Chust (maďarsky Huszt) Густе

Dnes ukrajinský Хуст

Kozílek

01.01.2024

helo6103.jpg (231463 bytes)

Bitva o Halič helo6101.jpg (178890 bytes).

od října 1914

Bitva u Gorlice helo6102.jpg (185014 bytes).

od listopadu 1916

od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.

od 1919 do 27.12.1921.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

, , od prosince 1926 do 1939.

V posledních dvou měsících roku 1927 byla vykonána jedním z našich závodních letadel L-BATI, které řídil tovární pilot firmy T & A Baťa, veřejná obchodní společnost p. Jindřich Brouček druhá část okružního letu kolem republiky. Je to trať Zlín, přes Bratislavu, Košice na Podkarpatskou Rus až do Rahové a zpět severním Slovenskem. Celkově ulétlo letadlo 2 300 km, což se rovná cestě ze Zlína do Paříže a zpět a k tomu ještě jedna cesta do Prahy. Účel letu byl reklamní a bylo při něm rozházeno čtvrt milionu letáků nad šedesáti městy, v nichž jsou naše prodejny. Na trati bylo letadlo až na malé výjimky nuceno přistávati na pastvištích, lukách a neoraných polích. Že někdy nebylo takové přistání právě pohodlné a nejbezpečnější, vyprávěl nám p. Brouček. Zdroj.

Tak ku př. v Hustu jakmile naklonil letadlo k přistání, uviděl na louce, kde chtěl přistát sbíhati se velké množství lidí. Dokonce i koník se tam klidně pásl. Teprve po několikerém kroužení nad loukou pochopili lidé a uvolnili kus pole, kde letadlo přistálo. V Mukačevě zase právě uprostřed pastviny kde bylo vyhraženo místo pro přistání, stálo auto a sud s benzinem. Pilot musel přistáti v jiném směru, přičemž při vytáčení vjelo letadlo podvozkem do jámy a jedině malá rychlost, kterou letadlo v tom okamžiku mělo, zabránila, že se stroj nepostavil na hlavu aneb neurazil podvozek.


---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

Okolo Užhorodu prebiehali neustále šarvátky a tiež na východe.

V říjnu 1938 bylo zřízeno štafetové letecké spojení mezi Bratislavou a Chustem, zajišťované letouny Š.328 od Letky 13, Letky 15 a Letky 16. příležitostně i Letkou 12.

Po tzv. viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa Chust stal súčasťou Česko-Slovenska.

aa.png (466402 bytes), helo5995.png (413543 bytes).

Armáda přišla o velké letiště v Užhorodu, proto začala používat malé letiště Slatinské Doly. Ženisté narychlo upravovali polní letiště Kozílek, severovýchodně Chustu.

Linka Praha - Užhorod byla nahrazena linkou Praha - Slatinské Doly, odkud byli cestující přepravování autobusem do Chustu. 

V listopadu 1938 se Letecká povětrnostní stanice 20 Slatinské Doly přesunula do Chustu. 

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště, které se po provedené revisi programu dobudovávají, jakožto nezbytně nutná. Vojenská pomocná letiště a současně veřejná civilní pomocné letiště. Těchto letišť je nutně třeba jak pro účely vojenské, tak i civilních dopravních společností, četnického letectva a sportovního letectva. Jsou to Jičín, Kralupy nad Vltavou, Jihlava, Benešov - Nesvačily, Poděbrady, Skuteč, Kolín, Boskovice, Bystřice nad Pernštejnem, Poprad, Liptovský Sv. Mikuláš, Kežmarok - Spišská Belá, Štubnianské Teplice (od roku 1946 Turčianské Teplice), Muráň, Turčianský Sv. Martin, Senica n/M, Chust, Prešov, Ružomberok.


Od 27.1.1939 rozhlasový vysílač Chust o výkonu 190 W na frekvenci 1 421 kHz (délka vlny 211 m). Podrobnosti.

---------- Vznik Slovenské republiky 14.3.1939 ----------

Útok Maďarské armády na Podkarpatskou Rus.

Chust byl posledními obránci před Maďarskou armádou opuštěn až odpoledne 16.3.1939, bezmála po dvou dnech obranných a ústupových bojů. Zadní voj ústupové kolony kryli veteráni od Nižných Verecek, tankisté 2. předzvědného oddílu, jejichž kulometná palba držela dotírající Maďary v dostatečné vzdálenosti od konvoje, kde byly i ženy a děti. Ze vzduchu kryl naše vojáky poslední čs. vojenský letoun v oblasti, Š.328 od Letky 13 ze Slatinských Dolů. Odtržení Slovenska a špatné počasí také zabránily příletu leteckých posil ze Spišské Nové Vsi. 

Pozdě večer 16.3.1939 přešli poslední českoslovenští vojáci pod vedením npor. Štětky (padl v listopadu 1944 u města Dunkerque) hraniční most přes Tisu v Ťačevě a druhý den, 17.3.1939, předal jejich velitel zástupcům rumunské armády 14 obrněných vozidel i se zbraněmi. Historie.

bb.png (266396 bytes)

 Vysílací aparatura byla odvezena do Budapešti.

do 1942.


 .


Na východě se Sověti připravovali k vývozu revoluce helo9589.jpg (2914607 bytes).

22.6.1941 Hitler vyhlásil válku SSSR. Rudá armáda připravující se k útoku na oslabenou Evropu se stala sama obětí. Rudá armáda pod vedením gen. Žukova zažila nejstrašnější porážku v dějinách vojenství, protože vůbec neměli plány na obranu ale jen na útok. 

---------- Po sovětském bombardování Košic, 27.6.1941 Maďaři vyhlásili válku SSSR. ----------


od 1942. 


.


23.8.1944 letouny od 8 ВА vedly průzkum cest mezi městy Užhorod, Mukačevo, Satu Mare, Chust. Deník letecké armády.

----------

V noci z 24.8. až na 29.8.1944 letoun Li-2 od 53 ад дд, 5 гак ДД z výšky 400-500 m vysadil náklad a parašutisty ve prospěch RO NKGB 4. UF 25 km severovýchodně Chustu. Deník divize DD.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Nepřátelská obrana Karpat v úseku 4. UF na začátku září 1944. Zdroj.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

helo9387.jpg (539248 bytes), hel230.jpg (624435 bytes). Od 9.9. do 28.10.1944 Východokarpatská operace 4. ukrajinského frontu, při níž došlo k dobytí Podkarpatské Rusi a severovýchodních okresů Slovenska, poté následovala Východoslovenská operace, při které bylo dobyto území východně od Košic a Prešova.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

15.9.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.10.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

15.10.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

24.10.1944 Sověti obsadili Chust.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Sověti u nás.

K 31.10.1944 se z Lisjatiče? (Ukrajina) přesunuly čtyři letouny La-5FN od 180 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА. Deník stíhacího korpusu.

31.10.1944 se z Stryje (Ukrajina) přesunul 208 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА. Kolik letadel? Zdroj.

he034.jpg (547955 bytes) Rozmístění útvarů 8 шак, 8 ВА v listopadu 1944. Deník bitevního korpusu.

----------

1.11.1944 se z Stryje (Ukrajina) přesunulo 11 letounů Il-2 od 227 шад, 8 шак, 8 ВА. Kterých pluků? Deník bitevního korpusu.

1.11.1944 se z Stryje (Ukrajina) přesunulo velitelství 8 шак, 8 ВА. Deník bitevního korpusu.

1.11.1944 se z Stryje (Ukrajina) přesunulo velitelství 227 шад, 8 шак, 8 ВА. Deník bitevního korpusu.

----------

2.11.1944 se z Stryje (Ukrajina) přesunulo 48 letounů Il-2 od 227 шад, 8 шак, 8 ВА. Kterých pluků? Deník bitevního korpusu.

525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА. Deník bitevního korpusu.

 

----------

3.11.1944 se 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА přesunul na letiště Buštyno. Zdroj.

----------

Na žádost čs. MNO gen. Sergěje Ingra, náčelník čs. vojenské mise v SSSR brig. gen. Heliodor Píka vyjednal se Sověty souhlas s přesunem tří čs. stíhacích perutí z Velké Británie do sovětského operačního pásma, o uvolnění potřebných letišť a o zásobování těchto perutí. Dne 1.11.1944 Píka tlumočil Ingrovi souhlas sovětské vlády a o tři dny později sdělil, že Rudá armáda vyčlenila dvě polní letiště Slatinské Doly a Chust. Britové ale projekt zamítli.

----------

5.11.1944 se 28 letounů Il-2 od 208 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА přesunulo na letiště Buštyno.

5.11.1944 se 28 letounů Il-2 od 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА přesunulo na letiště Buštyno.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Prezident Beneš ani nepípl, když Stalin zabral Podkarpatskou Rus.

----------

----------

----------

15.11.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.12.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

11.12.1944 se velitelství 8 шак, 8 ВА přesunulo do obce Velké Loučky (Podkarpatská Rus). Deník bitevního korpusu.

----------

----------

----------

----------

15.12.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------


helo9388.jpg (1241910 bytes) Od 12.1. do 18.2.1945 Západokarpatská operace.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----