Aerokluby Svazarmu

12.02.2017

V roce 1963 byli v Moravanu přeškoleni první piloti aeroklubů na vrtulník HC-102 OK-RVF. První piloti, budoucí instruktoři, byli: Jiří Černý, Zdeněk Dědek, Jiří Tomeš, František Novák, František Šmehýl. Podrobnosti.

16.6.1963

HC-102 OK-RVK

?

Hořice

?

Ve Vrchlabí v přeškolovacím kursu přeškolili dalších sedm instruktorů: Doktor, M. Flašík, Miroslav Kobr, Křenek, Lesák,  Josef Polívka, Břetislav Šoch. (KV 12,17/63, L+K 20/02)

helo3419.JPG (425284 bytes), helo3420.JPG (399746 bytes) KV 17/63, helo3423.JPG (177199 bytes) KV

helo724.JPG (305714 bytes), helo725.JPG (189139 bytes), helo726.JPG (53478 bytes), helo727.JPG (44119 bytes), helo728.JPG (66874 bytes), helo533.JPG (152282 bytes).

26.6.1963 10.20 hod

HC-102 OK-RVH Svazarm

Lesák

Vrchlabí

Převrácení při vzletu. Omezená zásoba příčného řízení při vyšším úhlu nastavení rotoru. helo9830.jpg (211577 bytes), helo9831.jpg (219553 bytes). Dokumentace, 2, 3

.

?

HC-102

Kadlečík Vrchlabí Zadření motoru při spouštění.

Další kursy byly např. v Černovicích od 17.11.1963 s vrtulníky OK-RXG, OK-RXF, OK-RVC, OK-RVP.

Zkušenosti z výcviku na HC-2. helo3421.JPG (421814 bytes), helo3422.JPG (116276 bytes) KV 2/64


27.10.1964

HC-102 OK-RVQ

+Hajnovič Nováky Prievidza Při mávání divákům na fotbalovém hřišti se zřítil. Pravděpodobně ztráta otáček rotoru.

V roce 1965 byli přeškoleni v Prešově vojenskými instruktory 1. lšp na vrtulník Mi-1 tito piloti : Jiří Černý, Zdeněk Dědek, M. Flašík, Miroslav Kobr, František Novák, Josef Polívka, František Šmehýl, Břetislav Šoch, Jiří Tomeš. V rámci výcviku byly uskutečňovány různé druhy letů ke zdokonalení techniky pilotáže, navigační lety, nácviky přistání do omezeného prostoru, výškové lety se sestupem v režimu autorotace apod. Ve vyšším stupni výcviku pak lety podle přístrojů v zakryté kabině a lety v noci.

OK-OTH, AK Brno, 2.10.1965, OK-PVE, AK Letňany 16.10.1965, OK-PVJ, AK Ústí nad Labem 16.10.1965, OK-PVG, AK Letňany 20.10.1965, OK-PVK, AK Hradec Králové 20.10.1965, OK-PVH, AK Č. Budějovice 20.10.1965, OK-PVI, AK Ostrava 20.10.1965, OK-PVK, AK H. Králové 20.10.1965, OK-PVF, AK Plzeň 6.12.1965.

Z leteckého rejstříku byly v roce 1965 vymazány vrtulníky HC-102 OK-RVH, OK-RVK.


Několik vrtulníků, zakoupených pro naše vojenské letectvo v Polsku během roku 1965, pocházelo z posledních vyráběných sérii. Byly to Mi-1M s hydraulickými posilovači v systému řízení a se zástavbou zařízení pro letecké ošetřování zemědělských a lesních kultur chemickými látkami, tedy vlastně Mi-1NCh. Pět z těchto vrtulníků převzal na jaře 1966 Svazarm. Zemědělské zařízení bylo demontováno a stroje byly do rejstříku civilních letadel zapsány jako OK-UVA, OK-UVC, OK-UVD, OK-UVE a OK-UVV. V srpnu téhož roku došlo v oblasti Lounska k ohrožení úrody chmele, což si vyžádalo okamžité ošetření kultur chemickými prostředky. Pro urychlenou záchranu zeleného zlata, jehož sklizeň se blížila, byla vypracována aplikace chemikálií, ke které se hodily pouze vrtulníky. Akce se ujalo čs. vojenské letectvo. Letecký útvar akcí pověřený požádal prostřednictvím nadřízených složek Svazarm o navrácení zmíněných vrtulníků verze Mi-1NCh. V dílnách útvaru byly pak urychleně vybaveny bočními nádržemi na chemikálie, postřikovacím zařízením a potřebnými rozvody a pohony. Akce proběhla úspěšně a chmel byl zachráněn.

Svazarm přebíral od vojenského letectva postupně další vrtulníky. Byli cvičeni další piloti, kteří po složení zkoušek na Státní letecké inspekci získali průkazy sportovních pilotů vrtulníků civilního letectví, případně kvalifikace vyšší. V rámci výcviku byly uskutečňovány různé druhy letů ke zdokonalení techniky pilotáže, navigační lety, nácviky přistání do omezeného prostoru, výškové lety se sestupem v režimu autorotace apod. Ve vyšším stupni výcviku pak lety podle přístrojů v zakryté kabině a lety v noci. Vrtulníkové létání se stalo další odborností v aeroklubech Svazarmu. Inspektorem na ÚV Svazarmu byl Jiří Černý. Ročně mohl pilot nalétat maximálně 20 hodin ročně.

OK-UVA (Mi-1NCh), AK Brno 11.5.1966, OK-UVV, AK Brno 11.5.1966, OK-UVC, AK Brno 11.5.1966, OK-UVD, AK Č. Budějovice 11.5.1966, OK-UVE, AK Praha 11.5.1966, OK-PVL, AK Brno 11.5.1966.

Z leteckého rejstříku byl v roce 1966 vymazán vrtulník HC-102 OK-RVX.


OK-RUA, AK Č. Budějovice 27.9.1967, OK-PVM, AK Brno 11.5.1966, OK-PVN, AK Letňany 5.6.1967, OK-MVA, AK Brno, 11.9.1967, OK-MVB, AK Brno, 17.11.1967, OK-SVA, AK Praha 6.10.1967, OK-RUB, AK Hořice 25.10.1967, OK-MVC, AK Praha, 17.11.1967.

17.4.1967

HC-102 OK-RXC

Viliam Orosz, instruktor B. Šoch

Vrchlabí

Pád z visu. Podrobnosti.

.

30.9.1967

HC-102 OK-RVW

Miloš Otrh, pplk. Soska

Vajnory

Ztráta rychlosti při stoupavém letu, hodně kolektivu, malá zásoba cykliky, pád asi z 200 m. Jen pohmožděniny a naražení páteře. helo6331.jpg (238443 bytes)

Dva týdny v roce 1967 trvalo soustředění vrtulníkářů v Nitře. Všech sedm HC-102, které byly na Slovensku, létalo až zbyly pouze tři letuschopný, ostatní měly přelétané resursy. Pod řízením pplk. Beckovského bylo nalétáno 211 hodin při 1211 startech. (L+K 23/67)

helo3639.jpg (60811 bytes)

Z leteckého rejstříku byl 31.3.1967 vymazán vrtulník Mi-1M OK-UVD, AK Č. Budějovice.


OK-OVI, AK Brno, 14.2.1968, OK-MVD, AK Praha, 22.4.1968, OK-MVE, AK Brno, 2.7.1968.

11.5.1968

Mi-1MU OK-PVK

Fuxa, Polívka, Polívková

Hořice

Závada transmise ve visu. Roztočení. Při přistání uražení kola - převrácení.

Z leteckého rejstříku byl 31.10.1968 vymazán vrtulník Mi-1M OK-UVA (Mi-1NCh), AK Brno.


OK-PVA, AK Hořice 6.10.1969, OK-OVA, AK Č. Budějovice, 8.10.1969.

?

Mi-1

Mazura

Letňany

Špatné vyvážení. Prudké přitáhnutí cykliky s přechodem do přemetu. Ulámání konce listů.

Z leteckého rejstříku byl v roce 1969 vymazán vrtulník HC-102 OK-RVW.

Zimní provoz Mi-1A OK-MVD v aeroklubu helo3524.JPG (199531 bytes). L+K 3/70


OK-UVF, AK Brno 28.8.1970, OK-SVC, AK Č. Budějovice 8.9.1970, OK-SVB, AK Hořice, 9.9.1970, OK-RUD, AK Liberec 14.9.1970OK-PVB, AK Liberec 14.9.1970.

?

Mi-1

Malý,?

Mladá Boleslav

Přetažení při přistání s žákem.

Z leteckého rejstříku byl 13.1.1970 vymazán vrtulník Mi-1M OK-UVC, AK Brno.


Poslední let HC-102 na Slovensku 6.8.1971.  Na Slovensku bylo celkem na HC-102 vyškoleno kolem 40 pilotů. Nalétáno asi 1200 hodin. (L+K 13/00)

?

HC-102 OK-RVN

? ? Liberec

?

Z leteckého rejstříku byly v roce 1971 vymazány vrtulníky HC-102 OK-RVA, OK-RVB, OK-RVE, OK-RVF, OK-RVN, OK-RVY, OK-RVZ, OK-RVU, OK-RXH, OK-RXI a vrtulník Mi-1MU OK-UVE, AK Praha 28.12.1971.


OK-PUA, AK Praha 7.6.1972, OK-OVJ, AK Praha, 7.6.1972, OK-PUB, AK Plzeň, 10.7.1972, OK-NVB, AK Praha, 10.7.1972, OK-MVF, AK Plzeň, 15.7.1972.

helo3543.JPG (150555 bytes) L+K 10/72, helo3544.JPG (148398 bytes) L+K 19/72

?

Mi-1

Kincl Miroslav

Vysoké Mýto Točení připoutaného vrtulníku na zemi. Jeden řetěz praskl a vrtulník se převrátil. Miroslav Krška dostal přes zadnici kusem rotorového listu.

Z leteckého rejstříku byly v roce 1972 vymazány vrtulníky HC-102 OK-RVJ, OK-RVL, OK-RXB, OK-RXE, OK-RXF, OK-RXG.

Výcvik byl ukončen v roce 1972. 

Přeškolení plzeňáků na Mi-1 bylo zorganizováno jako vojenské cvičení v Piešťanech v březnu 1972, kam byli z Plzně pozváni Bělohlavý, Benda, Mann, Matějovský. Po přeškolení u 4. lšp v Piešťanech, kde každý nalétal cca 10 hodin, z toho 5 sólo, dále v aeroklubu létali podle pokračovací osnovy včetně přístrojového létání.


Od 1.1.1973 jsou u 4. lšp v Piešťanech po dobu 7 měsíců teoreticky přeškolováni plzeňští svazarmovští piloti (pan Krutina a další) na vrtulník Mi-1.

1973

Mi-1

Brož

Hosín

Došlo palivo. Pád do lesa.

Z leteckého rejstříku byly v roce 1973 vymazány vrtulníky HC-102 OK-RVC, OK-RVG, OK-RVI, OK-RVM, OK-RVO, OK-RVP, OK-RVQ, OK-RVV, OK-RVR, OK-RXD.


Když bylo na konci roku 1974 - v rámci změn v koncepci branného výcviku - vrtulníkové létání ve Svazarmu zrušeno, převzalo vojenské letectvo zpět celkem 37 vrtulníků Mi-1. Z toho bylo patnáct kusů verze Mi-1MU. (L+K 17/81) Do Bechyně k 4. spojlt ze Svazarmu přišli - ppor. Antoš, ppor. Ladislav Helcl, ppor. Jiří Nygrín, ppor. Jan Vobr.

?

Mi-1

? ? Liberec

?

Z leteckého rejstříku byly v roce 1974 vymazány vrtulníky HC-102 OK-RVD, OK-RXA, OK-RVS, OK-RXC a vrtulník Mi-1A OK-MVE, AK Brno, 28.2.1974.


Z leteckého rejstříku byly v roce 1975 vymazány vrtulníky Mi-1:

3.4.1975 - OK-PVK, AK Hradec Králové, OK-PVK, AK H. Králové

15.4.1975 - OK-OVA, AK Č. Budějovice

23.4.1975 OK-RUA, AK Č. Budějovice, OK-MVA, AK Brno, 

5.6.1975 - OK-MVF, AK Plzeň, OK-PUB, AK Plzeň, OK-UVF, AK Brno

5.7.1975 - OK-PVG, AK Letňany

15.7.1975 - OK-OTH, AK Brno, OK-PVE, AK Letňany, OK-PVJ, AK Ústí nad Labem, OK-PVH, AK Č. Budějovice, OK-PVF, AK Plzeň, OK-PVM, AK Brno, OK-PVN, AK Letňany, OK-SVA, AK Praha, OK-RUB, AK Hořice, OK-MVC, AK Praha, OK-MVD, AK Praha, OK-PVA, AK Hořice, OK-SVC, AK Č. Budějovice, OK-RUD, AK Liberec, OK-PVB, AK Liberec, OK-PUA, AK Praha, OK-OVJ, AK Praha, OK-NVB, AK Praha, 

4.8.1975 - OK-PVI, AK Ostrava, OK-MVB, AK Brno, OK-SVB, AK Hořice, OK-OVI, AK Brno,


V létě 1978 celorepubliková akce přeškolení pilotů vrtulníků Svazarmu z typu Mi-1 na typ Mi-4 a šlo o výcvik asi 60 pilotů celkem. Jeden měsíc strávili v Prešově (cca 14 dnů) a ve VVLŠ Košice (cca 14 dnů). Poté např. v Prostějově u 51. vrp létalo 6 pilotů po dobu dvou měsíců. Vojenští instruktoři byli velice příjemně překvapeni jak to umí, nejen co do techniky pilotáže, svým cockpit managementem, ale  hlavně přistáváním do omezených prostorů a létáním na přesný čas, tj. v toleranci na cca 10 sec. (Vylétanost z leteckých navigačních soutěží - to ani ostřílení vojenští piloti vrtulníku zpočátku nemohli pochopit, že to jde!!) U "vojáků" po složení teoretických a praktických zkoušek získali vojenskou III. třídu, včetně vojenského pilotního odznaku.

Z leteckého rejstříku byl v roce 1978 vymazán vrtulník HC-102 OK-RVT, Mi-1M OK-UVV, AK Brno 24.2.1978.


Z leteckého rejstříku byl 23.4.1985 vymazán vrtulník Mi-1MU OK-PVL, AK Brno.

Vrtulníky byly na těchto letištích

Přehled vrtulníků aeroklubů Svazarmu.

Údržba Mi-1