Senica nad Myjavou Сеница Senica východ

Čáčov Чачов Senica západ

Dnes Senica

04.03.2023

MAPA.

, , od prosince 1926 do 1939.

V roku 1936 bola v obci Čáčov zriadená obrana proti nepriateľským leteckým útokom (CPO).

Výstavba letiště. Kdy byla zahájena?


---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

aa.png (466402 bytes) Po vídeňské arbitráži.

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště, které se po provedené revisi programu dobudovávají, jakožto nezbytně nutná. Vojenská pomocná letiště a současně veřejná civilní pomocné letiště. Těchto letišť je nutně třeba jak pro účely vojenské, tak i civilních dopravních společností, četnického letectva a sportovního letectva. Jsou to Jičín, Kralupy nad Vltavou, Jihlava, Benešov - Nesvačily, Poděbrady, Skuteč, Kolín, Boskovice, Bystřice nad Pernštejnem, Poprad, Liptovský Sv. Mikuláš, Kežmarok - Spišská Belá, Štubnianské Teplice (od roku 1946 Turčianské Teplice), Muráň, Turčianský Sv. Martin, Senica n/M, Chust, Prešov, Ružomberok.


---------- Vznik slovenského štátu 14.3.1939 ----------

Letouny nadále označeny , , .

Civilní znaky od května 1939.

První výsostné označení slovenských letadel bylo zavedeno až 23.6.1939, kdy čs. znaky na směrovce a na křídlech překryl bíle lemovaný dvojramenný červený kříž na modrém kruhovém podkladu.

Po zahájení polské kampaně byl 10.9.1939 kolem dosavadního znaku (pro větší výraznost) ještě zaveden 15 cm široký bílý kruh. Toto označení navíc na obou stranách trupu a na křídlech doplnil německý Balkenkreuz  trámový kříž).


3.5.1940 byl ustanoven Slovenský Letecký Sbor (SleS).

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

3.12.1940 Snem Slovenskej republiky přijal Zákon o SLeS. (Slovenský letecký sbor sústreďuje príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwilige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend (v daľšom texte HG, FS, HM a DJ), ktorí sa dobrovoľne prihlásia, a sú pre leteckú výchovu a výcvik spôsobilí.)


.


.


.


7.7.1944 v 11.30 hod. německé stíhačky Bf 109 od JG 302 sestřelily bombardér B-17G 42-97183 "Purple Bull " od 96th BS, 2nd BG, 15th USAAF z Itálie. Desetičlenná posádka velitele 1/Lt Ira B. Corpeninga přežila. Letoun dopadl u obce Cerová-Lieskové.


helo8701.jpg (372544 bytes)

----------

----------

----------

----------

Mapa rozmiestnenia nepriateľských pozemných jednotiek pred vojskami 2.UF podľa sovietskej rozviedky ku dňu 29.3.1945. helo9822.jpg (244895 bytes)

----------

----------

----------

----------

----------

----------

4.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Jablonica, Senica, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice (okres Nové Město nad Váhom), Trenčianske Jastrabie (okres Trenčín). Deník bitevního korpusu.

----------

----------

6.4.1945 letouny Il-2 od 4 гшад, 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky severně Senice. Deník bitevního korpusu.

----------

7.4.1945 Sověti obsadili obec Čáčov.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Sověti u nás.

Sovětská polní letiště.

Od kdy provoz Po-2 od 423-я отдельная корпусная авиационная эскадрилья связи Zdroj. Video - Аркадий Николаевич Каманин * 2.11.1928. (Zásoboval partyzány u Brna. To mu bylo 16 let!) Foto. Velitel 423-я ОКАЭС major Пётр Григорьевич Трофимов Pjotr Grigorjevič Trofimov. Jednotka podřízena 5 шак, 5 ВА nebo(?) 5 ВА.

15.4.1945 z polního letiště Špačince (okres Trnava) se přesunulo 20 letounů Jak od 513 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА. Deník stíhací divize Přehled bojové činnosti pluku.

15.4.1945 z polního letiště Špačince (okres Trnava) se přesunul 91 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА.

Přesunula se 264 шад, 5 шак, 5 ВА. Odkud a kdy?

15.4.1945 z polního letiště Opoj (okres Trnava) se přesunul 235 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА. Deník bitevní divize. Zdroj.

15.4.1945 z polního letiště Opoj (okres Trnava) se přesunul 451 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА. Deník bitevní divize.

----------

16.4.1945 kapitán Fedosov na Jak-9 od 513 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА při doprovodu Il-2 do oblasti východně Brna blokoval letiště Brno. (Brno nebo Tuřany?) Zaútočil na letouny na zemi a na dva vzlétající Fw 190. Jeden hořící Fw 190 se zřítil jižně letiště. Přehled bojové činnosti pluku.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

23.4.1945 lejtěnant Rabinovič na Jak-9 od 513 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА při doprovodu Il-2 od 451 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА do oblasti východně Brna sestřelil jeden ze čtyř Fw 190, které útočily na Il-2. Fw 190 se zřítil západně železniční stanice Slatina. Přehled bojové činnosti pluku.

----------

24.4.1945 Fw 190 F od bitevní Stab III./SG 4 ze Stichovic sestřelil bitevní Il-2 od 451 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА. Stáršij lejtěnant Stěpan Andrejevič Nětreba ст. лейтенант Степан Андреевич Нетреба a staršina Vasilij Jegorovič Kujdin старшина Василий Егорович Куйдин zahynuli. Letecká badatelna. Deník bitevní divize.

24.4.1945 u obce Jiříkovice (okres Brno-venkov) jednotka maďarských vojáků sestřelila bitevní letoun Il-2 výr. č. 18822123 od 235 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА. Pilot stáršij lejtěnant Sergej Petrovič Grišajev мл. лейтенант Сергей Петрович Гришаев a střelec gardový staršina Michail Vasiljevič Rychlov гв. старшина Михаил Васильевич Рыхлов zahynuli. Letecká badatelna. Deník bitevní divize.

----------

----------

26.4.1945 bylo upřesněna dislokace v deníku divize u 235 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА na polní letiště Senica východ. Deník bitevní divize.

26.4.1945 bylo upřesněna dislokace v deníku divize u 451 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА na polní letiště Senica západ. Deník bitevní divize.

----------

27.4.1945 u obce Křižanovice u Slavkova Krzizanowitz (okres Vyškov) německý flak sestřelil Il-2 od 235 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА. Střelec jefrejtor Ivan Ignatěvič Mucha ефрейтор Иван Игнатьевич Муха se pokusil zachránit pomocí padáku ale pro malou výšku zahynul. Pilot lejtěnant Fedor Prokofjevič Borodatych лейтенант Федор Прокофьевич Бородатых zahynul. Badatelna. Letecké muzeum Suchdol nad Odrou. Letecká badatelna.

27.4.1945 u obce Nemojany (okres Vyškov) německý flak sestřelil sovětský Il-2 od 235 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА. Stáršij lejtěnant Sergej Ivanovič Dranicin ст. лейтенант Сергей Иванович Драницин a střelec starší seržant Ivan Stěpanovič Bojko ст. сержант Иван Степанович Бойко zahynuli.

Deník bitevní divize. Ztráty . Nevrátily se dva letouny.

----------

----------

----------

Přehled bojové činnosti bitevního korpusu.

----------

1.5.1945 ze Lvova přiletělo 10 stíhaček Jak-9. Deník stíhací divize.

----------

2.-5.5.1945 polní letiště rozmočené. Deník stíhací divize.

----------

----------

----------

----------

6.5.1945 špatné počasí. Deník stíhací divize.

6.5.1945 se přesunul bitevní 91 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА na polní letiště Hodonín. Deník bitevního korpusu.

----------

helo6122.jpg (1392683 bytes), helo8071.jpg (261405 bytes).

----------

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

----------

----------

10.5.1945 přiletěl na polní letiště Čáčov po přeškolení v Kujbiševě 809 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА.

 

K 10.5.1945 rozmístění útvarů 5 ВА.

264 штурмовая авиационная дивизия,  
штаб –
Сеница, (podle Wikipedie od května 1945 Куосерова (?) v Československu, od června 1945 Кото́вск, dnes Подільськ (Одесская область)). MAPA.

Velitel 264 шад кд п Евгений Васильевич Клобуков palkovnik Jebgenij Vasiljevič Klobukov a náčelník štábu нш пп Федор Павлович Иванов podpalkovnik Fedor Pavlovič Ivanov.

 

235 шап Сеница

Velitel 235 шап Ил-2 кп пп Анатолий Васильевич Безденежных podpalkovnik Anatolij Vasiljevič Bezdenežnych a náčelník štábu нш пп Николай Николаевич Виноградов podpalkovnik Nikolaj Nikolajevič Vinogradov.

 

451 шап Чачов

Velitel 451 шап Ил-2 кп пп Николай Мартынович Косевич podpalkovnik Nikolaj Martynovič Kosevič a náčelník štábu нш гв.пп Николай Герасимович Ясюченя podpalkovnik Nikolaj Gerasimovič Jasjučeňa.

 

809 шап Чачов (v deníku bitevní divize není o pluku ani zmínky)

Velitel 809 шап Ил-10 кп пп Алексей Иванович Киреев podpalkovnik Alexej Ivanovič Kirejev (ГСС 15.05.46) a náčelník štábu нш пп Александр Антонович Билык podpalkovnikAlexandr Antonovič Bilik.

 

513 иап – s Jak-7, Jak-9 Сеница Senica

Velitel 513 иап Як-1б, Як-9т кп м Яков Миронович Поздняков maajor Jakov Mironovič Pozdňakov a náčelník štábu нш пп Николай Михайлович Леонтьев podpalkovnik Nikolaj Michajlovič Leontěv.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

 

Kdy a kam odletěly?

809 шап, 264 шад, 5 шак do Tuřan?

 

9.7.1945 u Tuřan zahynul starší lejtěnant Kazimir Arkaděvič Šaban v letounu Il-10 od 809 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА. Podrobnosti. 9 июля 1945 года. Шабан Казимир Аркадьевич. Старший лейтенант. Заместитель командира эскадрильи 809-го штурмового авиационного полка (Герой Советского Союза, кавалер ордена Ленина, трёх орденов Красного Знамени, орденов Александра Невского и Отечественной Войны I степени). Погиб на самолёте Ил-10 в районе города Брно. Похоронен на Втором христианском кладбище города Одесса.


.


.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


Od roku 1949 niekoľko nadšencov z radov zamestnancov národného podniku Dynamit Nobel (terajší Slovenský Hodváb) založilo SNA odbočka Senica. Boli to najmä Rudolf Klatt, Ján Náhlik, Milan Nevláčil, Jozef Fritz a Michal Vacula. Zakrátko sa aeroklubu podarilo získať učiteľa bezmotorového lietania Michala Špirňáka Sarszegiho, pod vedením ktorého začal výcvik plachtárov na školnom klzáku asi Zlín Z-23 Honza OK-5154. Lietalo sa na lúkach za podnikom, výcvik začal s balancovaním stojaceho klzáku proti vetru. Nasledovali krátke „šuráky“ za gumovým lanom a potom prvé skoky. Plachtárske družstvo takto získalo prvé letecké skúsenosti. S ťažkosťami sa začala vyučovať i letecká teória, pretože M. Sarszegi bol maďarskej národnosti a nevedel po slovensky. Klzák potrebný pre výcvik sa skladoval v továrni.

Ešte pred vybudovaním letiska sa začali v záujme urýchlenia výcviku organizovať plachtárske nedele v Horných Orešanoch. Medzitým bola založená SNA odbočka Brezová pod Bradlom (okes Myjava), o čo sa zaslúžili tamojší nadšenci L. Gavora, J. Ciran, J. Jaroš, J. Tomšík a ďalší. Brezovania a Seničania navštevovali letisko spoločne. Orešanské svahy im umožnili vykonať prvé plachtárske skúšky.

Vedenie podniku malo záujem zorganizovať zo Senice leteckú dopravu, a preto sa začali rokovania ohľadom výstavby letiska a hangáru. Po krátkom rokovaní boli pre výstavbu letiska získané pozemky Kaplinského poľa a v krátkom čase bol vybudovaný trubkový hangár.

Kurýrní letoun K-65A "24" od Velitelství III. leteckého okruhu z Vajnor a K-65A OK-BZG (imatrikulace OK-BZG do 27.3.1950) od Letecké hlídky Bezpečnostního letectva z Vajnor . Kdy? Otevření letiště?

Zásluhou M. Serszegiho sa rozširoval letecký park. Podnik Dynamit Nobel zakúpil pre účely dopravy motorové lietadlo typu Sokol pre jedného pilota a dvoch cestujúcich. Za podnikového pilota bol prijatý Alojz Zábrodský, ktorý bol zároveň aj bezmotorovým inštruktorom a neskôr absolvoval aj kurz motorového lietania.

Mráz M-1C Sokol OK-DHK zapsán do leteckého rejstříku 22.4.1949 . Kdy?


-------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Polní letiště u Čáčova.


1951 - Aeroklub Slov. hedváb Senica hel981.jpg (115845 bytes). Od kdy?

 

Větroň Zlín Z-24 Krajánek OK-???7 a kluzák Zlín Z-23 Honza OK-5154 . Kdy?

Piper L-4H OK-??U . Kdy?

Větroň Z 125 Šohaj OK-0678. Kdy?

Zlín Z 126 OK-IFE zapsaný do leteckého rejstříku 26.7.1954 . Kdy?

V roce 1966 otočena dráha aby se létalo mimo město.

3.8.1959 v 3.45 hod. Emil Švec uletěl s práškovacím letounem K-65A OK-DFF od Agroletu do Rakouska. Gonzo. Úlety českých a slovenských pilotů.

V letech 1971-73 výstavba nového letiště u Čáčova, kde bylo v roce 1945 sovětské polní letiště. Video.