Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Olešník (maďarsky Egres) Егреш (do roku 1946)

Dnes ukrajinský Олешник

21.11.2019

helo6103.jpg (231463 bytes)

Bitva o Halič helo6101.jpg (178890 bytes).

od října 1914

Bitva u Gorlice helo6102.jpg (185014 bytes).

od listopadu 1916

od konce července 1918

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

od 27.11.1918 do 1919.

od 1919 do 27.12.1921.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

, , od prosince 1926 do 1939.

---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

Po tzv. viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa Olešník stal súčasťou Maďarska nebo Česko-Slovenska?

aa.png (466402 bytes), helo5995.png (413543 bytes).

do 1942.


Útok Maďarské armády na Podkarpatskou Rus.


 .


Na východě se Sověti připravovali k vývozu revoluce helo9589.jpg (2914607 bytes).

22.6.1941 Hitler vyhlásil válku SSSR. Rudá armáda připravující se k útoku na oslabenou Evropu se stala sama obětí. Rudá armáda pod vedením gen. Žukova zažila nejstrašnější porážku v dějinách vojenství, protože vůbec neměli plány na obranu ale jen na útok. 

---------- Po sovětském bombardování Košic, 27.6.1941 Maďaři vyhlásili válku SSSR. ----------


od 1942. 


.


Nepřátelská obrana Karpat v úseku 4. UF na začátku září 1944. Zdroj.

V noci z 5. na 6.9.1944 tři jednotlivé bombardéry A-20 od 321 бад, 8 ВА provádějící průzkum současně bombardovaly železniční stanici Ужгород, Хуст, Олешник. Zaznamenán jeden velký výbuch. Deník letecké armády.

----------

----------

----------

----------

helo9387.jpg (539248 bytes), hel230.jpg (624435 bytes). Od 9.9. do 28.10.1944 Východokarpatská operace 4. ukrajinského frontu, při níž došlo k dobytí Podkarpatské Rusi a severovýchodních okresů Slovenska, poté následovala Východoslovenská operace, při které bylo dobyto území východně od Košic a Prešova.

----------

----------

----------

12.11.1944 byl zvolen městský národní výbor v Užhorodě a konalo se masové shromáždění, jehož účastníci, nahnáni sovětskou tajnou policií, schválili návrh požádat vládu Sovětského svazu o připojení Zakarpatska k sovětské Ukrajině.

Prezident Beneš ani nepípl, když Stalin zabral Podkarpatskou Rus.

----------

----------

----------

15.11.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Sověti u nás.

he034.jpg (547955 bytes) Rozmístění útvarů 8 шак, 8 ВА v listopadu 1944. Deník bitevního korpusu.

26.11.1944 z letiště Chust přiletělo 32 letounů Il-2 a jeden UIl-2 od 571 шап, 224 шад, 8 шак, 8 ВА. Deník bitevního korpusu.

----------

----------

----------

----------

----------

1.12.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

15.12.1944

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

23.12.1944 se 571 шап, 224 шад, 8 шак, 8 ВА přemístil na letiště Kamenica nad Cirochou.

----------

----------

----------

26.12.1944 tři letouny Il-2 se přemístily na letiště Kamenica nad Cirochou. Deník bitevního korpusu.


helo9388.jpg (1241910 bytes) Od 12.1. do 18.2.1945 Západokarpatská operace.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----