VR-2

Od roku 1956 HC-2 Heli Baby

HC-102

HC-202

07.06.2022

Zkušenosti získané s prototypem Praga XE-II uplatnila Šlechtova konstrukční skupina ihned při vypracování projektu vrtulníku označeného HC-2 Heli Baby. Šlo o lehký cvičný a spojovací vrtulník pro dvě osoby, sedící vedle sebe.

Stavba prototypu HC-2 byla zahájena v roce 1951 v prototypových dílnách Aerovky, ale poznenáhlu byla v důsledku pracovního vypětí při licenčních programech odsunována do pozadí. Došlo to tak daleko, že konstruktéři museli materiál na mnohé díly sehnat soukromě v obchodech za vlastní peníze a nechat jej obrobit jako "fušky" za cigarety u známých dělníků.

helo1428.JPG (49145 bytes), helo1427.JPG (103169 bytes).

40 litrová nádrž byla umístěna v těžišti. Aby poloha těžiště během provozu v případě obsazení jedním nebo dvěma piloty zůstala v předepsaných mezích a neovlivňovalo to letové vlastnosti, byla v přídi trupu umístěna vodní nádrž o objemu 27 litrů. (Dosti nepříznivé, protože to znamenalo zvýšení "mrtvé váhy". Rovněž tak v případě dopravy cestujícího do míst, kde není k dispozici voda, by se stala otázka vyvážení dosti problematickou.)


První upoutaný běh se tak mohl uskutečnit teprve 3.3.1954. To již konstrukce a o něco později i prototypové dílny přešly do svazku VZLÚ.

První let prvního prototypu na letišti VZLÚ v Letňanech uskutečnil kpt. Josef Němeček až v prosinci 1954. Vrtulník přelétl na heliport na kopečku u vysočanské Aerovky - Blaník, kde se na něm byly provedeny potřebné úpravy. Pro značné vibrace byl dvoulistý rotor nahrazen trojlistým. Piloti požadovali zvětšení kabiny a zlepšení výhledu. Páka cykliky se zkrátila. Byl namontován i malý symetrický stabilizátor.


helo1425.JPG (117547 bytes), helo1413.JPG (29932 bytes), helo1429.JPG (163079 bytes). Kdy?

V roce 1955 byl první prototyp poprvé předveden na brněnském veletrhu.

civil/helo3667.jpg (289974 bytes), civil/helo3668.jpg (303720 bytes)civil/helo3669.jpg (310151 bytes)civil/helo3670.jpg (389314 bytes) Křídla vlasti 16, 17/1955  

Druhý prototyp s nově tvarovaným čelním krytem pilotní kabiny vzlétl v srpnu 1955 se zkušebním pilotem VZLÚ Jiřím Bláhou.

4.9.1955 letecký den na Ruzyni. Video.

Měřící lety s prvním prototypem. 4.9.1955 civil/helo3268.jpg (33867 bytes) KV 21/1955. helo1100.jpg (14278 bytes). helo1426.JPG (73217 bytes).

Na ocasní nosník nastříkán symbol státní vlajky Československa. Kdy?

Měření v Krkonoších helo4518.jpg (120724 bytes), helo4519.jpg (192488 bytes). Datování neznámé. Foto z pozůstalosti Otakara Klokočníka - technika VZLÚ, poskytl pan Ing. Otakar Klokočník.

helo1101.jpg (26241 bytes). Kdy?

Druhý prototypcivil/helo3267.jpg (64890 bytes) KV 21/1955. , helo2852.jpg (38872 bytes), Kdy?

V roce 1956 se změnilo označení z VR-2 na HC-2.

Součástí Československého filmového týdeníku č. 45 z roku 1955 je reportáž o vrtulníku HC-2.

Video1 a video2. (Vzduch je naše moře (16. díl), ČT 2001).


V první polovině roku 1956 prodělával druhý prototyp s trupovým číslem  "RA-05" krátkodobé vojskové zkoušky v Klecanech u velitelského roje 50. spojlp.

helo3181.jpg (31300 bytes) Na vrtulník se přeškolili první tři vojenští piloti: zleva nahoře Žwak, technik letky Zima, dole Vošahlík a Skorka.

helo2835.jpg (27089 bytes) Zleva: ?, Mecner, Skorka, Smetana, Vošáhlík, Žwak, ?, Váňa, Straková.

mil/helo82.JPG (148555 bytes), mil/helo1046.JPG (24323 bytes), helo5431.jpg (77384 bytes) , mil/helo1075.JPG (7643 bytes).

V létě 1956 byl druhý prototyp "05"  s pilotem Bláhou použit v Rumunsku ke sklizni rákosu , helo1431.JPG (72582 bytes).

civil/helo3273.jpg (400204 bytes)civil/helo3274.jpg (407099 bytes) KV 26/1956

V září 1956 Zdeněk Pondělíček předváděl první prototyp "V-10" na II. výstavě československého strojírenství v Brně před rotundou pavilonu A. helo3740.jpg (80103 bytes), helo3741.jpg (64184 bytes), helo3742.jpg (57453 bytes), helo3743.jpg (57598 bytes), helo3744.jpg (121082 bytes).

Ve Kbelích u 1. dvlp byl také zkoušen vrtulník "D-50" (např. 23.11.1956 s mjr. Zahrádkou).

V roce 1956 bylo rozhodnuto, že výroba bude předána do n. p. Moravan. Technik Jaroslav Dobrovolský.

Ing. Jaroslav Šlechta dostal od vlády Řád práce.


Rozběh výroby v Moravanu v roce 1957. Problémy byly s motorem Praga DH, který stále nemohl splnit velmi těžké podmínky homologace. Richard Schön proto vypracoval projekt zástavby motoru M-332 o výkonu 103 kW, který ale nebyl realizován. Čekalo se na motory.

První prototyp HC-2 (ještě bez označení "V-10" asi do léta 1956) civil/helo3275.jpg (209846 bytes)civil/helo3276.jpg (2376919 bytes)civil/helo3277.jpg (395995 bytes)civil/helo3278.jpg (149902 bytes) KV 8, 10/57

V roce 1957 Zdeněk Pondělíček předváděl první prototyp HC-2 "V-10" na Strojírenském veletrhu v Brně. KV 21/57 civil/helo3288.jpg (242033 bytes), civil/helo3290.jpg (204607 bytes).

První prototyp "V-10" s pilotem Pondělíčkem na střeše Bílé labutě v září 1957. KV 21/57 civil/helo3289.jpg (274303 bytes). helo645.JPG (94537 bytes), helo648.JPG (51596 bytes), helo549.JPG (126341 bytes)

Součástí Československého filmového týdeníku č. 40 z roku 1957 je další reportáž o vrtulníku HC-2.

Video (Vzduch je naše moře ( 16. díl), který pojednává o československých vrtulnících. ČT 2001).

Poté "V-10" (?) prodělával řadu zkoušek potřebných pro vývoj dalších vrtulníků.  KV 24/57 civil/helo3293.jpg (191195 bytes).

První prototyp HC-2 "V-10"  civil/helo3316.jpg (220042 bytes) KV 7/58, civil/helo3330.jpg (255078 bytes).

Druhý prototyp HC-2 "0002" od léta 1957. mil/helo1430.JPG (67835 bytes), .

Ve dnech 25.-28.9.1957 přeškolil pilot Z. Pondělíček šéfpilota L. Brabce na vrtulník HC-2, a ten se tak tehdy stal jedním z mála civilních pilotů vrtulníků u nás.


Výroba byla zahájena v roce 1958.

Únor 1958 HC-2 "0002" civil/helo3307.jpg (286967 bytes) KV 6/58

Součástí Československého filmového týdeníku č. 11 z roku 1958 je reportáž o vrtulníku HC-2. V roce 1958 zkoušky vrtulníku HC-2 "0002" pro kontrolu dálkového vedení zaměstnancem Pražských rozvodných závodů.

První prototyp HC-2 podstoupil podnikové zkoušky a druhý prototyp absolvoval závěrečnou státní zkoušku.

Státní letecká správa v Praze vydala 19.8.1958 pod č. j. 693/58 typové osvědčení o způsobilosti k létání vrtulníku HC-2 s motorem Praga DH. "V-10" přeznačena na OK-IVA.

První sériová HC-2 byla zalétnuta 18.8.1958. Bylo vyrobeno 17 kusů HC-2.

Dne 3.9.1958 odstartoval z letiště VZLÚ zkušební pilot Zd. Pondělíček s mechanikem Jaroslavem Písaříčkem na palubě HC-2 OK-IVA k dlouhému letu na Světovou výstavu EXPO 58 do Bruselu.Z Letňan vedla cesta do Ruzyně, potom do Chebu a dále přes Norimberk, Trennfurt, Egelsbach, Hagelan, Bonn až do belgického Grimmburku. Doba činila necelých 10 hodin čistého času.

12.9.1958

HC-2

Brabec

Otrokovice

Při záletu první vyrobené HC-2. Nezvládnutí vybrání autorotace.

Armádě došla trpělivost a rozhodla se pro nákup licenčních vrtulníků Mi-1 v Polsku.

Součástí Československého filmového týdeníku č. 52 z roku 1958 je další reportáž o vrtulníku HC-2 (s Dědou Mrázem). Děda Mráz v Leteckých opravnách Malešice. OK-IVA


Natáčení filmu Prázdniny v oblacích v roce 1959 s HC-2 OK-IVA, pilot Zdeněk Pondělíček na letišti AK Pardubice. Vrtulník dostal efektní nátěr, který má dodnes.

V roce 1959 byl vyzkoušen 2. prototyp OK-10 HC-2 s dvoulistým rotorem helo661.JPG (48368 bytes), helo662.JPG (41615 bytes) konstruktéra Schöna.

Některé HC-2 z Otrokovic označeny jako OK-42, OK-43 a OK-45.

27.6.1959 Ing. Rudolf Duchoň

HC-2

E-1-a

Kbely - Benátky - Říp - Kbely Světový rychlostní rekord - 120,182 km/h
27.6.1959 Zdeněk Pondělíček, Ing. Antonín Kollert

HC-2

E-1-b

Kbely - Benátky - Říp - Kbely Světový rychlostní rekord - 114,248 km/h

Po ukončení homologace motoru Praga DH bylo koncem roku 1959 dohodnuto povolit vrtulníkům HC-2 létání do 50 hodin s tím, že budou předělány na verzi HC-102 Heli Baby, vybavenou motorem M-110H o výkonu 85 kW.


Na leteckém dnu v Ruzyni 4.9.1960 HC-2 OK-45 civil/helo3336.jpg (232263 bytes) KV 19/60.

Uvedení sériových HC-2 do provozu v armádě se protáhlo pro potíže s motory až do roku 1960, kdy byly zařazeny do služby u 50. spojovacího leteckého pluku s tím, že po nalétání 50 hodin budou přestavěny na HC-102. Vrtulníkům ke vzletu v létě málem nestačilo celé letiště.

Datum? mil/helo775.JPG (183538 bytes), civil/helo3357.jpg (108926 bytes) KV 23/61, HC-2 OK-MVB a motor M-110H civil/helo3358.jpg (322008 bytes), civil/helo3359.jpg (251616 bytes), civil/helo3360.jpg (92075 bytes) KV 26/61,  helo534.JPG (138971 bytes) KV 4/63, helo3428.JPG (288711 bytes) KV 8/63, HC-2 OK-MVB helo3429.JPG (234196 bytes) KV 12/63, 

V roce 1961 byly HC-2 staženy zpět do výrobního závodu k přestavbě na typ HC-102. To se už v Moravanu  vyráběly HC-102.

 

Technické údaje vrtulníku HC-2:

Vývoj HC-2

Stavba začala 1951, první upoutaný let 3.3.1954, první let 3.12.1954

Motor

Praga DH, 4 válec, 62 kW

Rotor

Pravotočivý o průměru 8,80 m, třílistý

Vrtulka

Tažná, dvoulistá

G / G max

370 kg / 585 kg

Posádka

Pilot + 1

Spotřeba

25 l/hod

Použití

Výcvik, spojovací úkoly

Výroba

2 prototypy ve VZLÚ. Moravan Otrokovice n.p. od roku 1958 15 kusů. Seznam. Zálet prvního sériového kusu dne 18.8.1958.

Provoz

V armádě u 50. spolp od roku 1960 jako VR-2. V roce 1961 staženy k přestavbě na HC-102


Nový typ HC-102 vznikl v Moravanu zástavbou výkonnějšího motoru (plochý pístový čtyřválec M-110 H o výkonu 81 kW ) do draku HC-2 a některými dalšími úpravami. Vrtulník byl na přání zákazníka vybaven palubní radiostanicí a interkomem. Ruční spouštěč byl nahrazen elektrickým, do střední části přídě byl umístěn akumulátor, příď trupu byla zhotovena z plastických hmot. Vyšší výkonnost motoru si vyžádala zvětšení průměru vyrovnávací vrtulky. Byl zalétán až v únoru 1961 Jiřím Bláhou.

První dva vyrobené kusy HC-102 byly předány k testování z Moravanu do VZLÚ, kde rovněž proběhly podnikové typové zkoušky (OK-18). helo678.JPG (45597 bytes) KV 5/62 civil/helo3365.jpg (193363 bytes).

V roce 1961 byl předán jeden HC-102 0215 do zkušebního střediska čs. vojenského letectva VZS 031. Předepsanou státní typovou zkoušku zahájil pilot Jiří Zahrádka od 50. spojlp z Klecan. Od ledna 1962 ve zkouškách pokračoval pilot Albín Žwak, který byl povolán od 1. lšp v Prešově, se zaměřením na zjištění vhodnost typu k výcviku helo1076.JPG (8330 bytes). Pilot typ nedoporučil. Armáda měla převzít osm kusů ale nakonec 0215 byla asi jediná a ta ještě byla po necelém roce z armády vyřazena.

Zkoušky HC-102 pro letecko-chemickou činnost. helo550.JPG (43293 bytes)

V roce 1961 byly HC-2 staženy zpět do výrobního závodu k přestavbě na typ HC-102. To se už v Moravanu  vyráběly HC-102. 


Výroba HC-102 . Sériové HC-102 020-03 a 040-04 byly předávány v září a říjnu 1962 helo1173.JPG (74120 bytes).

Přestavby byly předávány v listopadu a prosinci 1962.

V Moravanu bylo vyrobeno 21 kusů a 15 přestaveb z HC-2.

Vzhledem k tomu, že typ HC-102 přišel do armády v době, kdy u nás již létaly sovětské výkonnější typy Mi-1 a Mi-4, a s ohledem na některé potíže, bylo rozhodnuto předat vyrobené vrtulníky do Aeroklubů Svazarmu.

Pilotáž HC-102 podle J. Bláhy.


helo675.JPG (109605 bytes)Vývoj HC-102 neskončil. V roce 1963 byla projektována HC-202, HC-102 s upraveným motorem Avia M-110 H o maximální výkonu 103 kW. Modernizace projektovala skupina techniků, vedená diplomovaným technikem Jaroslavem Teklem. Uvažovalo se i o použití kompresorové verze motoru M-110 HK. HC-202 zůstal však pouze ve stadiu předprojektu.

V roce 1963 byli v Moravanu přeškoleni první piloti aeroklubů na vrtulník HC-102 OK-RVF. První piloti, budoucí instruktoři, byli: Jiří Černý, Zdeněk Dědek, Jiří Tomeš, František Novák, František Šmehýl. Podrobnosti.

Ve Vrchlabí v přeškolovacím kursu přeškolili dalších sedm instruktorů: Doktor, M. Flašík, Miroslav Kobr, Křenek, Lesák,  Josef Polívka, Břetislav Šoch. (KV 12,17/63, L+K 20/02)

helo3419.JPG (425284 bytes), helo3420.JPG (399746 bytes), helo533.JPG (152282 bytes) KV 17/63

Další kursy byly např. v Černovicích od 17.11.1963 s vrtulníky OK-RXG, OK-RXF, OK-RVC, OK-RVP.


Zkušenosti z výcviku na HC-102. helo3421.JPG (421814 bytes), helo3422.JPG (116276 bytes). KV 2/64helo3423.JPG (177199 bytes) KV 13/64


Namáhání a životnost vrtulníku HC-102 helo3436.JPG (365248 bytes), helo3437.JPG (339509 bytes), helo3438.JPG (378419 bytes), helo3439.JPG (266393 bytes), helo3440.JPG (417034 bytes), helo3441.JPG (381414 bytes), helo3442.JPG (337942 bytes), helo3443.JPG (391300 bytes). L+K 1-9/65 helo3444.JPG (422915 bytes), helo3445.JPG (210204 bytes). L+K 4/65

Z leteckého rejstříku byly v roce 1965 vymazány vrtulníky HC-102 OK-RVH, OK-RVK.


helo62.JPG (284754 bytes) L+K 22/66

Z leteckého rejstříku byl v roce 1966 vymazán vrtulník HC-102 OK-RVX.


Filmaři společnosti DEFA používali v letech 1966 a 1967 vrtulníky HC-3 OK-VZA a OK-VZB. S kameramany na palubě nalétaly v NDR přes 350 hodin, neboť hrály důležitou roli ve velkofilmu režiséra Thorndika o životě NDR. První prototyp HC-2 Heli Baby OK-09 hrál záškodníka. Vrtulník létal u VZLÚ až do poloviny roku 1967.

Dva týdny v roce 1967 trvalo soustředění vrtulníkářů v Nitře. Všech sedm HC-102, které byly na Slovensku, létalo až zbyly pouze tři letuschopný, ostatní měly přelétané resursy. Pod řízením pplk. Beckovského bylo nalétáno 211 hodin při 1211 startech.


Z leteckého rejstříku byl v roce 1969 vymazán vrtulník HC-102 OK-RVW.


Poslední let HC-102 na Slovensku 6.8.1971.  Na Slovensku bylo celkem na HC-102 vyškoleno kolem 40 pilotů. Nalétáno asi 1200 hodin.

Z leteckého rejstříku byly v roce 1971 vymazány vrtulníky HC-102 OK-RVA, OK-RVB, OK-RVE, OK-RVF, OK-RVN, OK-RVY, OK-RVZ, OK-RVU, OK-RXH, OK-RXI.


Z leteckého rejstříku byly v roce 1972 vymazány vrtulníky HC-102 OK-RVJ, OK-RVL, OK-RXB, OK-RXE, OK-RXF, OK-RXG.

Výcvik byl ukončen asi v roce 1972.


Z leteckého rejstříku byly v roce 1973 vymazány vrtulníky HC-102 OK-RVC, OK-RVG, OK-RVI, OK-RVM, OK-RVO, OK-RVP, OK-RVQ, OK-RVV, OK-RVR, OK-RXD.


Z leteckého rejstříku byly v roce 1974 vymazány vrtulníky HC-102 OK-RVD, OK-RXA, OK-RVS, OK-RXC.


Z leteckého rejstříku byl v roce 1978 vymazán vrtulník HC-102 OK-RVT.

helo547.JPG (80780 bytes), helo679.JPG (36506 bytes), helo776.JPG (103102 bytes), helo777.JPG (77272 bytes), helo1250.JPG (41650 bytes).

 

Vrtulníky byly na těchto letištích

Aeroklub Jindřichův Hradec daroval vrtulník HC-102 0436 OK-RXA v roce 1986 muzeu ve Kbelích.

LOT renovoval pro LOK, s.p. vrtulník HC-102 0108 OK-RVE helo1161.JPG (192367 bytes).

Aeron Medlánky počátkem 90. let provedl generální opravu vrtulníku HC-2 Heli Baby RA-05 - 2. prototyp.

LOT opravil v roce 1993 vrtulník HC-102 0436 OK-RXA pro muzeum ve Kbelích.

LOK, s.p. předal vrtulník HC-102 0108 OK-RVE muzeu ve Kbelích.

Zlín-Avion Service, s. r. o. provedl generální opravu vrtulníku HC-102 0215 OK-RVL v roce 2003.

 

Muzea

AIR PARK Zruč u Plzně. Vrtulník HC-102 OK-RVJ helo3691.jpg (149044 bytes) (Foto Jaroslav Matoulek, 2007), torzo a vrak 0107 OK-RVD helo1656.jpg (64321 bytes). Pan Tarantík to chce zrekonstruovat! a neznámý vrak helo3695.jpg (151755 bytes) (Foto Jaroslav Matoulek, 2007).

Národní technické muzeum, Praha Letná. Druhý prototyp vrtulníku HC-2 Heli Baby RA-05. helo1211.jpg (63608 bytes), helo1212.jpg (62546 bytes), helo1213.jpg (59797 bytes) (Stav k 2.5.2002.)

Letecké muzeum VHÚ Praha Kbely. První prototyp vrtulníku HC-2 Heli Baby OK-09  helo755.jpg (59448 bytes), helo1570.jpg (56957 bytes), helo1571.jpg (55652 bytes), helo1569.jpg (57476 bytes), helo1584.jpg (56672 bytes), helo1572.jpg (58703 bytes).

Vrtulník HC-102 OK-RXA helo760.jpg (61105 bytes), helo1574.jpg (58236 bytes), helo757.jpg (61555 bytes), helo1582.jpg (59148 bytes), helo1576.jpg (59664 bytes), helo1575.jpg (59648 bytes), helo1573.jpg (60002 bytes) a motor Praga M-110 H helo756.jpg (58295 bytes). (Stav k 7.5.2003.)

Vojenské technické muzeum Lešany. Vrtulník HC-102 0108 OK-RVE helo3789.jpg (671760 bytes). Stav k 1.9.2007.

Technické muzeum Brno. Vrtulník HC-102 0215 OK-RVL  helo2215.jpg (58096 bytes), helo2216.jpg (62557 bytes), helo2217.jpg (59101 bytes) (Stav k 8.2.2004.)

 

Technické údaje vrtulníku HC-102:

Vývoj

První let v únoru 1961

Motor

M-110 H o výkonu 81-85 kW 

Rotor

Pravotočivý o průměru 8,80 m, třílistý

Vrtulka

Tlačná, dvoulistá

G / G max

370 kg / 585 kg

Posádka

Pilot + 1

Spotřeba

25 l/hod

Použití

Výcvik, spojovací úkoly

Výroba

V Moravanu bylo vyrobeno 21 kusů a 15 přestaveb z HC-2. Seznam.

Provoz

Svazarm v letech 1963-1978.

Technické údaje motoru M-110H civil/helo3358.jpg (322008 bytes), civil/helo3359.jpg (251616 bytes), civil/helo3360.jpg (92075 bytes) KV 26/61

 

Odkazy:  KV 20/62, 12,17/63, Namáhání a životnost L+K 1-8/65, Bezpečnostní diagram L+K 4/65, 23/67, 9,10,11,12/76, 21/92, 4,7,22/93, Letecký rejstřík 7/94, 13/00, 20/02, 13/03, 1/05, 6/22

Beneš Ladislav Ing. - Československé vrtulníky známé i neznámé, Votobia 1998

Vokoun Václav - Jak jsme zkoušeli vrtulník HC-2 : a co se před tím, při tom a po tom stalo : osobní vzpomínky na život ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Letňanech a spolupráci s inženýrem Jaroslavem Šlechtou, 2006

Rok 2009 a zlaté ručičky pana Jaroslava Hatla z Hořic. Modernizovaný vrtulník HC-102 - nové cyklické řízení, atd. helo4486.jpg (62266 bytes), helo4487.JPG (61607 bytes), helo4488.JPG (73930 bytes), helo4489.JPG (65908 bytes), helo4490.JPG (72376 bytes), helo4491.JPG (41481 bytes), helo4492.JPG (63870 bytes), helo4493.JPG (72816 bytes), helo4494.JPG (66976 bytes), helo4495.JPG (54649 bytes), helo4496.JPG (46672 bytes), helo4497.JPG (59686 bytes). Chybí jen zálet. Foto Jiří Knap.

Před záletem helo4530.jpg (96989 bytes), helo4531.jpg (85363 bytes), helo4532.jpg (88209 bytes), .

Po záletu 3.9.2010 helo4534.jpg (84864 bytes), helo4535.jpg (89498 bytes), helo4536.jpg (85365 bytes), helo4537.jpg (85690 bytes).

Vrtulník po nehodě je opraven a chystá se opět do ..