Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Heliporty

25.09.2018

Heliporty slouží k bezpečnému přistání a vzletu vrtulníku.

Informace o neveřejných vnitrostátních heliportech a heliportech pouze pro leteckou záchrannou službu najdete ve VFR příručce Česka.

Letecký předpis HELIPORTY L 14 H stanovují rozměry, sklony, únosnost a odlehlost pro - prostor dotyku a odpoutání vrtulníku TLOF (touchdown and lift-off area), plochu konečného přiblížení a vzletu FATO (final approach and take-off area), předpolí heliportu (heliport clearway), bezpečnostní plochu SA (safety area), pojezdové dráhy pro vrtulníky, přeletové dráhy, přeletové trasy a odbavovací plochy. Dále zde najdete vizuální prostředky a světelná zařízení. Heliporty jsou úrovňové, vyvýšené a helideky. Heliporty pro letecké práce, pro LZS atd.

Vyhláška MDS 108 ze dne 23.4.1997, § 14. Charakteristika ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze ke vzletům a přistání využít jakékoliv plochy. (k § 35 ods. 3 zákona 49/1997 Sb.) Pro přistání mimo schválené veřejné heliporty potřebujete písemné povolení majitele pozemku.

Firmy provozující vrtulníky k leteckým pracím mají ve svých Provozních příručkách a Směrnicích pro letecké práce vymezeny dočasné pracovní heliporty a stanoveny minimální rozměry a maximální sklony heliportů pro vrtulníky daného provozovatele.

V letové příručce vrtulníku jsou stanoveny minimální rozměry a maximální sklony pro daný typ.

Vrtulník a škodlivý hluk. Plovoucí nosiče vrtulníků.


Heliporty letecké záchranné služby - základní a pracovní, úrovňové a vyvýšené

Kryštof 01 - letiště Praha-Ruzyně

helo899.jpg (25195 bytes)

Kryštof 04 - Brno-Tuřany

helo4101.jpg (86274 bytes), helo4102.jpg (61131 bytes).

Kryštof 05 - Ostrava-Zábřeh - NOC

lzs/helo895.jpg (40469 bytes)

Kryštof 06 - Hradec Králové - NOC

lzs/helo1829.jpg (87301 bytes)

Kryštof 07 - letiště Dobřany, Plzeň/Líně

helo2488.jpg (95914 bytes)

Kryštof 09 - Olomouc - NOC

lzs/helo954.jpg (112995 bytes)

 

Kryštof 12 - Jihlava - NOC

lzs/helo962.jpg (69482 bytes)

Kryštof 13 - letiště České Budějovice (od 31.12.2016 zavřeno)

 helo9232.jpg (3187440 bytes)

Kryštof 15 - Ústí nad Labem Bukov - NOC

lzs/helo897.jpg (45471 bytes)

Kryštof 18 - letiště Liberec

helo898.jpg (44910 bytes)

 

Historie výstavby heliportů.

Vrtulník HC-2 V-10 s pilotem Pondělíčkem na střeše obchodního domu Bílá labuť v září 1957 helo645.JPG (94537 bytes), helo648.JPG (51596 bytes), helo549.JPG (126341 bytes).

Linhart Jaroslav Ing. - Stavba přístavišť vrtulníků helo3366.jpg (374031 bytes), helo3367.jpg (374679 bytes) (KV 7/62)

KV 4/64

L+K 15/67

Dytrych Antonín - Heliporty - Základní a pracovní letiště pro vrtulníky (L+K 16/82)  

Dobíšek Jiří Ing. - Vrtulníková letiště (LO 2/88)

Nový vyvýšený pracovní heliport HEMS v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích.

Heliport v Kolíně firmy ESPE AIR, s. r. o.

Od 7.3.1996 platí předpis L 14 V.

Již v roce 1996 byl zřízen pracovní úrovňový heliport HEMS v areálu nemocnice v Boskovicích.

Nový vyvýšený pracovní heliport HEMS v nemocnici Ústí nad Labem helo2336.jpg (23626 bytes), helo2337.jpg (20637 bytes) postavený firmou Acier v roce 1997.

V publikaci LZS ČR 1987-1997, kterou vydala Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR najdete heliporty pro LZS.

Přemístění Letecké záchranné služby (LZS) z nevyhovujících prostor Fakultní nemocnice v Ostravě-Zábřehu do areálu Hasičského záchranného sboru města Ostravy na Výškovické ulici se na samém začátku opíral o zájem města Ostravy soustředit záchranné služby do jednoho místa, aby se ještě zvýšila operativnost a samotná úroveň činnosti jejich složek. "Projekt na vybudování nového heliportu vznikl po dohodě mezi vedením města Ostravy a Agenturou pro regionální rozvoj, a. s. Stavba základního heliportu HEMS byla zahájena v říjnu loňského roku a do provozu bude slavnostně uvedena 24.5.1999. Projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost zajistily společnosti Ateliér Idea a Enag ve spolupráci se specializovanou pražskou firmou na projektování letišť AGA - Letiště. Dodavatelem této technicky velmi náročné investice byla akciová společnost Unips Ostrava," uvedl Ing. Jiří Rybář z investičního odboru magistrátu a dodal, že společným úsilím všech partnerů se podařilo ve městě vybudovat špičkové zařízení, které bude sloužit nejen potřebám Ostravanů, ale i lidem z celé severní Moravy a Slezska. Celkové finanční náklady výstavby heliportu přesáhly 16 milionů korun. Z toho zhruba 11,5 mil. Kč (299 890 EURO) financovala v rámci programu PHARE Agentura pro regionální rozvoj.

Od června 1999 nový pracovní úrovňový heliport HEMS v Mělníku.

5.10.1999 v Letňanech praktická ukázka mobilního i stacionárního osvětlovacího systému pro heliporty britského výrobce Metalite Aviation Lightning. Akci zorganizovala pražská firma Metex CZ, s.r.o. Systém MELHS vymezuje obvod heliportu pomocí elektroluminiscenčních panelů. Systém COREL se skládá z přenosných všesměrových světel. Na takto osvětlený heliport přistávali piloti LS Policie (i s NVG) tak i vojáci ze Kbel. (L+K 23/99)

Od července 2000 nový pracovní úrovňový heliport HEMS v Trutnově-Horním Starém Městě.

3.11.2000 se otevřel nový základní heliport HEMS v Hradci Králové za Kč 32 200 000. Na stanovišti Letecké záchranné služby v Hradci Králové bylo otevřeno nové zázemí střediska včetně ubytovacích prostor, hangáru, palivového hospodářství a heliportu, který je schválen Úřadem pro civilní letectví i pro noční provoz.

Únor 2001 Pro přepravu pacientů začala břeclavská nemocnice využívat nové stanoviště pro přistávání a odlety vrtulníků. Stavba pracovního úrovňového heliportu HEMS začala v říjnu a stála téměř čtyři miliony korun, řekl ekonomický ředitel nemocnice Milan Pospíšil. V břeclavské nemocnici přistane vrtulník asi desetkrát do měsíce. Dlouhá léta museli záchranáři přistávat na trávníku před nemocnicí.

Od prosince 2001 nový pracovní úrovňový heliport HEMS v Hořovicích.

Od října 2001 nový pracovní vyvýšený heliport HEMS v Kyjově.

Od července 2002 nový pracovní úrovňový heliport HEMS v Pelhřimově.

Od října 2002 nový pracovní vyvýšený heliport HEMS v Náchodě.

Od 29.11.2002 byl otevřen v areálu blanenské nemocnice nový pracovní úrovňový heliport HEMS. Na vybudování tohoto neveřejného vrtulníkového letiště získala Zdravotnická záchranná služba okresu Blansko systémovou dotaci ve výši 3 miliony 185 tisíc korun. Nutnost zřízení přistávací plochy pro vrtulníky záchranné služby vyvstávala v Blansku opakovaně už řadu let. „Ve městě ani v okolí není plocha, která by svými parametry odpovídala příslušným požadavkům. Vrtulníky tak přistávaly i na školním hřišti, což přinášelo velké komplikace. Největší potí že se objevovaly při potřebě rychlé přepravy v době od soumraku do svítání, kdy piloti vrtulníků přistávali za velmi improvizovaných podmínek na vlastní riziko,“ uvedla ředitelka ZZS Ilona Rybářová. Tento problém by měl nový heliport vyřešit, protože je vybaven různými druhy světelných zařízení tak, aby mohl sloužit i v nočních hodinách. Nový heliport nebude sloužit pouze potřebám zdravotnické záchranky, ale bude součástí integrovaného záchranného systému. V případě nutnosti zde budou přistávat i vrtulníky hasičů a policie.

Od prosince 2004 nový pracovní úrovňový heliport HEMS ve FN Na Bulovce.

Od 23.1.2005 platí předpis L 14 H, který nahradil L 14 V platný od 7.3.1996.

24.1.2005 (ČTK) - Fakultní nemocnice v Olomouci využívá nový pracovní vyvýšený heliport HEMS na střeše budovy chirurgie. Podle lékařů se doba přijetí pacienta specialistou od přistání snížila až o 15 minut. Dříve museli záchranáři využívat k přistání provizorní plochy v areálu nemocnice nebo na Hněvotínské ulici. "Heliport už byl zkolaudován a byl zahájen jeho provoz. Je potřeba dodělat jen některé drobné úpravy. Heliport je přínosem zejména pro pacienty, kteří se ke špičkovým odborníkům dostanou během několika minut," řekl dnes ČTK ředitel fakultní nemocnice Jaroslav Vomáčka. Výstavba heliportu byla součástí výstavby chirurgického monobloku. Olomoucká fakultní nemocnice ji vloni dokončila po deseti letech. Stavba a následná modernizace dalších provozů nemocnice si vyžádala 3,318 miliardy korun, což je téměř jedenkrát více, než předpokládal původní rozpočet. Nové místo pro přistávání vrtulníku přivítal i ředitel krajské záchranné služby Ivo Mareš.

Od května 2005 nový pracovní vyvýšený heliport HEMS ve FN Brno Bohunice, PMDV. Stavba heliportu, která začala loni na podzim, stála nemocnici 20 milionů korun. Slavnostní otevření přistávací plochy i oddělení plánuje nemocnice na 26. září u příležitosti oslav 70. výročí založení Pracoviště medicíny dospělého věku v Bohunicích. Dodavatelem této stavby byla společnost Průmyslové stavby. Už od počátku však byly s heliportem vážné problémy a nemocnice žádala nápravu ještě v záruční době. Vleklý spor ještě neskončil, z provozních důvodů jej nakonec musela nemocnice opravit na vlastní náklady. Peníze však v rámci soudního řízení požaduje po společnosti Průmyslové stavby, která skončila v konkurzu.

Nový pracovní vyvýšený heliport HEMS v Centru biologické ochrany Těchonín helo2641.JPG (681207 bytes) v roce 2005.

Pracovní úrovňový heliport HEMS ve FNsP v Ostravě-Porubě helo2640.JPG (2257867 bytes) v roce 2005. S přehledem nejvytíženější heliport na severní Moravě je bez osvětlení!

Liberecký kraj uvolní 500 000 korun na výstavbu pracovního úrovňového heliportu HEMS ve Frýdlantu. U místní nemocnice heliport zatím chybí a vrtulník přistává buď na zhruba pět kilometrů vzdáleném letišti, nebo přímo na silnici, řekl ředitel frýdlantské nemocnice Břetislav Václavík. "Přistávání na silnici je nebezpečné, transport ze soukromého letiště komplikovaný," uvedl Václavík. Nový heliport bude těsně vedle nemocnice na pozemku, který záchranné službě bezplatně poskytne frýdlantská radnice.
Krajští radní rozhodli rovněž o poskytnutí 200 000 korun na novou přistávací plochu v nemocnici v České Lípě. "Současný zatravněný pracovní úrovňový heliport HEMS má k ideální přistávací ploše daleko a leží daleko od našich pavilonů. Před přistáním tam navíc musí běžet strážný a dohlížet na to, aby pilotovi nikdo nepřekážel. Někteří návštěvníci místo kolem heliportu využívají na parkování," upozornil mluvčí českolipské nemocnice Petr Pokorný. (lub) Liberecký kraj 28.9.2005.

Nový pracovní úrovňový heliport HEMS v FN Plzeň Lochotín na jaře 2006 helo2927.jpg (645708 bytes). Foto Zdeněk Vrba.

Povodně 2006. Heliport v Havířově 30.3. helo2918.JPG (2036369 bytes), helo2917.JPG (2145101 bytes).

LS Policie řeší umístění a výstavbu heliportů v jížních Čechách, na jižní Moravě, na severní Moravě a na Karlovarsku.

V červenci 2006 byl v Šumperku otevřen nový pracovní úrovňový heliport HEMS. Transport vážně nemocných nebo zraněných lidí se tak zkrátí o deset až pětadvacet minut. Dříve musel vrtulník přistát na letišti pět kilometrů daleko a pacienty převážela sanitka, nyní bude moci vrtulník využít heliportu v těsném sousedství nemocnice. Heliport je k dispozici 24 hodin denně. V případě nouze ho kromě zdravotnických záchranářů budou moci využít také další složky integrovaného záchranného systému. Z heliportu bude možné transportovat pacienty do nemocnice v Olomouci a v Ostravě. Do Ostravy zpravidla směřují popáleniny, do Olomouce směřují pacienti s infarktem myokardu nebo těžce zranění při dopravních nehodách. Stavba přišla na 4,6 miliónu korun. Milión věnoval kraj, zbytek si doplatila záchranná služba Olomouckého kraje. Vrtulník záchranářů přistává v Šumperku v průměru jednou až dvakrát týdně.

Nový moderní heliport v Kramolíně helo3411.JPG (638449 bytes).

3.10.2006 byl otevřen nový pracovní úrovňový heliport HEMS v areálu nemocnice ve Valašském Meziříčí.

helo3599.JPG (1112539 bytes)Dva policejní vrtulníky parkují od 21.11.2006 ve zbrusu novém hangáru na brněnském letišti v Tuřanech za 74 milionů korun. Vznikla zde moderní letecká základna, která zajistí obyvatelům regionu rychlejší pomoc v nouzi. Oba vrtulníky, z nichž jeden bude sloužit pro potřeby zdravotníků (základní heliport HEMS) a druhý policistům a hasičům, pomohou při řízení dopravy, živelních katastrofách, pátrání po pohřešovaných či zločincích, dopravních nehodách a při mimořádných kulturních a sportovních akcích. Doposud měla police v Brně umístěný pouze jeden vrtulník na starém letišti ve Slatině, kde byl malý hangár, do kterého zatékalo. Stroj sloužil převážně zdravotníkům, záchranáři museli například při pátrání po pohřešovaných osobách žádat o zapůjčení dalšího vrtulníku z Prahy. Jen loni nalétaly policejní stroje při zásazích na jižní Moravě přes pět set hodin. Umístění brněnské základny je podle odborníků také strategické - při nepříznivém počasí totiž piloti mohou využít pomoci řídící věže tuřanského letiště. Prozatím však budou vrtulníky vylétat z nového hangáru jen v denních hodinách, na nepřetržitý provoz se chystá základna přejít nejdříve za dva roky. Podobná regionální centra chce policie zřídit do tří let také v Ostravě, Karlových Varech a Českých Budějovicích.

Pracuje se na pracovním vyvýšeném heliportu HEMS v Motole.

helo4464.jpg (393801 bytes)28.1.2008 proběhlo předání nové budovy Oddělení urgentní medicíny s vyvýšeným pracovním heliportem HEMS v areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Výstavba objektu stála 253 milionů korun. Fakultní nemocnice nemusí dělat žádná opatření ke snížení hluku, který způsobují starty a přistávání záchranářského vrtulníku na střeše nedávno zprovozněného pavilonu urgentní medicíny – emergency. Takový je výsledek únorových zátěžových zkoušek, při nichž tady vrtulník opakovaně přistával a vzlétal. Hladinu hluku odborníci zjišťovali na osmi místech. Zaměřili se přitom na místa v blízkosti přistávací plochy uvnitř i vně budov. „Měření ukázala, že hluková zátěž nikde nepřevyšuje stanovené hygienické limity. V jednom bodě na chirurgickém pavilonu je však hraniční,“ seznámil Deník závěrem měření provozně technický náměstek ředitele fakultní nemocnice Josef Židů.

Zbrusu nového automaticky řízeného heliportu záchranné služby by se měli záchranáři dočkat již v říjnu 2008 v Jeseníku. Krajský úřad navíc schválil šestimilionovou dotaci na jeho stavbu a výkup potřebných soukromých pozemků. Další peníze pak zdravotníkům poslouží také k novému vybavení informační sítě, která kapacitně již nestačila. „Jesenická přistávací plocha záchranářům opravdu chybí, je nejvzdálenějším místem v kraji a zároveň jediným okresním městem, kde ještě heliport není,“ uvedl ředitel krajské záchranné služby Ivo Mareš. Stavbu heliportu brzdila dohoda o prodeji soukromých pozemků. Krajská dotace může pomoci částku potřebnou ke koupi pozemku a zřízení přistávací plochy zajistit. „Již v polovině června jsme proto schválili podporu této stavby zhruba šesti miliony korun,“ vysvětlil vedoucí krajského odboru zdravotnictví Václav Rýznar. Technické řešení jesenické přistávací plochy bude stejné jako u heliportu v Šumperku. To znamená, že rozsvěcování plochy a kontrolu letiště provádí zdravotníci na dálku z olomoucké centrály. „Na ploše jsou umístěné kamery, které kontrolují provoz na letišti. Kromě radarové detekce máme tak k dispozici třeba vizuální kontrolu počasí. Zároveň kamery slouží i jako ochranný prvek, protože na zařízení heliportu jsou používány špičkové technologie,“ popsal systém navádění Mareš. Olomoucký deník 25.6.2008

Rekonstrukce pracovního úrovňového heliportu HEMS ve FNsP v Ostravě-Porubě v létě 2008 na noční provoz.

Letecká záchranná služba přišla s varovnou zprávou. Na střechách nemocnic prý chybí přistávací plochy pro vrtulníky, takzvané heliporty. Místo aby pacienta záchranáři z vrtulníku převezli rovnou na sál, musejí ho z přistávací plochy mnohdy vzdálené i kilometry, převážet sanitní vozy. Tím pacient ztrácí drahocenný čas.

27.3.2009 ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště-Tureč nacvičovala ženijní strojní četa z Bechyně sestavení mobilního heliportu a jeho následnou demontáž. Podle slov velitele čety praporčíka Antonína Drahoše jsou všechny díly mobilního heliportu vyrobeny z plastické hmoty a skládají se jako klasické "puzzle". "Výhodou je, že heliport lze postavit kdekoli v terénu, a to i na povrchu, který je pro přistání vrtulníku příliš měkký. Navíc zkompletování všech částí netrvá déle než 40 minut. Montáži jednotlivých dílů heliportu předchází důkladná úprava povrchu, který musí být zarovnaný a zpevněný štěrkem. Všechny plastové díly potom přesně doléhají na upravený povrch a hmotnost vrtulníku je tak rovnoměrně rozložená na přistávací plochu", vysvětlil Drahoš. Army.cz

helo4144.jpg (111758 bytes), helo4146.jpg (73464 bytes), helo4145.jpg (119873 bytes).

Pražská záchranná služba si stěžuje na nevyhovující stav přistávacích míst pro vrtulníky. Heliporty jsou často od přijímací nemocniční budovy vzdáleny několik set metrů. Pacienty, kteří mají většinou vážná poranění, tak musí lékaři překládat do sanitek, a ztrácí tak deset až patnáct minut drahocenného času. ČT24 6.6.2009

V pražské Fakultní nemocnici Motol byl 26.6.2009 otevřen pracovní úrovňový heliport HEMS. Díky němu se převoz pacientů do nemocnice zrychlí o pět až sedm minut. Heliport v areálu nové onkologie nahradil přistávací plochu na Vypichu. Stál asi tři miliony korun. V březnu nebo dubnu 2011 by ho měl vystřídat heliport na střeše nového pavilonu motolské nemocnice. "Tohle je spíš provizorní přistávací plocha, protože klasický heliport musí mít osvětlení, navigační pomůcky a podobně, nicméně dá se využívat. Můžeme provozovat nonstop čtyřiadvacetihodinovou službu," řekl její ředitel Miloslav Ludvík. Plánovaný heliport na střeše bude spojen s operačním sálem přímo výtahem. Doba přepravy pacienta z vrtulníku sem se podle něj odhaduje na 45 sekund až minutu.

helo4227.jpg (27571 bytes)Heliport u osady Jizerka stojí v těsné blízkosti mimořádné upolínové louky a vzácných rašelinišť v chráněné oblasti v Jizerských horách. Postavil si ho tam miliardář Petr Kellner, který si zde před časem pořídil rekreační sídlo. K sídlu se z Prahy dopraví vrtulníkem do půl hodiny. Přistávací travnatou plochu využívají i záchranáři a horská služba. Foto: Blesk 30.7.2009 - Jitka Žigová

Olomoucký kraj hodlá v roce 2010 zřídit ve spolupráci s obcemi sedm míst v regionu, kde budou moci v noci za mimořádných situací přistávat vrtulníky zdravotnické záchranné služby. Úprava jedné plochy by měla stát od 60 000 do 200 000 korun. Pro pacienty se tak zkrátí doba transportu do zdravotnického zařízení a zvýší se bezpečnost posádky vrtulníku, řekl ředitel ZZS Olomouckého kraje Ivo Mareš. "Vytipovali jsme sedm míst a chceme jednat o spolupráci s obcemi. Ty by zajistily vhodný pozemek, kraj vybuduje osvětlení. Obsluhu zařízení by mohli mít na starosti dobrovolní hasiči," řekl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. Nové pracovní úrovňové heliporty HEMS mají vzniknout ve Šternberku, Jindřichově na Šumpersku, Kojetíně, Moravském Berouně, Koutech nad Desnou, Konici a Zlatých Horách.V současné době slouží záchranářům pro 24 hodinový provoz heliporty v Olomouci, Jeseníku a Šumperku. Vrtulníky mohou přistávat také na plochách v nemocnicích v Přerově, Hranicích a Prostějově. "Chceme mít odpovídající plochy také ve vzdálenějších místech. Dojde tím ke zkvalitnění péče," uvedl Mareš.

helo4397.jpg (143173 bytes) Výstavba pracovního vyvýšeného heliportu HEMS pražské Fakultní nemocnice v Motole ke dni 13.4.2010. Foto Martin Vavroš. Vybavení Heliportu FN Motol pro IFR/VFR noční provoz

helo4541.jpg (631075 bytes) Duben 2011.

Nový pracovní úrovňový heliport HEMS u nemocnice v Havířově z června 2011 helo4556.JPG (2799415 bytes). Foto Martin Vavroš.

V roce 2011 byl vybudován pracovní úrovňový heliport HEMS v Kojetíně na Přerovsku.

Když v září 2012 Karlovarská krajská nemocnice (KKN) slavnostně otevírala nový Pavilon akutní medicíny (PAM), nikdo ještě netušil, že chybička se do projektu přece jenom vloudila. A ne malá. Na heliportu na střeše budovy, za niž Karlovarský kraj zaplatil přes šest set milionů korun, nepřistanou vrtulníky Letecké záchranné služby z Líní u Plzně, kterou provozuje armáda. Střecha heliportu, jejíž nosnost je 3,5 tuny, těžké stroje o váze 4,5 tuny prostě neunese. Přitom Karlovarský kraj má smlouvu o leteckém převozu pacientů právě se záchrankou v Líních. Kraj to ale za problém nepovažuje. „K rozhodnutí o parametrech heliportu na PAM a jeho využití došlo ve fázi územního řízení k umístění stavby. Už tehdy bylo stanoveno, že bude heliport dimenzován pro běžné, nikoliv zastaralé těžší typy vrtulníků. Standardní vrtulník používaný pro leteckou záchrannou službu v republice a v zahraničí je Eurocopter," uvedla mluvčí Jana Pavlíková. Podle Luďka Nečesaného, předsedy představenstva KKN, má stávající heliport přistávací a bezpečnostní plochu o průměru 26 metrů. Jeho celková plocha je tedy cca 30×30 metrů. „V případě, že by byl heliport navrhován pro těžší typy vrtulníků, znamenalo by to velmi výrazné zvýšení hmoty objektu a zásadní dopad i do statiky pavilonu," vysvětlila mluvčí. Podle kraje byly v době přípravy projektu tyto náklady jen na statiku vyčísleny na částku přibližně o 6 milionů vyšší, než s jakou se počítalo. Celkově by se prý tedy navýšily o desítky milionů korun. „Zásadní problém je i v nadměrné hlučnosti velkého vrtulníku. Jeho přistáváním v obytné zóně by byly výrazně překročeny limity pro hluk a dynamický ráz přenášený do okolních budov. Na heliportu byla provedena provozní zkouška s měřením hluku při přistávání vrtulníku, pro který je určený, a naměřené hodnoty příslušné normy splňují. Rozhodně v nich není další vůle pro navýšení. Provoz heliportu je proto také v současné době povolen jen ve dne vzhledem k poloze v obytné zóně a možnému rušení nočního klidu," uvedla mluvčí. 

Jihočeský kraj začne v roce 2012 stavět na českobudějovickém letišti v Plané nový heliport pro leteckou záchrannou službu. Projekt, jehož odhadované náklady činí zhruba 60 milionů korun, by měl být dokončen během roku 2013, řekl vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Jihočeského kraje Jan Švarc. "Na letišti chceme vybudovat komplexní zázemí pro záchrannou službu, jehož součástí bude i nové stanoviště pro pozemní posádku," uvedl. Ředitel jihočeské záchranné služby Marek Slabý dodal, že posádka, kterou přesune na letiště, bude především pokrývat události na frekventované komunikaci I/3. Ta spojuje České Budějovice a Český Krumlov. Posádka letecké záchranné služby zatím sídlí v pronájmu na menším letišti v Hosíně u Českých Budějovic. "Prostory tam jsou už ovšem zastaralé, proto samozřejmě uvítáme, když se budeme moct přestěhovat do modernějšího zázemí," řekl Slabý. 

helo4715.jpg (327534 bytes), helo6182.jpg (343473 bytes) Kryštof 01 v dubnu 2012 na nově rekonstruovaném pracovním vyvýšeném heliportu ÚVN. Heliport je nyní vybaven i krátkou světelnou naváděcí řadou a sestupovým systémem PAPI.

V Olomouckém kraji od října 2012 přibudou dvě plochy, kde budou moci přistávat vrtulníky zdravotnické záchranné služby, a to i v noci. Nové heliporty vzniknou v Protivanově na Prostějovsku a Zlatých Horách na Jesenicku. Celkové náklady dosáhnou zhruba milionu korun, polovinou přispěje Olomoucký kraj a zhruba stejnou částku přidají samosprávy. Další záložní heliporty by měly vzniknout například v Koutech nad Desnou, Jindřichově či Moravském Berouně.

Pohyblivý heliport na Škoda Yeti v pořadu Top Gear 2011.

V květnu 2013 nemocnice ve Znojmě dokončila nový pracovní úrovňový heliport HEMS. 

Nový heliport bude stát od roku 2013 u obce Dobšice u nájezdu na dálnici D11 (Exit 50) ve vzdálenosti asi 200 metrů od dálnice. Heliport staví majitel firmy NISA AIR spol. s r.o. bydlící v Žehuni.

24.9.2013 v Jindřichově dokončili nový pracovní úrovňový heliport HEMS. Vznikl prakticky v centru obce, které na stavbu za téměř 600 tisíc přispěl Olomoucký kraj. Je to zpevněná plocha malého rozměru 12 krát 12, ale musí být usazena do plochy 52 x 26 metrů. V rohu plochy jsou zemní světla pro noční přistávání, pak je tady sloup, na kterém je vzduchový rukávec pro směr větru, pak je tam blikací světlo a dva reflektory, které nesvětlují plochu, a tím pádem je bílý kříž v noci dobře vidět,“ popisuje starosta. Podrobnosti.

Smlouvu o darování pozemku v areálu Jihočeského letiště v Plané u Českých Budějovic, kde má vzniknout nový heliport letecké záchranné služby, podepsali v úterý 26.11.2013 hejtman Jiří Zimola a ředitel odboru správy majetku Ministerstva vnitra České republiky Miroslav Konopecký. Plocha, která dosud patřila uvedenému ministerstvu, se tak stane majetkem kraje. Nový heliport by měl na letišti vyrůst do konce příštího roku. Počítá se přitom s investicí 33,4 milionu korun, kterou pokryje kraj ze svého rozpočtu. Základna pro vrtulník letecké záchranky tu bude v provozu 24 hodin. V současnosti se heliport letecké záchranné služby nachází na letišti Hosín na Českobudějovicku. Kraj ho ale považuje za nevyhovující. „Problematický je stav objektu i to, že je tam letecká záchranka v nájmu. To je do budoucna neudržitelná situace a my jsme si vědomi toho, že je naší povinností tuto službu pro obyvatele kraje zajistit,“ vysvětlil důvody stavby nové základny Zimola. Podle hejtmana je umístění heliportu na letišti v Plané navíc logičtější než v Hosíně, protože je to podstatně blíž k českobudějovické nemocnici. Součástí nového heliportu bude i další výjezdní místo pro tři sanity zdravotnické záchranné služby, což napomůže zkrátit jejich dojezdové časy na území Českokrumlovska. Zázemí tu najdou i sloužící lékaři, záchranáři, piloti a řidiči. Provozovatelem vrtulníku letecké záchranné služby je na základě smlouvy s ministerstvem zdravotnictví společnost ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o.. Využívá stroj typu Bell 427. Odborný personál, zdravotnické vybavení a přístrojovou techniku zabezpečuje Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. Ve středu dopoledne proběhlo poslední zaměření heliportu Krajské nemocnice Liberec před spuštěním zkušebního provozu. Stalo se tak prostřednictvím letounu L-410 pozn. zn. OK-WYI, který nad samostatně stojící trojnožkou před budovou chirurgie opakovaně přelétll. Letové ověření bylo jedním ze základních procesů, které musela stavba splnit pro vydání oprávnění o způsobilosti heliportu. „Účelem záletu je prověření správnosti instalace a přesnosti nastavení světelné sestupové soustavy pro vizuální přiblížení APAPI ze směru přiblížení 16 a 33,“ popsal ředitel divize společnosti Techniserv Ing. Michal Šulc, který zodpovídá za autorský dozor stavby. Jak dodal, světelná sestupová soustava APAPI je na heliportu zřízena za účelem správného navádění vrtulníku do finální polohy při konečném přiblížení. „Vrtulník je za pomocí APAPI naváděn na heliport pod sestupovým úhlem 9°,“ doplnil Ing. Milan Šulc. Ověření provedli pracovníci oddělení letového ověřování Řízení letového provozu České republiky, které je pro tyto účely používá dva speciálně vybavené letouny.

Liberecký pracovní vyvýšený heliport je ojedinělou samostatně stojící 20 metrů vysokou stavbou, na kterou mohou dosednout i těžší záchranářské vrtulníky o celkové hmotnosti maximálně 6 400 kilogramů. „Heliport je koncipován tak, že vrtulník dosedne na automaticky vyhřívanou železobetonovou kruhovou desku o průměru 30 metrů, která je ocelovou lávkou spojena s pátým patrem pavilonu chirurgických oborů. Heliport je osazen 30 světelnými návěstidly plochy TLOF/FATO, 10 světelnými návěstidly přibližovacího systému APAPI a 4 světelnými návěstidly sestupového systému APAPI,“ popsal vedoucí oddělení investic Krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek s tím, že provoz heliportu je koncipován jako celoroční pro denní i noční provoz. Stavba atypického heliportu začala v areálu liberecké nemocnice v červnu 2013 a předkolaudační řízení je naplánováno na 21.5.2014. „Předpokládáme, že první vrtulník s pacientem zde přistane začátkem prázdnin, až získá heliport veškerá potřebná povolení včetně povolení od Úřadu pro civilní letectví, o které se žádá po kolaudaci,“ doplnil Tomáš Martenek. Stavba na třech nohách nabídne veřejnosti i volně přístupnou plošinu, která je ve výšce pěti metrů od země. „Druhá plošina ve výšce 17,5 metru je určena pouze pro technické účely, nachází se na ní rozvody veškerých instalací a bude veřejnosti nepřístupná,“ doplnil vedoucí oddělení investic. Ocelový skelet heliportu váží 230 tun a spojovací lávka dalších 31,5 tuny. Heliport za 40 miliónů korun je pro libereckou nemocnici naprosto zásadní stavbou, která zrychlí a usnadní transport těžce zraněných pacientů, kteří jsou přiváženi ze široké spádové oblasti i mimo Liberecký kraj do specializovaného traumacentra, kardiocentra anebo neurocentra. 

Provoz od 25.6.2014. Virtuální prohlídka heliportu.

Výstavba neveřejných vnitrostátních heliportů s provozem VFR den/VFR noc v Rozvadově (Bell 407GX OK-SGR) a Mařaticích (Bell 429 OM-TIP).

Od června 2015 na letišti v Plané u Českých Budějovic základní úrovňový heliport LZS pro Kryštofa 13.

V červnu 2015 v nemocnici Hodonín vznikl nový  pracovní úrovňový heliport HEMS za 700 000 Kč. Dosud zařízení žádný heliport nemělo a pro pacienty transportované letecky musely posádky jezdit na parkoviště ke hřbitovu. Heliport je v zahradě 30 m od zdravotnického monobloku.

V září 2015 byl otevřen za 60 milionů nový pracovní vyvýšený heliport Fakultní nemocnice Brno. Nahradil stávající plochu u pavilonu T, která je nevyhovující. U přistávací plochy pro vrtulník je tunel, kterým se pacient dostane na urgentní příjem. Každoročně nemocnice eviduje více než 500 přistání vrtulníku. Nemocnice má heliporty dva, z nichž jeden je záložní. První se nachází na střeše pavilonu I2, druhý je u pavilonu T. "Právě u pavilonu T nahradila stávající heliport zcela nová stavba. Pod přistávací plochou bude ještě parkovací dům. Nemocnice je největším příjemcem pacientů s vážnými stavy, pro které je nutný transport vrtulníkem. V roce 2013 jihomoravská zdravotnická záchranná služba zaznamenala kolem 600 zásahů vrtulníku. Ve stejném roce přijala nemocnice 562 pacientů z vrtulníku. O rok dříve to v nemocnici bylo 609 případů při zhruba 630 vzletech vrtulníku záchranářů.

V prosinci 2015 byl otevřen nový pracovní vyvýšený heliport Fakultní nemocnice Plzeň. Stavba nového heliportu započala v dubnu 2015 a první zkušební přistání se uskutečnilo v prosinci 2015. Celkové náklady na výstavbu nového heliportu jsou ve výši 45 milionů korun, z toho 29,75 milionu korun pokryly evropské dotaze a 15,25 milionu korun financovala nemocnice z vlastních zdrojů. Video.

Od 21.3.2017 mohou na pracovním vyvýšeném heliportu v Nemocnici v Karlových Varech přistávat vrtulníky Letecké záchranné služby Armády ČR s vrtulníky W-3A Sokol.  Projekt Pavilonu akutní medicíny totiž vůbec nepočítal s přistáváním těžších strojů, což byla jednoznačně chyba. Pokud pro pacienta letěl vojenský vrtulník, musel přistát na letišti nebo u řeky Ohře. Změna užívání stavby si vyžádala nové statické posouzení a zpracování projektové dokumentace. Náklady na její přípravu hradil Karlovarský kraj a dosáhly částky 90 tisíc korun bez DPH. Samotná úprava heliportu pak vyšla na 25 tisíc bez DPH a zaplatila jí nemocnice. Heliport byl zkolaudován dle požadavků Úřadu pro civilní letectví začátkem března 2017. Aktuálně létá vrtulník přímo z karlovarské nemocnice zhruba šestkrát ročně a další až dvacítka pacientů je převážena k transportu na jiná místa přistání. Nově se počítá s tím, že z nemocnice bude létat v průměru jeden transport týdně do specializovaných center v Plzni nebo Praze a zhruba stejný počet pacientů by měl být naopak transportován do nemocnice.

2018 - Liberec má moderní heliport, vrtulníky přesto nemohou létat za tmy. idnes.cz


Firmy podílející se na výstavbě heliportů.

AGA - Letiště

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s.r.o.