Mukačevo Munkatsch (maďarsky Munkács) Мукачево

Dnes ukrajinský Мукачеве

18.03.2024

helo6103.jpg (231463 bytes)

Bitva o Halič helo6101.jpg (178890 bytes)

Ve dnech 6.-11.9.1914 se uskutečnila druhá bitva u Lvova. V ní ruské jednotky porazily rakousko-uherská vojska. Ústup v blátě až za řeku Dunajec.

Koncem září 1914 se mohutná pevnost Przemyszl nacházela cca 120 kilometrů za ruskými liniemi a její velitel generál pěchoty Hermann Kusmanek i se svými 120 000 vojáky čekal na záchranu, která měla přijít od západu. Hlavní město celého Haličského království, Lvov byl navíc také v ruských rukou a skrze karpatské průsmyky se některým ruským oddílům podařilo vstoupit až na území Horních Uher, kde se jim podařilo ovládnout téměř celý okres Bardějov a jiné ruské oddíly stály před Mukačevem. 

Rakousko-uherské čtyři armády se po svém ústupu napříč celou Haličí nakonec zachytily na čáře řeky Nida (1. armáda) - Bila (4. a 3. armáda) - dukelská sníženina (2. armáda) - karpatské průsmyky (skupina generálmajora Hoffmana). Levé křídlo rakouských vojsk se pak na severu opíralo o čerstvě zformovanou a z Východního Pruska převezenou 8. německou armádu (generálplukovník von Hindenburg), na linii Kielce - Kónsk. Tato linie se měla stát i výchozím bodem nové rakousko-německé ofenzivy, jejímž cílem bylo vyprostit Przemyszl z obklíčení a postoupit až ke Lvovu.

V roce 1914-15 provoz asi FliK 10.

Podzimní ofenzíva Rakousko-uherské armády v Haliči (3.10.-3.11. 1914). Opět ústup.

od října 1914

Ruská ofenziva a bitva u Limanowé (28.11.-12.12.1914). Ruský nástup začal v oblasti Karpat 28.11.1914 a směřoval hlavně proti IX. (litoměřickému) sboru 3. rakouské armády. Útok dosáhl svého největšího úspěchu na ruském levém křídle, kde ruská 13. pěší divize XII. sboru prorazila linii rakouské obrany, což donutilo celý IX. sbor se stáhnout až k Bardějovu. Zde byla také do 1.12.1914 vybudována nová obranná linie celé 3. rakouské armády, když celé pravé křídlo, které muselo snášet hlavní nápor Rusů, bylo přeskupeno. Ve svazku IX. sboru bojovaly opět i jednotky pocházející z českých zemí, jako 26. zeměbranecká divize, které v bojích zde utrpěly těžké ztráty. Velký podíl na ztrátách bylo nutné znovu připsat na vrub dezerci. Určitého zklidnění se dosáhlo, když byl do čela sboru jmenován Čech, polní podmaršálek Rudolf Králíček.

Bitva u Gorlice helo6102.jpg (185014 bytes).

od listopadu 1916

od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.

od 1919 do 27.12.1921.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

, , od prosince 1926 do 1938.

Výstavba polního letiště.

1.8.1938 , , .

---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

Po tzv. viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa Mukačevo stalo súčasťou Maďarska. aa.png (466402 bytes), helo5995.png (413543 bytes).

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště ve stadiu budování v odstoupeném území - Banín, Šumperk - Zábřeh, Doksy - Tuhaň, Lanškroun, Dvorce - Moravský Beroun, Vítkov - Budišov, Levice, Nové Zámky, Vráble, Velký Fedýmeš - Veĺké Úlany, Trnovec nad Váhom - Horný Jatov, Mukačevo.

do 1942.


 


 


Na východě se Sověti připravovali k vývozu revoluce helo9589.jpg (2914607 bytes).

22.6.1941 Hitler vyhlásil válku SSSR. Rudá armáda připravující se k útoku na oslabenou Evropu se stala sama obětí. Rudá armáda pod vedením gen. Žukova zažila nejstrašnější porážku v dějinách vojenství, protože vůbec neměli plány na obranu ale jen na útok. 

---------- Po sovětském bombardování Košic, 27.6.1941 Maďaři vyhlásili válku SSSR. ----------


od 1942.


 


10.8.1944 šest letounů Pe-2 od 8 орап, 8 ВА vedly průzkum cest mezi městy Turka, Užhorod, Debrecen, Skole, Mukačevo, Berehovo, Dolinaguste?, Satu Mare, Jamna, Tataruv?, Rachov, Žable?. Deník letecké armády.

----------

----------

----------

----------

----------

15.8.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

23.8.1944 letouny od 8 ВА vedly průzkum cest mezi městy Užhorod, Mukačevo, Satu Mare, Chust. Deník letecké armády.

----------

V noci z 24.8. až na 29.8.1944 letoun Li-2 od 53 ад дд, 5 гак ДД z výšky 400-500 m vysadil náklad a parašutisty ve prospěch RO NKGB 4. UF 15 km severně Mukačeva. Deník divize DD.

V noci z 24.8. až na 29.8.1944 letoun Li-2 od 53 ад дд, 5 гак ДД z výšky 400-500 m vysadil náklad a parašutisty ve prospěch RO NKGB 4. UF 32 km jihovýchodně Mukačeva. Deník divize DD.

 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Nepřátelská obrana Karpat v úseku 4. UF na začátku září 1944. Zdroj.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

8.9.1944 letouny 8 ВА mimo jiné provedly průzkum u obce Volosianka, u Mukačeva a Užhorodi. Deník letecké armády.

----------

helo9387.jpg (539248 bytes), hel230.jpg (624435 bytes). Od 9.9. do 28.10.1944 Východokarpatská operace 4. ukrajinského frontu, při níž došlo k dobytí Podkarpatské Rusi a severovýchodních okresů Slovenska, poté následovala Východoslovenská operace, při které bylo dobyto území východně od Košic a Prešova.

----------

----------

----------

----------

----------

V noci z 14. na 15.9.1944 tři jednotlivé bombardéry A-20 od 321 бад, 8 ВА z letiště Stryj provádějící průzkum současně bombardovaly železniční stanici Šmaty?, Debrecen a Mukačevo. Stáršij seržant střelec Smirnov při ostřelování železniční stanice vypadl z bombardéru. Deník letecké armády.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

V noci z 20. na 21.9.1944 bombardér A-20 od 321 бад, 8 ВА z letiště Stryj provádějící průzkum komunikací ve směru na Budapešť a Mukačevo současně bombardoval Berehovo. Deník letecké armády.

----------

----------

22.9.1944 průzkumné letouny Pe-2 od 8 орап, 8 ВА provedly průzkum ve směru na Prešov, Mukačevo, Debrecén, Čop, Satu Mare (Rumunsko), Rakhiv. Deník letecké armády.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.10.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

15.10.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Sověti u nás.

Приказ Верховного Главнокомандующего
26 октября 1944 года
№ 206 Об овладении промышленным центром Закарпатской Украины городом Мукачево
(Tak už ne Podkarpatská Rus ale Zakarpatská Ukrajina.)

летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова 8 ВА.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

he034.jpg (547955 bytes) Rozmístění útvarů 8 шак, 8 ВА v listopadu 1944. Deník bitevního korpusu.

K 1.11.1944 se z Lisjatiče? (Ukrajina) přesunul 3 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА s letouny La-5FN. Poté se létající a technický personál přesunul do města Tula k přeškolení na stíhačky La-7. Deník stíhacího korpusu.

K 1.11.1944 se z Lisjatiče? (Ukrajina) přesunuly dva letouny La-5FN od 180 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА. Deník stíhacího korpusu.

----------

2.11.1945 se z letiště Stryj (Ukrajina) přesunul 637 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА. Deník bitevní divize.

----------

K 3.11.1944 se z města Stryj přesunulo velitelství 15 гиад, 10 иак, 8 ВА. Později se přesunulo do Berehova (Podkarpatská Rus).

----------

----------

5.11.1944 se 637 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА přesunul na polní letiště Janoši (Podkarpatská Rus). Deník bitevního korpusu.

----------

----------

7.11.1944 se 3 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА přesunul na polní letiště Janoši (Podkarpatská Rus).

----------

----------

----------

----------

----------

12.11.1944 se 180 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА přesunul na polní letiště Janoši (Podkarpatská Rus). Deník stíhacího korpusu.

Prezident Beneš ani nepípl, když Stalin zabral Podkarpatskou Rus.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

21.12.1944 z Janoši se přesunulo několik letounů Il-2 (kolik?) od 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА. Zdroj.

----------

22.12.1944 lejtěnant Gennadij Vasiľjevič Tichvinskij, pilot 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА, pri útočnom nálete na pozície delostrelectva v oblasti Bidovce (okres Košice-Okolie) presným zhodením bômb a streľbou z palubných zbraní umlčal dve protilietadlové postavenia a zlikvidoval do šesť vojakov a dôstojníkov nepriateľa. Za vzorné splnenie bojovej úlohy mu bolo vyslovené poďakovanie od veliteľa 8 шак, 8 ВА. Zdroj. Zdroj.

----------

23.12.1944 z Janoši se přesunulo 18 letounů Il-2 od 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА. Podrobnosti. MAPADeník bitevního korpusu.

23.12.1944 z Janoši se přesunulo 17 letounů Il-2 od 637 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА. Podrobnosti. MAPA. Deník bitevního korpusu.

Na doplnění ztrát přiletělo 5 letounů pro 637 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА a 2 letouny pro 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВАDeník bitevního korpusu.

----------

24.12.1944 zaútočil 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА, na delostrelecké pozície a sústredenia vojsk nepriateľa v oblasti Bidovce (okres Košice-Okolie). Mládšij lejtěnant Titov Michail Vasiľjevič, pilot Il-2 zničil do 10 vojakov a dôstojníkov, umlčal dve pozície protilietadlového delostrelectva s obsluhou. Za vzorné splnenie bojovej úlohy mu bolo vyslovené poďakovanie od veliteľa zboru. Zdroj. Zdroj.

----------

25.12.1944 z polního letiště Buštyno přeletěly dva letouny Il-2 od 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА.

25.12.1944 z polního letiště Buštyno přeletěl letoun Il-2 od 637 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА.

----------

----------

----------

----------

----------

30.12.1944 lejtěnant Rjazanov Vladimir Andrejevič, pilot a veliteľ roja 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА, pri prieskume oblasti Krásna nad Hornádom, Čaňa, Haniska, objavil v obci Krásna nad Hornádom 15 automobilov, tri tanky a päť povozov. Vzorovo manévrujúc v oblasti protilietadlovej paľby, zneškodnil protilietadlové prostriedky. Zdroj. Zdroj.

----------


1.1.1945 přeletělo 7 letounů Il-2 od  525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА na polní letiště Hatalov (okres Michalovce). Deník bitevního korpusu.

----------

2.1.1945 přeletělo dalších 13 letounů Il-2 od 525 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА na polní letiště Hatalov (okres Michalovce). Deník bitevního korpusu.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

11.1.1945 se 7 letounů Il-2 od 637 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА přesunulo na polní letiště Iwonicz u města Krosno. Deník bitevního korpusu.

----------

helo9388.jpg (1241910 bytes) Od 12.1. do 18.2.1945 Západokarpatská operace.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

20.2.1945 dva letouny od 637 шап, 227 шад, 8 шак, 8 ВА přeletěly do Krakowa.

----------

 

 

---------  8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa ---------