Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Francouzští letci u nás

14.11.2019

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.


od 1919 do 27.12.1921.

Od 27.2.1919 velitel francouzské letecké mise v Československu Jean Joseph Alfred Bordage. (En mission dans la république Tchécoslovaque, le 27 février 1919 - Nommé Chef de Bataillon à titre définitif et affecté au 4ème régiment d'aviation d'observation, le 25 septembre 1919 - En congé sans solde de deux ans, à compter du 20 mai 1920.)

9.4.1919 francouzská Escadrille Bré 590 s výzbrojí dvanácti Breguet Bre. XIV A. 2 a dvěma SPAD S.XIII a se smíšeným čs.-francouzským personálem přijela vlakem do ČSR s francouzskou vojenskou misí a jejím původním úkolem bylo spolupracovat při organizaci čs. letectva. 

Velitel Capitaine Georges Marcel Lachmann.  Capitaine à titre temporaire, le 12 janvier 1919 - Mission en Tchécoslovaquie du 27 janvier 1919 au 27 janvier 1921 - Commandant de l'escadrille BR 590 (escadrille de Bohême) du 9 avril au 31 octobre 1919 - Blessé en SAC suite à un accident aérien après le décollage à Nysts, le 25 septembre 1919 - Blessures au nez, à la joue droite, arcade sourcilliaire droite - Sur le front de Slovaquie contre les communistes Hongrois - Deux citations à l'ordre de l'armée Tchéque - Met en place tous les terrains d'aviation de Slovaquie et organise le 1er régiment d'aviation Tchécoslovaque avec 4 escadrilles, un parc dont il reçoit le commandement - Croix de Guerre Tchécoslovaque - Chevalier de Lion Blanc Tchéque - Cité à l'ordre de l'armée tchécoslovaque - Insigne de pilote d'honneur thécoslovaque.

  , helo7641.jpg (122344 bytes). Kdy?

Lietenant René Gaston Roussin (Pilote de l'escadrille C 202 du 18 juin 1918 au 6 avril 1919 - Nommé Lieutenant, le 24 septembre 1918 - Affecté au 4ème régiment d'aviation d'observation, le 1er janvier 1920 - En mission en Tchécoslovaquie (Bohême) - Affecté au 34ème régiment d'aviation, le 1er août 1920 (changement de dénomination du régiment) - Chevalier de la Légion d'Honneur et citation à l'ordre de l'armée, en date du 16 juin 1920 - Affecté à l'entrepôt spécial d'aviation n° 2 de Nanterre, le 20 avril 1921.)

Lietenant Joseph Pouliquen  Foto z RAF, poté prvním velitelem francouzské stíhací eskadry GC 3 „Normandie“ – ještě před jejím odjezdem do SSSR). (En 1919, pilote à l'Escadrille Bré.590, il est détaché à la Mission militaire française envoyée en Tchécoslovaquie. Il effectue une vingtaine de missions contre les Bolcheviks. Il est démobilisé en novembre 1919, titulaire de la Médaille militaire et la Croix de guerre 14-18. )

V hospodářsko-správních záležitostech byla Escadrille Br.590 s letouny SPAD S.XIII, Breguety XIVA.2 a Leteckým parkem číslo 408 začleněna 17.4.1919 k Pěšímu pluku 21. Vzhledem k tomu, že kapacita tehdejších správních budov kbelského letiště, respektive tzv. menšího Döckerova baráku, byla nedostatečná a větší Döckerův barák byl teprve ve výstavbě, zabrala pro ni ve Kbelích vojenská správa první patro domu č. p. 81, kde sídlila od roku 1863 továrna na krycí lepenku Lukeš a Hák. Továrna stála přibližně v místech dnešní pošty v Semilské ulici a kvůli její výstavbě v sedmdesátých letech minulého století byla zbourána. Tzv. Döckerův barák sloužil zejména účelům vojenského zdravotnictví a vynikal lehkostí a snadnou dopravou. Barák o rozměrech 5 x 15 m se dal postavit během několika hodin. Stěny i střecha byly z dílů, které se spojovaly šrouby a háčky. Konstrukce nesoucí střechu byla jednoduchá, díly stěn a střechy byly dřevěné, příčně vyztužené rámy, oboustranně potažené silnou lepenkou opatřenou zevně dobrým nátěrem. Stavební díly se dopravovaly v bednách, které po rozložení tvořily podlahu. Pro svoji jednoduchost a snadné postavení barák představoval přechod mezi stanem a dřevěným domem.

Bylo postaveno celkem pět plátěných skládacích hangárech Bessonneau o rozměrech 20 x 28 m na jihozápadním okraji letiště.

, . Foto z roku 1920.

Návštěva velitele francouzské vojenské mise gen. Maurice Pellého. Kdy? (Ten 13.2.1919 přijel do Prahy a o čtyři dny později se stal náčelníkem Hlavního štábu branné moci.) Francouzská stíhačka SPAD S.XIII helo5506.jpg (257672 bytes), v pozadí třímotorový letoun Caproni Ca.33 do kterého po žebříku leze gen. Pellé helo5505.jpg (320910 bytes), křížkem označený gen. Pellé v italském letounu he475.jpg (25870 bytes), helo5504.jpg (239401 bytes).

Od května 1919 do jara 1920 dorazilo do Prahy celkem 113 letounů: SPAD S.VII a SPAD S.XIII (50 kusů), Salmson 2A2 (48 kusů) a Voisin XBn.2 (15 kusů). Po opravách v Leteckém arsenálu v Holešovicích se mohly vybudovat další jednotky. Zálety na letišti Kbely.

Od 1.6.1919 Italové předali velení na Slovensku Francouzům.

4.6.1919 přeletěl do Vajnor její velitel capitaine Georges Marcel Lachmann na letounu SPAD S.XIII.

Nadporučík Starý si repatriační dovolené dlouho neužil, protože byl se setninou 5.6.1919 odvelen do Vajnor u Bratislavy k obraně republiky, aby hájil její jižní hranici proti jednotkám maďarské Rudé armády. Na Slovensku byla setnina ještě doplněna několika českými důstojníky, kteří byli leteckými pozorovateli. Setník Robert Ellner, npor. Josef Pospíšil, Václav Kahovec, por. Josef Hamšík.

6.6.1919 následovala pětice letounů Breguet Bre. XIV A. 2.

Pomocné letiště Horný Bar (maďarsky Fölbar) na Žitném ostrově a Nitra, kde byly umístěny sklady paliva a pum. Letiště 1918-19.

6.6.1919 z Nitry na lietadle Breguet Bre. XIV A. 2 francúzsky pilot Lietenant René Gaston Roussin vykonal prieskumný let na zistenie situácie v okolí Lučenca.

Vzniklo Velitelství letectva západní skupiny ve Vajnorech. Kdy? Velitel capitaine Georges Marcel Lachmann.

Boje začaly hned od 7.6.1919. Francouzi vůbec nepočítali s tím, že boje budou nejen urputné, nýbrž i značně obtížné, zejména po technické stránce bombového provedení. S Escadrillou Bré.590 vyzbrojenou letouny Breguet Bre. XIV A. 2 a SPAD S.XIII. se Bedřich Starý zúčastnil úspěšných bojových operací jako stíhací i bombardovací pilot proti maďarským bolševikům. Startoval nejen na průzkumné lety s pozorovatelem por. let. J. Hamšíkem, ale hlavně se oba museli připravit na plnění bombardovacích úkolů, na které dvousedadlová letadla Breguet nebyla připravená (francouzské držáky na pumy neodpovídaly typům rakouských pum). Letci museli pumy, vážící 15-20 kg, naložit pod sedadlo pozorovatele, pak velmi opatrně odstartovat a vzlétnout, ve vzduchu podobně opatrně manévrovat, zvláště když pozorovatel pumy zaměřoval, odjišťoval a ručně házel na cíl. Je pochopitelné, že za těchto okolností byl letoun doslova létající rakví, zejména po zásahu protiletadlového dělostřelectva nebo po přímém střetu v leteckém souboji s nepřítelem. Právě při těchto náročných operacích se vyznamenal pilot npor. B. Starý s por. J. Hamšíkem, když na železniční trati Nové Zámky - Nána - Levice (MAPA) s plným zásahem bombardovali obrněný vlak. Po průzkumu nádraží bylo zjištěno, že se tam shromažďují nepřátelské maďarské oddíly, chráněné obrněným vlakem. Byl vydán rozkaz k útoku přímo na nádraží či dostihnout vlak na trati a zamezit mu v jízdě. Starý s Hamšíkem vzlétli a uviděli ještě stát vlak ve stanici, která byla před možným leteckým náletem střežena kulomety a děly. Starý s letounem slétl až na 250 metrů nad zemí, Hamšík zacílil a začal shazovat pumy. První ještě nezasáhla cíl, druhá perfektně udeřila na vlak, zničila jej a rozmetala kolejiště i nádraží. Maďarské bolševické oddíly se již nezmohly na žádnou akci, a nedaleko útočící čs. armáda měla po tomto leteckém útoku záhy situaci plně pod kontrolou. Za tento vynikající letecký čin obdrželi oba čeští letci zvláštní armádní pochvalu od velitele čsl. armády bojující na Slovensku, francouzského generalissima a velitele čsl. branné moci Maurice C. J. Pellého.
Sestava pilotů: Starý - Hamšík dokázala znovu odvahu, když obdržela rozkaz k bombardování Levice. Tentokráte vše mohlo skončit tragicky, když Hamšík se na sedadle vzadu poněkud posunul, kolenem zavadil lehce o vypínací páku magnetů, čímž ze čtyř magnetů motoru zůstal v činnosti pouze jeden. Letadlo se stalo neovladatelné, klesalo a bombometčíkovi nezbylo, než se zbavit pumového nákladu a čekat na pilotovo umění. V poslední chvíli si npor. Starý všimnul, že páka magnetu je posunuta o jeden stupeň. Bleskurychle zasáhl, letoun nabral výšku a posléze hladce přistál, aniž letoun poškodil. V dané chvíli to byl stejný úspěch, jako ten předchozí, protože ztráta letounu byla pro čsl. letectvo v těchto letech nenahraditelná.

helo5508.jpg (216779 bytes) Nakládání pum do letounu Breguet Bre. XIV A. 2. Kde?

12.6.1919 první dva smontované a opravené letouny Salmson 2A2 odlétly do Vajnor k Escadrille Bré.590 Nº.4351 a 4381.

12.6.1919 z Prahy-Kbel přilétly první dva letouny Salmson 2A2.

Za zmínku stojí i nálet z 13.6.1919 na železniční stanici Parkan (dnešní Štúrovo), osádka Starý - Hamšík zde měla jednou pumou zasáhnout maďarský obrněný vlak. 

14.6.1919 francouzský pilot Sous-Lietenant Francois Fogues a pozorovatel setník Robert Ellner s letounem Breguet Bre. XIV A. 2 bombardovali Győr. Při zpátečním letu odrazili útok maďarského stíhače Aviatik Berg D.I (Lo.) 348.46 pilotovaný Józsefem Mátyásffym.

Intenzivní nasazení eskadry vyvrcholilo při podpoře postupu československé 2. a 7. pěší divize ve dnech 16. a 17.6.1919 sérií útoků na levické nádraží, kde Maďaři vykládali posily. Spolu s dalšími příslušníky eskadry se poručík Hamšík dne 19.6.1919 dočkal pochvalné citace v rozkaze „Velitelství Západní slovenské skupiny“ (praxe „citací“ odpovídala francouzským zvyklostem – operace na Slovensku řídil francouzský generál Mittelhauser se svým štábem). Po 20.6.1919 podnikl poručík Hamšík několik bojových letů s francouzským pilotem Lietenant Josephem Pouliquenem.

Po skončení bojů 22.6.1919 bylo rozhodnuto, aby francouzská setnina na Slovensku ještě nějaký čas zůstala.

Definitivní příměří nastalo 24.6.1919 a od 28.6.1919 již eskadrila jen sledovala stahování maďarských oddílů. Zbývá dodat, že mezi příslušníky eskadry, kteří za bojové akce nad Slovenskem obdrželi Československý válečný kříž 1919, byl i poručík Hamšík.

25.7.1919 byla Escadrille Bré.590 přeorganizována na Francouzsko - českou polní leteckou setninu i když řada dobových dokumentů zachovává původní název.

1.8.1919 zanikla Maďarská republika rad pod tlakem rumunské armády, ale setnina nadále plnila úkoly, pro které byla původně do ČSR vyslána. Tak se stala důležitým předpokladem pro formování čsl. letectva na Slovensku.

27.8.1919 capitaine Lachmann a caporal Marcel Chesnel měli přeletět s letounem Salmson 2A2 Nº.4381 do Košic. Kurýrní let mezi štábem 2. divize a uskupením generála Hennocque. Pro mlhu se vrátili.

28.8.1919 doletěli do Košic a zpět.

Od 1.9.1919 podřízena čs. velení.

V roce 1919 se první evropské letecké společnosti sdružily v mezinárodní organizaci leteckých dopravců International Air Traffic Association (IATA). U příležitosti zasedání mírové konference v Paříži, podepsali dne 13.9.1919, zástupci 27 států mezinárodní úmluvu o letectví, která se stala základním dokumentem pro právní úpravu užívání vzdušného prostoru a provozu mezinárodní letecké dopravy. Československo bylo jedním ze signatářů této dohody, ale bylo obklopeno státy, které jí nepodepsaly. Tato skutečnost nepříznivě ovlivnila v první polovině 20. let možnosti rozvoje československé letecké dopravy. Československý stát proto sjednal kapitálovou účast v La Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne (CFRNA) Franko-rumunské letecké společnosti.

10.10.1919 se Velitelství letectva západní skupiny přejmenovalo na Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Slovensko. Velitel capitaine Georges Marcel Lachmann.

V podřízenosti byly:

od 10.10.1919 Letecká setnina Spa 2

od 15.10.1919 Letecká setnina Užhorod.

od 31.10.1919 Letecká setnina 1, přejmenovaná Letecká setnina 2, Letecká setnina 6, přejmenovaná Letecká setnina 7.

 

 

Za stav čs. letectva v misi odpovídal major letectva francouzské armády Alfred Bordage. Ten byl pak 30.10.1919 jmenován velitelem Československého vzduchoplavectva, na které byl reorganizován Letecký sbor.

31.10.1919 Francouzsko - česká polní letecká setnina se přejmenovala na Leteckou setninu 6. Velitel Lietenant René Gaston Roussin. Podléhala Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Slovensko.

V prosinci 1919 měla ve výzbroji šest letounů Salmson 2A2.


24.1.1920 posádka capitaine Georges Marcel Lachmann a ministr Vavro Šrobár (v kombinéze v rozhovoru s francouzskou generalitou) u letounu Salmson 2A2. N°.4566 od Letecké setniny 6 před letem Praha - Bratislava.

U Pohořelic (okres Brno-venkov), nouzové přistání.

V březnu dubnu 1920 velitel Letecké setniny 6 Bedřich Starý.

Generál Pellé se podílel na tvorbě čs. branného zákona číslo 193/1920 Sb., který 13.3.1920 přijalo Národní shromáždění.

1.3.1920 byla zahájena výstavba civilní části letiště jako technické základny společnosti La Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne (CFRNA) Franko-rumunská letecká společnost. Podle plánů architekta Josefa Gočára firmou Rudolfa Ehrmanna postavena provizorní část Občanského letiště. Úřední budovy, sklad benzinu, dílna a hostinec byly postaveny ze dřeva, v rondokubistickém slohu, kolorované národními barvami. Stavba provizorního dřevěného baráku pro odbavení cestujících společnosti CFRNA.

7.3.1920 propagační lety nad Bratislavou u příležitosti narozenin T. G. Masaryka. V kožichu npor. Bedřich Starý a s holí capitaine Lachmann.

1.4.1920 se Velitelství vzduchoplavectva pro Slovensko přejmenovalo na velitelství Leteckého pluku 1 s velitelstvím nejprve v Bratislavě a od 26.4.1920 v Nitře. Velitel capitaine Georges Marcel Lachmann. Podřízeno bylo Zemskému vojenskému velitelství pro Slovensko.

V podřízenosti byly:

Letecká setnina 1, Letecká setnina 2, Letecká setnina 6, Letecká setnina 7.

Od 31.5.1920 Letecká setnina 4.

V květnu 1920 čsl. vláda odkoupila výzbroj Escadrille Bré.590.

Napříč plochy letiště Kbely stojí řada polních plátěných hangárů Bessoneau. Za cestou Černínova cihelna použitá koncem roku 1918 k uskladnění letounů.

20.8.1920 přiletělo první civilní letadlo Potez VII společnosti CFRNA. Letové řády CFRNA a CIDNA.

Od září 1920 mělo Československo kapitálovou účast ve společnosti CFRNA.

6.9.1920 se velitelství Leteckého pluku 1 přejmenovalo na Letecký pluk 3. Velitel capitaine Georges Marcel Lachmann. Podřízen byl Zemskému vojenskému velitelství pro Slovensko.

15.10.1920 byl zahájen pravidelný provoz společnosti CFRNA na lince Paris - Strasbourg - Praha. helo5557.jpg (617643 bytes)

Potez VII helo7730.jpg (179964 bytes). Kdy?

Působení generála Pellého v Československu skončilo 31.12.1920, i když francouzská vojenská mise zde ve zmenšeném počtu zůstala nadále. Velení armády a letectva se pomalu dostávalo do československých rukou a začal jejich další rozvoj a výstavba.


V březnu 1921 se capitaine Georges Marcel Lachmann vrátil do Francie. Ve funkci velitele Leteckého pluku 3 ho vystřídal major generálního štábu Vlastimil Fiala.

Francouzští důstojníci očumují prototyp letounu Aero Ae 02, který měl nahradit olétané Spady helo6791.jpg (249286 bytes).

od 27.12.1921 do prosince 1926.