Horné Orešany

Holý vrch 372 m n. m.

15.11.2019

MAPA

, , od prosince 1926 do 1939.

Svahové letiště Místní skupiny MLL Trnava.

Od roku 1938 praktický výcvik na klzákoch. K provizórnemu drevenému hangáru čoskoro pribudol aj hangár postavený zo stavebných materiálov (pozostatky tohto hangáru boli definitívne zaplavené údolnou priehradou Orešany v roku 1991). Podrobnosti.

  ---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

aa.png (466402 bytes) Po vídeňské arbitráži.

  ---------- Vznik slovenského štátu 14.3.1939 ----------

Letouny nadále označeny , , .

Civilní znaky od května 1939.

  První výsostné označení slovenských letadel bylo zavedeno až 23.6.1939, kdy čs. znaky na směrovce a na křídlech překryl bíle lemovaný dvojramenný červený kříž na modrém kruhovém podkladu.

Po zahájení polské kampaně byl 10.9.1939 kolem dosavadního znaku (pro větší výraznost) ještě zaveden 15 cm široký bílý kruh. Toto označení navíc na obou stranách trupu a na křídlech doplnil německý Balkenkreuz  trámový kříž).

21.4.1941 byla reorganizována státní hlásná služba. Její hlídky byly dočasně umístěné po dohodě s velitelem ochranného pásma německým generálem Weckom v Hrozenkove?, Chocholné, Melčicích, Čachticích, Vrbovém, Dechticích, Horných Orešanech, Časté, Limbachu a v Lamači. Měli za úlohu hlásit čas zpozorování letadla, typ, počet motorů, výšku a směr letu a národnost.

3.5.1940 byl ustanoven Slovenský Letecký Sbor ( SleS).

Kluzák , větroň .

Letectvo - Slovenské krídla č. 8-9 1940, Ročník IV.

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

3.12.1940 Snem Slovenskej republiky přijal Zákon o SLeS. (Slovenský letecký sbor sústreďuje príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwilige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend (v daľšom texte HG, FS, HM a DJ), ktorí sa dobrovoľne prihlásia, a sú pre leteckú výchovu a výcvik spôsobilí.)

Bezmotorová letka č. 4 Trnava. Od kdy?

helo9494.jpg (77568 bytes) Slovenské krídla č. 8-9 Apríl Máj 1944, Ročník VIII.

Flugwache (letecká hláska) podřízená ?

Pozorovateľňa s rádiostanicou nad Hornými Orešanmi na fotografii od Michala Kuglera z roku 1942.

Miestni odbojári v Horných Orešanoch štyri krát prerušili telegrafné spojenie vedúce k pozorovateľni na Holom vrchu nad obcou. 

3.9.1944 upozornili Nemci obyvateľov obce, že ak budú sabotáže pokračovať postihne ich tvrdá represia a tak odboj s týmito akciami prestal. Podrobnosti.

Na svahovom letisku prebiehala letecká činnosť až do roku 1952, kedy v rámci reorganizácie a zmenenej metodiky výcviku sa letecká činnosť presúvala zo svahových letísk na letiská rovinné.