Holíč

Kopčany Копчани

02.06.2023

MAPA.

, , od prosince 1926 do 1939.

Polní letiště Holíč.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


.


.


.


.


.


Koncom júna 1944 havarovalo pri Kopčanoch, poblíž železničnej trati nemecké lietadlo. Gonzo.


helo8701.jpg (372544 bytes)

----------

----------

----------

----------

Mapa rozmiestnenia nepriateľských pozemných jednotiek pred vojskami 2.UF podľa sovietskej rozviedky ku dňu 29.3.1945. helo9822.jpg (244895 bytes)

----------

----------

----------

1.4.1945

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

8.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Holíč, Moravská Nová Ves (okres Břeclav), Hrušky (okres Břeclav), Břeclav, Dubňany (okres Hodonín), Starý Poddvorov (okres Hodonín), Čejč (okres Hodonín). Deník bitevního korpusu.

----------

----------

10.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Skalica, Břeclav, Moravský Žižkov, Hodonín, na nádraží v obcích Holíč, Lanžhot, Břeclav. Deník bitevního korpusu.

10.4.1945 Sověti obsadili Holíč.

----------

----------

----------

----------

V dubnu 1945 bylo vybudováno polní letiště v Bažantnici u Kopčian.

Sověti u nás.

Od kdy provoz Po-2 od 423 ОКАЭС Zdroj. Video - Аркадий Николаевич Каманин * 2.11.1928. (Zásoboval partyzány u Brna. To mu bylo 16 let!) Foto. Velitel 423-й ОКАЭС major Пётр Григорьевич Трофимов Pjotr Grigorjevič Trofimov. Jednotka podřízena 5 шак, 5 ВА nebo(?) 5 ВА.

Od 14.4.1945 se z Levic přesunula se 4 гшад, 5 шак, 5 ВА.

14.4.1945 z polního letiště Trnava se přemístil 90 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА.

14.4.1945 v 10.30 hod. odstartovaly Il-2 od 90 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА za doprovodu stíhačů Jak od 122 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА, aby bombardovaly nepřítele v lese Doubrava, Mutěnice a v lese u Ratíškovic za Hodonínem. Ve 12.30 hod. zaútočila na les Doubrava čtyřikrát šestice bombardérů s doprovodem stíhačů. Po nich zaútočily na frontové pásmo dvě vlny bitevníků Il-2.

Letisko Kopčany v Československu, kam sme sa začiatkom apríla presunuli z Maďarska nás privítalo stálym dažďom. Počasie zostávalo bezletové, no lietať bolo potrebné. Práce bolo na rozdávanie. Lietali sme v daždi, nie vždy, pravda, sa podarilo z neho prísť, ako sa povie, suchým. Miesta boli pre nás novými, občas žiadna viditeľnosť..." Hrdina Sovětského svazu Геро́й Сове́тского Сою́за, Gardový kapitán Гвардии капитан Georgij Timofejevič Beregovoj Гео́ргий Тимофе́евич Берегово́й, veliteľ eskadrily Командир эскадрильи 90 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА. Zdroj.

----------

----------

16.4.1945 z polního letiště  Trnava se přemístil 122 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА. Přehled bojové činnosti pluku.

Od rána 16.4.1945 létaly sovětský šturmoviky za doprovodu stíhačů směrem na Brno.

16.4.1945 v 11.50 hod. čtyři Jak-9 od 122 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА se dostaly nad Podivínem (okres Břeclav) do vzdušného boje s 4 letouny Fw 190. Přehled bojové činnosti pluku.   Sestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

Fw 190 sestřelil lejtěnanta Michaila Andrejeviče Nestěrova лейтенант Михаил Андреевич Нестеров.

Lejtěnant Kolcov sestřelil Fw 190, který se zřítil u Podivína.

Na zpáteční cestě mládšij lejtěnant Stadnik sestřelil Fw 190, který se zřítil u obce Nikolčice (okres Břeclav).

 

16.4.1945 v 13.35 hod. šest Jak-9 od 122 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА se dostalo nad obcí Borkovany (okres Břeclav) do vzdušného boje s 16 letouny Fw 190 a 6 letouny Bf 109. Přehled bojové činnosti pluku. , . Deník bitevního korpusuSestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

Major Privalov sestřelil Fw 190, který se zřítil u obce Borkovany.

Lejtěnant Pugin sestřelil Fw 190, který se zřítil u obce Borkovany.

Fw 190 od I./SG 4 sestřelil mládšího lejtěnanta Konstantina Stěpanoviče Majenko мл. лейтенант Константин Степанович Маенко, který se zřítil u obce Borkovany.

Lejtěnant Andrejev sestřelil v přízemním letu unikající Fw 190, který dopadl 3 km východně obce Bošovice (okres Vyškov).

 

Za řekou Moravou se postavili další dvě letiště: Lužice a Hodonín.

----------

----------

----------

19.4.1945 deset letců od 122 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА se přesunulo do Lvova na přeškolení. Přehled bojové činnosti pluku.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

27.4.1945 útok sovětských bitevních Il-2 na cíle u Rostěnic (okres Vyškov) v 15.15 hod. (nevrátily se tři letouny) a na nádraží v Lulči (okres Vyškov) v 16.17 hod. moskevského času (nevrátilo se pět letounů). (okres Vyškov).

 

27.4.1945 německý flak sestřelil sovětský Il-2 od 90 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА. Gardový mládšij lejtěnant Nikolaj Andrijanovič Rjabov гв. мл. лейтенант Николаевич Адрианович Рябов a střelec gardový seržant Michail Ivanovič Aconin гв. сержант Михаил Иванович Ацонин zahynuli. Zdroj. Útok na Rostěnice nebo Luleč?

27.4.1945 německý flak sestřelil sovětský Il-2 od 90 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА. Gardový stáršij lejtěnant Pavel Petrovič Karsakov в. ст. лейтенант Павел Петрович Корсаков zahynul. Střelec se zachránil. Zdroj. Útok na Rostěnice nebo Luleč?

27.4.1945 německý flak sestřelil sovětský Il-2 od 90 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА. Mládšij lejtěnant Pavel Borisovič Švecov мл. лейтенант Михаил Борисович Швецов a střelec mladší seržant Ivan Nikolajevič Zotějev мл. сержант Иван Николаевич Зотеев zahynuli. Zdroj. Útok na Rostěnice nebo Luleč?

27.4.1945 německý flak sestřelil sovětský Il-2 od 90 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА. Mládšij lejtěnant Alexandr Ivanovič Pavlov мл. лейтенант Александр Иванович Павлов a střelec staršina Vasilij Pavlovič Kurenkov старшина Василий Павлович Куренков zahynuli. Zdroj. Útok na Rostěnice nebo Luleč?

27.4.1945 u obce Podběžice (okres Vyškov) německý flak sestřelil sovětský Il-2 od 4 гшад, 5 шак, 5 ВА. Gardový lejtěnant Petr Fedorovič Dubina a střelec Vladimir Vasiljevič Šuvalov přežili. Útok na Rostěnice nebo Luleč?

27.4.1945 u obce Tučapy (okres Vyškov) německý flak sestřelil sovětský Il-2 od 4 гшад, 5 шак, 5 ВА. Mládšij lejtěnant Alexej Vasiljevič Carkov мл. лейтенант Алексей Васильевич Царков a střelec starší seržant Ivan Mojsejevič Ogarkov ст. сержант Иван Мойсеевич Огарков padli. Útok na Rostěnice nebo Luleč?

Deník letecké divize. Ztráty . Celkem se nevrátilo 8 letounů. Deník leteckého korpusu cudně mlčí o ztrátách.

----------

----------

----------

Přehled bojové činnosti bitevního korpusu.

----------

1.5.1945

----------

----------

----------

----------

----------

----------

helo6122.jpg (1392683 bytes), helo8071.jpg (261405 bytes).

----------

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

----------

----------

K 10.5.1945 rozmístění útvarů 5 ВА.

4 гв. штурмовая авиационная дивизия,
штаб – od 14.4.1945
Kopčany, (podle Wikipedie od května 1945 Brno, od června 1945 Кото́вск (Одесская область)). MAPA.

Velitel 4 гв.шад кд гв.п Валентин Филиппович Сапрыкин Valentin Filipovič Saprikin a náčelník štábu нш гв.п Василий Михайлович ПикуликVasilij Michajlovič Pikulik.

 

90 гшап Kopčany

Velitel 90 гв.шап Ил-2 кп гв.пп Михаил Арсен(т)ьевич Ищенко Michail Arsentjěvič Išenko a náčelník štábu нш гв.м Григорий Васильевич Безуглый Grigorij Vasiljevič Bezuglij.

 

122 иап – s Jak-1, Jak-9, od 14.4.1945 Kopčany

Velitel 122 иап Як-1б, Як-9т кп гв.пп Николай Андреевич Росляков Nikolaj Andrejevič Rosljakov a náčelník štábu нш м Александр Максимович Ионов Alexandr Maksimovič Ijonov.

----------

11.5.1945 Beregovoj završil svůj poslední bojový let, celkem 185 letů. Celkem byl třikrát sestřelen.

----------

?

----------

 

Šturmoviky Il-2 od 90 гшап . Kdy a kde?

Stojící druhý zprava gardový kapitán Beregovoj . Kdy a kde?

 

Hrdina Sovětského svazu Геро́й Сове́тского Сою́за, Gardový kapitán Гвардии капитан Georgij Timofejevič Beregovoj Гео́ргий Тимофе́евич Берегово́й, veliteľ eskadrily Командир эскадрильи 90 гшап se svým mechanikem letounu.

, . Kdy a kde?  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года "За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство" Гвардии капитану Береговому Георгию Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2271) .

Он также был награждён двумя орденами Красного Знамени (1942, 1943), орденом Богдана Хмельницкого III степени (1944), орденом Александра Невского (1943), орденом Отечественной Войны I степени (1945), медалями "За победу над Германией" (1945), "За взятие Будапешта" (1945), "За взятие Вены" (1945) и 11-ю юбилейными медалями.

Neznámý gardový stáršij lejtěnant a gardový kapitán Beregovoj.

Řády gardového kapitána Beregovoje., , ,          , .

,. Kdy a kde?

Od 3.6.1945 byl Beregovoj už ve škole v Moskvě.

Na letišti a ve městě působila posádka až 2 600 vojáků.

Ještě 9.10.1945 zde bylo 300 vojáků .

23.11.1945 odlétli poslední letouny.


Holíčania sa dohodli vybudovať na území mesta letisko, ktoré bolo za pôsobenia druhej svetovej vojny v Bažantnici u Kopčian v ohraničených priestoroch v držaní armády a malo prejsť po oslobodení v roku 1945 na územie mesta. Prví milovníci lietania dali hlavy dohromady a začali pripravovať prvé kroky na jeho realizáciu. Boli to páni: Rudolf Blažek, Studeník, Horňáček, Čambal, Mikuš a Vlastimil Kríž. Zdroj.


V roce 1947 Antonín Čambal - živnostník, Rudolf Blažek - živnostník a Oto Studeník - podnikatel, založili SNA odbočku Holíč. Zdroj.

Pán Horňáček vlastni lúku, ktorú dal k dispozícii, aby sa letisko rozšírilo a bolo viac funkčné a tak v roku 1947 začalo letisko dostávať nový život pod registráciou Slovenský národný aeroklub odbočka Holíč.

S podporou obce  podali na civilno-letecký odbor Povereníctva dopravy v Bratislave žiadosť o prevádzku na letisku Holíč. Žiadosť bola koncom roku kladne vybavená (ing. Augustín Juránek - riaditeľ odboru). 


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

V roku 1948 sa nadšene započala stavba celodreveného hangáru a ešte v priebehu roku započalo jeho využivanie. Výcvik pilotov bol zahájený. Náčelníkom aeroklubu sa stal R. Blažek. Najskor bol zahájený výcvik plachtárov, pod vedením inštruktora R. Kolaju z Hodonína.

Počiatok výcviku motorových pilotov započal tiež v roku 1948 avšak s menšou komplikáciou - nebol k dispozícii oprávnený inštruktor. Po dohode s aeroklubom v Kunoviciach vyškolil prvých pilotov instruktor (pôvodne obchodný pilot) J. Piekarski.


Výcviku sa zúčastnili takmer všetci členovia a niektorý mali vo výcviku tak rýchly postup, že v polovici nastávajúceho roku boli v aeroklube vyškolení traja vlastný inštruktori bezmotorového lietania - D. Nosek  A. Petrovič a M. Gregor.

Ďalší výcvik plachtárov už pokračoval pod vedením vedúceho odboru bezmotorového lietania D. Noskom. 

Prvým navijákom bol starší naviják Stratílek.

Výcvik napredoval vaľmi rýchlo a koncom polroka 1949 mal aeroklub v Holiči troch vyškolených pilotov ku ktorým pribudol. P. Kalmančok (vojenský pilot, ktorý si našiel v Holíči družku). 


Začiatkom roku 1950 absolvoval úspešne náčelník aeroklubu inštruktorský kurz motorového lietania.

Časť plachtárov neskôr uspešne pokračovala v motorovom výcviku. Pán Horňáček vlastni lúku, ktorú dal k dispozícii, aby sa letisko rozšírilo a bolo viac funkčné. Zdroj.

Prvé školenia motorárov sa prevádzali na lietadlách Piper L-4 OK-ZKP a OK-ZKG. 

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Ortofotomapa z roku 1950 a 2010.

Počet motorových lietadiel ako i počet ďalších pilotov rýchlo narastal. Bolo 15 plachtárov a 7 motorárov. H. Baláž, L. Lorenc, A. Petrovič, Š. Havelka, J. Kreml, D. Nosek, R. Blažek.


1951 - Aeroklub Stollwerck a ÚMEZ Holíč hel981.jpg (115845 bytes).

V neskoršom čase to boli ďalší a medzi nimi V. Stehlík a H. Baláž ktorí sa stali profesionálnymi pilotmi a pritom boli mimoriadne aktívnymi členmi aeroklubu.

Větroň Zlín Z 130 Kmotr OK-1255 od 4.6.1953 .

 

 

 

Velitel 5 шак, 5 ВА кк ГСС г-л Николай Петрович Каманин Nikolaj Petrovič Kamanin byl v roce 1960 pověřen celkovým dohledem nad výcvikem kosmonautů ve funkci zástupce náčelníka bojové přípravy letectva pro kosmos. Roku 1966 získal větší autoritu po přejmenování jeho funkce na „pomocník Hlavního velitele letectva pro přípravu a zabezpečení kosmických letů“. Jeho bývalý podřízený gardový kapitán Гвардии капитан Georgij Timofejevič Beregovoj Гео́ргий Тимофе́евич Берегово́й, veliteľ eskadrily Командир эскадрильи 90 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА se 26.10.1968 podíval do kosmu.

 

V roce 2014 Slováci vykopali sovětské letecké pumy .