Černá kronika

Průšvihy, které se nepodařilo ututlat.

08.04.2018

Nehody 1945
1946 1947 1948

Nehody 1949

Nehody 1950

Nehody 1951

Nehody 1952

1953

1954
1955

Nehody 1956

Nehody 1957

Nehody 1958

Nehody 1959

Nehody 1960

Nehody 1961

Nehody 1962

Nehody 1963

Nehody 1964

Nehody 1965

Nehody 1966

Nehody 1967

Nehody 1968

Nehody 1969

Nehody 1970

Nehody 1971

Nehody 1972

Nehody 1973

Nehody 1974

Nehody 1975

Nehody 1976

Nehody 1977

Nehody 1978

Nehody 1979

Nehody 1980

Nehody 1981

Nehody 1982

Nehody 1983

Nehody 1984

Nehody 1985

Nehody 1986

Nehody 1987

Nehody 1988

Nehody 1989

Nehody 1990

Nehody 1991

Nehody 1992

Nehody 1993

Nehody 1994

Nehody 1995

Nehody 1996

Nehody 1997

Nehody 1998

Nehody 1999

Nehody 2000 Nehody 2001 Nehody 2002
Nehody 2003 Nehody 2004 Nehody 2005
Nehody 2006 Nehody 2007 Nehody 2008
Nehody 2009 Nehody 2010 Nehody 2011
Nehody 2012 Nehody 2013 Nehody 2014
Nehody 2015 Nehody 2016 Nehody 2017
Nehody 2018

Nehody Mi-24/35 solin001.jpg (1784351 bytes).

Nebezpečné meteorologické jevy.

Nehoda vrtulníku Mi-4 u kóty Pecný v Jeseníkách? Najdete to zde. Nevíte něco o tom? Info poskytl Vladek Vácha.

Letecké nehody v cizině.


Havárie byla již při poškození, neopravitelném prostředky vlastní základny.

Od roku 1953 se havárie dělily na:

Od roku 1955 se pojem havárie rozděloval na několik stupňů:

16.7.1958 ustavena Stálá komise pro vyšetřování a předcházení leteckým nehodám.

Od roku 1960 nový služební předpis Let-3-57, který upravoval postup řešení leteckých mimořádných událostí:

V roce 1962 předpis s menšími doplňky přeznačen na Let-1-5.

Civilní organizace vyšetřující letecké nehody

Od 1946 Ministerstvo dopravy 
Od 1948 Státní letecká správa
Od 1952 Hlavní správa civilního letectví
Od 1956 Ústřední správa civilního letectví
Od 1958 Státní letecká správa
Od 1965 Státní letecká inspekce
Od 1997 Úřad pro civilní letectví
Od 2003  Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod
od 2006 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod http://www.uzpln.cz

Dnes v civilu:

Letecká nehoda - zákon č.49/1997 Sb. § 55.

L 13 Předpis o odborném šetření příčin leteckých nehod.

L 13 Letecký předpis o odborném šetření příčin leteckých nehod a incidentů.

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy - zákon č.49/1997 Sb. Část osmá  

Crash testy vrtulníků, test2test3, ..

Simulátor nehody vrtulníku pro výcvik přežití cestujících 

Průšvihy, které se podařilo téměř ututlat.

Armáda sestřelila jugoslávskou DC-9 dne 26.1.1972 nad státní hranicí u obce Srbská Kamenice blízko Děčína. V Praze zasedal ve dnech 25. a 26.1.1972 Politický poradní výbor států Varšavské smlouvy. Generální tajemník KSSS Brežněv v Praze. V Československu tvrdá normalizace. Čistky v armádě. Atmosféra předposranosti u všech velitelů všech stupňů. Medializování průšvihu. Oficiální verze.

  

Slyšíš kroky? To přichází průšvih. (Mjr. Julius Píša, Piešťany, 1984) .