Katastrofa 4.3.1976

KATASTROFA Mi-1,  4.3.1976,  42.spojlt
Mjr. Josef P t á č e k, starší pilot l.třídy

Ve 21.15 hod. odstartoval mjr. Ptáček na navigační let za NPP v noci, na výšce 1200 m. Na této trati byly předtím pro přeháňky lety přerušeny a znova pak zahájeny bez přímého průzkumu. Mjr. Ptáček byl rozlétán pouze za NPP. U Jihlavy vletěl do silné sněhové přeháňky a se souhlasem OSŘL přerušil úkol. Po příletu k letišti H. Brod se opět dostal do silné sněhové přeháňky. Přiřadil se k vrtulníku Mi-4, který pilotovat ZV letky a doletěl s ním k letišti. Zde se mjr. Ptáček odpojil, klesal na 100 m, provedl levou zatáčku přes H. Brod, znova proletěl nad letištěm, točil doleva na přistáni a v prostoru 3. zatáčky havaroval.

Bezprostřední příčina.

Nesprávné rozhodnutí ŘL, který v silné sněhové přeháňce s podmínkami hluboko pod stanovená povětrnostní minima letadla, letiště i posádky nařídil pilotovi provést manévr na přistání ve výšce 100 m a neodeslal jej na záložní letiště.

Hlavní příčina.

Hrubé nedostatky v organizaci, řízení a zabezpečení létání a zejména podcenění povětrnostních podmínek v prostoru prováděných letů.

Spolupůsobící příčina.

Částečná ztráta návyků v létání v noci za ZPP, do kterých se pilot dostal v závěru letu v důsledku nesprávného rozhodnutí ŘL i ZV letky,

Nedostatky.

Pasivní činnost VS 10. LA, nedocenění vývoje synoptické situace a průběhu počasí, pasivní přístup k činnosti podřízených pracovišť povětrnostní služby 10. LA, nedůsledné sledování synoptické situace z hlediska možnosti vzniku nebezpečných povětrnostních jevů.
Nesoulad údajů o stavu počasí na letišti Čáslav předávaných LSŘL a leteckou povětrnostní stanicí letiště.

Opatření.

U leteckých svazků, útvarů a jednotek pověřovat v době nepřítomnosti velitele zastupováním výkonné letce (ZV a ostatní příslušníky letové skupiny štábu), kteří mohou kvalifikovaně řešit vzniklé situace a poskytnout účinnou pomoc. (V daném případě zastupoval nemocného velitele letky nelétající náčelník štábu, který se spolu s ŘL-letovodem letky, ZV letky a dozorčím synoptikem podílel na vzniku LN tím, že v průběhu letové akce nezastavil 1étání podle varianty NPP, když jí neodpovídaly povětrnostní podmínky).