Letecký náhradní pluk 2

28.10.2016

15.6.1945 v Táboře vzniklo Náhradní těleso letecké oblasti 2.

Výnosem VL ze dne 6.9.1945 byl u Velitelství letecké oblasti 2 zřízen v Táboře k 15.9.1945 Letecký náhradní pluk 2 (LNP 2) VÚ 4643, který měl za úkol evidenci záloh, výcvik povolanců a záloh. Za mobilizace měl za úkol postavení nových útvarů.

Velitel byl od 10.9.1945 plk. let. Ladislav Syka, od 1.5.1947 plk. let. František Sazaima, od 1.6.1949 zatímním velitelem byl mjr. let. Arnošt Kondrys.


Od 1.10.1945 přesun do Českých Budějovic.

Používal několik cvičných a spojovacích letounů, které byly označeny jako CL 2, s odlišením pořadovými čísly 90 až 95.

Od 1.8.1947 byl podřízen Velitelství I. leteckého okruhu

---------- Prezident Beneš kapituloval před komunisty 25.2.1948 ----------

Od 15.12.1948 byl podřízen Velitelství II. leteckého okruhu

Od 1.10.1949 dostal LNP 2 nové krycí číslo VÚ 6351.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Od 20.9.1950 byl podřízen Velitelství I. leteckého okruhu

15.4.1951 LNP 2 ukončil svoji činnost a evidenci osob převzala územní vojenská velitelství. Mobilizační úkoly plněné útvary byly přeneseny na náčelníky štábu jednotlivých útvarů letectva. Dosavadní LNP 2 byl reorganizován na 2. výcvikové středisko letectva.

V prosinci 1952 bylo 2. výcvikové středisko letectva zrušeno.