Levice Lewnens (maďarsky Léva)

Genya, dnes Géňa

Kalná nad Hronom (maďarsky Nagykálna)

Kalnica

Mochovce

26.02.2023

MAPA.

V roce 1914 Adrej Kvasz predviedol na leteckom dni ukážky svojho lietadla Kvas V.

 

od 1919 do 27.12.1921.

4.6.1919 přeletěl do Bratislavy-Vajnor velitel Escadrille Bré.590 Georges Marcel Lachmann na letounu SPAD S.XIII a 6.6.1919 následovala pětice letounů Breguet XIVA.2, které později doplnily letouny Salmson 2A.2. Nadporučík Starý si repatriační dovolené dlouho neužil, protože byl se setninou pod vedením kpt. let. Lachmanna dne 5.6.1919 odvelen do Vajnor u Bratislavy k obraně republiky, aby hájil její jižní hranici proti jednotkám maďarské Rudé armády. Na Slovensku byla setnina ještě doplněna několika českými důstojníky, kteří byli leteckými pozorovateli. Setník Robert Ellner, npor. Josef Pospíšil, Václav Kahovec, por. Josef Hamšík. Nejdříve zřídili pomocné letiště u obce Horný Bar (maďarsky Fölbar) na Žitném ostrově a v Nitře, kde byly umístěny sklady paliva a pum.

Boje začaly hned od 7.6.1919. Francouzi vůbec nepočítali s tím, že boje budou nejen urputné, nýbrž i značně obtížné, zejména po technické stránce bombového provedení. S escadrillou Bré.590 vyzbrojenou letouny Bréguet Bré XIV. A.2 a SPAD S.XIII. C.1. se Bedřich Starý zúčastnil úspěšných bojových operací jako stíhací i bombardovací pilot proti maďarským bolševikům. Startoval nejen na průzkumné lety s pozorovatelem por. let. J. Hamšíkem, ale hlavně se oba museli připravit na plnění bombardovacích úkolů, na které dvousedadlová letadla Breguet nebyla připravená (francouzské držáky na pumy neodpovídaly typům rakouských pum). Letci museli pumy, vážící 15-20 kg, naložit pod sedadlo pozorovatele, pak velmi opatrně odstartovat a vzlétnout, ve vzduchu podobně opatrně manévrovat, zvláště když pozorovatel pumy zaměřoval, odjišoval a ručně házel na cíl. Je pochopitelné, že za těchto okolností byl letoun doslova létající rakví, zejména po zásahu protiletadlového dělostřelectva nebo po přímém střetu v leteckém souboji s nepřítelem. Právě při těchto náročných operacích se vyznamenal pilot npor. B. Starý s por. J. Hamšíkem, když na železniční trati Nové Zámky - Nána - Levice s plným zásahem bombardovali obrněný vlak. Po průzkumu nádraží bylo zjištěno, že se tam shromažďují nepřátelské maďarské oddíly, chráněné obrněným vlakem. Byl vydán rozkaz k útoku přímo na nádraží či dostihnout vlak na trati a zamezit mu v jízdě. Starý s Hamšíkem vzlétli a uviděli ještě stát vlak ve stanici, která byla před možným leteckým náletem střežena kulomety a děly. Starý s letounem slétl až na 250 metrů nad zemí, Hamšík zacílil a začal shazovat pumy. První ještě nezasáhla cíl, druhá perfektně udeřila na vlak, zničila jej a rozmetala kolejiště i nádraží. Maďarské bolševické oddíly se již nezmohly na žádnou akci, a nedaleko útočící čsl. armáda měla po tomto leteckém útoku záhy situaci plně pod kontrolou. Za tento vynikající letecký čin obdrželi oba čeští letci zvláštní armádní pochvalu od velitele čsl. armády bojující na Slovensku, francouzského generalissima a velitele čsl. branné moci Maurice C. J. Pellého.
Sestava pilotů: Starý - Hamšík dokázala znovu odvahu, když obdržela rozkaz k bombardování Levice. Tentokráte vše mohlo skončit tragicky, když Hamšík se na sedadle vzadu poněkud posunul, kolenem zavadil lehce o vypínací páku magnetů, čímž ze čtyř magnetů motoru zůstal v činnosti pouze jeden. Letadlo se stalo neovladatelné, klesalo a bombometčíkovi nezbylo, než se zbavit pumového nákladu a čekat na pilotovo umění. V poslední chvíli si npor. Starý všimnul, že páka magnetu je posunuta o jeden stupeň. Bleskurychle zasáhl, letoun nabral výšku a posléze hladce přistál, aniž letoun poškodil. V dané chvíli to byl stejný úspěch, jako ten předchozí, protože ztráta letounu byla pro čsl. letectvo v těchto letech nenahraditelná.

helo5508.jpg (532018 bytes) Bréguet XIVA.2.

10.6.1919 o 16.00 hod. lietadlo maďarskej Červenej armády, dva krát nadletelo nad železničnú stanicu (kterou?) a zhodilo niekožko bômb. Netrafili sa presne, takže nespôsobili vežké materiálne škody. Smutné je, že bomba zabila mladé dievča - Karolínu Dobrotkovú, ktorá vedža plota železničnej stanice pásla kozy.

Za zmínku stojí i nálet z 13.6.1919 na železniční stanici Parkan (dnešní Štúrovo), osádka Starý - Hamšík zde měla jednou pumou zasáhnout maďarský obrněný vlak. Intenzivní nasazení eskadry vyvrcholilo při podpoře postupu československé 2. a 7. pěší divize ve dnech 16. a 17.6.1919 sérií útoků na levické nádraží, kde Maďaři vykládali posily. Spolu s dalšími příslušníky eskadry se poručík Hamšík dne 19.6.1919 dočkal pochvalné citace v rozkaze „Velitelsví Západní slovenské skupiny“ (praxe „citací“ odpovídala francouzským zvyklostem – operace na Slovensku řídil francouzský generál Mittelhauser se svým štábem). Po 20.6.1919 podnikl poručík Hamšík několik bojových letů s francouzským pilotem Lt. Josephem Pouliquenem (zajímavá postava, v době druhé světové války byl totiž tento muž prvním velitelem legendární francouzské stíhací eskadry GC 3 „Normandie“ – ještě před jejím odjezdem do SSSR). Definitivní příměří nastalo 24.6.1919 a od 28.6.1919 již eskadrila jen sledovala stahování maďarských oddílů. Zbývá dodat, že mezi příslušníky eskadry Bre 590, kteří za bojové akce nad Slovenskem obdrželi Československý válečný kř힠1919, byl i poručík Hamšík.

Po skončení bojů 22.6.1919 bylo rozhodnuto, aby francouzská setnina na Slovensku ještě nějaký čas zůstala.

 

, , od prosince 1926 do 1939.

Výstavba letiště.


Armádní obrana proti letadlům AOPL. Podrobnosti.

Rota VKPL 83 a 87 s 2 cm VKPL vz.36 u 3. RD.

 27.9.1938 z Piešan se přesunula Polní povětrnostní stanice 4.

---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

21.10.1938 se  Polní povětrnostní stanice 4 přesunula do Krupiny.

Od 22.10.1938 měla Pátá polní peru leteckého pluku 3 zřídit pomocné letiště u Genya jižně Levic, kam denně měla přesunout roj s úkolem stíhat na dohled.

Po tzv. viedenskej arbitráži v novembri 1938 se Levice stali súčasou Maďarska.

aa.png (466402 bytes)

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letiš v ČSR. Letiště ve stadiu budování v odstoupeném území - Banín, Šumperk - Zábřeh, Doksy - Tuhaň, Lanškroun, Dvorce - Moravský Beroun, Vítkov - Budišov, Levice, Nové Zámky, Vráble, Vežký Fedýmeš - Vežké Úlany, Trnovec nad Váhom - Horný Jatov, Mukačevo.


.


.


.


do 1942.

od 1942.


.


23.12.1944 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Kozárovce (okres Levice), Kozmálovce (okres Levice), Kalná nad Hronom (okres Levice) a u obce Haraet?, Tesa?, Ipežský Sokolec (okres Levice), Pastovce (okres Levice), a dále prováděly průzkum u obcí Salgótarján, Fižakovo (okres Lučenec), Zelena?, Baňa (okres Lučenec), Lučenec, Pastovce (okres Levice), Sudov?. Deník bitevního korpusu.

23.12.1944 skupina šiestich Il-2 od 92 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА útočila na vojská a techniku nepriateža v oblasti Kalná nad Hronom. Pri prílete k ciežu bola skupina atakovaná osmičkou nepriatežských stíhačov a privítaná prudkou strežbou protilietadlového delostrelectva. Neberúc ohžad na nepriatežskú činnos skupina splnila stanovenú úlohu. Zastavila postup nepriateža a zničila pritom 1 tank, 5 automobilov, založila na mieste vežký požiar a zaútočila na pechotu, kde zničila do 2 oddielov živej sily nepriateža. Zdroj.

23.12.1944 útok rumunských Hs 129 na ciele západne od obce Kalná nad Hronom. Letci zaútočili na kolónu 150 vozidiel a 15 ich zapálili. Zdroj.

----------

24.12.1944 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Drienovo (okres Krupina), Krupinské Laza?, Nemce?, dále u obce Trgiňa?, Perőcsény, Vámosmikola, Pastovce (okres Levice), Lok (okres Levice). Dvojice stíhačů prováděly průzkum u obcí Salgótarján, Fižakovo (okres Lučenec), Lučenec, Zvolen, Krupina, Čebovce (okres Vežký Krtíš), Banská Štiavnica, Kalná nad Hronom (okres Levice), Nitra a u města Esztergom. Deník bitevního korpusu.

----------

----------

26.12.1944 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Vámosmikola, Pastovce (okres Levice), dále u obce Tekov (okres Levice), Šernut?, dále u obce Nová Ves (okres Vežký Krtíš), Sklabiná (okres Vežký Krtíš), Cerovo (okres Krupina), Dvorníky (okres Krupina). Dále dvojice stíhaček prováděly průzkum u města Esztergom, Farand?, Nitra, Levice, Zvolen, Lučenec. Deník bitevního korpusu.


Od 12.1. do 18.2.1945 Západokarpatská operace. helo9388.jpg (1241910 bytes)

----------

----------

----------

----------

16.1.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Lovinobaňa (okres Lučenec), Divín (okres Lučenec), Tuhár (okres Lučenec), Polichno (okres Lučenec), Ábelová (okres Lučenec), Madačka (okres Lučenec), Podkriváň (okres Detva), Kriváň (okres Detva), Stredna Rečka?. Dále prováděly průzkum u obcí Tomášovce (okres Lučenec), Zvolen, Senohrad (okres Krupina), Nemce (okres Banská Bystrica), Banská Štiavnica, Žarnovica, Zlaté Moravce, Nitra, Vráble (okres Nitra), Kalná nad Hronom (okres Levice). Deník bitevního korpusu.

----------

----------

----------

----------

20.1.1945 Sověti obsadili Levice.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Sověti u nás.

Výstavba letiště. Podrobnosti.

Provoz 423-й ОКАЭС s letouny Po-2. Zdroj. Video - Аркадий Николаевич Каманин * 2.11.1928. (Zásoboval partyzány u Brna. To mu bylo 16 let!) Foto.

25.1.1945 vojenský velitež mesta Levic žiadal starostu mesta aby 26.1.1945 o 9. hodine vyslal 800 žudí na letisko s lopatami a malými sánkami.

----------

----------

----------

28.1.1945 žiadal len 500 robotníkov s lopatami, sekerami a čakanmi.

----------

29.1.1945 žiadal ďalších 500 robotníkov a k tomu ešte 500 žien a dievčat so sánkami a lopatami na letisko. (ŠA Nitra, p. Levice, f. MSK Levice – admin. 1945, šk. 124, č. j. 51.)

----------

----------

----------

----------

 

9.3.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky na cestách u měst Žiar nad Hronom, Kremnica (Žiar nad Hronom), dále Žiar nad Hronom, Kalnica (okres Levice), Vráble (okres Nitra), Šurany (okres Nové Zámky), Tekovské Lužany (okres Levica) a dvojice stíhačů pováděly průzkum v oblasti. Deník bitevního korpusu.

----------

----------

----------

----------

helo8701.jpg (372544 bytes)

25.3.1945 letouny Il-2 od 4 гшад, 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Nemčiňany (okres Zlaté Moravce), Mochovce (okres Levice), Rohožnica (okres Levice), Telince (okres Nitra), Vráble (okres Nitra), Tesárske Mlyňany (okres Zlaté Moravce). Deník bitevního korpusu.

----------

----------

----------

28.3.1945 z polního letiště Heréd se přesunuly letouny Jak od od 122 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА. Deník bitevního korpusu. Deník stíhací divize. Přehled bojové činnosti pluku.

28.3.1945 z Niž. Kartal? se přesunuly letouny Il-2 od 92 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА. Deník bitevního korpusu.

V deníku korpusu za únor a březen 1945 není žádná zmínka o stěhování 90 гшап a 91 гшап.

Timofej Sergejevič Liadsky, velitel eskadrili 90 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА. "Pristáli sme v Heréde. Uskutočnil som tri lety a potom sme preleteli na letisko pod Levice. Miestny žudia so slzami v očiach žalovali na našich vojakov: rabujú. Áno sami sme videli na uliciach perie od roztrhaných perín, viditežne zlodeji hžadali zlato. Toto všetko kradli týlové krysy. Bojujúci vpredu nič nepotrebovali. Zostrelili Hrdinu ZSSR Rjabova, ktorý počas polovice mesiaca utekal zo zajatia a vrátil sa k pluku. Mnoho letcov utekalo zo zajatia. Počas nášho odchodu z divízie sa nevrátilo 7 posádok. V Leviciach mi udelili vyznamenanie Zlatú hviezdu a odznak Lenina." Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за Ťобразцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизмť гвардии капитан Тимофей Лядский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали ŤЗолотая Звездаť за номером 2286.

Zdroj: Лядский, Тимофей Сергеевич, 90 гв. шап, Записки из лётного планшета.

Odkud a kdy se přesunul 5 шак, 5 ВА? K 1.4.1945 už tady byl.

Odkud a kdy se přesunula 4 гшад, 5 шак, 5 ВА.? K 1.4.1945 už tady byla.

----------

Mapa rozmiestnenia nepriatežských pozemných jednotiek pred vojskami 2.UF podža sovietskej rozviedky ku dňu 29.3.1945. helo9822.jpg (244895 bytes)

29.3.1945 letouny Il-2 od 4 гшад, 5 шак, 5 ВА z polního letiště Levice? pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА z polního letiště Levice? (Šándorhalma(?))  zaútočily na německé jednotky v obci Lehota (45 km od polního letiště Levice). Útočilo na 10-15 letadel, které shodily na 4-5 větších pum a mnoho zápalných pum. Zahynulo osm občanů.

----------

30.3.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА z polního letiště Levice?, pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА z polního letiště Levice? (Šándorhalma ?) zaútočily na německé jednotky u obce Nitra-Kynek, Lehota, Ujlak (dnes Vežké Zálužie), Diakovce (okres Šala), Dunameldeky?, Tallos?. Deník bitevního korpusu. Obec Lehota byla bombardována dopoledne. Po obědě jen průzkumné lety.

----------

Levický aerouzel. (Levice, Tekovský Hrádok (Várad), Šándorhalma.

Přehled bojové činnosti bitevního korpusu.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

7.4.1945 se 25 letounů Jak od 122 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА přesunulo na polní letiště Trnava. Deník bitevního korpusu. Deník stíhací divize.

7.4.1945 se 90 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА přesunul na polní letiště Trnava.

7.4.1945 se 91 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА přesunul na polní letiště Špačince (okres Trnava). Deník bitevního korpusu.

7.4.1945 se 92 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА přesunul na polní letiště Špačince (okres Trnava).

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Od 14.4.1945 byla 4 гшад, 5 шак, 5 ВА v Kopčanech.

V dubnu 1945 se přesunul 5 шак, 5 ВА do obce Koválov.

 

Ortofotomapa z roku 1950 a 2010.