Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Humenné Homenau (maďarsky Homonna) Гуменне

Brekov (maďarsky Barkó)

Strážske (maďarsky Őrmező)

MAPA.

25.04.2020

helo6103.jpg (231463 bytes)

Bitva o Halič helo6101.jpg (178890 bytes)

3.9.1914 ruská 8. armáda obsadila vyklizený Lvov a většina jejích sil pokračovala v postupu za stahujícími se vojsky Rakušanů.

Ve dnech 6.-11.9.1914 se uskutečnila druhá bitva u Lvova. V ní ruské jednotky porazily rakousko-uherská vojska. Ústup v blátě až za řeku Dunajec.

Koncem září 1914 se mohutná pevnost Przemyszl nacházela cca 120 kilometrů za ruskými liniemi a její velitel generál pěchoty Hermann Kusmanek i se svými 120 000 vojáky čekal na záchranu, která měla přijít od západu. Hlavní město celého Haličského království, Lvov byl navíc také v ruských rukou a skrze karpatské průsmyky se některým ruským oddílům podařilo vstoupit až na území Horních Uher, kde se jim podařilo ovládnout téměř celý okres Bardějov a jiné ruské oddíly stály před Mukačevem.

Rakousko-uherské čtyři armády se po svém ústupu napříč celou Haličí nakonec zachytily na čáře řeky Nida (1. rakouská armáda)-Bila (4. a 3. rakouská armáda)-dukelská sníženina (2. armáda)-karpatské průsmyky (skupina generálmajora Hoffmana). Levé křídlo rakouských vojsk se pak na severu opíralo o čerstvě zformovanou a z Východního Pruska převezenou 8. německou armádu (generálplukovník von Hindenburg), na linii Kielce - Kónsk. Tato linie se měla stát i výchozím bodem nové rakousko-německé ofenzivy, jejímž cílem bylo vyprostit Przemyszl z obklíčení a postoupit až ke Lvovu.

Flik 1 stiahli do Humenného. Letisko bolo medzi obcami Strážske a Brekov. Podrobnosti

Tužkou vyznačené letiště u Brekova.

od října 1914

Poručík v záloze Max Hesse byl dekorován 31.10.1914 nově zřízeným odznakem polního pilota. 

Podzimní ofenzíva Rakousko-uherské armády v Haliči (3.10.-3.11.1914). Opět ústup.

14.11.1914 byli Max Hesse a Otto Jindra na palubě neozbrojeného výzvědného dvouplošníku Albatros B.I číslo 14 (později 21.14) z výzbroje FliK 1 sestřeleni kulometnou palbou jízdního oddílu ze země na ruské frontě v prostoru Królik Woloski (dnes Królik Polski) východně od Dukly. Obratným manévrováním se jim podařilo i s těžce poškozeným strojem nouzově přistát na nepřátelském území. Oba členové posádky, pilot i pozorovatel, zázrakem vyvázli jen s několika lehkými škrábanci. Celkem rychle zjistili, že opětovný vzlet letadla se 180 průstřely je zcela vyloučen. Demontovali tedy nejdůležitější přístroje a havarovaný letoun zapálili, aby se nestal kořistí nepřítele. Po několika dnech na útěku náročným karpatským terénem se jim podařilo odvážně překročit linii fronty a vrátit se k vlastním jednotkám. Za tento husarský kousek byli oba vyznamenáni.

Ruská ofenziva a bitva u Limanowé (28.11.-12.12.1914). Ruský nástup začal v oblasti Karpat 28.11.1914 a směřoval hlavně proti IX. (litoměřickému) sboru 3. rakouské armády. Útok dosáhl svého největšího úspěchu na ruském levém křídle, kde ruská 13. pěší divize XII. sboru prorazila linii rakouské obrany, což donutilo celý IX. sbor se stáhnout až k Bardějovu. Zde byla také do 1.12.1914 vybudována nová obranná linie celé 3. rakouské armády, když celé pravé křídlo, které muselo snášet hlavní nápor Rusů, bylo přeskupeno. Ve svazku IX. sboru bojovaly opět i jednotky pocházející z českých zemí, jako 26. zeměbranecká divize, které v bojích zde utrpěly těžké ztráty. Velký podíl na ztrátách bylo nutné znovu připsat na vrub dezerci. Určitého zklidnění se dosáhlo, když byl do čela sboru jmenován Čech, polní podmaršálek Rudolf Králíček.

Rakúsko-uhorské velenie vďaka leteckému prieskumu malo aktuálne informácie o pohybe ruských vojsk v údolí Laborca a Cirochy. Pozorovali ich od prekročenia Uhorských hraníc medzi Lupkovským priesmykom a Ruským sedlom 20.11.1914 až do ich vytlačenia na poľskú stranu Karpát 13.12.1914. Vďaka tomu sa dozvedeli, že Kornilov sa sťahuje z Humenného do Sniny a mohli zahájiť protiútok.

27.11.1914 Humenné oslobodili.

Bitva u Gorlice helo6102.jpg (185014 bytes).

 

---------- Vznik slovenského štátu 14.3.1939 ----------

Letouny nadále označeny , , .

Po zahájení polské kampaně byl 10.9.1939 kolem dosavadního znaku (pro větší výraznost) ještě zaveden 15 cm široký bílý kruh. Toto označení navíc na obou stranách trupu a na křídlech doplnil německý Balkenkreuz  trámový kříž).

3.5.1940 byl ustanoven Slovenský Letecký Sbor ( SleS).

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

3.12.1940 Snem Slovenskej republiky přijal Zákon o SLeS. (Slovenský letecký sbor sústreďuje príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwilige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend (v daľšom texte HG, FS, HM a DJ), ktorí sa dobrovoľne prihlásia, a sú pre leteckú výchovu a výcvik spôsobilí.)

Bezmotorová letka č. 18. Od kdy?

helo9494.jpg (77568 bytes) Slovenské krídla č. 8-9 Apríl Máj 1944, Ročník VIII.

V noci z 15. na 16.9.1944 bombardér A-20 od 321 бад, 8 ВА z letiště Stryj provádějící průzkum současně bombardoval železniční stanici Humenné. Deník letecké armády.

V noci z 24.8. až na 29.8.1944 letoun Li-2 od 53 ад дд, 5 гак ДД z výšky 400-500 m vysadil náklad a parašutisty ve prospěch RO NKGB 4. UF u Humenného (110 km jihozápadně Przemyšlu). Deník divize DD.

Sověti u nás.

Приказ Верховного Главнокомандующего
26 ноября 1944 года
№ 211 Об овладении на территории Чехословакии городами Михальовце и Гуменне

летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова 8 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Нанейшвили 8 шак, 8 ВА,

генерал-майора авиации Головни 10 иак, 8 ВА,

генерал-майора авиации Котельникова 224 шад, 8 шак, 8 ВА,

генерал-майора авиации Лакеева 15 гиад, 10 иак, 8 ВА,

полковника Чука 321 бад, 8 ВА,

полковника Обухова 227 шад, 8 шак, 8 ВА.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

7.5.1946 poľné letisko pri Humennom, posádka kpt. let. Rehuš, pplk. Kvapil, príslušníci V L 4. O, po štarte letounu Fieseler Fi 156.513 / K-65 vysadil motor. Pád z malej výšky, poškodený podvozok, vrtuľa a ľavé krídlo, aeroplán išiel do opravy v Trenčíne.