Cvičná letka leteckého pluku 1

Cvičná letka leteckého pluku 1

První letka cvičné peruti I

27.03.2022

, , od 12.1926.

1.4.1927 se První náhradní letka leteckého pluku 1 ve Kbelích přejmenovala na Náhradní letku leteckého pluku 1.

1.4.1927 se Druhá náhradní letka leteckého pluku 1 přejmenovala na Cvičnou letku leteckého pluku 1.

1.10.1929 byl zaveden jednopísmenný kód letek na boku letounu vedle plukovního znaku na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 11.980-III./1.odděl.1929.

19.9.1931 za letu z Prostějova do Hradce Králové plk. A. Charvát a npor. K. Brožek s letounem Letov Š 16.27 "M23" od Cvičné letky leteckého pluku 1 v mlze narazili do kopce u obce Útěchov (okres Svitavy). Augustin Charvát byl veteránem 1. sv. války v řadách francouzského letectva a v okamžiku havárie byl velitelem Leteckého pluku 1. Zemřeli v moravskotřebovské nemocnici. Letecká badatelna.

2.3.1933 voj.p.l. Rudolf Klíma s letounem Ab 111.92 "M5" místo cvičných okruhů svévolný odlet do Německa. Přistál u Altötting v Bavorsku. Návrat 7.5.1933. Dne 18.8.1933 odsouzen na 5 let těžkého žaláře. MAPA. Úlety a únosy.

1933 helo5524.jpg (571320 bytes) V popředí letouny Cvičné letky leteckého pluku 1 M, za nimi letouny Letky 44 F.

28.2.1935 Jaroslav Lonek nastoupil k Leteckému pluku 1, tentokrát ke Cvičné letce leteckého pluku 1


V lednu 1938 se do Hradce Králové přesunulo velitelství Náhradní peruti leteckého pluku 1 s podřízenou Náhradní letkou leteckého pluku 1 a Cvičnou letkou leteckého pluku 1 .

Velitel škpt. let. František Sklenář. Výzbroj tvořily letouny Aero A 100, Aero Ap 32, Avia B 534, Avia Ba 122, Letov Š 328, Praga E 39, Praga E 241.

24.9.1938 byla Cvičná letka leteckého pluku 1 začleněna do sestavy Mobilisačního tělesa 601 jako součást mobilizovaného útvaru 601-C-1. Vznikla Cvičná letka leteckého pluku 1. Krycí jméno ? Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 1.

28.9.1938 byla Cvičná letka leteckého pluku 1 přejmenována na První letku cvičné peruti I. Krycí jméno ? Velitel kpt. let. Ladislav Mareš.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

13.10.1938 byla První letka cvičné peruti I demobilizována.