Soběslav Sobieslau

25.05.2022

, , od prosince 1926 do 1939.

V roce 1937 letecký den organizovaný MLL na pozemcích jižně města. Vyhlídkové lety. Při jednom přistání se kola zabořila, dvojplošník se málem postavil na čumák. Vrtule se roztříštila ale okolostojícím se nic nestalo. Pilot a cestující strážník Voda vyvázli též nezraněni.

Vznik Místní skupiny MLL v Soběslavi. Rozeslala dopisy s žádostí o finanční příspěvek na stavbu letiště v jihozápadní části města.

V září 1937 propagační letecký den. Přes nepříznivé počasí dorazila z Českých Budějovic dvě letadla s větroněm a z Prahy akrobat četař Jaroslav Taudy. Všichni byli slavnostně přivítáni nejvyššími představiteli města.


Po úspěchu byla výstavba letiště na spadnutí ale přišel Mnichov.

Ortofotomapa 1938.

Armádní obrana proti letadlům AOPL. Podrobnosti.

Rota VKPL 84 a 88 s 2 cm VKPL vz.36 u 4. RD.

28.9.1938 z Košic se přesunula Letecká skupina štábu VI. sboru

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

8.10.1938  Letecká skupina štábu VI. sboru na přesunu do Košic..


.


.


.


1.10.1944 výsadek skupiny Blaník.


Kdy zaútočily americké P-51 Mustangy na nádraží? Pan Petr Šmíd viděl prostřelenou kolejnici.

1.5.1945 v 22.03 hod. rozhlasové vysílání Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. (Zastřelil se 30.4.1945 v 15.30 hod.).

----------

----------

----------

----------

Od 5.5.1945 v Soběslavi účinně působil první Okresní revoluční národní výbor.

----------

6.5.1945 večer byli Američani v Písku.

----------

helo6122.jpg (1392683 bytes), helo8071.jpg (261405 bytes).

----------

8.5.1945 po 16. hodině Američani uzavřeli oba Podolský mosty. Zdroj.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

----------

Až 10.5.1945 přijeli do již svobodného města Sověti.

----------

Dle kronik Hlavatce a Želče probíhaly transporty zajatců od 11. do 15.5.1945 v různých směrech, hlavně do Soběslavi, kde byl internační tábor.

Zajatí příslušníci Luftwaffe pochodují přes Soběslav na Novou Bystřici.helo7580.JPG (64810 bytes)


Ortofotomapa 1946.

Už od roku 1946 vojenští piloti Kamarýt a Boček s letouny Piper L-4H prováděli vyhlídkové lety z plochy vedle hřiště Dělnické tělovýchovné jednoty.


V roce 1947 založen Blaťácký aeroklub.

První kluzák ŠK 38 OK-5195. Od kdy?


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

V březnu 1948 z Otrokovic do Tábora přišel po železnici další větroň Zlín Z-24 Krajánek a kluzák Zlín Z-23 Honza. Soběslav dostala Honzu. Kterého?

Vzlétal pomocí gumového lana. První piloti byli pánové Hubert, Líkař, Ferra, Flíček, Mlčoch, Štefan a Kubizňák. Kde to bylo?

Kdy byly získány pozemky pro letiště?

Zahájena stavba hangáru?


Ortofotomapa 1949. Hangár už stojí.


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

V roce 1950 postaven dřevěný hangár, který svému účelu slouží dodnes.(?)

Od 6.9.1950 zapsán v leteckém rejstříku kluzák Zlín Z-23 Honza OK-5186. Létal v Soběslaví?

28.6.-9.7.1950 účast CL 2 na přípravě a provedení Jihočeské výstavy v Soběslavi, vystoupení v rámci armádního dne tamtéž dne 9.7.1950 - akrobacie C-104, bojový nálet roje C-2 na pěchotu. Provedeno 294 letů.


V roce 1951 byla postavena budova kanceláře.


Krajský aeroklub pod vedením mjr. Jaroslava Kamarýta (do 26.2.1952 velitel 50. leteckého kurýrního pluku v Klecanech). Instruktor Josef Bína.

V roce 1952 se začala budovat plocha pro vzlety kluzáků a motorových letadel ve směru od tehdejší Hedvy.

Asi v roce 1952 jsou soběslavští plachtaři  po dobu 14 dnů na soustředění plachtaři pod vedením instruktora Josefa Bíny na letišti v Jindřichově Hradci.


.


.


.


Ortofotomapa 1956.


V roce 1957 Jaroslav Kamarýt odešel do důchodu. V 57 letech předvedl akrobacii C-104.210 OK-BIE.

, .


.


Asi v roce 1959 se Krajský aeroklub přestěhoval na letiště Hosín (okres České Budějovice).