Výcvik

23.05.2016

Člověk se učí létat s rancem plným štěstí a s prázdným rancem zkušeností, vtip je v tom, že musí naplnit ranec zkušeností dříve, než mu dojde ranec štěstí. Naučit se létat znamená zvládnout pět základních maličkostí. Profíci musí zvládnout navíc ještě dvě. 

Sám sebe - jak reaguji v podmínkách stresu a časové tísně, prostorová orientace, iluze, medicína, výcvik pilota, historie výcviku

Vrtulník - vědět jak to funguje, technická omezení, o pilotáži, porovnání vrtulníků, možnosti avioniky

Prostředí - meteorologie, nebezpečné meteorologické jevy, jak funguje organizace meteorologického zabezpečení

Terén - vyhnutí se překážkám, polohová orientace, letiště a heliporty, letecká navigace, radionavigace

Ostatní provoz - nejste ve vzduchu samy - pravidla létání, vyhýbání, rozestupy, letecká radiotelefonie, jak fungují letecké služby

Technologii leteckých prací - chce to hodně praxe, letecké práce, provozní příručka a směrnice pro letecké práce

Zákazníka a provozovatele - jejich naléhání, aby jste letěl, může být nebezpečné

 

Organizace pro výcvik leteckého personálu

 

Jak se stát vojenským pilotem. Vojáci mají Centrum leteckého výcviku LOM PRAHA s. p. v Pardubicích s vrtulníky Mi-2 a Mi-17.

 

Teorie.

Zkušenosti z praxe.

 

Největší problémy v současnosti: