Letecká pátrací a záchranná služba LPZS

Search and Rescue SAR

15.11.2021

Pátrací a záchranná služba, která byla zřízena v roce 1947, poskytuje pomoc letounům v nouzi nebo posádkám havarovaných letadel.

L 12 Předpis o pátrání a záchraně v civilním letectví. (L+K 6/69)

Od roku 1964 se držela pohotovost v době letových akcí vojenského letectva.

Od druhé půle roku 1967 se začala u 3. dlp na letišti Kbely držet 24 hodinová pohotovost LPZS.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

20.11.1969 se katapultoval mjr. František Maxa ze Su-7 nad střelnicí v Malackách. Pátrání bylo brzo přerušeno, protože se myslelo, že pilot zůstal v kabině. Pilot ale v šoku zemřel na podchlazení. Důsledek z tohoto průšvihu měl za následek reorganizaci pátrací a záchranné služby.

Režisér Vlastimil Fiala z ČAF natočil v roce 1972 na podnět pilotů Rejhana, Hýského, Zahrádky instruktážní film "Letecká pátrací a záchranná skupina". Natáčení se účastnila posádka Bedrník, Žwak, Nykodým od 50. spojlp ze Kbel. Pověřený pplk. Krátký z MNO nepovolil natočit scénu záchrany chlapce. Armáda ze zákona nemohla přepravovat civilní osoby.

Československo podle mezinárodní smlouvy KOSPAS-SARSAT se zavázalo pátrat po  zmizelých nebo havarovaných letadlech už v roce 1973 a tento úkol od té doby  plní armáda. A NEMÁ to nic společného s pátráním po pohřešovaných osobách a s leteckou záchrannou službou.

Nová Směrnice pro leteckou pátrací a záchrannou službu. Vzlet do 60 minut a v noci do 120 minut po přijetí výzvy.

SAR začal v roce 1973. Podílely se  na tom  všechny letky vojskového letectva, podle rozpisu. takže na nás to vyšlo 2 x do roka. My v Havlíčkově Brodě jsme měli pouze dvě a půl osádky, mimo velitele. Poprvé jsem SAR nebo-li počesku Leteckou pátrací a záchranou službu držel od 13.8 do 20.8 1973. Drželi jsme to na dvou Mi-4 vždy týden  na určených letištích, pro nás to bylo na letišti Bechyně. Každá Mi-4 měla přijímač nouzových signálů s radiokompasem ARK-U2 s přijímačem R-852. Juraj Kolarovský.

helo3575.jpg (125751 bytes), helo3576.jpg (257625 bytes), helo3577.jpg (328222 bytes). L+K 18/76

../helo1442.JPG (95487 bytes) L+K 20/79

L+K 17/80

helo4442.jpg (572897 bytes), helo4443.jpg (469373 bytes). Originál záchranářské sedačky dodávaná k vrtulníkům Mi-2. Během zkoušek se ukázala její nepraktičnost. Muzeum v Dačicích.

Od roku 1986 využívání systému COSPAS-SARSAT.

L+K 4/87

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Provozní dohoda o spolupráci mezi službami SAR ČSFR a SRN (střediska SAR v Praze a Gochu) byla podepsána 23.6.1991. (L+K 21/91)

V Havlíčkově Brodě vzniklo středisko vojenské LPZS Kryštof  17, provozované 51. vrp Prostějov. Mi-17 SAR v Prostějově. (L+K 12/92)

----------- Vznik Česka k 1.1.1993. ----------

Armádní záchranka v Plzni na letišti Dobřany Kryštof  07 se začlenila do mezinárodní struktury SAR jako jediná v Česku a proto byly na podzim 1994 plzeňské dvě Mi-17 a jedna Mi-2 zbarveny červenobíle. Armádní záchranka v Havlíčkově Brodě zanikla k 30.11.1994 v souvislosti se zrušením 51. vrp. Od 1.12.1994 se drží SAR v Přerově vrtulníkem Mi-17..

SAREXu 96 v Kanadě se zúčastnili JUDr. Josef Roušar a Ing. Petr Černý z Plzně.

Leteckou službu pátrání a záchrany SAR zajišťuje Ministerstvo dopravy a spojů ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra. (zákon č. 49/1997 Sb. § 49 Odst.2.)

Po rozhodnutí ministrů na začátku roku 1997 o převzetí plzeňského střediska Kryštof 07 civilním provozovatelem vojáci mimo SARu odešli k 6. zDL do Prahy-Kbel. Do Plzně přišly první W-3A Sokol pro SAR.

K 1.12.1998 se přesunula 63. vrtulníková letka SAR 6. zDL Praha-Kbely zpátky do Plzně. Zde vznikl VÚ 6309 letka letecké pátrací a záchranné služby s vrtulníky W-3A. Detašované pracoviště od 1.1.1999 je u 33. zVrL v Přerově. Celkem sedm kusů vrtulníků W-3A Sokol. 24hodinovou pohotovost na letišti v Dobřanech měly dva vrtulníky a v Přerově jeden vrtulník.

Armáda začíná cvičit: CASEVAC (prvotní transport zraněných), MEDEVAC ( následný zdravotnický transport) a CSAR (záchrana v bojové akci). CSAR (Combat search and rescue) ve VVP Dědice ve dnech 26.-30.4.1999. (ATOM 6/99)  

Třístranné mezinárodní cvičení Letecké záchranné a pátrací služby (SAR) Triosar 99 proběhlo od 13. do 17.9.1999 na území Česka, Polska a Německa. Cílem cvičení bylo procvičit součinnost jednotlivých národních záchranných koordinačních středisek (RCC) Leteckých pátracích a záchranných služeb a zároveň prakticky prověřit schopnost osádek hotovostních záchranných týmů uskutečnit ostré zásahy v neznámém terénu a to v podmínkách nadnárodní spolupráce. (L+K 22/99)

Vrtulníky W-3A "0718", "0719" a "0717" dostali v lednu 2000 červené kříže v bílém kruhu.

Bylo zrušeno vybudování střediska letecké pátrací záchranné služby (LPZS) v Havlíčkově Brodě a nařízením vlády (č. 1029 ze dne 10.10.2001) bylo rozhodnuto, že LPZS bude provozována do roku 2008 z Plzně s odloučenou částí Přerov.

Ve dnech 10. - 14.6.2002 se regionálního Combat SAR českých a německých jednotek, které bylo součástí jednoho z největších evropských cvičení Clean Hunter 2002, účastnily dva německé Bell UH-1D "70+40" a "70+70" jednotky 2./LTGrp LTG 62 z Holzdorfu. Od nás se zúčastnily cvičení vrtulníky Mi-24V "0815" a "0816" od 331. letky bitevních vrtulníků, Mi-17 od 332. vrlt, Mi-17 "0835" vrtulníkového roje SOR a Mi-17 pardubické 343. dopravní a průzkumné letky. Podrobnosti. (L+K 15, 16, 19/02)

Závazky AČR při zajišťování služby SAR jsou dány „Dohodou o spolupráci při zajišťování letecké služby pátrání a záchrany“ ze dne 17.12.2004. Odpovědným ministerstvem za poskytování služby SAR je Ministerstvo dopravy, přičemž ministerstva obrany a vnitra poskytují prostředky pro zajištění této služby. AČR se podílí na provozu Záchranného a koordinačního střediska v Praze, poskytuje v Plzni a v Přerově jeden vrtulník W-3A Sokol. Vzlet do 10 minut a v noci do 20 minut po přijetí výzvy.

Pátrací a záchranná služba letectva AČR

../mil/helo2219.jpg (41864 bytes)Ve dnech 2. - 6.2.2005 se uskutečnil v Jizerských horách ve dne i v noci intenzivní výcvik specialistů pátrací a záchranné služby vzdušných sil AČR. Cílem výcviku bylo zvýšení připravenosti záchranářů k plnění pátracích a záchranných úloh v zimních podmínkách v horském terénu. Mezi hlavní úkoly proto bylo zařazeno secvičení záchranářů při rojnicovém prohledávání různých typů terénu, zdokonalení v používání horolezeckých technik při vyprošťování postižených osob nebo při překonávání výškových a hloubkových překážek a využívání GPS při orientaci v neznámém terénu. Navzdory skutečně nepříznivému počasí, kdy dominovaly těžký sníh, déšť, mlha a silný vítr, se podařilo splnit i úlohy související s využitím vrtulníku v záchranářské praxi. Za velkého zájmu turistů tak byly plněny úlohy spojené s různými způsoby provádění výsadků - seskokem na padácích, slaněním do terénu nebo přistáním vrtulníku. V návaznosti na provedené výsadky byli záchranáři vyzdviženi na speciálním laně spuštěném z vrtulníku a do nového prostoru nasazení byli dopravováni v podvěsu pod vrtulníkem. Vyvrcholením výcviku bylo komplexní zaměstnání s přenocováním v terénu. Akce tohoto typu jsou pravidelně organizovány nejen ke zvýšení odborné úrovně samotných vojenských záchranářů, ale i k prohloubení vazeb při společném nasazení s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému ČR, které v tomto případě představovala Horská služba Jizerských hor. Soustředění se zúčastnilo 19 záchranářů z leteckých základen Náměšť nad Oslavou, Přerova, Prahy, z Velitelství Společných sil Olomouc a Vojenské akademie Vyškov. Kpt. Igor Prokop, Vzdušné síly AČR.

Ve dnech 26. - 27.5.2005 létal italský vrtulník Agusta Bell AB. 212AM "61" od 604a Squadriglia SAR ze základny Grosseto s líňskými Sokoly při cvičení záchrany z vodní hladiny přehrady Jesenice pro IZS plzeňského a karlovarského kraje.

NATO Squadron Exchange Grosseto 2005. Ve dnech 13. až 17.6. dva líňské Sokoly "0715" a "0717" společně s italským vrtulníkem Agusta Bell AB. 212AM "61" od 604a Squadriglia SAR cvičily záchranné akce na moři z italské základny v Grosseto. (L+K 11/05)

19.-22.9.2005 cvičení Triosar 2005 v severních Čechách. Účast W-3A, polského W-3A a německého vrtulníku UH-1D z Holzdorfu.

5.10.2005 cvičení Air Accident 2005 na Rokycansku. Účast W-3A s pilotem kpt. Milanem Vydrou. Později přiletěly ještě další vrtulníky z Plzně a policejní vrtulníky z Prahy-Ruzyně.

Jak je to s CSAR v AČR. Vojenská LPZS a LZZS v roce 2005.

V roce 2005 vrtulník SAR v Plzni letěl k osmnácti a v Přerově k sedmnácti „ostrým“ zásahům.

Ve dnech 6. až 10.11.2006 dva plzeňské Sokoly se zúčastnily součinnostního cvičení s 28. letkou polského námořnictva u Gdyně. Seznamovací lety se uskutečnily vrtulníkem W-3WA RM Anakonda, se svými vrtulníky si pak naše posádky vyzkoušeli vyhledávání lodí pomocí palubního radiolokátoru.

Armáda chce reorganizovat leteckou záchrannou službu LZS.  Vzhledem k tomu, že v současné době  probíhají ve struktuře Armády ČR změny a na základě schváleného II. kroku reformy ozbrojených sil České republiky, budou příslušníci letky v Plzni začleněni do struktury letecké základny v Praze Kbelích, namísto přerovské základny vrtulníkového letectva, kam v současnosti spadají. Změna je připravována k 1.10.2008. Vrtulník W-3A Sokol, který byl doposud pro LZS vyčleněn, bude v Plzni  i nadále zajišťovat činnost v celém rozsahu jako doposud. Důvodem změn ve struktuře AČR je snížení rozpočtu a  nutnost snížení počtu dislokačních míst. Materiál II. kroku reformy ozbrojených sil ČR byl zpracován podle těchto potřeb, ale závazek Armády ČR pro Ministerstvo zdravotnictví pokračovat v zajišťování LZS těmito opatřeními nebude nijak ohrožen. Činnost LZS je každoročně upravována Dodatkem Dohody mezi ministerstvem obrany a ministerstvem zdravotnictví, který podepisují ministři obou resortů. LZS provozovaná Armádou ČR má ve svých povinnostech zajišťování LZS dvacet čtyři hodin denně. V nočních hodinách pokrývá potřebu nejen ve svém regionu, ale může na vyžádání působit i po celém území ČR. Vrtulník W-3A Sokol, vyčleněný v Plzni pro LZS, je včetně zdravotnické posádky připraven k okamžitému zásahu, a to do tří minut od nahlášení požadavku. Vrtulník W-3A Sokol, vyčleněný pro SAR v Plzni nadále bude sloužit. Vrtulník W-3A Sokol, vyčleněný pro SAR v Přerově má být vyměněn za vrtulník Mi-171Š. ČT24. Vrtulníky W-3A Sokol mají být soustředěny v Praze-Kbelích.

Kritika záměny Mi-171Š za Sokola v Přerově. Situace u vrtulníkářů na ČT podle bývalého pilota vrtulníků Tomáše Vlacha. Komentář k situaci podle ČT.

Darovací smlouvu na poskytnutí 7 milionů korun v průběhu dvou let na rekonstrukci a přípravu podmínek pro smíšený provoz na vojenském letišti v Přerově podepsal 1.7.2008 za přítomnosti ministryně obrany Vlasty Parkanové zlínský hejtman Libor Lukáš. Účastníky smlouvy s ministerstvem obrany jsou také Olomoucký kraj a město Přerov. Ministryně zároveň na jednání potvrdila, že v Přerově zůstanou lehké vrtulníky typu Sokol, které jsou velmi důležitou součástí Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje.

Piloti vrtulníků W-3A Sokol podávají trestní oznámení za šikanu na nejvyšší velení armády. Kapitána a další tři piloty vedení odstavilo od létání proto, že napsali dopis ministryni obrany. V něm zpochybnili rozkaz, podle které měly v Přerově skončit vrtulníky W-3A Sokol. Ministryně jim nakonec dala za pravdu. Rebelující piloti se k vrtulníkům vrátit nesmějí a zůstávají v kancelářích. iDnes 29.8.2008

Kvůli reorganizaci armády odchází k 1.10.2008 z Plzně zhruba 120 lidí - letci, vojenští záchranáři a technici - by měli být přeřazeni do Prahy nebo Přerova. Důvodem změn je mimo jiné snížení rozpočtu ministerstva obrany. "V Plzni budeme vykonávat jen službu, zatím není jasné, zda to bude například jen ob den," uvedl náčelník štábu Jiří Dvořák z 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích. Podle ministerstva obrany se změna dotkne asi 120 lidí z letiště v Plzni, třetina z nich v armádě skončí. "Části končí závazky, které se rozhodli neprodloužit. Druhou skupinu tvoří ti, kteří mají osobní důvody, nechtějí se stěhovat a podobně. Požádali o zkrácení závazků a bylo jim to umožněno," vysvětlil Sýkora. Vojáci se armádě "upisují" na dobu určitou, na dva a čtyři roky. Létající personál přejde až na výjimky do Prahy. Celkem to bude 27 osob devíti osádek vrtulníků, kterou tvoří vždy dva piloti a jeden technik. Do Prahy přejde také zhruba polovina vojenských záchranářů, druhá půjde do Přerova. "Nejde o záchranáře z letecké záchranné služby LZS," upozornil Sýkora. Přejít do Prahy má podle ministerstva obrany také technický personál. Podle Dvořáka jde celkem o 39 lidí od pilotů po techniky. Vrtulník W-3A pro SAR nadále slouží v Plzni.

V roce 2008 bylo uskutečněno pouhých 13 letů.

Přes čtyřicet současných i bývalých příslušníků letectva žaluje armádu. Vadí jim, že nedostali plnou mzdu za pohotovosti v pátrací a záchranné službě SAR. Armáda čelí žalobám od vlastních pilotů SAR. Reportéři ČT 26.1.2009. Reakce armády. Reakce Petra Havaly.

SARový vrtulník W-3A Sokol ukončil službu v Plzni a od 1.6.2009 slouží ve Kbelích. V Plzni zůstal jen vrtulník LZS.

Vojáci z Letecké záchranné služby a záchranáři z jednotky SAR z Přerova a Plzně, kteří se soudí s armádou, aby jim zaplatila přesčasy, zaznamenali první vítězství. Krajský soud v Ostravě na konci prosince podle informací Práva rozhodl o šesti žalobách vojáků a zrušil rozhodnutí velitele společných sil generála Jiřího Halašky, ve kterém zamítl nárok vojáků na proplacení přesčasů. Novinky.cz

V únoru 2010 se zrušilo stanoviště SARu v Přerově a byl zahájen provoz stanoviště SARu v Náměšti nad Oslavou s vrtulníky Mi-35.

Stanoviště SAR v Náměšti nad Oslavou 29.04.2010 helo4426.jpg (272199 bytes) Mi-35 "7357", záložní stroj "0815".

L+K 3/11

23.8.2012 bylo zrušeno stanoviště SAR v Náměšti nad Oslavou.

1.2.2014 byl zahájen provoz stanoviště SARu v Náměšti nad Oslavou s vrtulníky Mi-171Š. Rozhlas.cz

8.12.2019 Mi-17 "0850" cvičení SAR , . Posádka až na palubáka s hadrem na hubě:-( Pandemie šílenství v plné kráse.

Ve dnech 27.9.-1.10.2021 se posádka vrtulníku W-3A Sokol poprvé v historii zúčastnila mezinárodního cvičení SAR Meet, zaměřeného na záchranné operace na belgické základně Koksijde.

Službu zajišťuje

Leteckou službu pátrání a záchrany SAR zajišťuje Ministerstvo dopravy a spojů ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra. (zákon č. 49/1997 Sb. § 49 Odst.2.)

Dnes se SAR zajišťuje ze středisek: Praha-Ruzyně, Praha-Kbely, Brno a Náměšť nad Oslavou.

Letecká služba pátrání a záchrany SAR patří mezi letecké služby (zákon č. 49/1997 Sb. § 45 Odst.2e.) 

L 12 Předpis o pátrání a záchraně v civilním letectví.