Libkovice Liquitz zaniklá obec

25.05.2023

MAPA letiště.

, , od prosince 1926 do 1939.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


.


.


.


.


.


V druhé polovině roku 1943 Němci začali budovat postavení protiletecké obrany. Nejznámějším stanovištěm flaku byla baterie „osmaosmdesátek“, umístěná západně od velkostatku Nový Dvůr nad obcí Libkovice. Hlavňové prostředky protiletecké obrany.


Letiště jihovýchodně obce. Od kdy?

V březnu 1944 přiletěl letoun Fi 156 Storch "CL+??". helo5335.jpg (148119 bytes), helo5346.jpg (187394 bytes), helo7316.jpg (152979 bytes)


17.4.1945 v 14.30 hod. byl sestřelen mosteckým flakem bombardér B-17G S/N: 43-37597 "GN-G" "Eartquake McGoon" od 427th BS, 303rd BG, 8th USAAF z Velké Británie, jenž měl za primární cíl nedaleké Drážďany. Chybou v navigaci se však celý bombardovací svaz, jehož součástí byl právě tento letoun, dostal až do prostoru Mostu, který byl silně bráněn německým protiletadlovým dělostřelectvem. Pumami plně naložený stroj utrpěl zásah a ještě před dopadem na zem explodoval. Pilot - 1/Lt Thomas F. Kahler (+), Co/Pilot - 2/Lt Lewis Cotton, Navigator - Sgt Richard Bowler jr., Bombardier - T/Sgt Richard T. Fogarty jr., Engineer - T/Sgt Lloyd Lowery, Radio/Gunner - T/Sgt Leslie L. Latz, Ball Turret Gunner - S/Sgt William A. Broughton, Tail Gunner - Sgt Theodore R. Smith (+). V jeho troskách nalezli smrt první pilot 1/Lt Thomas F. Kahler a zadní střelec Sgt Theodore R. Smith. Ostatní členové posádky se zachránili pomocí padáků a byli zajati. Oba zahynulí letci byli pohřbeni na hřbitově v Libkovicích, kde byly jejich ostatky po válce exhumovány a převezeny na hřbitov spojeneckých vojáků do Belgie a do USA. Smrt dvou amerických letců připomíná pomník umístěný na mosteckém aerodromu. Letecká badatelna.

helo7257.jpg (313651 bytes), helo7262.jpg (261005 bytes), helo7261.jpg (302539 bytes)

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----


Ortofotomapa 1946 - severní část. Ortofotomapa 1946 - jižní část.

Historie aeroklubového létání.

V roce 1946 vzniklo v tehdejších Stalinových závodech Letecké oddělení, které se hlásilo k Českému národnímu aeroklubu (ČNA odbočka Stalinovi závody v Českém Jiřetíně(?)).

Dne 20.8.1946 vznikla komise pro výstavbu letiště se zástupci ministerstva dopravy, ONV Most, ONV Duchcov, Letectva SNB a 6 zástupci Stalinových závodů. Po jednání byl zvolen pozemek mezi obcemi Mariánské Radčice, Libkovice, Jenišův Újezd, Braňany a Konobrže.

Již 30.8.1946 došla do Stalinových závodů zpráva, že ministerstvo dopravy povolilo výstavbu letiště po úpravě okolního terénu, východně od Stalinových závodů.

Již koncem srpna 1946 bylo dovezeno první letadlo. Prvním letounem nově vzniklého Leteckého oddělení Stalinových závodů byl Piper Cub L-4 (výr.č. 43-29602) s motorem Continental, imatrikulace OK-XFG, zakoupený za tehdejších 32 000,- Kč z přebytků US Army ve Francii (v leteckém rejstříku od 21.11.1947(?). Následně přibyly další letouny.

Letecké oddělení vlastnilo dva letouny Piper L-4, dva stroje Fairchild UC-61K, které byly v hangáru prohlédnuty. Později přibyl ještě jeden dvoumotorový letoun Cessna UC-78.

Výstavba mosteckého letiště trvala krátce - od října 1946 do května 1947.

Rozvoj létání materiálně i personálně podporovaly Letecké oddělení Stalinových závodů. Dominantou letiště se stal velice prostorný hangár s charakteristickým šestiúhelníkovým půdorysem, který byl (jak jinak) vytvořen z vrcholu rušené chladící věže jednoho z provozů ve Stalinových závodech.

Zpočátku se provozovalo na mosteckém letišti jen motorové létání.

V prosinci 1946 bylo jednáno s ministerstvem průmyslu, zahraničního obchodu a Národní bankou.


Koncem roku 1947 došlo ke sloučení ČNA odbočka Most s ČNA odbočka Stalinovi závody v Českém Jiřetíně(?).


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

5.11.1948 byl na mosteckém letišti unesen letoun Fairchild UC-61K. Trasa byla z tehdy již komunistického Československa do Bavorska. Pilotem byl Karel Tikovský, na palubě měl dva cestující. Pilot se vrátil za měsíc, letoun byl zpět přelétnut příslušníkem bezpečnostní letky 8.1.1949.


Až v roce 1949 byl zahájen na letišti první plachtařský výcvik s pěti kluzáky.


Oficiálně bylo letiště zkolaudováno 5.1.1950.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------


.


.


Ortofotomapa z roku 1953. Letiště. Červený kroužek je hangár.

 

 

 

Archeologický ústav ČAV, expozitura Žatec

Vykopávky v katastru obce Libkovice

GPS 50.5602331N, 013.6872772E

 V letech 2013-2019 probíhající archeologický výzkum v předpolí Lomu Bílina, k.ú. Libkovice u Mostu odkrýval a dokumentoval jedno z postavení německého protiletadlového dělostřelectva, které chránilo v letech 1944–1945 Sudeteländische Treibstoffwerke AG Brüx/Most. Celý komplex byl napájen elektrickou energií povrchovým vedením na dřevěných sloupech. Pro případ přerušení při náletu měla každá z baterií po šesti kanonech Flak 39 10,5 cm své technické zázemí, do kterého náležely elektrocentrály v objektech zapuštěných pod úroveň terénu. Dvě se nacházely uvnitř pentagonu tvořeného okopy pro kanony a jedna velká byla situována východně od baterie Flak 2. Elektrocentrály na rámech bez kol měly pohon spalovacími motory, ovšem po válce to bylo vzácné technické zařízení, a proto se nedochovalo. Podle nálezů některých dílů docházelo k jeho rozebírání na místě.

V okopu pro velkou elektrocentrálu byla nalezena prázdná plechová rozvodná krabice o rozměrech 22 x 16,5 cm dokládající, že v poválečném čase se zužitkovalo kde co. Vpravo je otvor pro přívodný kabel, na dalších třech stranách se nachází zásuvky z typického hnědého bakelitu, neboli „ersatzmateriálu“. Zbytky kabeláže uvnitř jsou z hliníkových drátků místo mědi. Předmět byl předán Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. do sbírek Vojenského historického ústavu Praha v roce 2022. https://www.vhu.cz/exhibit/krabice-elektroinstalace-z-okopu-elektrocentraly-pro-nemecke-protiletadlove-delostrelectvo/

 

V roce 2017 byl proveden odkryv dvou okopů pro kanony německého těžkého protiletadlového dělostřelectva z let 1944-1945. Kanony náležely do baterie Flak 1 komplexu Nesvětice, jehož výzbroj tvořilo12 kanonů 10,5 cm Flak 39 uspořádaných do dvou baterií po šesti zbraních. Dále bylo odkryto 9 zahloubených objektů technického zázemí baterie – okopy pro generátory el. energie, pěchotní střelecký okop, ubikace obsluh zahloubená pod úroveň terénu. Výzkumem bylo nalezeno 14 britských leteckých zápalných pum INC – 4 lb Mk III.

https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2020/05/Vyrocni_zprava_2017_ARU-1.pdf

https://docplayer.cz/150929944-I-organy-a-struktura-aru-praha.html

http://www.homerlive.cz/archeologicky-ustav-hleda-brigadniky-na-archeologicky-vyzkum-nedaleko-marianskych-radcic/