24VPI, VPT)

Adron KT-01AVE Adros (zabudován v Mi-171Š)

Aktivní rušič radiolokátorů (Radar jammer)

ITT AN/ALQ-136 (zabudován v AH-1S, AH-64A)

AN/ALQ-143 (zabudován v UH-1H) - současně může rušit několik radiolokátorů o různých frekvencí.

Elettronica ELT554 (zabudován v Agusta A129)

Astra-V (zabudován v Mi-24VPI)

Gordenija-V (zabudován v Mi-24VPT)

Elisra SPJ-20 (zabudován v AH-64D-I)

Pasivní rušiče (IČ a RL klamné cíle) (Chaff and Flare Dispensers)

Výmetnice klamných cílů Tracor M-130 (zabudován v AH-1Q)

Výmetnice klamných cílů Tracor AN/ALE-39 (zabudován v AH-1W)

Výmetnice klamných cílů AN/ALE-47 (zabudován v Merlin HC. Mk3)

Výmetnice klamných cílů Saphir M (zabudován v Tiger)

Výmetnice klamných cílů UV-26 (zabudován v Ka-50, Ka-52, v modernizovaných MI-24)

Výmetnice klamných cílů BAE Systems - Rokar CMDS (zabudován ve vrtulníku Saraf (Boeing AH-64D-I)) (L+K 9/05)

7.4.2008 Specializovaná firma Kilgore Flares Company obdržela zakázku amerického ministerstva obrany na dodávky nábojů - infračervených klamných cílů M212, které jsou součástí souprav elektronického boje pro vlastní ochranu bojových letounů a vrtulníků před protiletadlovými řízenými střelami s infračervenou naváděcí soustavou. M212 je klíčovým komponentem zdokonalené munice integrované soupravy infračervených protiopatření AIRCMM (Advanced Infrared Countermeasure Munition), kterou používají americké vzdušné síly i pozemní vojsko k aktivní ochraně bojových vrtulníků zejména před malými přenosnými z ramene odpalovanými PLŘS s infračervenou naváděcí soustavou. Kontrakt byl uzavřen na období 5 let a jeho celková hodnota je 382,9 miliónů dolarů. V případě detekce blížící se PLŘS k vrtulníku výstražným přijímačem se automaticky zahájí počítačem řízené programové sekvenční odpalování těchto klamných cílů (tzv. návnad) s cílem upoutat na sebe jejich naváděcí soustavy a střely odvést do prostoru, kde již vrtulníku nehrozí nebezpečí střepinového účinku a tlakové vlny při explozi bojové části. ATM Online

Specializovaná firma Kilgore Flares Company, LLC byla pověřena americkými vzdušnými silami výrobou dodatečné série pyrotechnických infračervených nábojů, klamných cílů MJU-7A/B. Americké pozemní vojsko požaduje podobný typ M206. Jedná se o nezbytné v dnešní době již standardní prostředky kombinovaných systémů vlastní ochrany letounů a vrtulníků před PLŘS s infračervenou naváděcí soustavou v různých bojových situacích. Tyto konvenční pyrotechnické náboje jsou určeny k tomu, aby oklamaly protiletadlové řízené střely a tím zabezpečovaly ochranu mnoha typů vrtulníků a letounů s pevným křídlem, jako např. F-16, A-10, C-130 a dalších. Navíc M206 je klíčovou složkou multifunkčních soustav s infračervenými klamnými cíli a radiolokačními odrážeči různých typů a provedení, které jsou provozovány na většině bojových a víceúčelových vrtulnících amerického pozemního vojska. V případě, kdy výstražný detekční systém zjistí, že k letounu (vrtulníku) se blíží cizí PLŘS, je automaticky zahájena činnost zásobníků, z kterých se programově vystřelují tyto klamné cíle do prostou dráhy jejího letu a buď oslepí její naváděcí soustavu nebo ji na sebe vábí a odvádí ji do bezpečné vzdálenosti od letounu.  ATM Online 12.2.2009

Potlačení demaskujících jevů v IČ spektru (IR-suppressor)

BHO (Black Hole Ocarina) - chladič výstupních plynů (zabudován v AH-64A).

IHIRSS - chladič výstupních plynů (zabudován v UH-60).

Hay Box - chladič výstupních plynů (zabudován v Lynx AH Mk.7)

 

Elisra iSNS/V1 - rušička GPS signálů

 


Kombinovaná výstražná soustava elektronického boje

Thomson-CSF Radars & Contre-Measures a EADS TWE (Threat Warning Equipment) zahrnuje:

Zabudován v NH 90. (ATM 4/01)

 

Sanders ATIRCM/CMWS (Advanced Threat Infrared Countermeasures/Common Missile Warning System - infračervený systém výstrahy a vlastní ochrany vrtulníku před PLŘS) firmy  - systém vlastní ochrany před PLŘS je tvořen:

Zabudován bude asi v AH-64, UH-60, CH-47, EH-60. (ATM 4/01)

 

ECP-1674 je zabudován v AH-1W (L+K 1/05) a je tvořen:

 

Elisra IEWS je zabudován ve vrtulníku Saraf (Boeing AH-64D-I (avionika doplněna o izraelské systémy)) (L+K 9/05) a je tvořen:

 

Rafael Arnament Development Authority vyvinul komplet Aero Gem, zabudován v AH-64D-I. (ATM 2/07) který je tvořen:

 

Rafael Arnament Development Authority a EADS Defence Electronic společně vyvinuli systém Heli Star

Zabudován bude ve vrtulníku Tiger a NH 90. (ATM 2/07)

 

EADS Defence Electronics vyvinul systém AMPS (Airborne Missile Protection System) pro vrtulníky EC145, EC 155, Mi-17. Systém obsahuje MILDS AN/AAR-60 a pasivní rušič.

 

Ka-52 a modernizované Mi-24 mají systém L-370 Vitebsk, který ovládá L-370-5 (aktivní rušič PLŘS s IČ naváděnímaktivní rušič radiolokátorů) a výmetnici klamných cílů UV-26. (ATM 7/09)

Firma BAE Systems úspěšně dokončila instalaci zdokonaleného zařízení AN/ALQ-212(V) ATIRCM) vlastní ochrany do prvního vrtulníku CH-47D Chinook amerického pozemního vojska. ATIRCM je integrované obranné zařízení nové generace na bázi směrovaného laseru, které chrání vrtulníky před protiletadlovými řízenými střelami s infračervenou naváděcí soustavou. Zařízení ATIRCM je tvořeno přehledovým a výstražným přijímačem s úhlovou přesností několika stupňů AAR-57 CMWS (Common Missile Warning System), sledovacím a rušícím systémem a možností úzké součinnosti s tzv. "inteligentními" rušiči jednorázového použití s programovým odpalováním. Je efektivní proti nejnovějším i starším typům protiletadlových řízených střel cizí, ale i americké výroby. Pracuje ve střední a vzdálené infračervené oblasti elektromagnetického spektra (3 až 5 µm a 8 až 13 µm) a vysokým výkonem laserového rušícího signálu až 3000 W. Optická soustava je uložena na gyroskopicky stabilizované základně. Zabezpečuje příjem v celé spodní polosféře, směrové multispektrální modulované rušení s přesností několika stupňů, přičemž doba reakce nepřesahuje 0,5 sekundy. Celková hmotnost zařízení ATIRCM je 66 kg. Vysoká směrovost, citlivost a výkon rušiče zabezpečují větší dosah, než maximální dosah moderních a perspektivních PLŘS. (ATM online 5.1.2010)

Selex Gallileo vyvinul HIDAS (Helicopter Integrated Defensive Aids System). Zabudován v WAH-64, řeckých AH-64. (L+K 3/10)


Od roku 2014 rusko-ukrajinská válka. Ukrajinské zkušenosti.