Letka 47

26.12.2023

15.11.1937 v Hradci Králové vznikla Letka 47 H, bílé zabarvení vrtulového kužele. Podléhala Třetí peruti leteckého pluku 4 .


13.1.1938 přesun do Pardubic.


13.9.1938 přesun na polní letiště u Heřmanova Městce.

Od 14.9.1938 polní letiště u Heřmanova Městce. Velitel škpt. let. Miloš Hájek.

24.9.1938 se Letka 47 začlenila do sestavy Mobilisačního tělesa 604 jako mobilizovaný útvar 604-A-14. Vznikla Letka 47. Krycí jméno Dobyvatel. Velitel škpt. let. Jaroslav Svítek a od 23.10.1938 škpt. let. Jan Perníkář. Podléhala III. peruti leteckého pluku 4, velitelství.

Od 27.9.1938 podléhala veliteli Velitelství letectva I. armády.

Velitelství I. armády podléhaly i jednotky letectva, v jejichž čele stál brigádní generál Karel Janoušek.

Jednotky přidělené pozemním formacím
 
Skupina bojového letectva I. armády
Obvod teritoriální obrany proti letadlům "A" (formace podřízená letectvu I. armády, ale s hlavním určením k protiletecké obraně Prahy).

 

Petr Uruba byl desátníkem československého letectva a členem Letky 73, Leteckého pluku 6. Tato letka byla v době zářijové mobilizace přemístěna z Hradce Králové na pardubické letiště. Zde je svědectví plukovníka Uruby o celé události: Již od dubna 1938 (?) jsme létali na letadlech B.71 sovětské výroby, byly to rychlé, lehké bombardovací letouny, piloty velmi oblíbené pro svoji obratnost a rychlost. Asi kolem 20.9.1938 (to nevím přesně) (bylo to 27.9.1938) přiletělo na letiště Pardubice sovětské letadlo (?) s několika piloty. Jednomu z těchto pilotů byla přidělena jedna z našich stíhaček B.534. My jsme se zájmem sledovali, jak pilot si pozorně prohlédl pilotní prostor. Jeden z našich stíhacích pilotů ho seznámil s přístroji, ruský pilot do letadla nasedl, pomalu roloval na start a vzlétl. Nad letištěm provedl několik ostrých zatáček a hladce přistál. Potom ještě jednou opakoval start i přistání. To vše dělal proto, aby zjistil, pro jaké letouny by se letiště hodilo, neboť Sovětský svaz měl do Československa dodávat bojové letouny. Pokud si pamatuji, sovětští letci se na letišti zdrželi jen jeden den. My jsme s nimi nemluvili, ale o účelu jejich návštěvy jsme věděli. V době mobilizace jsme rozmístili letouny na různá místa a také začali kopat ochranné zákopy. Po vyhlášení mnichovského diktátu – odstoupení Sudet, byli jsme přemístěni na Slovensko a do Hradce Králové jsme se vrátili krátce před Vánocemi 1938. Tak to je asi vše, co bych Vám mohl povědět o letcích ze Sovětského svazu. My jsme byli přesvědčeni, že jejich pomoc v případě potřeby byla míněna vážně. Sověti v Československu do 15.3.1939.


28.9.1938 přesun na polní letiště Lobeček mezi Kralupy nad Vltavou a Veltrusy.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

4.10.1938 na polním letišti Lobeček havaroval poručík Vilém Rosínek s B.534.343 "H7". Skončil na nose.


5.10.1938 přesun do Pardubic.


28.10.1938 přiletěla do Nitry. Pomocné plochy Dvor Genya u Levic a Janov Dvor u Nových Zámků.

III. peruť leteckého pluku 4, velitelství střežila hranici v prostoru Zvolen - Krupina - Hokovce.


9.11.1938 přesun do Pardubic.

10.11.1938 byla Letka 47 demobilizována.

 

 

31.7.1939 zrušeno velitelství Třetí peruti leteckého pluku 4 i všechny tři pardubické letky.