Katastrofa Mi-24V "0929" 18.11.1992 12:42

Kapitán vrtulníku: kpt. Ing. Pecha Eduard helo4415.jpg (890937 bytes)

Pilot operátor: por. Ing. Chmelan Vladimír helo4416.jpg (343960 bytes)

Palubní technik: ppor. Pobořil Zdeněk helo4417.jpg (352473 bytes)

Předletový průzkum počasí provedl řídící létání pplk. Čajka a zjistil nevyhovující podmínky v prostoru střelnice (sněhové přeháňky, dohlednost 1,5 - 3 km, vrcholky kopců v oblacích). Velitel pluku pplk. Jogl vzhledem ke zlepšujícímu se počasí rozhodl o opakovaném průzkumu počasí (provedl osobně) a rozhodl o zahájení letové akce. Letecká povětrnostní služba, povětrnostní středisko 3.dPVO vydalo v 09:20 SEČ výstrahu č. 317 (instabilita atmosféry, proměnlivost chodu nepříznivých povětrnostních jevů).

Dozorčí synoptik: 8/8 500-800 m, v přeháňkách 300 m, dohlednost 10 km, v přeháňkách 1-3km,

Jince: 8/8 300-500 m, v přeháňkách 100-300 m,

vítr jihozápad, 7-10 m/s, Jince 15 m/s, námraza, mírná turbulence, sněhové přeháňky.

Závěr dozorčího synoptika: bez střeleb.

Expertiza trosek: příčinou poškození ocasního nosníku bylo střetnutí listů nosného rotoru s ocasním nosníkem v průběhu prudkého manévru. K dolomení ocasního nosníku došlo ve fázi letu, kdy končí záznam SARPP.

Soudně lékařská expertiza: mnohočetná poranění všech členů osádky. Smrt nastala při dopadu na zem. Na těla v prvním intervalu působilo násilí zepředu, zespoda a z levé strany. Ve druhém intervalu při současném borcení kabin násilí působilo ze stran a zepředu o výrazně vyšší intenzitě (především na hlavy). Na palubního technika působilo mohutné tupé násilí (zmáčknutí ze stran). Mrtvoly vykazovaly intenzivní termické změny (ohoření až zuhelnatění). V průběhu požáru nikdo z osádky nežil. U kapitána vrtulníku a palubního technika před smrtí došlo ke krátkodobé aktivaci energetického metabolizmu z důvodu intenzivního prožívání negativní psychické emoce těsně před smrtí (palubní technik reagoval intenzivněji). U pilota operátora zátěžová aktivace energetického metabolizmu ve svalech po delší dobu až při vzniku nebezpečné situace. Tkáně bez obsahu etylalkoholu a těkavých frakcí chemických kapalin.

helo763.JPG (489546 bytes) Mapa používaná v kartografu DISS-15. 

Trať letu: Dobřany - Mýto, Komárov - Hrachoviště (V Komárova) a kursem 210 st. k cíli. Po odpalu odval doleva na opakování steče nebo odval doprava domů do Dobřan.

Průběh letu: v 11:46 startuje velitel pluku pplk. Jogl na opakovaný zálet počasí a vysazení řídícího střeleb na střelnici. Řídícímu létání pplk. Čajkovi oznámil, že může osádky poslat do vrtulníků. Vrcholky kopců byly ještě v oblacích. Celková pokrytost 6-8/8. Při příletu k letišti navázal spojení s kpt. Pechou a dal mu pokyn: "V případě, že by tam ještě byly ty kopce v oblacích, tak po vyhodnocení dáš řídícímu a 15 minut byste maximálně vyčkávali ve vyčkávacím, pak by to mělo vyhovovat." Pecha startuje ve 12:25. Ve 12:36 je před vyčkávacím. Ohlásil spodní základnu po trati 500-600 m a dohlednost 10-l5 km.

Po přechodu na kanál řídícího střeleb (TAXATOR) dostal pokyn od řídícího střeleb: "pokračujte ke mně, zvýšenou pozornost, tady v prostoru Hejláku vidím, že jsou nízké mraky, prolétněte mi to a pokud by to šlo, půjde další, pokud to nebude vyhovovat, vrátíte se." Pecha potvrdil a hlásil: "mám Hrachoviště, pokračuji k vám, vlevo ty kopce pravděpodobně jsou v tom, ty tam seděj." Let na bojovém rychlostí 200-220 km/h, výška 400m QFE letiště Líně. Ve 12:38 řídící střeleb: "zvýšenou pozornost tady, potom od betonu na cílovou plochu je to v pořádku." Pecha ohlásil, že na výšce 520m QFE letiště Dobřany to nepůjde: "na 520 Emila to nepůjde - zatím." Řídící střeleb: "je to jasný, povoluji na 30 m nad terénem, zvýšenou pozornost, turbulence a ty nízký mraky." Pecha ve 12:40 potvrdil a oznámil zteč cvičně. Řídící střeleb: "správně, cvičně." Ve 12:40:20 Pecha: "za betonem lze rozeznat ten bunkr, ale chodí sem takový ty nízký straty." Řídící střeleb: "pokud vám to nevyhovuje, proveďte návrat na základnu." Pecha: "rozumím, zatím pokračuji." Řídící střeleb: "správně, já vás vidím." Ve 12:40:48 Pecha: "Taxatore ale do leva na odval to nepůjde." Bylo to asi 500 m před terči. Řídící střeleb: "tak okruhem doprava jděte." Řídící střeleb neviděl, že by vrtulník začal zatáčet vpravo. Ve 12:41:00 Pecha: "jsem v tom, stoupu nahoru a půjdu ARK 0." Řídící střeleb: "správně, intenzivně stoupejte na 11, potom mi ohlašte." Pecha: "rozumím a nejde to." 36 sekund bez korespondence.

Ve 12:41:43 Pecha s výrazně vystupňovaným napětím: "Taxatore jsme v prdeli!" Řídící střeleb: "jak to ?" Po 6 sekundách Pecha: "nezvyklá poloha" a od té doby bylo zaklíčováno. Řídící střeleb: "to snad ne, tak srovnejte to!" Po 5 sekundách poslední korespondence Pechy: "jdeme po hlavě dolů!" Po 45 sec. volá řídící střeleb Pechu ale bez odezvy.

Dopad asi 300 m od řídícího střelby nebyl zaregistrován.

Před vlétnutím do oblačnosti rychlost 220 km/h, výška 400 m QFE letiště Dobřany. 80 sekund před přerušením záznamu přechází vrtulník do pravého náklonu 10°, po 5 sekundách je srovnán a následně během 13 sekund přechází do levého náklonu 40° s podélným sklonem 17°. Kolektiv 10-11°, rychlost klesá na 140 km/h a znovu během 7 sekund narůstá na 200 km/h. Potom pilot rovná náklon až na 2° vlevo a současně přitahuje až na + 20°, + 38° s náklonem vlevo 10-13°. Rychlost klesá během 13 sekund na nulu, vrtulník stoupá (během 33 sekund nárůst výšky 350 m). Následuje prudké sklápění přídě na 45° dolů s náklonem 60° vpravo a otáčením. Pilot s nulovou rychlostí srovnává náklon na 6° vpravo, intenzivně přitahuje za 5 sekund vrtulník opět do + 4°. V této chvíli dochází k prvním nárazům nosného rotoru do koncového nosníku. Během 30 sekund dochází k oddělení zadní části ocasního nosníku od trupu. Vrtulník padá zcela neovladatelný, během intenzivního otáčení a prudkých změn náklonu a sklonu vznikají extrémní setrvačné síly, které způsobují zranění osádce a neumožňují nouzové opuštění.

Příčiny katastrofy:

Bezprostřední: pád do nezvyklé polohy po vlétnutí do oblačnosti.

Hlavní: nezvládnutí pilotáže kapitánem vrtulníku.

Spolupůsobící: nízká rozlétanost kapitána vrtulníku a přecenění schopnosti plnit let v těchto podmínkách. Nedodržení povětrnostních minim velitelem pluku, řídícím létání a řídícím střelby.

Stav na místě dopadu vrtulníku: vrtulník ležel na pravém boku bez rotorových listů a zadního nosníku, ocasní vrtulky a hořel. Následkem hoření vybuchovaly náboje. Požár byl hašen požárním vozidlem. Kapitán vrtulníku seděl v sedačce, ustrojen v padákovém postroji, připoután k sedadlu popruhy, smrtelně zraněn. Pilot operátor seděl v sedačce, ustrojen v padákovém postroji, připoután k sedadlu popruhy, smrtelně zraněn. Palubní technik slisovaný v plechových troskách, identifikované jeho ruce, smrtelně zraněn. Osádka se nepokusila použít záchranné prostředky.

Souřadnice dopadu vrtulníku: 013° 51´ východní délky, 49° 43' 15" severní šířky

Na místě katastrofy vznikl mělký kráter 11 m dlouhý ve směru kurzu 060° a široký 7 m. Maximální hloubka 2 m. Trosky rozhozeny do vzdálenosti 330 m v kurzu 060° před dopadem vrtulníku v šířce pruhu 160 m vlevo a 100 m vpravo od tohoto kurzu. Les vzdálen od místa dopadu min. 2 m a max. 20 m.

helo515.jpg (183382 bytes), helo513.jpg (172414 bytes), helo514.jpg (197568 bytes).

Škoda na leteckém materiálu: 23. 368. 943,-.

Korespondence od vlétnutí do oblačnosti:

12:41:00 647    Taxatore jsem v tom, stoupu nahoru a půjdu ARK 0

12:41:03 Tax    Správně, intenzivně stoupejte na 11, potom mi ohlaste

12:41:07 647    Rozumím a nejde to

a Taxatore 626 vyčkávací k vám?

626 zůstávejte ve vyčkávacím

626

a Taxatore 639 mám Hrachoviště a zůstávám taky tady na místě

správně

 

613 já start

613 pětkou

jakou máte polohu?

po druhé zatáčce severního okruhu

rozumím, pokračujte do zony 4, u Taxatora to zatím nevyhovuje

613

12:41:43 647    a Taxatore jsme v prdeli

12:41:48 Tax    Jak to?

dálka 2 na ose

134

12:41:55 647    Nezvyklá poloha (od této chvíle zaklíčováno)

12:41:58 Tax    To snad ne, tak srovnejte tu mašinu (v zaklíčování)

 

12:42:05 647 Jdeme po hlavě dolů

647

647 já Taxator


Podobně hrubým řízením rozlámala vrtulník slovenská posádka 10.5.2005.

Jak to může vypadat v praxi, uvidíte na videu. Vrtulník Mi-24 má velmi málo místa mezi ocasním nosníkem a rotorem. Při motorové zkoušce se stalo, že pilot při prudkém pohybu kolektivem na podlahu si vymávnutými listy rotoru poškodil anténu na ocasním nosníku.

Podchvat to nebyl, ten vypadá takto. Popis videa je ale špatný, pilot má dojem, že ho neposlouchá řízení - řízení se prý zaseklo.