Podivín Kostel Подивин

MAPA.

26.02.2023

26.10.1944 vysazení skupiny Tola. Podrobnosti.


helo8701.jpg (372544 bytes)

9.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Trnovec (okres Skalica), Skalica, Moravský Žižkov, Lanžhot, Břeclav, Podivín, Lednice. Deník bitevního korpusu.

13.4.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u Břeclavi, Podivína, Wilhelmsdorfu. Deník bitevního korpusu.

15.4.1945 Sověti obsadili Podivín.

15.4.1945  v 9.12 hod. ve výšce 4500 m Peter "Bonifazius" Düttmann od 5./JG 52 z Brna-Tuřan sestřelil svého 150. soupeře, jednoho Jak 9. Ten shořel 1 km východně od stanice Podivín Kostel. Sestřely německých a sovětských stíhaček nad jižní Moravou.

Sověti u nás.

27.4.1945 se z obce Borský Svätý Jur (okres Senica) do obce Popice (okres Břeclav) přesunul štáb 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА. Přehled bojové činnosti stíhacího korpusu.

1.5.1945 se štáb přesunul do obce Podivín. (Nebo zápis v Přehledu je chybný a štáb se přesunul do Podívína už 27.4.1945.) Přehled bojové činnosti stíhacího korpusu.

Štáb byl v Podivíne č. p. 389/26. Sověti zabrali i sousední budovu pošty. Podrobnosti.

Polní letiště označené šipkou. Vlevo konzervárna Tarnawski.

Provoz 423-й ОКАЭС s letouny Po-2. Zdroj. Video - Аркадий Николаевич Каманин * 2.11.1928. (Zásoboval partyzány u Brna. To mu bylo 16 let!) Foto.

 

 

27.4.1945

----------

----------

----------

----------

1.5.1945

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

----------

----------

K 10.5.1945 rozmístění útvarů 5 ВА.

6 гв. истребительная авиационная дивизия:
штаб 
MAPA.

Velitel 6 гв.иад кд ГСС (28.04.45) гв.п Гейбо Иосиф Иванович gard. plukovník Josif Ivanovič Gejbo (na fotce do listopadu 1940) a náčelník štábu нш гв.п Суяков Дмитрий Александрович gard. plukovník Dmitrij Alexandrovič Sujakov.

Zástupce velitele divize byl Ерёмин Борис Николаевич Boris Nikolajevič Jerjomin , .

 

Kdo? . Kdy a kde?

Gardový major letec J. V. Kurotkin .

Fotky od bývalého leteckého mechanika, který byl totálně nasazen v Reichu a poté pomáhal Sovětům. Vojáci se fotili v ateliéru Šaumanová v Podivíně.

Údržba letounu Po-2.

Motor svěšen .

S motorem . Kdy a kde?

Automobilní dílna  .

.

Mechanik u letounu Jak-9 . Kdy a kde?

Rádiové a radiotechnické prostředky Rudé armády.

Spojařka Анна Макаровна Скоробогатова v Podivíně . Srpen 1945 a foto spojařů  

В состав радиовзвода входило три радиостанции: 

"Подвижный командный пункт" нашей дивизии. И на этом ПКП, находилась наша радиостанция вместе с командиром дивизии, или его заместитель, в частности, Еремин был, Гейбо, Сиднев. Или кто-то из "классных" летчиков. Наш ПКП находился на наземных войсках далеко от штаба нашей 6-й дивизии. Рядом со штабом наземных войск, тех которые идут в бой, которые мы прикрываем. Spojařka Anna Makarovna Skorobogatova poslouchala provoz mezi "mobilním velitelským stanovištěm ПКП" a letouny, kdy velitel divize či jiný zkušený letec řídil letecký provoz nad pozemními vojsky, které měla stíhací letecká divize přikrýt.

Spojařce Anně Makarovně Skorobogatovoj - Незабудке от братишек соколов. Ниж. р. слева-направо Пишкан, Иван Аникеевич 31 гиап, Решетов Алексей Михайлович 31 гиап, Морозов, Фотий Яковлевич 31 гиап. Верх. Р. Нестеров, Игорь Константинович 31 гиап, Люсин, Владимир Николаевич 85 гиап, Чистяков Евгений Михайлович 73 гиап. Hrdinové SSSR. Dolní řada zleva: I. Piškan, A. Rešetov, degradovaný F. Morozov. Nahoře I. Něstěrov, V. Ljusin, E. Čistakov.

9.8.1945 Jerjomin odletěl do Moskvy s letounem Jak-3, kterého technici 73 гиап, 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА (asi na polním letišti Hustopeče) vyšperkovali.   Kdy a kde?

7.12.1945 Sověti odešli. Podrobnosti.

Trosky letounu Jak-9 v kanále na východní straně polního letiště. Vyčuhoval kus ocasních ploch helo9894.jpg (210393 bytes), později byl kanál zasypán helo9895.jpg (313768 bytes).

 

Ortofotomapa z roku 1953 a 2009.

Dne 20.6.1974 navštívila MěsNV vojenská komise složená z československých a sovětských důstojníků z Olomouce za účelem zjištění příčiny havárie sovětského letadla v prostoru našeho katastru v trati Spáleniska. K této události mělo dojít již po osvobození Podivína a tato komise chtěla zjistit a identifikovat zahynulé sovětské letce. Výsledek pátrání této komise nebyl sice kladný, ale v besedě se členy komise bylo zjištěno, že mezi sovětskými důstojníky byl letec Jerjomin, který do srpna bydlel v domě, který dnes patří ing. Ferdinandovi Veverkovi na ulici Palackého.