Dolní Várad (maďarsky Alsóvárad (Várad))

Od roku 1948 Tekovský Hrádok

24.02.2023

Po tzv. viedenskej arbitráži v novembri 1938 se Želiezovce stali súčasou Maďarska.

aa.png (466402 bytes)

 

20.12.1945 Sověti obsadili obec.

helo8701.jpg (372544 bytes)

Mapa rozmiestnenia nepriatežských pozemných jednotiek pred vojskami 2.UF podža sovietskej rozviedky ku dňu 29.3.1945. helo9822.jpg (244895 bytes)

Sověti u nás.

Výstavba letiště.

Levický aerouzel. (Levice, Tekovský Hrádok (Várad), Šándorhalma.

Od kdy provoz Po-2 od 423-я отдельная корпусная авиационная эскадрилья связи Zdroj. Video - Аркадий Николаевич Каманин * 2.11.1928. (Zásoboval partyzány u Brna. To mu bylo 16 let!) Foto. Velitel 423-я ОКАЭС major Пётр Григорьевич Трофимов Pjotr Grigorjevič Trofimov. Jednotka podřízena 5 шак, 5 ВА nebo(?) 5 ВА.

31.3-1.4.1945 z polního letiště Horpács východ se přesunul 513 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА. Přehled bojové činnosti pluku.

----------

1.4.1945 z polního letiště Érsekvadkert (slovensky Vadkert) se přesunul 451 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА.

1.4.1945 z polního letiště Érsekvadkert (slovensky Vadkert) se přesunul 235 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА. Kdy?

Přehled bojové činnosti bitevního korpusu.

----------

2.4.1945 v 12.22-13.35 hod. stáršij lejtěnant Alexandr Grigorjevič Grigorjev ve skupině čtyř Jak-9  od 513 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА doprovázející Il-2 do prostoru Pernek (okres Malacky) se potkal se čtyřmi jemu neznámými letouny (americké Loockheed P-38 Lightning), které byly mnohem rychlejší než Jaky. Američani na ně zaútočily. Sověti uprchli do prostoru vlastní protiletecké obrany. Z letu se ale nevrátil stáršij lejtěnant Alexandr Grigorjevič Grigorjev. Sestřelen byl u Trnavy? Přehled bojové činnosti pluku. Podrobnosti.

----------

----------

----------

----------

6.4.1945 se 235 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА přesunul na polní letiště Opoj (okres Trnava).

----------

7.4.1945 se 451 шап, 264 шад, 5 шак, 5 ВА přesunul na polní letiště Opoj (okres Trnava).

7.4.1945 se 513 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА přesunul na polní letiště Špačince. Přehled bojové činnosti pluku.