Hlohovec Freistadt an der Waag (maďarsky Galgóc) Глоговец

MAPA.

30.11.2021

od února 1914

26.7.1914 Andrej Kvas po ukážkových letoch v Piešťanoch priletel do Hlohovce a po nabratí benzínu odletel do Nitry.

od října 1914


.


od listopadu 1916


.


od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.


od 1919 do 27.12.1921.


.


od 27.12.1921 do prosince 1926.


.


.


.


.


, , od prosince 1926 do 1939


.


.


.


1930


.


.


.


.


.


.


Obecné zastupiteľstvo sa na zasadnutí dňa 11.6.1937 uznieslo, že sa v Hlohovci postavia kasárne pre letectvo a letisko. Ďalej sa rozhodlo, že sa zabezpečia potrebné priestory pre letisko a pozemok, potrebný pre kasárne o výmere približne 4,5 ha zdarma. Vojenská správa na tento účel určila pozemok nachádzajúci sa v parku Dr. Vilema Erdödyho pri cestnom moste a pre letisko pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Bereksek. Stavebný náklad bol určený na 10 000 000 Kčs. Dňa 29.9.1937 bola prijatá zmluva o stavbe letiska, ale 18.11.1937 sa uzatvorila zmluva o prenájme pozemkov pre letisko s vojenskou správou.

1.10.1937 vznikla Letecká radiogoniometrická stanice 3.


Stálé vojenské letiště. Rozměry 950 x 800 m. Hangáry a nedokončené skladové prostory.

Na začátku roku 1938 z Brna se přesunula Letka 75.

Na začátku roku 1938 z Brna se přesunula Letka 76.

Na začátku roku 1938 z Brna se přesunula Letka 77.

V květnu 1938 se Letka 75 přesunula do Nitry.

V ? 1938 se Letka 76 přesunula do Brna.

V ? 1938 se Letka 76 přesunula do Brna.

15.7.1938 vznikla Letecká povětrnostní stanice 21.

15.7.1938 vznikla Letecká radiotelegrafní stanice 21.

Detašmán.

23.7.1938 u obce Madunice se zabil por. Jan Král a por. František Foltys na letounech Avia B 534.155 a B 534.159 od Leteckého pluku 3 z Piešťan (Letka 37, Letka 38, Letka 39 či Letka 45). Pravděpodobně silným nárazem větru došlo ke srážce 3 letounů roje. Pilot třetího letounu B 534 por. František Špička se zachránil padákem.

Stálé vojenské letiště, rozměry 800 x 950 m, hangár a nedokončené skladové prostory.

24.9.1938 byla Letecká povětrnostní stanice 21 začleněna do stavu Mobilisačního tělesa 605.

24.9.1938 byla Letecká radiotelegrafní stanice 21 začleněna do stavu Mobilisačního tělesa 605.

24.9.1938 byla Letecká radiogoniometrická stanice 3 začleněna do stavu Mobilisačního tělesa 605.

 

26.9.1938 vznikla Letecká povětrnostní stanice 21 v sestavě Mobilisačního tělesa 605 jako mobilizovaný útvar 605-C-4.

26.9.1938 vznikla Letecká radiotelegrafní stanice 21 v sestavě Mobilisačního tělesa 605 jako mobilizovaný útvar 605-C-8.

26.9.1938 vznikla Letecká radiogoniometrická stanice 3 v sestavě Mobilisačního tělesa 605 jako mobilizovaný útvar 605-C-12.

---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

10.10.1938 z Myjavy se přesunula Letecká skupina štábu VIII. sboru.

21.10.1938 byla Polní povětrnostní stanice 21 demobilizována.

21.10.1938 byla Letecká radiotelegrafní stanice 21 demobilizována.

21.10.1938 byla Letecká radiogoniometrická stanice 3 demobilizována.

aa.png (466402 bytes)

4.11.1938 se Letecká skupina štábu VIII. sboru přesunula do Piešťan.

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště, které se po provedené revisi programu dobudovávají, jakožto nezbytně nutná. Stálá vojenská letiště, kde bude trvale umístěna vojenská letecká posádka. Jsou to Chrudim, Tábor, Hlohovec.


 ---------- Vznik Slovenské republiky 14.3.1939 ----------


.


.


.


.


.


Mapa rozmiestnenia nepriateľských pozemných jednotiek pred vojskami 2.UF podľa sovietskej rozviedky ku dňu 29.3.1945. helo9822.jpg (244895 bytes)

1.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Hlohovec, Senec (okres Senec), Jablonica (okres Senec). Deník bitevního korpusu.

1.4.1945 každá eskadrila 91 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА obdržala jednu bojovú úlohu. Cieľom všetkých troch bolo zaútočiť na zhromaždisko nepriateľských vojsk a techniky v meste Hlohovec. Zdroj.

1.4.1945 tretia eskadrila 91 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА pod velením svojho veliteľa gard. kapitána Ivan Klementovič Prosandejeva Иван Климентьевич Просандеев zaútočila medzi 8.25 až 8.32 hod. CET niekoľkými hĺbkovými útokmi na nepriateľa u Hlohovce a zničila štyri vozidlá a 20 vojakov nepriateľa. Z oblasti Šulekova však na formáciu zahájila paľbu protilietadlová batéria. Posádka gard. mládšij lejtěnant Achuňjan Fazuľjanovič Salimov Ахуньян Фазульянович Салимов, strelec Barkov Барков počas prvého útoku umlčali jednu delostreleckú batériu a zabili do 10 vojakov nepriateľa. Pri opakovanom nálete na cieľ bol protilietadlovou paľbou zasiahnutý motor na ich lietadle. Letci ale zvládli problémy po zásahu, preleteli líniu frontu a dosadli na brucho v oblasti obce Veľké Zálužie. Pri pristáti bolo lietadlo zničené. Posádka zostala v podstate nezranená, len pilot bol ľahko zranený na ruke. Zdroj. V Deníku bitevního korpusu o ztrátě letounu nic není. V Deníku bitevní divize o ztrátě letounu nic není.

Ako druhá vykonala svoju úlohu druhá eskadrila 91 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА pod ochranou štyroch stíhačov 513 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА. Osem posádok vzlietlo o 9.54 hod. CET a opäť smerovalo k mestu Hlohovec. Nad svoj cieľ sa dostali v 10.37 hod. v dvoch útokoch napadli 15 vozidiel pechoty s personálom. Zničili štyri z vozidiel a zabili okolo 20 vojakov.

Prvá eskadrila 91 гшап, 4 гшад, 5 шак, 5 ВА nechcela zaostať a vyslala taktiež osem posádok na ich Il-2kách. Dve hodiny po poslednom útoku kropili nemeckých vojakov opäť projektily z kanónov, guľometov a na ich hlavy dopadlo osem bômb ФАБ-50 м9 a 24 rakiet RS, ktoré nad cieľ doviezlo osem Il-2 prvej letky pod ochranou 6 Jak-9 od 513 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА. A opäť si zbrane našli svoje ciele a za obeť im padlo 15 vojakov a tri automobily.

Sověti u nás.

Приказ Верховного Главнокомандующего
1 апреля 1945 года
№ 326 Об овладении на подступах к Братиславе городами Трнава, Глоговец и Сенец

летчики генерал-полковника авиации Горюнова 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Селезнева 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Подгорного 3 гиак, 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Степичева 3 гшак, 5 ВА,

генерал-майора авиации Каманина 5 шак, 5 ВА,

полковника Тараненко 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА.

полковника Чанпалова 312 нлбад, 5 ВА,

подполковника Московкина 264 шад, 5 шак, 5 ВА.

 ------  8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

9.8.1945 z Piešťan se přesunul Dělostřelecký pluk 154 (protiletadlový).


.


.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


.


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Ortofotomapa z roku 1950.