Kontrola nadzemního vedení

04.11.2019

V roce 1958 zkoušky vrtulníku HC-2 0002 pro kontrolu dálkového vedení zaměstnancem Pražských rozvodných závodů . Video.

Od března 1964 prováděl pilot Jan Němec a filmař Vítek s ruční kamerou od firmy Závod Čs. aerolinií - Agrolet revize vedení nadřazené soustavy nadzemního vedení VVN s vrtulníkem Mi-1 OK-OVG. Podrobnosti.

helo3424.JPG (282618 bytes), helo3425.JPG (294010 bytes) KV 13/64

Úlet Jana Němce s Mi-1 v roce 1965.

Nehoda Mi-1 OK-UVS furmy SLOV-AIR, podnik pre leteckú činnosť dne 1.8.1972.

Od roku 1978 kontrola nadzemního vedení VVN pomocí Mi-2 na Slovensku.

Kontrola nadzemního vedení VVN pomocí Mi-2 s termovizí v roce 1985. Pilot instruktor Havelka.

V letech 1986 až 1988 nalétaly ročně vrtulníky Mi-8 s termovizí při kontrole vedení vysokého napětí kolem 300 hodin pro Slovenské energetické podniky a České energetické závody. 

V roce 1989-91 kontrolu prováděl vrtulník Mi-2 OK-FIU Slov-airu s termovizí.

V roce 1992 vrtulník Mi-2 a Bell 206B firmy BEL-AIR, s.r.o. Nehoda Bell 206B3 OK-XIR dne 4.11.1992.

Zkušební kontrola nadzemního vedení pro ČEZ v srpnu 1993 u Plzně firmou SAM Stanislav Ambrož. Povolení trvalo dva týdny a nalétalo se asi 8 hodin.

Kontrolu nadzemní sítě vedení 110 kV, 220 kV a 400 kV prováděla v období 1994-2003 společnost HELICOPTER, s.r.o. (operátoři Vítězslav Ambrož a Tomáš Cibulka, piloti Ján Sokol, Miloš Markes, Peter Kontura)

helo1494.jpg (15952 bytes) Zaměření vedení pomocí laserových kamer do digitalizovaných map pomocí vrtulníku AS 355 F2 firmy DELTA SYSTEM - AIR, a. s. v roce 2002. 

24.4.2003 příprava na kontrolu nadzemního vedení. Pilot Jaromír Krestýn a Petr Kontura, operátoři Vítězslav Ambrož a Cibulka. Firma HELIWORK CZ, s. r. o.

2004-2006 spol. GRUBER spol. s r.o. (operátoři Vítězslav Ambrož a Tomáš Cibulka). Leteckou techniku si najímali od spol. HELIWORK CZ, s. r. o. (pilot Jaromír Krestýn)

V roce 2006  se spol. GRUBER spol. s r.o. úspěšně zúčastnili VŘ na zhotovitele "Komplexních leteckých kontrol vedeních 110, 220 a 400 kV ve správě a majetku spol. ČEPS, a.s". Opět využívá služeb společnosti HELIWORK CZ, s.r.o. při provozování letecké techniky.

2012 helo4614.jpg (796954 bytes) BO 105  s termovizí.

Koncem srpna 2014 spol. GRUBER spol. s r.o. zvítězila ve VŘ na zhotovitele "Komplexních leteckých kontrol vedeních 110, 220 a 400 kV ve správě a majetku spol. ČEPS, a.s". Opět využívá služeb společnosti HELIWORK CZ, s.r.o. při provozování letecké techniky.

 

Odkazy : L+K 12/67, 5/83

Velek Martin - Veverky, Lamy a Pumy nad dráty (L+K 21/88), Modifikace EC 120 Colibri S5-HCE.

Výstroj vrtulníků

Fotografický přístroj, videokamera - pro pořízení snímků či videozáznamu. Snímky se dělají v různých spektrech elektromagnetického záření. Použití pro fotogrammetrii či dálkový průzkum Země, kontrolu nadzemního elektrického vedení atd. Kamera či videokamera může být částí systému, kdy je gyroskopicky stabilizovaná, ovládaná dálkově operátorem.

Termovize - pro průzkum povrchu, kdy se zjišťují tepelné kontrasty. Registrace elektromagnetického záření v pásmu tepelných infračervených vln. Lze odhalit i možné zárodky požárů hlavně u zemědělských objektů, jako jsou sila na obilí, seníky, stohy a podobně.

Rádiová výstroj - pro navádění, komunikaci s dispečinkem, dálkový přenos dat

Záznamové zařízení - pro archivaci dat. Videozáznam s vloženými doplňkovými údaji (poloha) se předává zákazníkovi k vyhodnocení.