Rádiové a radiotechnické prostředky ВВС РККА

21.06.2022

Pozemní rádiové a radiotechnické prostředky

Palubní rádiové a radiotechnické prostředky


Spojení

Letecké radiostanice.

PCИ-4 (Pадио Cтанция истребителья) o frekvenci 3,75 až 6 MHz (v letounech Jak a La)

PCИ-6 (Pадио Cтанция истребителья) o frekvenci 3,75 až 5,2 MHz, některé série až do 6 MHz (v letounech Jak a La)

Britská radiostanice TR-9D o frekvenci 4,3 - 6,6 MHz (v letounech Curtiss P-40, Hurricane, P-39 Airacobra, Tomahawk I, P-40E Kittyhawk, Spitfire)

Americká radiostanice SCR-AL-283 o frekvenci 2,5 - 7,7 MHz (v letounech Tomahawk I, P-40E Kittyhawk, North American B-25B, Douglas C-47)

Americká radiostanice SCR-274-N o frekvenci 3 - 9,1 MHz s možností letu k radiomajáku (v letounech Spitfire, P-40E Kittyhawk, P-39 Airacobra, A-20C a A-20G Boston III)

Americká radiostanice SCR-287-AN o frekvenci 200-800 kHz a 1,5 - 12,5 MHz (v letounech North American B-25B, Douglas C-47)

Americká radiostanice Bendix o frekvenci 300-600 kHz a 3 - 7 MHz s možností letu k radiomajáku (v letounech A-20C (DB-7V) Boston III)

Americký přijímač Bendix RA-10DA o frekvenci 150-1 100 kHz a 2 - 10 MHz s možností letu k radiomajáku (v letounech A-20C (DB-7V) Boston III a B-25C)

Americký přijímač VS-348-C o frekvenci 1,5 - 18 MHz (v letounech Curtiss O-52, North American)

 

Zdroj.

Краткий справочник по радиостанциям, применяемым в авиации. — М.:Военное издательство НКО СССР, 1942

Справочник по радиостанциям, применяемым в ВВС Вооруженных сил Союза ССР. — М.:Военное издательство Министерства вооруженных сил Союза ССР, 1946

Справочник по войсковым и танковым радиостанциям. — М.:Военное издательство Народного комиссариата обороны, 1943

Радиостанция РСБ-Ф обр. 1940 г. Описание и инструкция. — М.:Воениздат, 1942

Справочник по радиоаппаратуре для инженеров и техников связи ГВФ. Книга 1. Самолетное радиооборудование. — М.:Редакционно-издательский отдел Аэрофлота, 1948


Kamandnyj punkt 150 гиап, 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА v Genže .


Spojařka Анна Макаровна Скоробогатова v Podivíně zabezpečovala letecké spojení u 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА. .

В состав радиовзвода входило три радиостанции: 

"Подвижный командный пункт" нашей дивизии. И на этом ПКП, находилась наша радиостанция вместе с командиром дивизии, или его заместитель, в частности, Еремин был, Гейбо, Сиднев. Или кто-то из "классных" летчиков. Наш ПКП находился на наземных войсках далеко от штаба нашей 6-й дивизии. Рядом со штабом наземных войск, тех которые идут в бой, которые мы прикрываем. 

Spojařka Anna Makarovna Skorobogatova poslouchala provoz mezi "mobilním velitelským stanovištěm ПКП" a letouny, kdy velitel divize či jiný zkušený letec řídil letecký provoz nad pozemními vojsky, které měla stíhací letecká divize přikrýt.

 

Srpen 1945 a foto spojařů z Podivína  


Navigace

Kompasy.


Rádiový zaměřovač (radiogoniometrická stanice) (střední vlny a radiotelegrafie). Spolupráce s palubní radiostanic. Radiotelegrafista zavolal gonio. Gonio určilo směr, kterým se letadlo nalézá a vyslalo radiotelegrafistovi zaměření.

?


Nesměrový rádiový maják na středních vlnách 300-3 000 kHz (1 km-100 m) a krátkých vlnách 3-30 MHz (100 m-10 m).

РАФ-ДВ, později ПАР-3, ПАР-3Б a ПАР-3БМ na frekvenci 250-750 kHz a 2,5-12 MHz.

Palubní radiopolokompasy a radiokompasy

Radiopolokompas Bendix MN-26C  o frekvenci 150-1 500 kHz.

Radiopolokompas RPK-2

Radiopolokompas RPK-2S o frekvenci 167-1 000 kHz.

Radiopolokompas RPKO-10M

Radiopolokompas RPKO-10M byl navržen pro spolupráci s RSI-6 (o frekvenci 3,75 až 5,2 MHz, některé série až do 6 MHz). Rámová anténa pro tento přijímač byla umístěna na letadle mezi kabinou pilota a směrovkou letadla.

Radiopolokompas RPKO-2 (informace o přeletu majáku).

Radiokompas SRC-269


Palubní zařízení pro přístrojové přistání.

Americký RC-103-A (je potřeba ještě radiovýškoměr či přijímač sestupové osy a přijímač marker).

Palubní radiovýškoměr AN/APN-1

Palubní radiovýškoměr RV-2


Sledování provozu

Radary (1944-45)

Mobilní radarová stanice РЛС РУС-2 "Редут" (41, 42, 43) namontovaná na dvou automobilech ЗИС-5В. ,

Mobilní radarová stanice РЛС РУС-2с "Пегматит" namontovaná na automobilech ГАЗ-ААА a ЗИС-6. (Stacionární .)

 

K 1.3.1945 měl 10 иак ПВО pro protileteckou obranu týlu 1. UF a 4. UF (MAPA) tyto světelné a radiotechnické prostředky:

Deník bojové činnosti stíhacího korpusu PVO za březen 1945.

Deník bojové činnosti stíhacího korpusu PVO za duben 1945.

14.4.1945 velitel 5 ВА nařizuje maximální využití radiolokátorů Redut. V poslední době se nepoužívaly a proto se promarnilo mnoho motohodin stíhaček a paliva. Deník bojové činnosti 5. letecké armády za duben 1945.

V květnu 1945 73 гиап, 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА bázovaný na polním letišti Hustopeče v dokumentu popisuje přepad nepřátelských letounů pomocí vizuálního navedení a také už pomocí radiolokátoru Redut. Problém byl v nemožnosti zjistit typ letounu, což způsobovalo problém kolik letounů vypustit na přepad. Kde radary stály? Přehled bojové činnosti pluku.

РУС" - радиостанция.  А это не локатор "РУС"? Да, локатор и приемопередающий устройство "РУС"… Мы все слышали, но мы ее не видели… Нам было достаточно своих. Spojařka Anna Makarovna Skorobogatova slyšela o radarech ale nikdy je neviděla.


Elektronický boj

Průzkum radiotechnických prostředků.

Ničení radiotechnických prostředků.

Rušení radiotechnických prostředků.

Ochrana radiotechnických prostředků.