Parkan (maďarsky Párkány)

Od roku 1948 Štúrovo

MAPA.

15.11.2019

  od 1919 do 27.12.1921.

4.6.1919 přeletěl do Bratislavy-Vajnor velitel Escadrille Bré.590 Georges Marcel Lachmann na letounu SPAD S.XIII a 6.6.1919 následovala pětice letounů Breguet XIVA.2, které později doplnily letouny Salmson 2A.2. Nadporučík Starý si repatriační dovolené dlouho neužil, protože byl se setninou pod vedením kpt. let. Lachmanna dne 5.6.1919 odvelen do Vajnor u Bratislavy k obraně republiky, aby hájil její jižní hranici proti jednotkám maďarské Rudé armády. Na Slovensku byla setnina ještě doplněna několika českými důstojníky, kteří byli leteckými pozorovateli. Setník Robert Ellner, npor. Josef Pospíšil, Václav Kahovec, por. Josef Hamšík. Nejdříve zřídili pomocné letiště u obce Horný Bar (maďarsky Fölbar) na Žitném ostrově a v Nitře, kde byly umístěny sklady paliva a pum.

Boje začaly hned od 7.6.1919. Francouzi vůbec nepočítali s tím, že boje budou nejen urputné, nýbrž i značně obtížné, zejména po technické stránce bombového provedení. S escadrillou Bré.590 vyzbrojenou letouny Bréguet Bré XIV. A.2 a SPAD S.XIII. C.1. se Bedřich Starý zúčastnil úspěšných bojových operací jako stíhací i bombardovací pilot proti maďarským bolševikům. Startoval nejen na průzkumné lety s pozorovatelem por. let. J. Hamšíkem, ale hlavně se oba museli připravit na plnění bombardovacích úkolů, na které dvousedadlová letadla Breguet nebyla připravená (francouzské držáky na pumy neodpovídaly typům rakouských pum). Letci museli pumy, vážící 15-20 kg, naložit pod sedadlo pozorovatele, pak velmi opatrně odstartovat a vzlétnout, ve vzduchu podobně opatrně manévrovat, zvláště když pozorovatel pumy zaměřoval, odjišťoval a ručně házel na cíl. Je pochopitelné, že za těchto okolností byl letoun doslova létající rakví, zejména po zásahu protiletadlového dělostřelectva nebo po přímém střetu v leteckém souboji s nepřítelem. Právě při těchto náročných operacích se vyznamenal pilot npor. B. Starý s por. J. Hamšíkem, když na železniční trati Nové Zámky - Nána - Levice s plným zásahem bombardovali obrněný vlak. Po průzkumu nádraží bylo zjištěno, že se tam shromažďují nepřátelské maďarské oddíly, chráněné obrněným vlakem. Byl vydán rozkaz k útoku přímo na nádraží či dostihnout vlak na trati a zamezit mu v jízdě. Starý s Hamšíkem vzlétli a uviděli ještě stát vlak ve stanici, která byla před možným leteckým náletem střežena kulomety a děly. Starý s letounem slétl až na 250 metrů nad zemí, Hamšík zacílil a začal shazovat pumy. První ještě nezasáhla cíl, druhá perfektně udeřila na vlak, zničila jej a rozmetala kolejiště i nádraží. Maďarské bolševické oddíly se již nezmohly na žádnou akci, a nedaleko útočící čsl. armáda měla po tomto leteckém útoku záhy situaci plně pod kontrolou. Za tento vynikající letecký čin obdrželi oba čeští letci zvláštní armádní pochvalu od velitele čsl. armády bojující na Slovensku, francouzského generalissima a velitele čsl. branné moci Maurice C. J. Pellého.
Sestava pilotů: Starý - Hamšík dokázala znovu odvahu, když obdržela rozkaz k bombardování Levice. Tentokráte vše mohlo skončit tragicky, když Hamšík se na sedadle vzadu poněkud posunul, kolenem zavadil lehce o vypínací páku magnetů, čímž ze čtyř magnetů motoru zůstal v činnosti pouze jeden. Letadlo se stalo neovladatelné, klesalo a bombometčíkovi nezbylo, než se zbavit pumového nákladu a čekat na pilotovo umění. V poslední chvíli si npor. Starý všimnul, že páka magnetu je posunuta o jeden stupeň. Bleskurychle zasáhl, letoun nabral výšku a posléze hladce přistál, aniž letoun poškodil. V dané chvíli to byl stejný úspěch, jako ten předchozí, protože ztráta letounu byla pro čsl. letectvo v těchto letech nenahraditelná.

10.6.1919 o 16.00 hod. lietadlo maďarskej Červenej armády, dva krát nadletelo nad železničnú stanicu (kterou?) a zhodilo niekoľko bômb. Netrafili sa presne, takže nespôsobili veľké materiálne škody. Smutné je, že bomba zabila mladé dievča - Karolínu Dobrotkovú, ktorá vedľa plota železničnej stanice pásla kozy.

Za zmínku stojí i nálet z 13.6.1919 na železniční stanici Parkan (dnešní Štúrovo), osádka Starý - Hamšík zde měla jednou pumou zasáhnout maďarský obrněný vlak. Intenzivní nasazení eskadry vyvrcholilo při podpoře postupu československé 2. a 7. pěší divize ve dnech 16. a 17.6.1919 sérií útoků na levické nádraží, kde Maďaři vykládali posily. Spolu s dalšími příslušníky eskadry se poručík Hamšík dne 19.6.1919 dočkal pochvalné citace v rozkaze „Velitelsví Západní slovenské skupiny“ (praxe „citací“ odpovídala francouzským zvyklostem – operace na Slovensku řídil francouzský generál Mittelhauser se svým štábem). Po 20.6.1919 podnikl poručík Hamšík několik bojových letů s francouzským pilotem Lt. Josephem Pouliquenem (zajímavá postava, v době druhé světové války byl totiž tento muž prvním velitelem legendární francouzské stíhací eskadry GC 3 „Normandie“ – ještě před jejím odjezdem do SSSR). Definitivní příměří nastalo 24.6.1919 a od 28.6.1919 již eskadrila jen sledovala stahování maďarských oddílů. Zbývá dodat, že mezi příslušníky eskadry Bre 590, kteří za bojové akce nad Slovenskem obdrželi Československý válečný kříž 1919, byl i poručík Hamšík.

Po skončení bojů 22.6.1919 bylo rozhodnuto, aby francouzská setnina na Slovensku ještě nějaký čas zůstala.

 

22.12.1944 lietadlá 48 бап zaútočili na mesto Esztergom. Skupinovým bombardovaním bola zničená jedna bárka, a zasiahnutých do 60 domov, včítane dôležitých výrobných komplexov. Deviatka lietadiel 452 бап bombardovala silne chránené obranné postavenie nepriateľa v meste Estergom a most cez rieku Dunaj. Skupinu viedol navigátor letky kapitán Maslov P.F.. Úloha bola splnená vynikajúco a potvrdená fotografiami. 22.12.1944 ráno prvý nálet na Štúrovo z juhu. Popoludní došlo k ničivejšiemu náletu. Zasiahnutá Petofiho časť, stred Hlavnej, Nám.Sv.Imricha a Sobieskeho. Zasiahnutý aj cintorín. Ciele ako nemecký konvoj a most boli málo zasiahnuté. Zahynulo 10 civilistov, 14 zomrelo neskôr na zranenia. Zdroj.

Ďalší pluk 12 гшад pôsobil v poblati Štúrova. Skupina 6 Il-2 letela s úlohou bombardovaco-bitevnou činnosťou likvidovať živú silu a techniku nepriateľa v oblasti Esztergom a Štúrovo. Počas tejto akcie pilot gard. podporučík  Vasilij Nikolajevič Ivaniščev priamym zásahom bômb zapálil nepriateľskú bárku. Pri odlete od cieľa bola skupina napadnutá 12-timi nepriateľskými stíhačmi typu Bf 109 a Fw 190. V následnom vzdušnom boji strelec gard. rotný  Ivan Vasiľjevič Desjatov, prejavil smelosť a rozhodnosť a odrazil 2 útoky nepriateľských stíhačov od lietadla veliteľa skupiny gard. nadporučíka M.S. Osipenka. Zdroj.

22.12.1944 gard. major Petrov Jemeľjan Nazarovič, pilot šturman 132 гшап, obdržal bojovú úlohu umlčať delostrelectvo v oblasti Letkeš (Letkés). Gard. maj. Petrov z PUŠA bol presmerovaný a dostal novú bojovú úlohu – ničiť nepriateľa v meste Esztergom. Prerazil sa cez prudkú obrannú paľbu, pri prudkej protilietadlovej paľbe uskutočnil 5 náletov a nehladiac na to, že jeho lietadlo bolo silne zasiahnuté, vyviedol skupinu z boja a doviedol na svoje letisko. Zdroj.

24.12.1944 formácia 453 бап v sile letky, obdržala úlohu útočiť na ustupujúceho nepriateľa na preprave cez rieku Dunaj a zničiť komunikačný most cez rieku Dunaj pri Ezstergome. Letku viedol pilot kapitán Lozovenko I. Ch. Napriek silnej obrannej paľbe protilietadlového delostrelectva nepriateľa, deviatka lietadiel dosiahla tri priame zásahy na most. Vyznamenali sa najmä veliteľ letky Lozovenko I. Ch., veliteľ roja  nadporučík Kočanov V. G., pilot poručík Frolov A. P., navigátor roja  Žmajev A. N. a navigátor Pčelincev A. M. Zdroj.

24.12.1944 osem lietadiel Il-2, patriacich tretej letke 131 гшап, ktorej velil gard. nadporučík M.J. Nikitin, plnila úlohu likvidácie živej sily a techniky nepriateľa v oblasti Esztergom. Počas príletu k cieľu bola skupina ostreľovaná prudkou protilietadlovou paľbou. Počas vyberania prvého útoku rotný  Alexej Nikolajevič Božanov nachádzajúci sa v lietadle veliteľa druhej štvorice šturmovikov zahliadol na komunikácii severne od Esztergomu pohybujúce sa tri autokolóny. Cez SPU dal príkaz pilotovi „zatočiť doľava“ a z guľometu 4-mi dávkami zapálil jeden automobil a pri opakovanom útoku zahliadol, ako po veliteľovi skupiny vedie paľbu batéria protilietadlového guľometu. Zahájil naň paľbu zo svojho guľometu a umlčal ho. Strelec gardový rotný Andrej Gavrilovič Prokopjev identifikoval zdroj obrannej protilietadlovej paľby zo západného okraja lesa a tromi dlhými dávkami umlčal paľbu batérii. Počas vyberania druhého útoku Prokopjev zahliadol sústredenie do dvoch oddielov vojakov a dôstojníkov nepriateľa. Tromi presnými dávkami zlikvidoval do 13 vojakov a dôstojníkov. Zdroj.

24.12.1944 gard.major Petrov Jemeľjan Nazarovič, pilot šturman 132 гшап, pri bojovom lete k odrazeniu tankového útoku nepriateľa v oblasti Parkaň, počas príletu k cieľu skupina sa stretla s 8 stíhačmi Fw 190. Vedúc boj so stíhačmi v priebehu 10 minút gardový major Petrov vyšiel na cieľ a úspešne splnil bojovú úlohu. Zdroj.

25.12.1944 deviatka lietadiel 452 бап bombardovala silne chránené obranné postavenie nepriateľa v meste Estergom, ustupujúceho nepriateľa na preprave cez rieku Dunaj a most cez rieku Dunaj. Skupinu viedol navigátor letky kapitán Maslov P. F.. Úloha bola splnená vynikajúco a potvrdená fotografiami. Zdroj.

Gardový podporučík Sidorov Nikolaj Jefimovič, pilot 73 гиап, v zostave 6 Jak-1 nepretržitým sprevádzaním zabezpečoval činnosť skupiny A-20 po Esztergom. V oblasti cieľa odrážajúc útoky nepriateľa, vo dvojici zamestnal bojom 6 Bf 109. Všetky útoky meserov boli odrazené, bombardéry straty nemali. Výsledkom vzdušného boja veliteľ pod prikrytím Sidorova zostrelil 1 Bf 109.


16.2.1945 gard. podporučík Henrich Nikolajevič Borisov, pilot 1. eskadrily, 131 гшап, letel v skupine 8 lietadiel Il-2, pod vedením nadp. Provalinského s úlohou likvidovať bárky a člny nepriateľa na rieke Dunaj v oblasti západne od Esztergomu. Počas vyberania prvého útoku Borisov zahliadol, že na skupinu sa vedie streľba z MZA nepriateľa zo západného okraja miesta Parkaň. Borisov odovzdal informáciu veliteľovi druhej štvorice gardovému poručíkovi Zeninovi, ktorý sa rozhodol zaútočiť na protilietadlové batérie. Výsledkom útoku bola umlčaná paľba dvoch batérii MZA. Skupina bez strát splnila bojovú úlohu. Zdroj.

17.2.1945 bol Uffz. Willi Wegen od 7./SG 10 zranený 15 kilometrov severo-západne od Štúrova. Jeho Fw 190 F-8/R 1 WNr. 583912 "biela 8" bol zničený na 100 %. Zdroj.

V noci z 21. na 22.2.1945 letouny Po-2 od 930 нбап bombardovaly obec Parkaň.

20.2.1945 letouny Il-2 od 4 гшад, 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Eršek?, Farná (okres Levice), Svodín (okres Nové Zámky), Šarkan (okres Nové Zámky), Ľubá (okres Nové Zámky), Horčok?, Štúrovo (okres Nové Zámky).  Deník bitevního korpusu.

20.2.1945 o 9.40 hod. vzlietli časti II./JG 52, medzi inými aj Lt. Düttmann, aby zabezpečili krytie pre skupinu 16 Fw 190, operujúcich v priestore severne od Štúrova. Bez kontaktu s nepriateľom sa o hodinu vrátili na domovské letisko v Veszprém. Počas plnení bojových úloh nad frontovou líniou v okolí Štúrova bol pohrešovaný Oblt. Johann Klöckner na lietadle Fw 190 F-8 WNr. 588460 "žltá 6", patriaci 3./SG 10. Druhý zo strojov, ktorý utrpel v boji poškodenie bol  Fw 190 F-8 WNr. 583604, patriaci I./SG 10. Pilot nezranený pristál so strojom na domovskom letisku po zásahoch nepriateľského stíhača s poškodením 10%. Zdroj.

22.2.1945 poručík Devjatov Aľbert Nikolajevič, navigátor posádky Po-2 od 930 нбап bombardoval Parkan. Vykonal tri bojové lety za noc v celkovej dĺžke 3 hod. 35 minút. Zdroj.

6.3.1945 letel gard. ppor. Sviridov Sergej Pavlovič, pilot 188 гшап, vo dvojici s gardovým poručíkom Korkocenkom na prieskum nepriateľských vojsk v oblasti Komárno, Esztergom, Parkaň. Severne Esztergom zahliadol Sviridov päť automobilov nepriateľa, na ktoré uskutočnil útok. Výsledkom presného zásahu bômb zničil dva automobily nepriateľa s vojenským nákladom a okrem toho veliteľstvu doložil cenné informácie z prieskumu. Zdroj.

16.3.1945 uskutočnil svoj posledný let Ofhr. Klaus Pieper od 1./NAGr. 14. Na Bf 109 G "1" vzlietol o 14.45 hod. z letiska Trenčín a po hodine a 25 minútach pristál s výsledkami pozorovaní z oblasti Štúrova, Zvolen a letisko Lučenec. Zdroj.

18.3.1945 poručík Devjatov Aľbert Nikolajevič, navigátor posádky Po-2 od 930 нбап bombardoval Esztergom. Vykonal štyri bojové lety za noc v celkovej dĺžke 4 hod. 20 minút. Zdroj.

18.3.1945 v noci posádky z 312 нбад vykonali 100 bojových vzletov. Uskutočnili bombardovacie údery v oblasti Estergomu, na vojská protivníka na ceste Estergom - Komárno, na palebné postavenia na brehoch Dunaja. Dve posádky Po-2 pod vedením por. P. M. Rešetnikova odfotografovali mosty cez Dunaj pri Estergome. 

19.3.1945 sa o 21.00 hod. začal vo Visegráde naloďovať výsadok. V tom istom čase lietadlá 5 ВА napadli Ostrihom, Štúrovo a Tát. O 21.45 hod. skupina lodí výsadku a jeho ochrany vyrazila do akcie. Vpredu plával Karpeňukovov ochranný oddiel, za nimi desať pancierových člnov s námornou pechotou, potom zabezpečovací oddiel a oddiel delostreleckej ochrany. V okamihu, keď sa v tme približovali k zničenému mostu Márie Valérie, znovu začali nalietavať lietadlá 5 ВА, aby odpútali pozornosť Nemcov a zároveň kryli hluk lodných motorov. Zdroj.

19.3.1945 v noci letci z 312 нбад zabezpečili zoskok druhej skupiny výsadku. Bolo uskutočnených 100 bojových letov. Osvedčila sa posádka por. M. Ch. Jusupova, ktorá sprevádzala ozbrojený motorový čln a bombardovacími údermi na Estergom odlákala pozornosť protivníka. Úspešne pôsobila aj posádka por. P. M. Rešetnikova, ktorá objavila päť nepriateľských člnov, z ktorých jeden zničila. Vysoké letecké umenie, hrdinstvo a odvahu preukázali posádky por. A. A. Japbuchtina a V. T. Kuropatkina.  Neprestávajúcimi bombardovacími útokmi na živú silu a bojovú techniku fašistov v oblasti Komárna, napomáhali k prechodu člnov, ničili miesta odporu protivníka na pobreží. Za štyri noci časti 312 нбад vykonali 327 bojových vzletov. Zdroj.

20.3.1945 poručík Devjatov Aľbert Nikolajevič, navigátor posádky Po-2 od 930 нбап bombardoval Esztergom. Vykonal štyri bojové lety za noc v celkovej dĺžke 4 hod. 15 minút. Zdroj.

 helo8701.jpg (372544 bytes)

Mapa rozmiestnenia nepriateľských pozemných jednotiek pred vojskami 2.UF podľa sovietskej rozviedky ku dňu 29.3.1945. helo9822.jpg (244895 bytes)