Kluzáky DFS 230 u nás a jejich výroba u nás

22.10.2023

V roce 1937 zalétán DFS 230.


1938

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


1939


1940


1941

V letech 1941-42 byly v továrně Českomoravské strojírny a. s. (ČMS) Böhmish-Mährische Maschninenfabriken AG, Prag vyráběny výsadkové kluzáky DFS 230 B-2. Co je to za hangár Č K D níže?

Zkušební pilot Jan Anderle


1942

Celkem vyrobeno 391 ks kluzáků DFS 230 B-2.


1943

Ing. J. Mráz, továrna na letadla Ing. J. Mráz, Flugzeugfabrik v Chocni.

Od ledna 1943 továrna měla vyrobit 48 kusů DFS 230 C-1. Zpoždění zapříčinilo, že první kus byl hotov až v dubnu 1943 a v červenci 1943 byl ukončen poslední.


1944

Version Hartwig Erla GWF Bücker BMM Mráz SUMME
A 622 32         654
B-2 214 138 23 170 391   936
C-1           13 13
SUMME 836 170 23 170 391 13 1603

1945

13.4.1945 z Alt-Lönnewitz do Vysokého Mýta a do Hradce Králové přiletěla Schleppgruppe 1 (Gruppe Herzog) s transportními a vlečnými He 111, vlečnými letouny Ju 87 a kluzáky DFS 230. Měla za úkol zásobovat slezskou Festung Breslau (dnešní Wrocław). MAPA.

V noci z 14. na 15.4.1945 první operační let se dvěma kluzáky DFS 230. V pevnosti přistál pouze jeden.

V noci z 16. na 17.4.1945 se čtyřem kluzákům DFS 230 podařilo přistát v pevnosti.

V noci z 17. na 18.4.1945 se ani jednomu kluzáku DFS 230 ze šesti nepodařilo přistát v pevnosti.

K 25.4.1945 měla Schleppgruppe 1 (Gruppe Herzog) v Hradci Králové a ve Vysokém Mýtě jedenáct Do 17, patnáct He 111, tři Ju 87, třináct DFS 230 a šest Go 242.

V noci z 29. na 30.4.1945 poslední operační lety se čtyřmi kluzáky DFS 230. V pevnosti přistály pouze tři. Podle neúplných údajů zásobovalo Festung Breslau mezi 14. a 30.4.1945 nejméně 16 kluzáků DFS 230 z vysokomýtského letiště.

Ve 2. hod. ráno 30.4.1945 odstartoval Uffz. Stephan Thiese (od Stafell Hauptmanna Reicha Schleppgruppe 1) s jedním kluzákem DFS 230 naloženým pancéřovými pěstmi a municí. Přelet se uskutečnil ve 3 000 m. Během klesání ve výšce 700 m sovětská protiletecká obrana poškodila kluzák, který ve 3.05 hod. ráno přistál na hřbitově. Vlečný letoun He 111 pilotoval Oblt. Hörning velitel Schleppgruppe 1.

2.5.1945 a kluzák DFS 230 před hangárem, nalevo od něj vlečný Ju 87 a úplně vlevo Fw 190 helo6273.jpg (127111 bytes).

Kluzák DFS 230, letoun Bf 108 a dva letouny Bü 181 od SG 10 . Zdroj.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Přeživší kluzák před hangárem.