Janoši Яношево

Dnes ukrajinský Яноші

24.03.2023

helo6103.jpg (231463 bytes)

Bitva o Halič helo6101.jpg (178890 bytes).

od října 1914

Bitva u Gorlice helo6102.jpg (185014 bytes).

od listopadu 1916

od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.

od 1919 do 27.12.1921.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

, , od prosince 1926 do 1939.

---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

Po tzv. viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa Janoši stalo súčasťou Maďarska.

aa.png (466402 bytes), helo5995.png (413543 bytes).

do 1942.


.


 .


Na východě se Sověti připravovali k vývozu revoluce helo9589.jpg (2914607 bytes).

22.6.1941 Hitler vyhlásil válku SSSR. Rudá armáda připravující se k útoku na oslabenou Evropu se stala sama obětí. Rudá armáda pod vedením gen. Žukova zažila nejstrašnější porážku v dějinách vojenství, protože vůbec neměli plány na obranu ale jen na útok. 

---------- Po sovětském bombardování Košic, 27.6.1941 Maďaři vyhlásili válku SSSR. ----------


od 1942. 


.


Nepřátelská obrana Karpat v úseku 4. UF na začátku září 1944. Zdroj.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

helo9387.jpg (539248 bytes), hel230.jpg (624435 bytes). Od 9.9. do 28.10.1944 Východokarpatská operace 4. ukrajinského frontu, při níž došlo k dobytí Podkarpatské Rusi a severovýchodních okresů Slovenska, poté následovala Východoslovenská operace, při které bylo dobyto území východně od Košic a Prešova.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

15.9.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.10.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

15.10.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.11.1944

----------

----------

----------

----------

Sověti u nás.

he034.jpg (547955 bytes) Rozmístění útvarů 8 шак, 8 ВА v listopadu 1944. Deník bitevního korpusu.

5.11.1944 se z Mukačeva přesunulo 25 letounů Il-2 a jeden UIL-2 od 637 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА. Deník bitevního korpusu.

----------

----------

7.11.1944 se z Mukačeva přesunul 3 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА s letouny La-5FN. Deník stíhacího korpusu.

7.11. 1944 se z Lisjatiče? (Ukrajina) přesunul 181 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА s La-5FN. Deník stíhacího korpusu.

----------

----------

----------

----------

11.11.1944 v oblasti bojovej činnosti 10 иак, 8 ВА sa v priebehu dňa uskutočnil jeden vzdušný boj, v ktorom sa zúčastnili dve La-5 a jeden Hs 126. Stáršij lejtěnant Stefan Mitrofanovič Skripničenko od 181 гиап, 15 гиад, 10иак, 8 ВА zostrelil Hs 126 (?), ktorý dopadol pri vrchu 281 (Slovenské Nové Město, okres Trebišov), čo je päť kilometrov severovýchodne od Sátoraljaújhely. Pád lietadla potvrdila posádka, zúčastňujúca sa boja. Vlastné straty neboli. Zdroj.

----------

12.11. 1944 se z Lisjatiče? (Ukrajina) přesunul 180 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА s La-5FN. Deník stíhacího korpusu.

Do 12.11.1944 se přesunuly zbývající letouny. Deník stíhacího korpusu.

Prezident Beneš ani nepípl, když Stalin zabral Podkarpatskou Rus.

----------

13.11.1944 z letišť Zarszyn a Drohobych se přemístil 100 окрап, 8 ВА s Il-2, Jak-9 a Po-2. Deník pluku. MAPA.

----------

----------

15.11.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

K 1.12.1944 100 окрап, 8 ВА s Il-2, Jak-9 a Po-2 se nachází na letištích Pochaievychi (Drohobych) (Ukrajina), Janoši (Berehove) (Podkarpatská Rus) a Vrbnica (okres Michalovce). Deník pluku. MAPA.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

8.12.1944 z letiště Buštyno se přesunul 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА s letouny Il-2. Zdroj. MAPA.

8.12.1944 pri útoku 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА na sústredenie vojsk a živej sily a techniky nepriateľa v oblasti Košice, priamym zhodením bômb a guľometno-kanónovou streľbou zničil pilot Il-2 mládšij lejtěnant Michail Vasiľjevič Titov do 10 vojakov a dôstojníkov a dva povozy s nákladom. Za vzorné splnenie bojovej úlohy mu bolo vyslovené poďakovanie od veliteľstva divízie. Zdroj.

----------

----------

----------

----------

12.12.1944 zo stíhacieho 10 иак, 8 ВА sa na bojovej činnosti podieľali len piloti 15 гиад, 10 иак, 8 ВА. Letci 10 гиад, 10 иак, 8 ВА sa venovali takzvanou "učebno-bojovou" prípravou. Časti zboru v priebehu dňa prostriedkami 15 гиад, 10 иак, 8 ВА, skupinami 2-4 La-5 pokrývali bojovú činnosť šturmovikov a bombardérov v oblasti Borda, Bidovce, Olčva (?), Dargov, Klečenov (okres Košice-Okolie). Voľným lovom v tejto oblasti likvidovali vojská a technické prostriedky nepriateľa. Dvojicami La-5 viedli prieskum nepriateľských vojsk v oblasti Prešov, Košice a v oblasti Jaslo. S letovo-technickým personálom, oslobodeným od letovo-bojovej činnosti uskutočňovali učebno-bojovú prípravu a učebno-cvičné lety. Spolu v ten deň operovalo 24 La-5. Uskutočnených bolo 60 letov, z ktorých 12 pripadlo na sprievod šturmovikov a bombardérov, 28 na voľný lov a 20 na prieskum vojsk nepriateľa. Podľa svedectiev posádok bolo zničených a poškodených 31 automobilov s vojenským nákladom, šesť povozov, jedna parná lokomotíva. Založených bolo šesť ohnísk požiarov a spôsobený jeden výbuch. Zdroj.

12.12.1944 bol uskutočnený jeden vzdušný boj, v ktorom sa zúčastnili 2 La-5 a dva Bf 109. V čase medzi 14.55-15.50 hod. moskovského času dva La-5 od 181 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА z polního letiště Janoši (Podkarpatská Rus), pod vedením gardového staršího lejtěnanta S. M. Skripničenka so svojou dvojkou gardovým mladším lejtěnantem Agafonovom, vzlietli na prieskum vojsk nepriateľa do oblasti Košice, Prešov. Pozorujúc oblasť prieskumu, vo výške 1000 metrov  v oblasti Sečovce Skripničenko zahliadol dva Bf 109 letiace z boku  pod uhlom 90 stupňov vo výške 2 000 metrov, ktoré sa približovali k stíhačom. Skripničenko so svojou dvojkou lejtěnantom Agafonovom rýchlo nabral výšku počas približujúceho letu, prerušil prieskum nepriateľských vojsk a vo výške 2 000-2 200 metrov vstúpil do vzdušného súboja s dvoma Bf 109. Po 2-3 minútach sa stíhači nepriateľa pokúšali vzdialiť nabratím výšky s kurzom na západ. Prenasledujúc nepriateľa, Agafonov vo výške 3 600 metrov zachytil druhý Bf 109, ktorý letel ako dvojka a zo vzdialenosti 100-150 metrov ho prvým útokom zostrelil. Lietadlo dopadlo v oblasti Košické Hámre, čo je 13 kilometrov severo-západne od Košíc (okres Košice-Okolie). Veliteľ dvojice Bf 109 bol prenasledovaný dvojicou stíhačov a v klesajúcom lete za zvýšenej rýchlosti sa snažil odletieť smerom na západ. Skripničenko sa vo výške 3 200 metrov na neho dotiahol a zozadu od chvosta letiac v rovnakej výške zo vzdialenosti 100-70 metrov ho prvým útokom zostrelil. Lietadlo dopadlo v oblasti vrchu 1027, čo je 15 kilometrov západne od Košíc. Zostrelené lietadlá boli potvrdené oboma posádkami. Zdroj.

----------

Z stíhacieho 10 иак, 8 ВА sa na bojovej činnosti dňa 13.12.1944 podieľali len piloti 15 гиад, 10 иак, 8 ВА. Letci 10 гиад, 10 иак, 8 ВА sa venovali takzvanou "učebno-bojovou" prípravou. Tridsaťtri lietadiel La-5 od 15 гиад, 10 иак, 8 ВА uskutočnilo počas dňa 94 vzletov. V skupinách dvoch až šiestich lietadiel likvidovali živú silu nepriateľa a bojovú techniku na komunikáciách v smere Úbrež (okres Sobrance), Čepeľ (okres Michalovce), Bánovce nad Ondavou (okres Michalovce), Michalovce, Sátoraljaújhely a viedli prieskum v smeroch Snina, Humenné, Čemerné (Vranov nad Topľou), Trebišov, Sátoraljaújhely, Čepeľ. Počas týchto akcií zničili 23 automobilov a 17 povozov s nákladom. Zasiahli aj jeden sklad munície.

----------

14.12.1944 mládšij lejtěnant Michail Vasiľjevič Titov, pilot 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА, pri útoku na delostrelecké pozície v oblasti Haniska (okres Košice-Okolie) priamym zhodením bômb zničil jedno delostrelecké postavenie s obsluhou. Zdroj. Zdroj.

----------

15.12.1944 lejtěnant Gennadij Vasiľjevič Tichvinskij, pilot 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА, pri útočnom nálete na pozície delostrelectva v oblasti Bidovce (okres Košice-Okolie), kanónovo-guľometnou streľbou a bombami zničil protilietadlové postavenie s obsluhou. Zdroj. Zdroj.

----------

----------

----------

----------

----------

20.12.1944 štáb 8 ВА na základe výsledkov prieskumu zistil, že nepriateľ vo zvýšenej miere uskutočňuje premiestňovanie svojich vojsk a technických prostriedkov po cestných a železničných komunikáciách, najmä na trase Prešov, Košice, Veľká Ida. Stíhacím lietadlám 10 иак, 8 ВА bola určená úloha uskutočňovať voľný lov na ustupujúceho nepriateľa nachádzajúceho sa na komunikáciách vedúcich ku Košiciam z východu a zo severu, uskutočňovať sprievodné lety pre bombardovacie a šturmové lietadlá, viesť vlastný letecký prieskum. Časti zboru počas dňa skupinami s 2-4 lietadlami typu La-5 bombardovaco-šturmovou činnosťou spôsobom voľného lovu, likvidovali vojská a techniku nepriateľa v oblastiach: Prešov, Košice, Bidovce, Kostoľany a taktiež prikrývali skupiny bombardovacích lietadiel v oblasti Obišovce, Kysak, Lemešany. Bombardovacie lietadlá typu A-20 Boston od 321 бад, 8 ВА uskutočnili bombardovací nálet na sústredenie vlakových súprav v železničnej stanici Kysak. Stíhací sprievod do oblasti Obišovce, Kysak, Lemešany tvorilo 16 lietadiel typu La-5 od 15 гиад, 10 иак, 8 ВА. Dôsledkom náletu boli zničené súpravy s nákladom a muníciou, na začiatku a konci stanice zničené výhybky, zničené a poškodené staničné budovy. Výsledok bombardovania bol potvrdený fotografiami a frontovými novinami Stalinskoje znamja. Podľa svedectiev stíhačov 10 иак, 8 ВА bolo 20.12.1944 bombardovaco-šturmovou činnosťou zničených: 43 automobilov, 1 benzínová automobilová cisterna, 4 autobusy, 1 parná lokomotíva, zapálené 3 železničné transporty a  na železničnej stanici Kysak bol zaznamenaný výbuch veľkej sily. Celkovo v tento jasný deň s viditeľnosťou 10 až 15 kilometrov vzlietlo 51 lietadiel La-5 od 10 иак, 8 ВА, ktoré uskutočnili 80 let. vzletov, z nich 34 bolo na voľný lov a bombardovaco-šturmovú činnosť, 16 vzletov k sprievodu bombardérov, 28 vzletov k prieskumu vojsk nepriateľa, 2 vzlety na zachytenie nepriateľských lietadiel. S bombami typu AO-25 vzlietlo spolu 66 stíhacích lietadiel. Prevažnú časť všetkých letov stíhacích lietadiel uskutočnila 15 гиад, 10 иак, 8 ВА, 10 гиад, 10 иак, 8 ВА viedla len prieskumnú činnosť a školila personál k ďalšej bojovej činnosti. Zdroj.

----------

21.12.1944 se letouny Il-2 (kolik?) od 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА přesunuly do Mukačeva. Zdroj.

----------

----------

23.12.1944 se 18 letounů Il-2 od 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА přesunulo do Mukačeva. Deník bitevního korpusu.

23.12.1944 se 17 letounů Il-2 od 637 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА přesunulo do Mukačeva. Deník bitevního korpusu.

23.12.1944 se 3 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА přesunul na polní letiště Čečehov (okres Michalovce). Deník stíhacího korpusu.

----------

----------

25.12.1944 se 180 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА přesunul na polní letiště Čečehov (okres Michalovce). Deník stíhacího korpusu.

25.12.1944 letoun Il-2 od 637 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА přeletěl na letiště Mukačevo.

----------

26.12.1944 se 181 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА přesunul na letiště Kamenice nad Cirochou. Deník stíhacího korpusu.

----------

----------

----------

----------

----------


K 1.1.1945 100 окрап, 8 ВА s Il-2, Jak-9 a Po-2 se nachází na letištích Pochaievychi (Drohobych) (Ukrajina), Iwonitz (Polsko), Janoši (Berehove) (Podkarpatská Rus) a Vrbnica (okres Michalovce). Deník pluku. MAPA.

----------

----------

----------

----------

5.1.1945 se 100 окрап, 8 ВА s Il-2, Jak-9 a Po-2 přesunul na letiště Kamenice nad Cirochou. Deník pluku.

 

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----