Teplitz-Schönau 1895-1918

Teplice-Šanov Teplitz-Schönau 1918-45

Teplice-Šanov 1945-48

Teplice

MAPA.

12.04.2024

helo6103.jpg (231463 bytes)

29.1.1911 v restauraci Lindenhof byl založen Německý spolek pro vzduchoplavbu a aviatiku v Čechách. Vedení se tehdy sestávalo z továrníka Mitscherlicha a zastupitelů města, lékařů a další honorace.

Pro tehdy nevídaně vysokou oblibu balónového létání se krátce změnil název spolku na Deutscher Luftfahrt Verein in Böhmen Německý vzduchoplavecký spolek v Čechách se sídlem v Teplitz-Schönau.

Balon Dresden o objemu 1437 m3 s Ing. Kornem a dvěma pasažéry, plukovníkem Hörnesem z Terezína a A. Merckem ředitelem Kovohutě Povrly startoval z Teplitz-Schönau. Kdy?

Balon Bohemia o objemu 1680 m3 byl pokřtěn hraběnkou Waldsteinovou. Startoval v Ústí nad Labem za chemičkou s plukovníkem Hörnesem a A. Meckem a Dr. Frankem z Teplitz-Schönau. Kdy?

Kdy a kde?


8.7.1912 fyzik Dr. Victor Franz Hess uskutečnil průlomová měření během letu balónem z Ústí nad Labem. Tehdy mu bylo 29 let, pracoval jako asistent na institutu pro výzkum radioaktivity vídeňské Akademie věd a v dubnu 1912 začal s praktickým měřením zemské radioaktivity. Na své první balónové lety se vydával z Vídně; párkrát se dostal až k Brnu a jednou až do Sadové na Královéhradecku. Nicméně Hess však plánoval měření ve velkých výškách, pro které Vídeň nevyhovovala - potřeboval lepší balón a jiné prostředí, a tak hledal nové startovní místo. Tím se stalo Ústí nad Labem, nedaleko nějž sídlil Německý vzduchoplavecký spolek v Čechách, který mu poskytl balón Böhmen a především tu mohl získat nejlepší dostupný balónový plyn vodík, který vyráběl Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem, dnes známý jako Spolchemie. Startovalo se tedy 7.8.1912 v 6.12 hod. v areálu ústecké chemičky. Balon pilotoval Hauptmann Hoffory a třetí člen posádky byl meteorolog Dr. Wolf. Hess. Vystoupali až do výšky 5 350 m a přistáli 50 km od Berlína. Během Hessových měření v různých výškách letu a po přistání došel vědec k závěru, že se vzdáleností od povrchu zemského jeho intenzita roste a tudíž že záření není původu zemského a jeho jediným možným zdrojem je vesmír. Definitivně tím potvrdil existencí záření, které dostalo jméno kosmické. Hessův objev měl zásadní význam pro další rozvoj fyziky elementárních částic. V roce 1936 získal Victor Franz Hess za svůj objev Nobelovu cenu za fyziku. Muzeum Ústí nad Labem.

Od roku 1912 balon o objemu 600 m3, který zakoupila pro vyhlídkové lety firma Schicht. Zkušební let se konal 22.12.1912 a startoval rovněž v Teplitz-Schönau.


.


od února 1914

V roce 1914 byl z iniciativy Heinricha a Georga Schichtových uspořádán Schichflug Schichtův let s cenami v hodnotě 100 000 rak. korun. Trasa vedla z Vídně do Prahy, Terezína, Brna, Budapešti a zpět do Vídně. Z Terezína se nepovinně mohlo letět ještě do Teplitz-Schönau a Ústí nad Labem a zpět. Vzhledem k pozornosti, jakou události věnoval tisk, to byla velmi účinná reklama firmy. Z dvanácti přihlášených pilotů dokončili celou tisícikilometrovou trasu pouze dva. Dne 19.4.1914 v Terezíně přistály letouny v pořadí: L. Bareth s cestjícím ing. Schiskem na letounu Lohner Pfeilflieger, F. Konschel s cestujícím Krigerem na Etrichově letounu, A. Stiploschek s cestujícím Hackstätterem na letounu Lohner Parasol a večer V. Wittmann s cestujícím por. Lanyim s letounem Lohner Pfeilflieger. Do Teplitz-Schönau a Ústí nad Labem letěly ještě první tři letouny. Piloti museli obletět vrch Doubravka, který označoval bílý prapor, v Ústí byla otočným bodem Větruše. Poté pokračovali do Brna a Wien. Muzeum Ústí nad Labem.

od října 1914


11.5.1915 byly balóny Bohemia a Schicht předány vojenské správě.


od listopadu 1916


.


od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

Válka s Němci o Sudety.

od 27.11.1918 do 1919.

7.12.1918 čs. vojsko obsadilo Teplice.


1919-27.12.1921.


.


od 27.12.1921 do prosince 1926.


.


Verband Deutscher Flieger in der ČSR (VDF) Svaz německých pilotů v ČSR v Teplicích-Šanově. Plachtařský provoz. Od kdy?

Svahové a rovinné letiště Na Kudlichu?


.


.


, , od prosince 1926 do 1939.


.


.


.


1930


.


.


.


.


1935


.


.


Čs. armáda asi nepočítala s využitím zdejšího letiště.

----------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

2.12.1938 přelet vzducholodi LZ 130 Graf Zeppelin II D-LZ130 (Sudetenlandfahrt). Odstartovala 2.12.1938 v 10.15 hod. z Frankfurtu přes Hammelburg – Cheb Eger Teplice Teplitz  – Liberec Reichenberg, kde byl tou dobou Hitler – Jablonec nad Nisou Gablonz – Mikulášovice Nixdorf  – Nový Bor Haida  – Litoměřice Leitmeritz  – Regensburg – Augsburg – Pfaffenhofen – Braunau – Linz – Landau – Passau – Obernzell – Hohentisch - kde to je? (navštívila i Český Krumlov Krummau an der Moldau) – Kašperské Hory Bergreichenstein – Furth im Wald – Karlovy Vary Karlsbad  – Loket Elbogen  – Bamberk – Hammelburg a zpět do Frankfurtu, kde přistála 3.12.1938 v 17.46 hod. Velitelem byl kapitán Albert Sammt a jednalo se o propagandistickou plavbu před doplňovacími volbami do Říšského sněmu, které se konaly 4.12.1938. Z paluby vzducholodi shazovala posádka malé hákové kříže na padáčcích a také lístky, na kterých bylo napsáno TVÉ „ANO“ VŮDCI. Byla to první plavba tohoto zeppelinu s poštou a zásilky byly na padáku shozeny na liberecké letiště. MAPA.


NSFK-Standarte 40 Teplitz/Schönau, Nordstr. 5.

NSFK-Sturm 7/40 Teplitz/Sudetenland, Nordstr. 5.


Provoz NSFK.


Provoz NSFK.


Provoz NSFK.


Provoz NSFK.


Provoz NSFK.(?)

21.7.1944 po odbombardování cíle se Liberator B-24G S/N: 42-78306 "Porky" od 746th BS, 456 BG, 304th BW, 15th USAAF z Itálie dostal do palby flaku a po zásazích se pro neovladatelnost srazil s přilétajícím letounem B-24H S/N: 42-64501 "Judy Ann" od 744th BS, 456 BG. Oba tyto stroje se poté zřítily poblíž Teplic-Šanova a to jeden u továrny Zeiss-Werke, dnešní Somet a druhý poblíž Písečného vrchu. Z obou osádek zahynulo čtrnáct letců a čtyři byli zajati. Velké části posádek se podařilo vyskákat ze svých letadel, a na padácích se snášeli k zemi. To však neznamenalo, že všichni tito letci si zachrání tímto své životy. Ostatně přežili jen čtyři muži. Část posádek byla ubita na místě dopadu zfanatizovaným davem, jednoho zastřelili příslušníci místního Reichsarbeitdienstu (RAD), a jednoho příslušníci Schutzpolizei, dokonce přivázali k automobilu, který jej usmýkal v ulicích Teplic-Šanova. Letecká badatelna.


7.5.1945 stíhačky od 2 иак, 2 ВА přikrývaly vojska útočící na nepřítele ustupující směrem na Wilsdruff a Teplice-Šanov a současně prováděly průzkum. Deník bojové činnosti stíhacího korpusu.

--------

8.5.1945 stíhačky od 2 иак, 2 ВА přikrývaly vojska útočící na nepřítele v prostoru Teplice-Šanov a Praha. Současně prováděly průzkum. Deník bojové činnosti stíhacího korpusu.

8.5.1945 bombardéry Pe-2 od 1 гбад, 6 гбак, 2 ВА bombardovaly Teplice-Šanov a Děčín. Deník bojové činnosti bombardovací divize.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

5.6.1945 Jaromír Suchánek přijel Teplic-Šanova a nastoupil do sklárny Lesní brána jako hlavní mechanik. V účtárně pracovali dva mladí chlapci Kořínek a Schwarz. Spřátelili jsme se a já se jim svěřil s tím, že jsem pilot a že jsem sloužil u letectva. Za nějaký čas přišli s tím, že v Teplicích jsou letadla a že mne seznámí s kluky, kteří o nich ví. Zdroj.

A tak jsem se v srpnu 1945 poprvé sešel s Rudou Liškou a Edou Šandů v dílnách budoucího aeroklubu. Po vzájemném seznámení jsem mohl jen konstatovat, že přede mnou stojí nadšenci zapálení pro létání. Oba byli Tepličáci, kteří zůstali v Teplicích po celou okupaci a věděli téměř o všem, co měl v majetku. Šlo tedy o to, tento majetek nalézt a zajistit.

V Husitské ulici, naproti dnešnímu Městskému úřadu byly kanceláře NSFK. Byly vyrabované a zůstaly tam jen bedny s dřevěnými maketami německých letadel. Odvezli jsme je do dílny.

V Revoluční ulici 20 v zadním traktu byly modelářské dílny, které kupodivu zůstaly neponičené a se vším materiálem.

V Dubské ulici za autodílnou pana Makalouše byla dílna na opravy a uskladnění bezmotorových letadel, kancelář a sklad. Byl tam také veliký přenosný hangár. Vše naštěstí neponičené.

V Sovově ulici v domě č.1 byly další dílny a také zde byla uskladněna bezmotorová letadla.

V Myslbekově ulici 5 byla prodejna modelářských potřeb, kterou si Šanda a Liška vzali do národní správy v době, kdy desítky a stovky zlatokopů zabíraly mnohem atraktivnější a výnosnější objekty.

V září 1945 jsme usoudili, že je nutno dát dohromady spolek, který by měl potřebnou formu před úřady. Svolali jsme ustavující schůzi ČNA odbočka Teplice-Šanov do hotelu Ditrich (dnes Thermia) pomocí letáčků vytištěných Severočeskou tiskárnou v Teplicích. Tam jsme získali hlavního účetního pana Pluhaříka, který byl potom dlouholetým pokladníkem aeroklubu. Tento muž nás spojil s rozhlasovou stanicí Teplice, která denně ve svých relacích upozorňovala na ustavující schůzi. Jak jsme byli mladí, tak jsme byli bláhoví. Pro předsedu byl vyhlédnut bývalý poslanec Najman, který slíbil, že funkci vezme. Na schůzi přišlo patnáct až dvacet kluků a jeden starší pán. Pan poslanec nepřišel a vypadalo to na katastrofu. Ten starší pán ke mě přišel a řekl: "Suchánku, vemte to. Já vám pomůžu". Vzal jsem to a pan Hajzler, jak se ten muž jmenoval, nám skutečně velmi pomohl. Byl to horník v invalidním důchodu. Všechno projednal a připravil jak se říká "k podpisu". První výbor ČNA odbočka Teplice-Šanov sestával z těchto nadšenců: předseda Suchánek, pokladník Pluhařík, technik a instruktor létání Liška, jednatel Votík a pan Hajzler člen výboru. Zdroj.

Byl podzim, začali jsme připravovat letadla na jaro. Situace se konsolidovala a přišly první trable. Majitel objektu v Revoluční ulici žádal proplacení nájemného a my neměli ani korunu. Jinak bychom museli dílny vyklidit. Pan Hajzler zajistil nový objekt - Blumbergovu továrnu. Ta stávala naproti restauraci Slávie, kde je dnes vstupní objekt nové pošty. A tak se veškerý materiál stěhoval. Z pražského ústředí přijeli nějací chlapíci s tím, že mají odvézt větroně na Ranou. Nic jsme nevydali a nastala tahanice, kterou chtěl pan Hajzler řešit tím, že napsal až na prezidentskou kancelář. Nedostali jsme žádnou odpověď, ale pro letadla už nikdo nepřijel, i když na jednáních v Praze čas od času někdo s požadavkem přišel.

Nyní se jednalo o to, sehnat nějaký náklaďák k převozu letadel. Zapracoval Ruda Liška, který byl členem městského hasičského sboru. Zde měli starší vůz Magirus a ten jsme dostali. Ruda dělal řidiče, údržbáře, a tak na podzim roku 1945 jsme s ním jeli na letecký den do Prahy. Byla z toho v Ruzyni senzace, když tam Tepličtí přijeli na stříkačce.

V té době jsme již měli povolení od mjr. Saka, velitele Teplic-Šanova, používat vojenské cvičiště Na Kudlichu v době, kdy tam vojáci necvičí. Ideální plocha na létání vzhledem k vanoucím větrům od západu, severu a východu, s převýšením. Říkali jsme "letiště bez mlhy", i když to nebylo tak doslova.


Klub létal s několika kluzáky Schulgleiter SG 38, větroni Grunau Baby II.


Dodáno letadlo Piper L-4H.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


.


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------