Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Náhradní letecká rota 1 (?)

Náhradní rota leteckého pluku 1 (1920)

Náhradní prapor leteckého pluku 1 (1921)

První náhradní rota leteckého pluku 1 (1924)

Druhá náhradní rota leteckého pluku 1 (1924)

Náhradní peruť leteckého pluku 1 (1924)

První náhradní letka leteckého pluku 1 (1924)

Druhá náhradní letka leteckého pluku 1 (1924)

Náhradní letka leteckého pluku 1 (1927)

První náhradní letka leteckého pluku 1 (1938)

Druhá náhradní letka leteckého pluku 1  (1938)

14.11.2019

1919-27.12.1921.

Náhradní leteckého rota 1. Od kdy? Kde?

6.9.1920 ve Kbelích se Náhradní leteckého rota 1 přejmenovala na Náhradní rotu leteckého pluku 1.

15.8.1921 vznikl Náhradní prapor leteckého pluku 1.

27.12.1921-1926.

28.4.1924 se Náhradní rota leteckého pluku 1 rozdělila na První náhradní rotu leteckého pluku 1 a na Druhou náhradní rotu leteckého pluku 1.

4.5.1924 se Náhradní prapor leteckého pluku 1 přejmenoval na Náhradní peruť leteckého pluku 1.

4.5.1924 se První náhradní rota leteckého pluku 1 přejmenovala na První náhradní letku leteckého pluku 1.

4.5.1924 se Druhá náhradní rota leteckého pluku 1 přejmenovala na Druhou náhradní letku leteckého pluku 1

V říjnu 1924 Náhradní letky leteckého pluku 1 (?) měly tři letouny LETOV Š 2, dva letouny Aero A 12 a čtyři letouny AVIA BH 11.

Jaroslav Kamarýt před letounem Aero A 11.

Letov Š 10.

Před letoune Avia B 9.

Před ukončením výcviku. Kamarýt sedící první zprava.

13.1.1926 byl Jaroslav Lonek přidělen k Druhé náhradní letce leteckého pluku 1, kde pak do 2.5.1926 vykonával podmínky na jmenování polním pilotem - letcem. Tím se stal 1.5.1926.

 4.7.1926 byl Jaroslav Lonek propuštěn z činné vojenské služby a přeložen do I. zálohy jako desátník v záloze.

Na podzim 1926 natáčení leteckého filmu na scénář Vladimíra Studeckého SLAVIA L-BROX7 aneb románek letcův na letištích v Milovicích a Kbelích. Pilot rtm. Alois Vrecl s kameramanem škpt. Vojtěchem Vyšínem ve stroji Aero A 11.19 filmovali další letoun A 11 s hercem npor. Alexandrem Hessem a slečnou Nelly Ardenovou. Video. Film od 7.48 min. Jaroslav Kamarýt.

V listopadu 1926 Josef Hamšík už v hodnosti kapitána velel První náhradní letce leteckého pluku 1.

, , od 12.1926.

1.4.1927 se První náhradní letka leteckého pluku 1 přejmenovala na Náhradní letku leteckého pluku 1.

1.4.1927 se Druhá náhradní letka leteckého pluku 1 přejmenovala na Cvičnou letku leteckého pluku 1. Ta již na samostatné stránce.

Od října 1929 měl Letecký pluk 1 barevný plukovní znak .


V lednu 1938 se do Hradce Králové přesunulo velitelství Náhradní peruti leteckého pluku 1 s podřízenou Náhradní letkou leteckého pluku 1 a Cvičnou letku leteckého pluku 1

Velitel kpt. let. Otakar Horný. Výzbroj tvořily letouny Aero A 100, Aero Ap 32, Avia B 534, Avia Ba 122, Letov Š 328, Praga E 39, Praga E 241.

24.9.1938 byla Náhradní letka leteckého pluku 1 začleněna do sestavy Mobilisačního tělesa 601 jako součást mobilizovaného útvaru 601-C-1. Vznikla První náhradní letka leteckého pluku 1 (velitel kpt. let. Otakar Horný) a Druhá náhradní letka leteckého pluku 1 (velitel š kpt. let. Jaroslav Rosůlek). Podléhaly veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 1.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

22.10.1938 byla První náhradní letka leteckého pluku 1 demobilizována.

22.10.1938 byla Druhá náhradní letka leteckého pluku 1 demobilizována.