Kobylí Kohlbach Кобили

Brumovice

MAPA.

27.01.2024

, , od prosince 1926 do 1939.

MAPA. 21.5.1938 na Kobylím vrchu 334 m n. m. byla zřízena letecká hláska s trvalým telefonním spojením a službou. Posádka byla ubytována v obci Kobylí. Zdroj.

Ortofotomapa 1938.

----------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

aa.png (466402 bytes).


.


.


.


.


helo8701.jpg (372544 bytes)

----------

14.4.1945 Sověti obsadili Kobylí.

Sověti u nás.

Polní letiště.

Pracovní povinnosti se vyhlašovaly - chodilo se na statek Ostrůvek urovnávat terén na přípravu polního letiště. Kravské potahy vozily z lesa klády dubů, lidé vykopávali a vytrhávali překážející ovocné stromy, zasypávali strouhy a brázdy, a tak bylo v krátké době polní letiště hotové. Velitelství bylo ve statku. Podrobnosti. Zároveň se budovaly kryty a palebná postavení na obranu letiště. Podrobnosti.

----------

15.4.1945 bitevní piloti se zaměřili na sovětské útvary, kterým se podařilo prolomit obranu německých jednotek v údolí říčky Trkmanky. Nejvíce bylo postiženo Kobylí, kde útoky čtveřice Fw 190 o  půl desáté a dvojice strojů téhož typu o hodinu později pozabíjely téměř sto koní, několik vojáků a tři místní občany.

----------

Pondělí 16.4.1945. Už po půlnoci začaly jednotky tankové divize Feldherrenhalle 2, tedy části tankového sboru Feldherrenhalle vyklízet své pozice a ustupovat za linii řek Dyje a Svratky, ponechávajíc jen slabé zadní voje ve vesnicích. Načasování tohoto kroku však přineslo doslova pohromu pro pěší jednotky pravého křídla 72. armádního sboru, 711. pěší divizi, která se teprve přesouvala a zaujímala novou obrannou linii. Rusové totiž tento pohyb německých jednotek zaregistrovali a ještě v noci zahájili postup vpřed. Po půlnoci tedy padly téměř bez boje Němčičky a brzy ráno po krátkém střetu i Horní Bojanovice. Odtud už se kozácké jednotky - část 6. gardového jezdeckého sboru - a pěchota 243. střel. divize rozvinuly směrem k Nikolčicím a Kurdějovu. V závěru dne tak byla 711. pěší divize dočasně obklíčena v prostoru Velkých Němčic. Situace se sice změnila, cíle však zůstaly stejné. Zatímco plnění bojových úkolů určených pro jižní úderné uskupení podstatně usnadnilo noční vyklizení pozic a následný ústup jednotek tankového sboru Feldherrenhalle na nově stanovené rozhraní mezi oběma armádami - 8. armádou skupiny armád Jih a 1. tankovou armádou skupiny armád Střed, severní formaci opět čekaly tvrdé boje. Ráno se po Tankové cestě přesunula tanková jednotka /snad jeden z praporů 41. gardové tankové brigády/ a zaujala vyčkávací postavení těsně za pozicemi kozáků. Část příslušníků jezdectva, ovšem bez koní, byla určena jako doprovodná pěchota. Útok byl zahájen dělostřeleckou palbou a rovněž i útoky ruského letectva na uzly odporu, např. na německé pozice na návrší Hrad nad Boleradicemi. Poté vyrazily pozemní jednotky na zteč. Po překonání odporu německých vojáků na okraji obce vnikli první rudoarmějci do vsi, a to nejprve po silnici od Boleradic, později i údolím od lesa. Německé útvary byly brzy vytlačeny z vesnice a stáhly se ke Kloboukům. Ruský útok měl ovšem pokračovat dále na městečko, jenže trény vezoucí hlavně munici a další materiál se staly cílem německých bitevních pilotů. Na Tankové nebo němčičské cestě, ale i na dalších lesních cestách na katastru Kobylí, Morkůvek a Boleradic, tak došlo k masakrům nevinných zvířat. Mrtvoly koní, převržené vozy a rozházený materiál pak zatarasily tyto důležité komunikace a znemožnily přísun potřebných posil. Na sousedních úsecích byl odpor protivníka podstatně větší. Kavaleristé útočící na Boleradice byli odraženi a pěšáci 228. střelecké divize podporovaní stroji 2. praporu 41. gardové tankové brigády jen ztěžka dobývali dům za domem v Brumovicích. Teprve úder kozáků z lesa Obraky donutil německé obránce ve večerních hodinách vyklidit pozice a ustoupit za Harasku, ke Krumvíři a Kloboukům. Část ruských jednotek je pronásledovala a pronikla tzv. brumovickou cestou do předpolí městečka. Jiná část pak ovládla návrší Stádliska a přiblížila se tak na dohled ke Krumvíři. Obě tato místa - Krumvíř i Klobouky - byly po celý den napadány ruskými letouny. Rovněž ve vzduchu bylo chvílemi pořádně horko. Nad linií fronty se odehrála řada leteckých bojů. Při jednom z nich jeden z německých bitevních letounů nouzově odhodil pumu nad dolní částí Kobylí a její explozí byl pobořen jeden dům, zabit jeden z místních mužů a zraněna jedna žena. Při jiném byl v boji sestřelen/jiný zdroj ovšem tvrdí, že došlo ke srážce s letounem nepřítele / stroj Jak-9 podporučíka Konstantina Stěpanoviče Maenka od 122 иап, 331 иад, 5 шак, 5 ВА. Hořící letoun dopadl na katastru Němčiček. Patrně během tohoto boje vypálené střely z palubních zbraní v této vesnici poškodily střechy několika budov a jednomu hospodáři zabily 2 koně a krávu. Během dalšího střetu nárokovali sestřel bitevních letounů Fw 190 v prostoru obce Němčičky a severozápadně od Kobylí dva piloti od 150 гиап, 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА - por. Šiškin a ppor. Bekkerman. Jiný pilot, ppor. Machaldiani od 151 гв. иап, 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА měl sestřelit nad Kobylím stíhačku Bf 109. Na nebi se vedle dosud působících jednotek Luftflotte 4 ze skupiny armád Jih, tedy bitevníků ze III./SG 10 a stíhačů II./JG 52 a I./JG 53, poprvé objevili i muži z I./SG 4, kteří do tohoto dne působili pouze ve Slezsku. Takto tedy proběhlo střídání stráží i na nebi nad frontou. Němečtí piloti nárokovali ten den min. sestřelení šesti a poškození jednoho letounu nepřítele. Podrobnosti.

Od rána 16.4.1945 létaly sovětské bombardéry za doprovodu stíhačů ze slovenského Holíče - Kopčan (okres Skalica) směrem na Brno.

----------

Ještě nebylo letiště ani dohotovené a již z něho odlétaly bojové stroje, později odtud startovala letadla všeho druhu, i ty kukuruzniky - dvouplošníky Po-2 od 85 санап  či 1001 санап, 5 ВА. Ty pilotovaly ženy - vojačky, které měly místo kukly na hlavách uvázané normální šátky. Pokud jsem je viděl, ani jediná nebyla střízlivá. A když pak šla na start, každá hulila jak polámaná kamna. V jedné ruce nesla kabelu na mapy, v druhé držela pořádnou a zapálenou papirosu. Šťastně odstartovaly a stejně šťastně se vrátily. Dosud před nimi smekám. Ony i ostatní piloti plnili bojové úkoly zejména při osvobozování Brna. Ale obstarávali i zásobování a těžce raněné převáželi do bratislavské a také až do budapešťské nemocnice.

----------

----------

----------

----------

----------

22.4.1945 stíhačky od 3 гиак, 5 ВА doprovázely letoun C-47 štábu 5 BА. Deník bojové činnosti stíhacího korpusu. Odkud kam?

----------

23.4.1945 zde přistál velitel 2-й Украинский фронт 2. ukrajinského frontu Маршал Советского Союза Малиновский, Родион Яковлевич Maršál Sovětského svazu Rodion Jakovlevič Malinovskij a auty se pak se svým štábem přesunul na pozorovatelnu ke Křepicím. PodrobnostiMAPA.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.5.1945

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

8.5.1945 se z polního letiště Dojč (okres Senica) přesunul 31 гиап, 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА s Jaky. Přehled bojové činnosti stíhacího korpusu. . MAPA.

2 km jihovýchodně Kobylí jsou kopce!

Polní letiště využívaly stíhací letouny Jak od 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА. Provoz asi 40 stíhaček Jak. Piloti bydleli po domech v Kobylí a Brumovicích, mužstvo ve dvoře Ostrůvku a v sokolovně.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Летчик истребитель Яков Смирнов. К победному 1945.

Войну я закончил в Чехословакии. День Победы встретил на аэродроме Кобели-на-Мораве. Около 10 утра на главной площади села у могилы советских воинов состоялся грандиозный митинг в честь победы. 9.5.1945 v 8 hodin (středoevropského letního času nebo moskevského času?) Фотографиа из альбома авиатора Я. М. Смирнова.

Течение митинга было прервано боевым приказом немедленно приступить к боевым вылетам с целью уничтожения власовцев и эсэсовцев, пробивавшихся на Запад - в плен к американцам. Лётный состав в срочном порядке покинул площадь. 9,10,11 мая полк гонялся за ними.

----------

K 10.5.1945 rozmístění útvarů 5 ВА.

31 гиап, 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА s Jak-9 a Jak-9U. Zdroj.

Velitel 31 гв. иап Як-9 кп гв.пп Куделя Свирид Харитонович a náčelník štábu нш гв.м Юрков Анисим Иосифович.

----------

Последний боевой вылет был совершен 11 мая 1945 г в 17.00.

----------

Весь май немцы группами 5-30 человек с оружием выходили на аэродром из лесов, где скрывались. Сдавшихся в плен разоружали, кормили и направляли в штаб дивизии. Возвращение на родину между тем задерживалось. Приступили к теоретическим занятиям, тренировочным полетам. С местным населением установились крепкие дружеские отношения, встречи, концерты, танцы. Конечно, не обходилось без романов с местными девушками. Да и просто так они охотно фотографировались с советскими офицерами и солдатами.

Ниже снимок в Оломоуце. Дочка чешского фотографа и её подружка (имена неизвестны) со Смирновым.

Фотографиа из альбома авиатора Я. М. Смирнова.

Аэродром раскис. Чтобы при разбеге самолет не перевернулся, механик сзади ложится на стабилизатор. Капотирование - это опрокидывание самолета на переднюю часть. Если грязь на взлетной полосе, против опрокидывания ничего лучше не придумаешь, как дать нагрузку на хвостовую часть. Як начинает разбег. Перед отрывом от земли лётчик Паршуткин поднимает хвост - уменьшает сопротивление. Когда лётчик начинает поднимать хвост, механик спрыгивает со стабилизатора. Самолет уже набрал скорость, и он уже не завязнет. Без механика самолет отрывается от земли.

Один механик по фамилии Энкин не спрыгнул при отрыве со стабилизатора, не успел. И самолет взлетает вместе с ним. Лётчик не поймёт, в чём дело. Самолёт лезет вверх, (идет на вертикаль) Он ручку отдает - ни в какую траектория не выправляется. Оглянулся назад, - испуганный механик лежит на стабилизаторе. С разворотиком Паршуткин тогда заходит на аэродром и садится. Энкин соскакивает, подбегает к крылу и говорит: "Товарищ командир, как мы слетали?" Товарищ командир на него с кулаками. Он же сорвал боевой вылет! А тот: "Как слетали?"

А как ещё взлетать при грязи? Настил делать? Сколько досок потребуется. А доска ещё соскочит и концом по самолёту даст! Энкин приходит через день или два к командиру полка и говорит: "Дайте мне справку, что я летал. А то мне не поверят."

Яков Смирнов . Фотографиа из альбома авиатора Я. М. Смирнова.

На фото ведущий Федор Лавриненко и Яков Смирнов . Фотографиа из альбома авиатора Я. М. Смирнова.

 мирнов, Федор Лавриненко, Михаил Мананников, Чехословакия 1945 . Фотографиа из альбома авиатора Я. М. Смирнова.

 

Kdy a kde?  Летчики 31-го Гвардейского «Никопольского» истребительного авиаполка у истребителя Як-9. Слева направо: Яков Михайлович Совит, командир звена  Николай Иванович Никулин, Алексей Андреевич Добровольский. Foto.

Летчики эскадрильи И. Нестерова из состава 31-го Гвардейского «Никопольского» истребительного авиаполка у истребителя Як-9. Слева направо, 1-й ряд: Пономарев, И. Нестеров, Н. Никулин; 2-й ряд: П. Червинский, М. Мананников, Паршуткин, Я. Совит. Foto

Spojařce Anně Makarovně Skorobogatovoj - Незабудке от братишек соколов. Ниж. р. слева-направо Пишкан, Иван Аникеевич 31 гиап, Решетов Алексей Михайлович 31 гиап, Морозов, Фотий Яковлевич 31 гиап. Верх. Р. Нестеров, Игорь Константинович 31 гиап, Люсин, Владимир Николаевич 85 гиап, Чистяков Евгений Михайлович 73 гиап. Hrdinové SSSR. Dolní řada zleva: I. Piškan, A. Rešetov, degradovaný F. Morozov. Nahoře I. Něstěrov, V. Ljusin, E. Čistakov. Kdy a kde?

Letec Кривошеев Григорий Васильевич od 31 гиап, 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА.

 

Přestěhoval se 73 гиап, 6 гиад, 3 гиак, 5 ВА s Jak-1, Jak-9 z polního letiště Hustopeče na polní letiště Kobylí? Ubytování bylo v Čejkovicích.

 

15.08.1945 г. лётчик младший лейтенант Кочетов Геннадий Никитич из 31 Гв.ИАП на Як-9Д с аэродрома г. Кобили (Чехослования) при производстве тренировочного полета по кругу после 1-го разворота имитируя вынужденную посадку скрылся по рельефу местности (на фронте с сентября 1943 г., произвел всего 23 боевых вылета, большее время находился в госпиталях на лечении от венерического заболевания). [ЦАМО ф.20036 оп.2 д.24 л.249] Самолёт посадил в Швейцарии и попросил политического убежища, но был выдан швейцарскими властями обратно и передан представителям СССР.

15.8.1945 mládšij lejtěnant Gennadij Nikitič Kočetov od 31 гиап, 6 гиад, 3 гиак si nechal natankovat dálkový Jak-9D "bílá 4". S ním na okruhu imitoval nouzové přistání a v malé výšce uletěl do Švýcarska, kde požádal o politický azyl. Švýcaři ho ale vrátili. MAPA.

,

После войны 31-ому полку назначили новым местом службы Одесский военный округ. Был проложен маршрут Кобели на Мораве- Городок под Львовом, Городок- Бельцы (Молдавия), Бельцы-Одесса, Одесса-Зельцы (под Одессой).

Улетали из Чехословакии 17 августа 1945 г. День авиации 18 августа уже встречали в Городке под Львовом. При отлете из Кобели на Мораве собралось население со всей округи и провожало советских авиаторов с открытой душой. Чехи залезали на плоскости, целовались с лётчиками, совали бутылки с вином и пакеты с угощениями. Это был настоящий праздник братских народов, освобожденных от фашизма. Расставание носило характер триумфа. Спустя полторы недели на поезде из Чехословакии уезжали штаб полка и технический состав с табельным и личным имуществом. Проводы были такими же дружескими. Местные власти и народ из близлежащих сёл загрузили три товарных вагона подарками и большое количество продуктов и мануфактуры. Скажу (похвастаюсь) для примера, что подарили мне.

Шерстяной отрез на обмундирование, хлопчатобумажный отрез, рулон подкладочного материала, крой на хромовые сапоги, 3 полотенца, отрез для портянок, сахар, чай, галеты, 20 мясных и рыбных консервов. Это была огромная помощь для обустройства на новом месте.

Od 17.8.1945 31 гиап, 6 гиад, 3 гиак, Одесский военный округ na letišti u města Бельцы Bălți v Moldávii.

Od 17.8.1945 73 гиап, 6 гиад, 3 гиак, Одесский военный округ na letišti u města Тирасполь.

 

 

V listopadu 1945 Sověti odešli.

2 чешских девушки, сестры Квита и Илона мне какое-то время писали в СССР. В доме их родителей квартировалась наша эскадрилья. Переписка прервалась, когда в 46-47 годах стали закручивать гайки по связям советских людей с заграницей.


Ortofotomapa 1946  hel586.jpg (772938 bytes), hel587.jpg (304278 bytes).


 

 

Ortofotomapa z roku 1953 a 2009.