Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

K.u.k. Fliegerkompanie Nr. 3

Flik 3

29.10.2020

MAPA.

Podle plánu z roku 1913 se měly z mobilizovaných Flugparků vytvořit Fliegerkompanie – Flik 1, Flik 2, Flik 3, Flik 4, Flik 5, Flik 7 i Flik 8 se měly zmobilizovat ve 3. dni mobilizace, Flik 6, Flik 9, Flik 10, Flik 11 i Flik 12 v 8. dni, Flik 13, Flik 14 i Flik 15 v 20. dni mobilizace podobně i Lenkballonkompanie.

od února 1914

1.2.1914 vytvořeny letecké parky: Flugpark 1 v Fischamend, Flugpark 2 ve Wiener Neustadt, Flugpark 3 v Görz-Gorizia-Gorica dnes v Itálii, Flugpark 4 v Mostar, Flugpark 5 v Neusatz-Újvidék- Нови Сад dnes v Srbsku, Flugpark 6 v Mostar, Flugpark 7 v Krakau (Rakowice - Czyžyny)-Kraków v Polsku, Flugpark 8 v Aspern, Flugpark 13 ve Wiener Neustadt, Flugpark 14 v Aspern. V červnu 1914 vytvořen: Flugpark 10 v Graz-Thalerhof.

Flik 3 byla formována na letišti Aspern u Vídně. Velitel Hauptmann Karl Stohanzl. Dlouho nebyly letouny k dispozici.

K 1.8.1914 byl k Flik 3 přidělen Oblt. Robert Schwarz.

Polní pilot Karel Sabeditsch.

Flik 3 byla zformována na přelomu září a října 1914 na letišti Aspern u Vídně. Jako první byla vyzbrojena německými pozorovacími letouny Aviatik B.I.


Bitva o Halič ve dnech 26.8. až 11.9.1914. Posun fronty na západ až ke Krakovu a na jih do Karpat helo6101.jpg (178890 bytes).

Koncem září 1914 se mohutná pevnost Przemyśl nacházela cca 120 kilometrů za ruskými liniemi a její velitel generál pěchoty Hermann Kusmanek i se svými 120 000 vojáky čekal na záchranu, která měla přijít od západu. Hlavní město celého Haličského království, Lvov byl navíc také v ruských rukou a skrze karpatské průsmyky se některým ruským oddílům podařilo vstoupit až na území Horních Uher, kde se jim podařilo ovládnout téměř celý okres Bardějov a jiné ruské oddíly stály před Mukačevem. 

Rakousko-uherské čtyři armády se po svém ústupu napříč celou Haličí nakonec zachytily na čáře řeky Nida (1. armáda) - Bila (4. a 3. armáda) - dukelská sníženina (2. armáda) - karpatské průsmyky (skupina generálmajora Hoffmana). Levé křídlo rakouských vojsk se pak na severu opíralo o čerstvě zformovanou a z Východního Pruska převezenou 8. německou armádu (generálplukovník von Hindenburg), na linii Kielce-Kónsk. Tato linie se měla stát i výchozím bodem nové rakousko-německé ofenzívy, jejímž cílem bylo vyprostit Przemyśl z obklíčení a postoupit až ke Lvovu.

od října 1914

Podzimní ofenzíva Rakousko-uherské armády v Haliči (3.10.-3.11.1914). Opět ústup.

Flik 3 byl nasazen až 18.10.1914 (jako 11. setnina) na ruské frontě na polním letišti v Bażanówka v Haliči. Podřízena K. u. K. 2. Armee.

Vojáci trávili noc ve stanech a důstojníci v nedalekých domech. Později příchodem zimy byli i vojáci též ubytováni v domech. Podrobnosti.

mapicka.jpg (1516178 bytes) Místa aktivity FliK 1, FliK 3, FliK 5, FliK 7, FliK 8, FliK 10, FliK 11, FliK 13, FliK 14, FliK 15,  .... na bojištích v Haliči, v Karpatech a v Bukovině do 2.5.1915.

Ruská ofenziva a bitva u Limanowé (28.11.-12.12.1914). Ruský nástup začal v oblasti Karpat 28.11.1914 a směřoval hlavně proti IX. (litoměřickému) sboru 3. rakouské armády. Útok dosáhl svého největšího úspěchu na ruském levém křídle, kde ruská 13. pěší divize XII. sboru prorazila linii rakouské obrany, což donutilo celý IX. sbor se stáhnout až k Bardějovu. Zde byla také do 1.12.1914 vybudována nová obranná linie celé 3. rakouské armády, když celé pravé křídlo, které muselo snášet hlavní nápor Rusů, bylo přeskupeno. Ve svazku IX. sboru bojovaly opět i jednotky pocházející z českých zemí, jako 26. zeměbranecká divize, které v bojích zde utrpěly těžké ztráty. Velký podíl na ztrátách bylo nutné znovu připsat na vrub dezerci. Určitého zklidnění se dosáhlo, když byl do čela sboru jmenován Čech, polní podmaršálek Rudolf Králíček.

V zimě 1914-1915 byl Josef Novák díky svému oboru poslán jako člen pozemního personálu k Flik 3.

helo6307.jpg (363193 bytes) "Srdečný pozdrav českých vzduchoplavců z ruského bojiště 1914-1915." Z které jednotky?


Přesun do Minaje jižně od Užhorodu Ungwar Ungvár Ужгород. Kdy?

Ve výzbroji byly letouny Aviatik B.II série 32. Průzkum se prováděl přes Užok dnes na Ukrajině k Přemyšlu a ke Lvovu.

14.2.1915 byl velením Flik 3 pověřen Hptm. Rudolf Holeka. V únoru 1915 měl Holeka nehodu. REVI 27/1999


Přesun do obce Lesko u řeky San. Jednotka operovala s letadly Aviatik B.II (série 32)Podrobnosti.

1.5.1915 byl velitel Oberleutnat Rudolf Holeka povýšen na Hauptmann.

Bitva u Gorlice začala 2.5.1915. Fronta se posunula až o 500 km východně helo6102.jpg (185014 bytes).


Flik 3 brzo následoval frontové jednotky. Přesunuli se na polní letiště u polského města Sambor-dnes ukrajinský Самбір.

Aviatik B.II 

Poškozený letoun Aviatik B.II 32.17 v polovině května 1915.

V létě 1915 byl Josef Novák poslán k Flek 4 v Szombathely jako pilotní žák.


Přesun na letiště Gaje Starobrodzkie u polského města Brody-dnes ukrajinský Броди.

20.9.1915 byl Hptm. Rudolf Holeka a Hptm. Karel Sabeditsch odvelen k Flosch.

20.9.1915 se stal velitelem Flik 3 Hptm. Bruno Schonowsky, rodák z Laškova na Prostějovsku.

Velitel Flik 3 Hptm. Julius Málly.

K 2.1.1916 Hptm. Robert Schwarz nastoupil k k.u.k. Luftfahrtarsenal.

1.6.1916 přišel k Flik 3 Oblt. Anton Grössler.

Jednotka měla sedm Aviatik B.II série 34.

Brusilovova ofenzíva začala 4.6.1916 a skončila 20.9.1916 helo6606.jpg (144826 bytes).

helo6387.jpg (336021 bytes) Nehoda letounu Aviatik B.II 34.09 na východní haličské frontě.

Jednotka dostala v létě 1916 dva letouny Hansa Brandenburg C.I (Ph) sérií 26 a (U) série 64.


Přesun na letiště Zloczów Зо́лочів na Ukrajině.

Koncem října 1916 měla jednotka dva starší Albatros B.I (Ph) série 22 a čtyři Hansa-Brandenburg C.I  (Br) série 63.5.

od listopadu 1916

K 13.3.1917 byl Oblt. Anton Grössler povýšen na Rittmeistera a jmenován velitel Flik 9.

Na začátku roku 1917 velel Rittmeister Vojtěch Bárta (*Poděbrady, FAI č. 559 z 15.12.1916).

28.4.1917 byl Oberleutnant Johann Maria Zwierzina od Flik 14 jmenován velitelem Flik 3.

V květnu 1917 jednotka dostala první kus jednomístné stíhačky Albatros D.II (Oef.) 53.05.

Otto Jäger.

Kerenského ofenzíva od 1.7. do 19.7.1917. helo6608.jpg (142326 bytes)

Reorganizací celého Königlich und Kaiserlich Luftfahrtruppen byla i Flik 3 v létě 1917 přidělena specializace Flik 3D pro vojenský průzkum a podporu pozemních jednotek na úrovni divize.

V září 1917 byl Oberleutnant Rudolf Szepessy-Sokoll svobodný pán Negyes et Reno od Flik 27 převelen k Flik 3.

20.9.1917 Oberleutnant Rudolf Szepessy-Sokoll svobodný pán Negyes et Reno sestřelil na letounu Albatros D. III (Oef.) 53.11 ruský Nieuport 2 jižně Boratin.

4.10.1917 Oberleutnant Rudolf Szepessy-Sokoll svobodný pán Negyes et Reno sestřelil na letounu Albatros D.III 53.45 ruský pozorovací balon u Iwanczony. Poté byl přeložen k Flik 41J.

Na ruské frontě se letcům Flik 3 podařilo sestřelit celkem 8 nepřátelských letadel.

Poslední všeobecný útok Centrálních mocností na Rusko proběhl až v únoru 1918, který byl ukončen Brestlitevským mírem v březnu 1918helo6609.png (84462 bytes)

Po podepsání Brest-litevského míru byla Flik 3D 22.3.1918 poslána na italskou frontu.


Jihotyrolská fronta mapicka3.jpg (371223 bytes).

Letiště Gardolo severně Trento v jižních Tyrolích dnes v Itálii.

helo7174.jpg (218678 bytes)

Zde procházela přezbrojením a zaškolovacím a doplňovacím výcvikem na Flik 3J.

Duben 1918 a stíhací Albatrosy D.III (Oef). helo7184.jpg (480061 bytes)

Školní Albatros D. III (Oef.) 53.50.

23.5.1918 zahynul při cvičném letu velitel Flik 3J Hauptman Johann Zwierzina na letounu Albatrosy D.III (Oef) 153.232. helo7187.jpg (295000 bytes) Pohřben 2.6.1918 v Aueru.

9.6.1918 převzal velení Oblt. Friedrich Navratil od Flik 41/J. helo7202.jpg (203886 bytes) V jednotce sloužilo mnoho Poláků, včetně Stefan Stec, Francis Peter, Stanislaw Tomicki.


Pod jeho velením byla přesunuta na polní letiště Romagnano jižně Trient Trento v Itálii odkud začala opětovně operovat od 28.6.1918. Sloužila pod c. a k. 10. armádou.

helo7199.jpg (241443 bytes)

K 15.6.1918 bojová sestava rakousko-uherských stíhacích leteckých setnin při zahájení ofenzivy na Piavě. Skupina armád polního maršála Conrada (Heeresgruppe FM. Conrad) v Bozen Bolzano. Velitel Koluft: Obstlt d. IOK Ferdinand Deutelmoser. C. a k. 10 armáda (K.u.k. 10. Armee) v Trident Trient. Velitel Koluft: Hptm. Alfred Echr ab Echo Edler von Marienberg. Podřízený Flik 3J.

29.6.1918 si Oberleutnant Friedrich Navratil připsal na Albatrosu D.III (Oef) 153.198 sestřelení nepřátelského italského Spadu.

V červenci 1918 Franz Peter přišel k Flik 3J.

V červenci 1918 Josef Pürer přišel k Flik 3J.

16.7.1918 Franz Peter ve spolupráci s piloty Stefan Stec a F. Navrátila dosáhl prvních dvou vítězstvích nad italskými stíhacími letouny Hanriot HD-1 nad Val del Concei poblíž jezera Garda.

Friedrich Miroslav Navratil létal na letounu Albatros D.III (Oef) 153.198 v létě 1918.

Fw. Arpád Kurtnecker létal na letounu Albatros D.III (Oef) 153.227 v létě 1918.

Stfw. Otto Förster létal na letounu Albatros D.III (Oef) 153.246 v létě 1918.

Oblt. Franz Peter létal na letounu Albatros D.III (Oef) 253.05 v létě 1918.

Oblt.i.d.R Stefan Stec létal na letounu Albatros D.III (Oef) 253.117 v létě 1918.

od konce července 1918

helo6430.jpg (254448 bytes) Letouny Albatros D.III (Oef) série 153 a 253 v srpnu 1918.

Albatros D.III (Oef) série 153.244 v srpnu 1918

Oberleutnant Friedrich Navratil létal na letounu Albatros D.III (Oef) 253.06 v létě 1918.

 Oblt. Stefan Stec létal na letounu Albatros D.III (Oef) 253.08 v létě 1918.

4.8.1918 Franz Peter sestřelil italský bombardér SVA-5.

20.8.1918 Franz Peter sestřelil bombardovací Pomilio.

Stfw. Otto Förster létal na letounu Albatros D.III (Oef) 153.199 v srpnu 1918.

23.8.1918 Oblt. Navratil na Albatrosu 253.06 donutil k nouzovému přistání na letišti Gardolo britský Bristol F.2B Fighter D7966 A od No. 139 Squadron RAF.helo7234.jpg (115284 bytes) helo7201.jpg (324589 bytes), helo7235.jpg (319938 bytes).

Posádka pilot Lt. C. E. Gill a pozorovatel Lt. T. Newey helo7236.jpg (116537 bytes) byli zajati příslušníky Flik 10F a Flik 27F dříve než se pokusili zapálit letoun.

31.8.1918 potkala jednotku asi největší ztráta, kdy během jednoho letu tři britští piloti dokázali sestřelit čtyři příslušníky FliK 3J během jednoho bojového letu. Velitel šestičlenné skupiny Oberleutnant Friedrich Navratil na letounu Albatros D.III (Oef) 253.06 a Oberleutnant Stefan Stec na 253.08 se hnali za britským letounem Bristol F.2B Fighter. V zápalu boje se ostatní oddělili a tak byli snadnou kořistí pro doprovod Bristolu.

Captain Sidney Joseph "Jack" Cottle helo7225.jpg (135751 bytes) na Sopwith F.1 Camel D8237 helo7224.jpg (369473 bytes) od No. 45 Squadron RAF sestřelil Oblt. i.d.R. Josefa Pürera v letounu Albatros D.III (Oef) 153.234 a Stabsfeldwebel Otto Förstera na 253.03, který přežil a byl zajat.

Lieutenant Mansell Richard James na Sopwith F.1 Camel D8211 od No. 45 Squadron RAF sestřelil Oblt. i.d.R. Jaroslava Kubelíka v letounu Albatros D.III (Oef) 153.271 (vyskočil z hořící letounu bez padáku) a Oblt. i.d.R. Stanislaus Maria Tomicki von Tomice na 153.173.

Velitel FliK 3J Oberleutnant Friedrich Navratil se po návratu z toho to letu psychicky zhroutil a pravděpodobně se z tohoto otřesu plně nevzpamatoval, protože 21.9.1914 při přistání havaroval v letounu D.III a byl zraněn.

V srpnu 1918 vykonal FliK 3/J 164 bojových letů a ztratil 4 piloty v jediné bojové akci.

Oberleutnant Friedrich Navratil létal na letounu Albatros D.III (Oef) 253.116 v září 1918.

17.9.1918 Franz Peter sestřelil bombardovací Pomilio.

7.10.1918 sestřelil britský stíhací Sopwith Camel blízko Triest Trento.

Adolf Bláha od Flik 1 byl převelen k Flik 3J.

Ve výzbroji letouny Albatros D.III (Oef) 253.

K 15.10.1918 bojová sestava rakousko-uherských stíhacích leteckých setnin. C. a k. Skupina armád genplk. Josefa (K.u.k. Heeresgruppe GO Erzherzog Joseph. C. a k. 10 armáda (K.u.k. 10. Armee) v Trident. Velitel Kommandant der Armeeflieger (Kafl): Hptm. Alfred Echr ab Echo Edler von Marienberg, zástupce velitele (Kafl-Stellvetreter): Hptm. Egon Hervay von Kirchberg. Jagdgeschwader der 10. Armee v ?. Velitel Oblt. Friedrich Navratil (ad interim). Podřízené Flik 3J a Flik 7J.

21.10.1918 Navratil opětovně havaroval po nezdařeném nouzovém přistání kvůli poškození sedačky. Letoun Albatros D.III (Oef) 253.06 byl zničen a Navratil byl s vážným zraněním odvezen do nemocnice. Do konce války se k jednotce nevrátil.

Velení Flik 3J převzal chefpilot Oberleutnant Franz Peter. Pod jeho velením se jednotka zúčastnila posledních bojových dnů Velké války.

21.10.1918 bylo letiště Romagnano napadeno nepřátelskými bombardéry. Korp. Fp. Adolf Bláha rychle odstartoval s osobním letadlem velitele jednotky, s letadlem Albatros D.III (Oeffag.) 253.116. Spolu s ním odstartoval Stfeldw. Fp. Béla Mayer s letadlem Albatros D.III (Oeffag.) 253.114. Oba dva se dostali do mraku, ztratili orientaci a přistáli ve Schlieren u Curychu ve Švýcarsku. Zde byly piloti internováni. MAPA.


Po ústupu Rakousko-Uherska na italské frontě na přelomu října a listopadu 1918, se 2.11.1918 ocitla v Innsbrucku.

Flik 3J byl rozpuštěn v Innsbrucku pravděpodobně koncem listopadu 1918.

Do konce války si Flik 3J na italské frontě připsala 15 vítězství (z niž 9 získal Oberleutnant Friedrich Navratil), vykonala na 400 bojových letů a ztratila 8 pilotů z toho 5 při bojových akcích.

Dohromady tedy letci Flik 3 sestřelili 23 nepřátelských letadel.

 

Odkazy: 

Jan Zahálka - Rudolf Holeka, kronika prvního vojenského letce národnosti české, 1997

Historie a vojenství 2/2010, 4/2011