Cvičná letka leteckého pluku 4

Cvičná letka leteckého pluku 4

První letka cvičné peruti IV

Cvičná letka leteckého pluku 4

22.02.2024

, , od 12.1926.

1.10.1929 byl zaveden jednopísmenný kód letek na boku letounu vedle plukovního znaku na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 11.980-III./1.odděl.1929.

1.10.1930 v Hradci Králové vznikla Cvičná letka leteckého pluku 4, A. Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 4 .

12.2.1931 se zabil des. Vladimír Štěpán od Letky 66 na letounu Avia B 21 od Cvičné letky leteckého pluku 4. První mrtvý na letišti helo8952.jpg (74827 bytes).

Trupové označení G.

26.3.1937 nehoda Avia Ba 33.69 "G22" u Piletic.

16.7.1937 nehoda akrobatické Avie BH-22.28 "G21", pilot voj. Cyprich helo5702.jpg (768746 bytes). Podrobnosti.


V lednu 1938 se Cvičná letka leteckého pluku 4 přesunula do Kbel. Velitel mjr. let. Dimitrij Tjunikov. Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 4 .

14.2.1938 svobodník Josef František od olomoucké Letky 5 odjel do Kbel absolvovat stíhací kurz u Cvičné letky leteckého pluku 4.

31.3.1938 v Praze-Jahodnici zřícení letounu Avia Ba.16.25. Pil. žák svob. Jan Šari se zachránil pomocí padáku. Letecká badatelna.

6.4.1938 se zřítil stíhací B 534.20 vedle hangárů. Npor. let. Josef Dekastello se zachránil pomocí padáku. Letecká badatelna.

20.5.1938 byl Josef František přidělen ke kbelské Letce 40.

23.8.1938 v Praze-Kyjích zřícení letounu Avia Ba.33.25. Pil. žák voj. František Červený se zachránil pomocí padáku. Letecká badatelna.

V září 1938 Cvičná letka leteckého pluku 4, M, velitel mjr. let. Dimitrij Tjunikov. Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 4 . Výzbroj tvořily letouny Avia B 34, Avia B 534, Avia Ba 33, Avia Ba 122 a Avia Bš 122.

24.9.1938 se Cvičná letka leteckého pluku 4 začlenila do sestavy Mobilisačního tělesa 604 jako součást mobilizovaného útvaru 604-C-1. Vznikla Cvičná letka leteckého pluku 4, M, krycí jméno ? Velitel mjr. let. Dimitrij Tjunikov. Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 4. Výzbroj tvořily letouny Avia B 34, Avia B 534, Avia Ba 122, Avia Bš 122 a Letov Š 31.


27.9.1938 přesun do Trenčianských Biskupic.

Od 27.9.1938 podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 3

28.9.1938 se Cvičná letka leteckého pluku 4 přejmenovala na První letku cvičné peruti IV. Velitel por. let. Josef Kloboučník. Podléhala veliteli Cvičné peruti IV.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


3.10.1938 se První letka cvičné peruti IV přesunula do Kbel.

13.10.1938 byla První letka cvičné peruti IV demobilizována.